Cập nhật: 31/05/2017 06:25 GMT+7
c81bx10594xfdb8x144c8xcf42x142f8x15412x124d8x11be1xX7x157e7x10a7fx106c9xf097xc884x116ddxX5xe098xXax117a8xXcx15a1ex14b4cxcbddxdd9ex12ce6xX3xXcxXdx10a01x1571exX3xX1x14344xX4xX3xe681x1591axfb2dxX17xX18xX3xX23xX24xX6xX3xXcxX1x1588bx125e5xX3xd93cx10b50xX17xX3xX17xX1xe6c8xX17xX3xea7fx14429xX17xX18xX3xX4xe82exX17xX18xX3xX17xX1xX38xX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX32x108dexXexX3xX4xX1xX1dxfedcxX17xX3x144e8xX1dxcfd5xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX30xdffdxX4xX3xX32xe6f4xX3xe368xX0x132b4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xe198xXaxX12x1007bxX64xXcxd24exX3x128a8xX3xd576xX18xX25x118e4xX3xef75x145c8xX76x144ccxX76xX74xX98xX2x11ba5xc847xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX17xX18xX3xX23xX24xX6xX3xXcxX1xX2fxX30xX3xX8bxXcx157faxf97axX3xd638xX41xX17xX18xX3xX23xX25xX8exX3xXex1020bxX3xX4xX1xX6exX4xX3xX5xd1cbxX3xX32xX33xX17xX3xX17xX1xX38xX17xX3xX3bxX3cxX17xX18xX3xX4xX41xX17xX18xX3xX17xX1xX38xX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX32xX5bxXexX3xX4xX1xX1dxX61xX17xX3xX64xX1dxX66xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX30xX6exX4xX3xX32xX72xX3xX74xX3xfbc4xX25xX3xXexXd0xX17xX18xX3xca88xf3e7xXexX3xX17xde33xX30xX3xX1xX20xX4xX3xX74xX98xX2x13ec7xX90xX3xX74xX98xX2xX9fxXc4xX0xX76xXbxX12xX0xXexX6x136ebxX5xX10xX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX30xX6xX14xX18xXdxX17xcd5axX74xXbx1420cxX3xX6xX1dxXexX24xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX88xX12xX0xXdxX30xX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX76xX76xX4xXc4xX144xX6xX24x111d5xX1dxX6xX17xX18xXexX14xXdxXc4xX11exX17xX76xX88xX10xX7xX126xXexX24xXbxX76xX17xX10x107d1xX7xX76xX2xX9fxX74xX74xX76x10188x13bc6xX88xX97xX98xX135xX74xX9axX98xX74xXexX2xX74xX2xX9axX198xX98xX5xX2xXc4x129e6xXbxX18xXaxX3xX76xX12xX0xX76xXexX88xX12xX0xX76xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX88xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX24xX88xX95xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX17xX18xX3xX23xX24xX6xX3xXcxX1xX2fxX30xX3xX32xX33xX17xX3xX3bxX3cxX17xX18xX3xX4xX41xX17xX18xX3xX17xX1xX38xX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX32xX5bxXexX3xX4xX1xX1dxX61xX17xX3xX64xX1dxX66xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX30xX6exX4xX3xX32xX72xX3xX74xX0xX76xXbxX12xX0xX76xXexX88xX12xX0xX76xXexX14xX12xX0xX76xXexX6xX144xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX24xX88xX95xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX17xX18xX3xX23xX24xX6xX3xXcxX1xX2fxX30xX3xX32xX15x11c33xX4xX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xX5xX38xXbxX3xX17xX12bxX30xX3xX74xX98xX98xX9axXc4xX3xXcxX14x105ddxXdxX3xX179xX1dxX6xX3xX179xX1dxX2fxX3xXexX14x10f4dxX17xX1xX3xX2xX74xX3xX17xX12bxX30xX3xX158x14074xX95xX3xX88x1092exX17xX18xXa0xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX126xX1xX41xX17xX18xX3xX17xX18x14f6exX17xX18xX3xX5x10918xX17xX3xX30xX5bxX17xX1xX3xX11exX25xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX14xXdxX1cxX17xXc4xX3xXc6xX72xXdxX3xX17xX18x15d17xX3xX4xX2fxX17xX3xX144xX72xXa0xX3xX18xXdxX2fxX24xX3xX11exXdxd713xX17xXa0xX3xX17xX1xX2acxX17xX3xX11exXdxX2f7xX17xX3xX4xX33xX3xX5xX38xXbxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX15xX3xXexX15x13043xX17xX18xXa0xX3xX4xX1xcf0exX17xX1xX3xXexX14x10504xXa0xX3xXexX14xX2a0xX17xX1xX3xX32xX72xX3xX4xX1xX1dxX95xX2f7xX17xX3xX30xX41xX17xX3xX11exX25xX3xX17xX12bxX17xX18xX3xX5xX2b0xX4xX3xX7xX15xX3xXbxX1xX5bxX30xX3xX11ex1597cxX17xX18xX3xX11exX25xX17xX18xXa0xX3xXbxX1xX61xX30xX3xX4xX1x1431cxXexX3xX32xX5bxX24xX3xX32xX6exX4xX3xXexX66xXexXa0xX3xX32xX24xX25xX17xX3xX126xX127xXexXa0xX3xXexX2acxX30xX3xX1xX1dxX95xX127xXexX3xX11exX2c9xXdxX3xX17xX18xX1x15a4fxXa0xX3xXexX14xX2fxX4xX1xX3xX17xX1xXdx1140fxX30xX3xX4xX6xX24xX3xX32xX66xXdxX3xX11exX2c9xXdxX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xXc4xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX24xX88xX95xXaxX12xX23xX25xX17xX18xX3xX17xX12bxX30xXa0xX3xX17xX1xX25xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX33xX3xf17dxX3dexXa0xX74x11f97xX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5xX2f7xX17xX3xX5xX2c9xXbxXa0xX3xX2xX98xX98xX3e2xX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX24xX25xX17xX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xX4xX1xX15x108fbxX17xX18xX3xXexX14xX2a0xX17xX1xX3xXexXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xXc4xX3xXcxX14xX24xX17xX18xX3xX9axX3xX17xX12bxX30xX3xX179xX1dxX6xXa0xX3xX17xX1xX25xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX33xX3xXexXd0xX17xX18xX3xX4xX72xX17xX18xX3xX9axX9axX3xX18xXdxX293xXdxX3xX4xX362xXbxX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xXbxX1xX66xXa0xX3xX2xX9axX3xX18xXdxX293xXdxX3xX4xX362xXbxX3xXexedebxX17xX1xX3xX11exX25xX3xX2xX3xX18xXdxX293xXdxX3xX4xX362xXbxX3xX179xX1dxX66xX4xX3xX18xXdxX6x120aexX3xX17xX1xXdxX38dxX1dxX3xX17xX12bxX30xX3xX5xXdxX38dxX17xX3xX32xX5bxXexX3xX88xX6xX17xX1xX3xX1xXdxX399xX1dxX3xXexX38xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX5xX6xX24xX3xX32xX72xX17xX18xX3xXexXdxX2f7xX17xX3xXexXdxX127xX17xXa0xX3xX4xX1xXdxX3xX144xX72xX3xX32xX5bxXexX3xXexX14xX24xX17xX18xX3xX7xX5bxX4xX1xX3xX11exX351xX17xX18xX3xX30xX5bxX17xX1xX3xXexXdxX2f7xX1dxX3xX144xXdxX1cxX1dxXa0xX3xX4xX41xX17xX18xX3xX32xX24xX25xX17xX3xX32xX5bxXexX3xX11exX351xX17xX18xX3xX30xX5bxX17xX1xX3xX4xX362xXbxX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xXbxX1xX66xXa0xX3xXexX473xX17xX1xX48dxX3xX5xXdxX2f7xX17xX3xX32xX72xXdxX3xX32xX5bxXexX3xX11exX351xX17xX18xX3xX30xX5bxX17xX1xX3xX4xX362xXbxX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xXbxX1xX66xXa0xX3xXexX473xX17xX1xXc4xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX24xX88xX95xXaxX12xX92xX12bxX30xX3xX74xX98xX2xX97xXa0xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX32xX5bxXexX3xd827xXc6xX412xX17xX3xX11exX325xX3xX32xX5bxXexX3xX4xX1xX1dxX61xX17xX3xX11exX12bxX17xX3xX1xX33xX6xdb2bxX3xX4xX362xXbxX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xXbxX1xX66xX48dxX3xX17xX12bxX30xX3xX74xX98xX2xX135xXa0xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX32xX5bxXexX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xXexX31fxX4xX1xX3xX158xX1dxX362xXexX3xX7xe8ccxX4xX3xXexX14xX24xX17xX18xX3xX4xX41xX17xX18xX3xXexX2fxX4xX3xX126xX1xX1dxX95xX127xX17xX3xX1xX20xX4xXa0xX3xX126xX1xX1dxX95xX127xX17xX3xXexX25xXdxXa0xX3xX158xX2acxX95xX3xX88xX2b0xX17xX18xX3xX158xd60bxX3xX1xX72xXdxX3xX1xX20xX4xX3xXexX38xXbxX3xX18xXdxX6xXdxX3xX32xX24xX5bxX17xX3xX74xX98xX2xX2xX90xX3xX74xX98xX2xX135xX3xX11exX25xX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xXexX31fxX4xX1xX3xX158xX1dxX362xXexX3xX7xX5c5xX4xX3xXexX14xX24xX17xX18xX3xX4xX41xX17xX18xX3xXexX2fxX4xX3xX3bxX23x120ccxXcxXa0xX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX90xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX11exXdxX2f7xX17xX3xX4xX362xXbxX3xXexX473xX17xX1xXc4xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX24xX88xX95xXaxX12xXc6x13a25xX4xX3xX144xXdxX399xXexXa0xX3xX17xX12bxX30xX3xX1xX20xX4xX3xX74xX98xX2xX135xX90xX3xX74xX98xX2xX9fxXa0xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX32xX5bxXexX3xX30xX6exX4xX3xX4xX1xX362xXexX3xX5xX15xX27axX17xX18xX3xXexX66xXdxX3xXexX1xXdxX1cxX1dxXa0xX3xX32xX5bxXexX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1dxX61xX17xX3xX179xX1dxX66xX4xX3xX18xXdxX6xXa0xX3xX4xX2fxX4xX3xX1xX72xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX6xX30xX3xX18xXdxX6xX3xX32xX38dxX1dxX3xX32xX5bxXexX3xX18xXdxX293xXdxX3xX4xX6xX24xX3xX17xX1xX15xX155xX3xX23xX72xXdxX3xXexX1xXdxX3xX11exX12bxX17xX3xX1xX33xX6xX3xX1xX20xX4xX3xX32xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX362xXbxX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xXbxX1xX66xXa0xX3xXexX473xX17xX1xX3xX32xX5bxXexX3xX18xXdxX293xXdxX3x135c9xX48dxX3xX1xX72xXdxX3xXexX1xXdxX3xX144xX412xXdxX3xX5xX72xXdxX3xX32xX5bxXexX3xX74xX3xX18xXdxX293xXdxX3xX144xX6xX48dxX3xX1xX72xXdxX3xXexX1xXdxX3xX30xee1bxX3xXexX1xX1dxX38xXexX3xX32xX5bxXexX3xX97xX3xX18xXdxX293xXdxXa0xX3xXexX14xX24xX17xX18xX3xX32xX33xX3xX4xX33xX3xX2xX3xX18xXdxX293xXdxX3xX3bxXa0xX3xX2xX3xX18xXdxX293xXdxX3xd268xXa0xX3xX2xX3xX18xXdxX293xXdxX3xX126xX1xX1dxX95xX127xX17xX3xX126xX1xX31fxX4xX1xec45xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX24xX88xX95xXaxX12xXcxX1xX2fxX17xX18xX3xX9axX76xX74xX98xX2xX9fxXa0xX3xd67exX3bxX92xe178xX3xXexX473xX17xX1xX3xX14xX6xX3xX64xX1dxX95xX127xXexX3xX32xX325xX17xX1xX3xX7xX66xX3xX3dexX74xX98xX76xX64xXc6xX90xX7d1xX3bxX92xX7d4xX3xX4xX41xX17xX18xX3xX17xX1xX38xX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX17xX18xX3xX23xX24xX6xX3xXcxX1xX2fxX30xX3xX32xX5bxXexX3xX4xX1xX1dxX61xX17xX3xX64xX1dxX66xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX30xX6exX4xX3xX32xX72xX3xX74xXc4xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX24xX88xX95xXaxX12xX7d4xX325xXbxX3xX17xX25xX95xXa0xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX25xX17xX18xX3xX23xX24xX6xX3xXcxX1xX2fxX30xX3xXexXdxX127xX17xX3xX1xX25xX17xX1xX3xXexX14xX6xX24xX3xXexX1xX15xX318xX17xX18xX3xX4xX1xX24xX3xX4xX2fxX4xX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX32xX5bxXexX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xXexX31fxX4xX1xX3xX4xX6xX24xX3xXexX14xX24xX17xX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX1xX24xX5bxXexX3xX32xX72xX17xX18xX3xX11exX25xX3xXbxX1xX24xX17xX18xX3xXexX14xX25xX24xX3xX17xX12bxX30xX3xX1xX20xX4xX3xX74xX98xX2xX135xX90xX3xX74xX98xX2xX9fxX48dxX3xXexX14xX6xX24xX3xX18xXdxX362xX95xX3xX4xX1xX6exX17xX18xX3xX17xX1xX38xX17xX3xX4xX1xX24xX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5xX2c9xXbxX3xX9axX3xX1xX24xX25xX17xX3xXexX1xX25xX17xX1xX3xX4xX1xX15xX412xX17xX18xX3xXexX14xX2a0xX17xX1xX3xXexXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xXc4xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX24xX88xX95xXaxX12xX23xX24xX25xXdxX3xX92xX1xX1dxX17xX18xX0xX76xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Cung ứng hơn 500 tấn giống lúa vụ Hè Thu

Cung ứng hơn 500 tấn giống lúa vụ Hè Thu
2017-05-30 05:44:33

(QT) - Mặc dù đã xây dựng được các vùng giống nhân dân nhưng do là đơn vị chủ lực trong công tác quản lý và cung ứng giống có phẩm cấp phục vụ sản xuất lúa trên địa bàn nên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết