Cập nhật: 02/10/2019 11:53 GMT+7
e8aex14403x1199bx1124cx1730fx112c9x10875x17cdbx19477xX7x134d4x12e25x17245xf013x17e14xf5acxX5x1a062xXax138ddxXcx10bf3x17720xecbdx18d17x16e42xX3x14c3axX6xX17xX3xXcx18761x1047bx12b17xX17xX3xX18xXdx178c6xf469xX3xXcxf99dxX17xX1xX3x18a37xX20xX3x106d1x152e5xX3x11cbfx18893xXdxX3x12e24xX6x123c5xX3xXexX1xf710xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3x19d6cx133bexXdxX3x16a8fx17aeaxXdxX3xX4xX26xX17xX3x17be1x11dbaxX3xX4xX6xX27xX3xX4x1725bxXbx11abfxX3xXexX14xX1fxX17xX18xX3xX4xX5axXbxX3xX46x19e00xX3xX17xX18xX1xX2axX3xX1xX15xX1fxX3xXexX35xXdxX3xX1xX1fxX20x12adbxX17xX3x14afex194a1xX17xX1xX3x10cc0xXdxX17xX1xX0x1a1e6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX10xX6x114e3xXaxX12x10374x10852xXcx103acxX3x10e41xX3x19c1cxX26xX17xX18xX3xX17xX6xX20xX3x15ff2x1020bxX2xf795xXaexXadxXb0xX2xf0abxX5cxX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX20xX21xX17xX3xX18xXdxX26xX27xX3xXcxX2axX17xX1xX3xX2exX20xX3xX9exX1fx10bd9xX17xX18xX3xXcxX14x15edaxX3xXbxX1xX47xXdxX3xX1x1422bxXbxX3xX4axX4bxXdxX3xX31xX1fxX20xX7bxX17xX3xX2exX20xX3xX7exX7fxX17xX1xX3xX83xXdxX17xX1xX3xXex125dbxX3xX4xX1x1575axX4xX3xX1xX53xXdxX3xX17xX18xX1xXd7xX3xXexX1xX3exX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX46xXd7xX17xX1xX3xed10x19160xX3xX46xX47xXdxX3xX4axX4bxXdxX3xX4xX26xX17xX3xX52xX53xX3xX4xX6xX27xX3xX4xX5axXbxX5cxX3xXexX14xX1fxX17xX18xX3xX4xX5axXbxX3xX46xX69xX3xX17xX18xX1xX2axX3xX1xX15xX1fxX3xXexX14xX21xX17xX3xX46xXd7xX6xX3xX52x18145xX17xXaexX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX20xX21xX17xX3xX18xXdxX26xX27xX3xXcxX2axX17xX1xX3xX2exX20xX3xX31xX32xX3xX34xX35xXdxX3xX38xX6xX3axX3xXexX1xX3exX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xXexX35xXdxX3xX1xX53xXdxX3xX17xX18xX1xXd7xXaexX0xX88xXbxX12xX0xXexX6xX52xX5xX10xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX3axX6xX14xX18xXdxX17x15ed5xXadxXbx13ecaxX3xX6xX1fxXexX27xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX9axX12xX0xXdxX3axX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX88xX88xX4xXaexX52xX6xX27x1492cxX1fxX6xX17xX18xXexX14xXdxXaexX4axX17xX88xX9axX10xX7xX119xXexX27xXbxX88xX17xX10x14afaxX7xX88xX2xXb5x10422xXb5xX88x15bccxf85bxX9axX1efxX2xX2x1924fxX1efxX1f8x1058cxXexX2xX1f2xXadx1426bxX1f2xX2xX5xX2xXaex19137xXbxX18xXaxX3xX88xX12xX0xX88xXexX9axX12xX0xX88xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX9axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX27xX9axX20xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX20xX21xX17xX3xX18xXdxX26xX27xX3xXcxX2axX17xX1xX3xX2exX20xX3xX31xX32xX3xX34xX35xXdxX3xX38xX6xX3axX3xXexX1xX3exX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xXexX35xXdxX3xX1xX53xXdxX3xX17xX18xX1xXd7xXaex11b2axX0xX88xXbxX12xX0xX88xXexX9axX12xX0xX88xXexX14xX12xX0xX88xXexX6xX52xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX27xX9axX20xXaxX12xXcxX35xXdxX3xX1xX53xXdxX3xX17xX18xX1xXd7xX5cxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX20xX21xX17xX3xX18xXdxX26xX27xX3xXcxX2axX17xX1xX3xX2exX20xX3xX31xX32xX3xX34xX35xXdxX3xX38xX6xX3axX3xX46xX69xX3xXexX1xX3exX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX4xX1xX27xX3xX4xX26xX17xX3xX52xX53xX3xX4xX6xX27xX3xX4xX5axXbxX5cxX3xXexX14xX1fxX17xX18xX3xX4xX5axXbxX3xX46xX69xX3xX17xX18xX1xX2axX3xX1xX15xX1fxX3xX4axX154xX3xX46xX53xXdxX3xX17xX18x17291xX3xX52xX26xX27xX3xX4xX26xX27xX3xX4axXdxX21xX17xX5cxX3xX4xX53xX17xX18xX3xXexX26xX4xX3xX4axXdxX21xX17xX3xX9axX15xX3xX5xX1fx19c87xX17xX3xX1b3xX69xX3xX1xX53xXdxX3xX16xX3xX1xX1fxX20xX7bxX17xX3xX7exX7fxX17xX1xX3xX83xXdxX17xX1xX3xX3axX53xXexX3xX7xX47xX3xX17xX53xXdxX3xX9axX1fxX17xX18xX3xX1d4xX1fxX6xX17xX3xXexX14xfac8xX17xX18xX5cxX3xX18xX32xX3axX1b0xX3xX38xX1x18072xX17xX18xX3xX119x1738cxXexX3xX1d4xX1fxXd1xX3xXexX35xXdxX3xX4xX1xX1fxX20xX376xX17xX3xXexX1x163f5xX3axX3xX4axX154xX3xX5xX154xX3axX3xX4axXdxX7bxX4xX3xX4xX2exX6xX3xXcxX1xX2exX3xXexX15xX4bxX17xX18xX3xef59xX1x195aaxX17xX1xX3xXbxX1xX2exX3xX38xX18xX1fxX20x16a4cxX17xX3xf9c6xX1fxf046xX17xX3x18c6axX1x14496xX4xX3xXexX35xXdxX3xX9exX1fxXd1xX17xX18xX3xXcxX14xXd7x15344xX3xXexX11axX17xX1xX3xX1xX11axX17xX1xX3xX1axXdx19acfxX17xX3xX34xX3exX17xX18xX5cxX3xX1d4xX1fxX6xX17xX3xX46xXdxX3ddxX3axX3xX4xX2exX6xX3xX34xXd1xX17xX18xX3xX4axX154xX3xX38xX1xX154xX3xX17xX15xX4bxX4xX3xXexX6xX3xX46xX47xXdxX3xX4axX4bxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX4axX5axX17xX3xX46x14502xX3xX16xX3xX1axXdxX3ddxX17xX3xX34xX3exX17xX18xXaexXaexXaexXaexX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX27xX9axX20xXaxX12xXcxX14xX27xX17xX18xX3xX4xX1xX1fxX20xX376xX17xX3xXexX1xX38axX3axX3xX4axX154xX3xX5xX154xX3axX3xX4axXdxX7bxX4xX3xXexX35xXdxX3xXexX2axX17xX1xX3xX9exX1fxXd1xX17xX18xX3xXcxX14xXd7xX5cxX3xXcxX1xX2exX3xXexX15xX4bxX17xX18xX3xX3a7xX1xX3a9xX17xX1xX3xXbxX1xX2exX3xX38xX18xX1fxX20xX3b5xX17xX3xX3b8xX1fxX3baxX17xX3xX3bdxX1xX3bfxX4xX3xX46xX69xX3xX4x14e3axX3xX52xX1fxXfaxXdxX3xX5xX154xX3axX3xX4axXdxX7bxX4xX3xX4axX4bxXdxX3xX5xX69xX17xX1xX3xX46xX35xX27xX3xXexX2axX17xX1xXaexX3xXcxX35xXdxX3xX52xX1fxXfaxXdxX3xX5xX154xX3axX3xX4axXdxX7bxX4xX5cxX3xX17xX18xX27xX154xXdxX3xX9ax17c7dxX3xX26xX17xX3xX46xX15x16963xX17xX18xX3xX52xX53xX3xX4xX6xX27xX3xXexX47xX4xX3xX1ax160d7xX4xX3xX38xX6xX3axX3xX46xX27xX35xX17xX3xX3a7xX6xX3axX3xX83xX53xX3x16cffxX3xX83xX6xX3xXa4x19f45xX17xX3xX1d4xX1fxX6xX3xXexX2axX17xX1xX3xX9exX1fxXd1xX17xX18xX3xXcxX14xXd7xX3xX4axX154xX3xXcxX1x13679xX6xX3xXcxX1xXdxX21xX17xX3xX31xX1fxX376xX3xX4axX522xX6xX3xX46xX15xXdfxX4xX3xX119xX1xX16xXdxX3xX4xX3exX17xX18xX3xX5cxX3xXcxX1xX2exX3xXexX15xX4bxX17xX18xX3xX38xX18xX1fxX20xX3b5xX17xX3xX3b8xX1fxX3baxX17xX3xX3bdxX1xX3bfxX4xX3xX46xX419xX3xX17xX18xX1xXd7xX3xXexX14xX27xX17xX18xX3xXexX1xX4dexXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexX4bxXdxX3xXexX2axX17xX1xX3xX9exX1fxXd1xX17xX18xX3xXcxX14xXd7xX3xXexXdxX376xXbxX3xXex134c3xX4xX3xX1d4xX1fxX6xX17xX3xXexX3baxX3axX5cxX3xX119xX21xX1fxX3xX18xX365xXdxX3xX46x19a95xX1fxX3xXexX15xX3xX17xX1xXdxX419xX1fxX3xX9axX4d7xX3xX26xX17xX3xX5xX4bxX17xX3xX1xX507xX17xX3xX17xX371xX6xX3xX17xX1x16c0fxX3axX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX1fxX20xX3xX5xXdfxXdxX3xXexX1xX376xX3xX4xX2exX6xX3xX46xXd7xX6xX3xXbxX1xX15xX507xX17xX18xX3cfxX3xX17xX3baxX17xX18xX3xX4xX5axXbxX5cxX3xXexX3exX17xX3xXexX35xX27xX3xX46xX3ddxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX14xXdxX3ddxX17xX3xXexXdxX419xX3axX3xX17xX38axX17xX18xX3xX4axX419xX3xX9axX1fxX3xX5xXd7xX4xX1xX5cxX3xX17xX1xX15xX1b0xX3xX34xXd1xX27xX3xX3a7xX32xX17xX3xX3a7x16621xX5cxX3x115a7xXdxX3xXexX3a9xX4xX1xX3xXcxX1xX154xX17xX1xX3xX3a7xXfax19b2axXa4xX27xX17xX18xX3xX7xX27xX17xX18xX3xX4axX4bxXdxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX14xXdxX3ddxX17xX3xX17xX3exX17xX18xX3xX17xX18xX1xXdxX7bxXbxX3xX4xX3exX17xX18xX3xX17xX18xX1xX7bxX3xX4xX6xX27xX5cxX3xX17xX3exX17xX18xX3xX17xX18xX1xXdxX7bxXbxX3xX1xX371xX1fxX3xX4xX507xX3xX4xX5a6xX17xX3xX17xX18xX1xXdxX21xX17xX3xX4xXfexX1fxX3xXbxX1xX15xX507xX17xX18xX3xX26xX17xX3xX17xX1fxX3exXdxX3xXexX14xX32xX17xX18xX3xXexX1xX2exX20xX3xX1xXd1xXdxX3xX7xXd1xX17xX3xXexX14xX21xX17xX3xX52xXdxX3ddxX17xXaexX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX27xX9axX20xXaxX12xXcxX35xXdxX3xX1xX53xXdxX3xX17xX18xX1xXd7xX5cxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xXcxX1fxX20xX21xX17xX3xX18xXdxX26xX27xX3xXcxX2axX17xX1xX3xX2exX20xX3xX31xX32xX3xX34xX35xXdxX3xX38xX6xX3axX3xX46xX69xX3xXbxX1xX3baxX17xX3xXexX3a9xX4xX1xX3xX7xX3baxX1fxX5cxX3xX5xX154xX3axX3xX14x11bc0xX3xXexX11axX17xX1xX3xX1xX11axX17xX1xX3xX1axXdxX3ddxX17xX3xX34xX3exX17xX18xX3xX1xXdxX7bxX17xX3xX17xX6xX20xX3xX4xX30fxX17xX18xX3xX17xX1xX15xX3xX1d4xX1fxX6xX17xX3xX46xXdxX3ddxX3axX5cxX3xX3axX590xX4xX3xXexXdxX21xX1fxX5cxX3xXbxX1xX15xX507xX17xX18xX3xX4xX1xX3baxX3axX3xX4xX2exX6xX3xX34xXd1xX17xX18xX3xX4axX154xX3xX38xX1xX154xX3xX17xX15xX4bxX4xX3xXexX6xX3xX46xX47xXdxX3xX4axX4bxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX4axX5axX17xX3xX46xX419xX3xX16xX3xX1axXdxX3ddxX17xX3xX34xX3exX17xX18xXaexX3xXcxX14xX27xX17xX18xX3xX46xX49axX3xX3axX590xX4xX3xXexXdxX21xX1fxX3xX1b3xX1fxX20xX21xX17xX3xX7xX1fxX47xXexX3xX4axX154xX3xX4xX38axX17xX3xX52xXd1xX17xX3xX5xX154xX3xX119xXdxX21xX17xX3xX1d4xX1fxX20xX376xXexX5cxX3xX119xXdxX21xX17xX3xXexX14xX11axX3xX52xXd1xX27xX3xX4axX7bxX3xX4axX371xX17xX18xX3xX4xX1xX4eexX4xX3xX4xX1xX2exX3xX1d4xX1fxX20xX419xX17xX5cxX3xXexX27xX154xX17xX3xX4ax10f21xX17xX3xX5xX69xX17xX1xX3xXexX1xXfaxX3xX4axX154xX3xX5xXdfxXdxX3xX3a9xX4xX1xX3xX4xX1xX3a9xX17xX1xX3xX46xX26xX17xX18xX5cxX3xX1xXdfxXbxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXexX14xX21xX17xX3xX52xXdxX3ddxX17xX3xX4xX2exX6xX3xXcxXfaxX3xX1d4xX1fxX47xX4xX5cxX3xX18xXdxX371xX3xX18xX11axX17xX3xX3axX3exXdxX3xXexX14xX15xX4dexX17xX18xX3xX1x16f4exX6xX3xX52xX11axX17xX1xX5cxX3xXfaxX17xX3xX46xXd7xX17xX1xX3xX46xX3ddxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX14xXdxX3ddxX17xX3xX46xX5axXexX3xX17xX15xX4bxX4xXaexX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX27xX9axX20xXaxX12xX9exX1fxX6xX3xX1xX53xXdxX3xX17xX18xX1xXd7xX3xX18xXdxX3bfxXbxX3xX4xX1xX27xX3xX4xX26xX17xX3xX52xX53xX3xX4xX6xX27xX3xX4xX5axXbxX5cxX3xXexX14xX1fxX17xX18xX3xX4xX5axXbxX3xX17xX18xX1xX2axX3xX1xX15xX1fxX5cxX3xX46xX53xXdxX3xX17xX18xX30fxX3xX52xX26xX27xX3xX4xX26xX27xX3xX4axXdxX21xX17xX5cxX3xX4xX53xX17xX18xX3xXexX26xX4xX3xX4axXdxX21xX17xX3xX9axX15xX3xX5xX1fxX332xX17xX3xX1b3xX69xX3xX1xX53xXdxX3xX17xX4eexX3axX3xX52xX4eexXexX3xXexX1xX3exX17xX18xX3xXexXdxX17xX5cxX3xX4xX332xXbxX3xX17xX1xX332xXexX3xX119xXdxX376xX17xX3xXexX1xXfexX4xX3xX46xX3ddxX3xX5xX154xX3axX3xXexX47xXexX3xX4xX3exX17xX18xX3xXexX26xX4xX3xXexX1fxX20xX21xX17xX3xXexX14xX1fxX20xX419xX17xX5cxX3xX18xX49axXbxX3xXbxX1xX5a6xX17xX3xXexX1xX4d7xX4xX3xX1xXdxX7bxX17xX3xX1xXdxX7bxX1fxX3xX1d4xX1fxXd1xX3xX3axX590xX4xX3xXexXdxX21xX1fxX5cxX3xX17xX1xXdxX7bxX3axX3xX4axX590xX3xX4axX419xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX14xXdxX3ddxX17xX3x17e7axXcxX501xX3b8xX31xX5cxX3xX46xXd1xX3axX3xX52xXd1xX27xX3xX9exX3bdxX501x1813bxX38xX3xXexX14xX21xX17xX3xX46xXd7xX6xX3xX52xX154xX17xXaexX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX27xX9axX20xXaxX12xX38xX18xX1fxX20xX21xX17xX3xX34xX32xX17xX18xX0xX88xXbxX12


Các tin đã đưa

Bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Hòa

Bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Hòa
2019-10-01 14:35:23

(QT) - Được sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô Hà Nội, chiều nay 1.10.2019, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với chính quyền xã Triệu Thành, huyện Triệu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết