Cập nhật:  GMT+7
8992xe9c6xb0a3xb135x10c4bx8ad2xe287xbee2xf8f7xX7x11705xd1e6xff54xabe8xd4efx100b6xX5xabafxXaxb00bxXcxf461xXdx10e31x1039bxX3xd58bxX1xa9a4xe1ebxfcc2x9570xX3xXcxX14xX6xX1bxX3xX1dxXdxe1bcxXdxX3xX4xX17xb2d2xX4xX3xXexX1xXdxX3x108ecxb2c1xfd16xX1cxX1dxX3xXex11380xX1bxX3xXexX14x9b23xd0fcxX3xX5xccbbxX1cxX3xXexX1x103a1xX3x10005xef4fxX4bxX4bxX3xe372xX3xX1cxaa19x8f22xX3xfd20xe91cxX2x9193xX0xcee6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdca1xX10xX6xa3bdxXaxX12xb09exb652xXcx9279xX3xff71xX3x8a27xX1xXdxa84bxX17xX3xX1cxX6x10c7dxX3xX58xaa42xX2xX81xX55xX56xX55xX56x9a90xX3xX1xX17xX7exX16xX1cxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX3xXexa025xX3xX4xX1xX48xX4xX3xXexX9dxX1cxX1dxX3xa684xf7a6xXexX88xX3xXexX14xX6xX1bxX3xX1dxXdxX27xXdxX3xX4xX17xX2cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX33xX34xX35xX1cxX1dxX3xXexX3axX1bxX3xXexX14xX3fxX3xX40xX3xX5xX43xX1cxX3xXexX1xX48xX3xX4axX4bxX4bxX4bxX3xX4fxX3xX1cxX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3x10ca8xa652xX3xXbxX1xX35xXexX3xead5xX2cxX1cxX1dxX3xX4xX17xX2cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX33xX34xX35xX1cxX1dxX3xXexX3axX1bxX3xXexX14xX3fxX40xX3xX5xX43xX1cxX3xXexX1xX48xX3xX4bx10ec6xX3xX74xX1cxX52xX53xX3xX55xX56xX55xX56xX81xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xb643xX5xX10xX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX53xX6xX14xX1dxXdxX1cxX1exX55xXbx9ba9xX3xX6xX17xXexX1bxXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX53xX1dxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5axX5axX4xX81xX12axX6xX1bxacebxX17xX6xX1cxX1dxXexX14xXdxX81xXe9xX1cxX5axX6cxX10xX7xXa9xXexX1bxXbxX5axX1cxX10x8c51xX7xX5axX55xX56xX56xX2xX5axcb8exf1b3xX6cxX17dxX2x110b6xX2x9161xX17dx104a4xXexX2xX17dxX182xX55xX58xaab7xX5xX2xX81xc13dxXbxX1dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6dexX1bxX6cxX7exXaxX12xXcxX14xX6xX1bxX3xX1dxXdxX27xXdxX3xX1cxX1xae01xXexX3xX4xX1xX1bxX3xX7xX27xX1cxX3xXbxX1xf6e6xX53xX3xX1cxX1dxfbb9xXdxX3xX1cxX1xXeaxX3xXexX1xX1d9xX1cxX1dxX3xX53xXdxX1cxX1xX3xX4x10de5xX6xX3xX1cxX1xd1b9xX53xX3xXexX35xX4xX3xX1dxXdxX27xX3xXcxX14x10bbcx10b71xX1cxX1dxX3xXcxX69xX76xX34xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxX14xX3axX4xX1xX74xX3xc863xX1cxX1xX1exX3xf280xX81xX21axX81xX34xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX14xX12xX0xX5axXexX6xX12axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5xX1bxX6cxX7exXaxX12xX34xX6xX17xX3xX1dxX43xX1cxX3xX58xX3xXexX1xX35xX1cxX1dxX3xXbxX1xX35xXexX3xXf1xX2cxX1cxX1dxX3xX4xX17xX2cxX4xX3xXexX1xXdxX88xX3xX1xX17xX7exX16xX1cxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX1cxX1xad01xX1cxX3xXf1xX1fexce22xX4xX3xX55xX2xX3xX7xX27xX1cxX3xXbxX1xX1d4xX53xX3xX6cxa381xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1ecxX6xX3xX2xX18dxX3xXf1x90edxX1cxX3xXe9xd0a8xX81xX3xXcxX14xX1bxX1cxX1dxX3xXf1xX1f1xX88xX3xX4xX1f1xX3xX2xX3xX7xX27xX1cxX3xXbxX1xX1d4xX53xX3xXf1x9085xX3xX6cxf01axX1cxX1dxX3xX6cxXeaxX1cxX1xX3xX4xX1xX1bxX3xX1xea73xX4xX3xXexX27exXbxX88xX3xX2xX3xXbxX1xX43xX1cxX3xX53xX79xX53xX3xXexXdxX1cxX3xX1xX2d2xX4xX88xX3xX184xX3xX7xX27xX1cxX3xXbxX1xX1d4xX53xX3xX6cxef5bxX1cxX1dxX3xX4xX2faxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1xX1bxX3axXexX3xXe9xXeaxX3xXf1xX2c1xX3xX4xX1xX2a1xXdxX3xXexX14xX3fxX3xX10xX53xX88xX3xX2xX18dxX3xX1dxXdxX27xXdxX3xXbxX1xX35xXbxX3xX12axX27xX1bxX3xXe9xX16xX3xX53xX1d9xXdxX3xXexX14xX1fexX1ffxX1cxX1dxX88xX3xX48xX1cxX1dxX3xXbxX1xX1f1xX3xXe9x9072xXdxX3xX12axXdxXaaxX1cxX3xXf1xX9dxXdxX3xXa9xX1xa7b0xX3xX1xX27exX17xX81xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5xX1bxX6cxX7exXaxX12xX76xX35xX4xX3xX7xX27xX1cxX3xXbxX1xX1d4xX53xX3xX6cxX293xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX52xX53xX3xX1cxX6xX7exX3xX4xX1x9d32xX3xXexX14xX2d2xX1cxX1dxX3xXf1xXaaxX1cxX3xX4xX1xX1c7xXexX3xX5xX1fexX283xX1cxX1dxX88xX3xX1cxX1xXdxX79xX17xX3xX7xX27xX1cxX3xXbxX1xX1d4xX53xX3xX4xX1f1xX3xXexX355xX1cxX1xX3xX7xX35xX1cxX1dxX3xXexX3axX1bxX3xX4xX6xX1bxX88xX3xXf1xX6xX3xX6cxX3axX1cxX1dxX3xXe9xX79xX3xX1xdc35xX1cxX1xX3xXexX1xX48xX4xX88xX3xXa9xX1xX27xX3xX1cxX52xX1cxX1dxX3xXexX1xbbcfxX1cxX3xXexX1xXdxX16xX1cxX3xXe9xX347xXdxX3xX53xX1d9xXdxX3xXexX14xX1fexX1ffxX1cxX1dxX88xX3xX4xX1f1xX3xXa9xX1xX27xX3xX1cxX52xX1cxX1dxX3xX48xX1cxX1dxX3xX6cxX2faxX1cxX1dxX3xXexX1xX293xX4xX3xXexXdxc6daxX1cxX3xX1cxX1xX1fexX1exX3xX34xX27xX1cxX3xXbxX1xX1d4xX53xX3xX1cxX1dxX1d9xXdxX3xX1cxX1xXeaxX3xXexX1xX1d9xX1cxX1dxX3xX53xXdxX1cxX1xX3xX4xX1ecxX6xX3xX1cxX1xX1f1xX53xX3xXexX35xX4xX3xX1dxXdxX27xX3xXcxX14xX1fexX1ffxX1cxX1dxX3xXcxX69xX76xX34xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxX14xX3axX4xX1x8dcdxX3xX13ex8b79xX3xX5xX355xX3xXbxX1xX3ecxX1cxX3xX1dxXeaxX3xXexX1xXeaxX1cxX1xX3xXbxX1xX3ecxX1cxX3xX12axX1f1xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1xX2d2xX4xX3xX1x8afaxX17xX3xX4xX2a1xX3xX4xX1ecxX6xX3xX1cxX1xX1f1xX53xX3xXexX35xX4xX3xX1dxXdxX27xX3xXcxX14xX1fexX1ffxX1cxX1dxX3xXcxX69xX76xX34xX3x91f0xX1dxX17xX7exX421xX1cxX3xX1b5xc483xX1cxX1xX3xX21axX1xXdx1114bxX53xX46exX3xXexX1xXdxXaaxXexX3xX12axX2a5xX3xX5xX2d2xX4xX3xX1cxX1fexX347xX4xX3xXexX293xX3xX4xX1xXaaxX3xX4xX1ecxX6xX3xX1cxX1xX1f1xX53xX3xXexX35xX4xX3xX1dxXdxX27xX3xXcxX14xX1fexX1ffxX1cxX1dxX3xXcxX69xX76xX34xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3x9397xX1d9xX1cxX1dxX46exX3xX48xX1cxX1dxX3xX6cxX2faxX1cxX1dxX3xca65xX1cxX1dxX3xX1cxX1fexX347xX4xX3xX19xX4axX76xX3xXa9xXaaxXexX3xX1xX283xXbxX3xX1xX16xX3xXexX1xX518xX1cxX1dxX3xXexX1fexX347xXdxX3xXexXdxX4c9xX17xX3xXexX17xX43xX1cxX3xX1xX1bxXeaxX1cxX3xXf1xdb1bxX3xXexX14xX2c1xX1cxX1dxX3xX14xX6xX17xX88xX3xX1xX1bxX6xX3xX1xX497xX17xX3xX4xX2a1xX3xX4xX1ecxX6xX3xX1cxX1xX1f1xX53xX3xXexX35xX4xX3xX1dxXdxX27xX3xXexX14xX1fexX1ffxX1cxX1dxX3xXcxX69xX76xX34xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3x105d8xX52xX1cxX1dxf74axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5xX1bxX6cxX7exXaxX12xX70xX17xX6xX3xX4xX35xX4xX3xXe9xb075xX1cxX1dxX3xX4xX1xX1c7xX53xX3xXexX1xXdxX88xX3xX12axX6xX1cxX3xXexX9dxX3xX4xX1xX48xX4xX3xXf1xf905xX3xX4xX1d9xX1cxX1dxX3xX12axX518xX3xXa9xXaaxXexX3xX15fxX17xX27xX3xXe9xXeaxX3xXexX14xX6xX1bxX3xX1dxXdxX27xXdxX3xX4xX1xX1bxX3xX2xX17dxX3xXexX35xX4xX3xX1dxXdxX27xX88xX3xX1cxX1xX1f1xX53xX3xXexX35xX4xX3xX1dxXdxX27xX88xX3xX12axX6xX1bxX3xX1dxX2c1xX53xX1exX3xX2xX3xX1dxXdxX27xXdxX3xX1cxX1xX1c7xXexX88xX3xX18dxX3xX1dxXdxX27xXdxX3xX1cxX1xX3d7xX88xX3xX182xX3xX1dxXdxX27xXdxX3xX12axX6xX3xXe9xXeaxX3xX182xX3xX1dxXdxX27xXdxX3xXa9xX1xX17xX7exXaaxX1cxX3xXa9xX1xX355xX4xX1xX46exX3xXexX14xX6xX1bxX3xX18dxX3xX1dxXdxX27xXdxX3xXexX1xX1fexd4c0xX1cxX1dxX3xX4xX1xX1bxX3xX18dxX3xXexX27exXbxX3xXexX1xX54bxX3xX4xX1f1xX3xX1cxX1xXdxX79xX17xX3xXexX1xXeaxX1cxX1xX3xX4xX1f1xX3xX1cxX1xXdxX79xX17xX3xXexX1xXeaxX1cxX1xX3xXexX355xX4xX1xX3xXexX14xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1d9xX1cxX1dxX3xXexX35xX4xX3xXexX14xXdxX54bxX1cxX3xXa9xX1xX6xXdxX88xX3xX4xX1xX4c2xX3xXf1xX3axX1bxX3xX4xX17xX2cxX4xX3xXexX1xXdxX81xX3xX509xX2c1xX1cxX1dxX3xXexX1xX1ffxXdxX88xX3xX5xX293xX6xX3xX4xX1xX2d2xX1cxX3xX58xX3xX7xX27xX1cxX3xXbxX1xX1d4xX53xX3xX4xX1xX1c7xXexX3xX5xX1fexX283xX1cxX1dxX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1xX6xX53xX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX17xX2cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX33xX34xX35xX1cxX1dxX3xXexX3axX1bxX3xXexX14xX3fxX40xX3xXexX4c2xX1cxX1xX3xX70xX17xX27xX1cxX1dxX3xXcxX14xX2a5xX3xX5xX43xX1cxX3xXexX1xX48xX3xX4bxX117xX3xX74xX3xX1cxX52xX53xX3xX55xX56xX55xX56xX81xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5xX1bxX6cxX7exXaxX12xX21axX81xX21axX81xX34xX0xX5axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ban Dân vận Trung ương triển khai công tác năm 2020

Ban Dân vận Trung ương triển khai công tác năm 2020
2020-01-09 13:49:48

(QT) - Sáng nay 9.1.2020, với sự chủ trì của các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung...

Triển khai công tác thuế năm 2020

Triển khai công tác thuế năm 2020
2020-01-09 12:04:27

(QT) - Sáng nay 9.1.2020, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2019 và triển khai công tác thuế năm 2020. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần...

Tiếp xã giao Công ty TNHH Free Sky Hoa Kỳ

Tiếp xã giao Công ty TNHH Free Sky Hoa Kỳ
2020-01-09 11:59:38

(QT) - Sáng nay 9.1.2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tiếp xã giao Đoàn công tác Công ty TNHH Free Sky Hoa Kỳ do Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Free Sky Hoa Kỳ Vũ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết