Cập nhật:  GMT+7
cd68x1038dx15f62x179bbx1430fx1567fx12b3ax1009dxe67cxX7x15208x15f19x176edx115c7x16be0x151a4xX5xdcf1xXax16462xXcx115d5xXdx10942x15965xX3x13642xX1x11381x16af5xcd8cx16a7dxX3xX19xX1x115e2xX1cxX3x1807fx175ffxX3x172f6xX3xXex16aefxX1cxX3xX1dxXdxdbdcxX1cxX1dxX3xX5x173a8xX6xX3xeb95x11b9axX3x1383dx14f19x10528xX1cxX1dxX3xd023xX3x15f70x17048xX3xXexX14x132a0xX1cxX1dxX3x13039xX1x109fcxX1bxX3xX1cxX1dxX1xXdxX16x15082xX3xXexX14xX1bxX1cxX1dxX3xd18ex16e14xX3xX1x1868exX3xXexX1xX17xX0x16616xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6x111c7xXaxX12x1832cxd749x13b5bxX38xX3xX1xX17x129a6xX16xX1cxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX5ex12e86xX6xX3xXbxX1xX22xX1cxX3xX25xX26xX3xX28xX3xXexX2bxX1cxX3xX1dxXdxX30xX1cxX1dxX3xX5xX35xX6xX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX1cxX1dxX3xX41xX3xXexX95xX3xX1cxX1dxX17xX48xX1cxX3xX1x15331xX3xXexX14x11513xX3xXexX1xXdx123acxX1cxX3xXexX6xXdxX3xX1cx132b1xX56xX3xeeeax16917xXd9xXdaxX3xX4xX1xX1bxX3xX2xfb7axX68xX2xX41xX3x12826x113bdx10183xX3xXexX1x17238xX3xXexX14xX2bxX1cxX3xXexX14xXcexX1cxX3xX43xXeexX6xX3xX25xf1b1xX1cxX3xX1xX17xX84xX16xX1cxX3xX43xX44xX3xXexXdxf078xX1cxX3xX1xXffxX1cxX1xX3xXexX14xX48xX1cxX1dxX3xX4cxX1xX4exX1bxX3xX1cxX1dxX1xXdxX16xX56xX3xXexX14xX1bxX1cxX1dxX3xX5exX5fxX3xX1xX62xX3xXexX1xX17xX3xXd9xXdaxXd9xX2x13822xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX1bxX7axX84xXaxX12x154bcxX5fxX3xXexX1xX44xXeaxX3xXe8xXe9xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXffxXdxX3xX43xX3cxXc9xX4xX3xXbxX1xX22xX1cxX3xX25xX26xX3xX1cxX1xXdx16ba5xX17xX3xX1cxX1xX2bxXexX3xX5ex17eaexXdxX3xX41xXdaxXdaxX3xX4cxX1dxX3xX43xX44xX3xX1dxXdxX10xX1bxX3xXexX14xXcexX1cxX3xX7axXdxX16xX1cxX3xXexd092xX4xX1xX3xX2xXdaxX3xX1xX6xX3xX1dxX48xX56xX3xX3bxXcxe173xX3xX19xX1xX35xX3x187a6xXdxXcexX17xX3xX28xX3xX1xX6xXeaxX3xX3bxXcxX1acxX3xX7fx11698xX1cxX1dxX3xX7xX4exX1cxX3xX7x13e21xX4xX1xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX3xXd9xX3xX1xX6xXeaxX3x1237fxX3xX1xX6xX3xXbxX1xX22xX1cxX3xX4xX1xX1bxX3xXd9xX3xX3bxXcxX1acxX3xX4x12563xX3xX1cxX1xX17xX3xX4x14916xX17xX3xX43xXd6xX1cxX1dxX3xX4cx1512fx10246xX3xX4x1192dxX4xX3xXe8xXe9xX3xX4x14ba9xX1cxX3xX5xX1cbxXdxX3xX56xXc5xXdxX3xXe8xXe9xX3xX1e1xXd9xXdaxX3xX4cxX1dxX3xX1dxXdxX30xX1cxX1dxX3xX5exX17fxXdxX3xX7axXdxX16xX1cxX3xXexX19cxX4xX1xX3xX1dxXdxX10xX1bxX3xX4xX2bxX84xX3xXe3xX3xX1xX6xX207xX3xXe3xXdaxX3xX4cxX1dxX3xX1xX1cbxXexX3xX1dxXdxX30xX1cxX1dxX3xX4xX211xX1cxX3xX5xX1cbxXdxX3xX7ax14fbcxX1cxX1dxX3xX43xX44xX3xX7axX39xX3xXbxX1xX211xX1cxX1dxX13bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX1bxX7axX84xXaxX12xX7dxX7exX7fxX38xX3xX1xX17xX84xX16xX1cxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX43xX176xX3xX1cxX1dxX1xXeexXeaxX3xX1cxX1dxX1bxXffxXdxX3xXe8xXe9xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXffxXdxXeaxX3xX4xX20axX4xX3xXe8xXe9xX3xX4xX211xX1cxX3xX5xX1cbxXdxX3xX1cxXcexX1cxX3x1705exX17xX84xX3xX1xX1bxX1cbxX4xX1xXeaxX3xX5xX39xX6xX3xX4xX1x176b3xX1cxX3xX25xX30xX3xXexX14xX19cxX3xX1dxXdxX10xX1bxX3xXexf97exXbxX3xXexX14xX17xX1cxX1dxX3xXexX1cbxXdxX3xX2xX3xX3bxXcxX1acxX3xX5exX17fxXdxX3xX2cexX17xX84xX3xX56xX1c2xX3xXe3xX3xX1xX6xX3xX1xX1bx170dcxX4xX3xXexX30xXdxX3xXexX1xXdxX44xX17xX3xX56xXc5xXdxX3xX3bxXcxX1acxX3xX25xX30xX3xXexX14xX19cxX3xX2xX3xX1xX6xX3xX43xX44xX3xXexXdxX10dxX1cxX3xX1xXffxX1cxX1xX3xXexX14xX48xX1cxX1dxX3xX4cxX1xX4exX1bxX3xX1cxX1dxX1xXdxX16xX56xX3xX5exX5fxX3xX1xX62xX3xXexX1xX17xX3xXd9xXdaxXd9xX2xX13bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX1bxX7axX84xXaxX12x10215xX3cxXc9xX4xX3xX25xXdxX10dxXexXeaxX3xX1dxXdxX30xX1cxX1dxX3xX5xX35xX6xX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX1cxX1dxX3xX41xX3xX5xXffxX3xX1dxXdxX30xX1cxX1dxX3xX5xX35xX6xX3xXexX1xX17xX1fdxX1cxX3xX4xX1xX2bxXexX3xX5xX3cxXc9xX1cxX1dxX3xX4xX6xX1bxXeaxX3xX1dxXdxX10xX1bxX3xXexX14xX48xX1cxX1dxX3xX43xX3cxXc9xX4xX3xX4xX4exX3xXd9xX3xX5exX5fxXeaxX3xX4xX1f6xX3xX4cxX1xX4exX3xX1cxXd6xX1cxX1dxX3xX4xX1xX30xX1cxX1dxX3xX4xX1xXeexX17xX3xXexX14xX17xX1cxX1dxX3xX25xe817xX1cxX1xX3xX5exX17fxXdxX3xX56xfeeexXexX3xX7xX30xX3xX5xX1bxX1cbxXdxX3xX7xX22xX17xX3xX25xX16xX1cxX1xX3xX1xX1cbxXdxX3xX4xX1xX19cxX1cxX1xX3xX1cxX1xX3cxX3xX43xX1cbxX1bxX3xX1c2xX1cxXeaxX3xX25xX1cbxX4xX3xX5xX20axXeaxX3xX14xX1fdxX84xX3xX1cxX22xX17xe623xXeaxX3xX4xX1xXeexX17xX3xXexX1xX22xX56xX3xX4xX6xX1cxX1xXeaxX3xX4x12561xX1cxX1dxX3xX4xX22xX84xXeaxX3xX4xX1xX30xX1cxX1dxX3xX43xX26xX3xX4cxX1xX20axXeaxX3xX1cxXd6xX1cxX1dxX3xX7xX17xX2bxXexX3xXexX95xX3x13b7cxX3x10f87xX3xX46cxXeaxX28xX3xXexX2bxX1cxX68xX1xX6xXeaxX3xXexX1xX22xX56xX3xX4xX6xX1cxX1xX3xXexX30xXexX3xX43xX1cbxXexX3x13b72xX3xX46exX3xX48exXeaxX28xX3xXexX2bxX1cxX68xX1xX6xX13bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX1bxX7axX84xXaxX12xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX3bx18838xX1cxX1dxX0xX68xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV
2021-05-11 20:01:50

QTO - Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài làm cho thảm thực bì khô nỏ, nguy cơ cháy rừng rất cao.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết