Cập nhật:  GMT+7
27fax8a06x8e8bx49a7x2c3exa823x62e8xa0dfx4d6cxX7x3fd6xb057x833ex633bx2b15xb5f4xX5x5c66xXax6ad9xXcx2875xXdx3bbax46bdxX3xb4caxX1x850bx4474x7396x67c6xX3x7e6ex71a2xX1cxX3xX1dxXdxX6xX1bxX3xX1cxX1xX21xX3xXex43c9xX3x50e8xXdxX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3x8cddx74abxX1cxX1xX3x60a8xX1cxX1dxX3xX20xa754xXdxX3x551fxafe1xX17xX3x538exX40xX1cxX1dxX0x366exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6x8ed8xXaxX12x3088xX1xa574xX1cxX3xX63x7daexXbxX3xX5x9e29xX3x5fa6xX17xX3x7601xX6xX1cxX3xX30xafecxX1bxX3xX1xXdx66ddxX17xX3xX1cx8934x59ccxX3x7353x617bxX86xX87x4317xX3xX7xX7axX1cxX1dxX3xX1cxX6x8d3cxX3x63a3xX2xX51x8895xX51xX86xX87xX86xX87xX3xXex98c7xXdxX3xXexX1xX40xX1cxX3xX48xX21xX3x3964xX93xX8axX3x9cccx3e69xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX48x2c82xX6xX8axX3xX1xX17xX93xX16xX1cxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX8axX3xad32xXdxX7axX1bxX3xX1xa398xXdxX3xX19xX1x8814xXexX3xX1dxXdxX7axX1bxX3xX72xXdxX16xXexX3xX66xX6xX84xX3xX1xX17xX93xX16xX1cxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX3xXbxX1x5c78xXdxX3xX1x7e00xXbxX3x94c7xb8a8xXdxX3xX4xX1x6473xX1cxX1xX3x419bxX17xX93x7e71xX1cxX3xX3bxX6cxX6xX3xXbxX1x97d8x2d0fxX1cxX1dxX3xXexa8e6xX3xX4xX1x6a8dxX4xX3xX5xX70xX3xb82fxX1xX7axX1cxX1xX3xXexX1xX21xX1cxX1xX8axX3xX30xX21xX1cxX3xX1dxXdxX6xX1bxX3xX1cxX1xX21xX3xXexX2exX3xX30xXdxX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX3bxX3cxX1cxX1xX3xX40xX1cxX1dxX3xX20xX45xXdxX3xX48xX49xX17xX3xX4cxX40xX1cxX1dx5138xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX30xX5xX10xX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX84xX6xX14xX1dxXdxX1cxX1exX86xXbxXafxX3xX6xX17xXexX1bxXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX84xX1dxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX51xX51xX4xX16axX30xX6xX1bxX111xX17xX6xX1cxX1dxXexX14xXdxX16axX107xX1cxX51xX63xX10xX7xX12dxXexX1bxXbxX51xX1cxX10x8ad1xX7xX51xX86xX87xX95x9d94xX51x8aadxX98xX63xX2xX2xX2xX1c5x6bb9xX1c5xX2xXexX2xX1c3xX2xX2x5ff3xX98xX5xX2xX16ax63e8xXbxX1dxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX1bxX63xX93xXaxX12xX75xXb0xX1cxX1xX3xX3bxXa0xX1bxX3xX1xX17xX93xX16xX1cxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX3xXex68f0xX1cxX1dxX3xX111xX17xX21xX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX3bxX3cxX1cxX1xX3xX40xX1cxX1dxX3xX4cxX40xX1cxX1dxX3xXexXa0xXdxX3xX30xX17xX123xXdxX3xX30xX21xX1cxX3xX1dxXdxX6xX1bxX3xX1cxX1xX21xX3xXexX2exX3xX30xXdxX3x444dxX3x4c12xX1cxX1xX1exX3x9145xX16ax8761xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX14xX12xX0xX51xXexX6xX30xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX1bxX63xX93xXaxX12xXd0xXdxX6xX3xX3bxX3cxX1cxX1xX3xX40xX1cxX1dxX3xX20xX45xXdxX3xX48xX49xX17xX3xX4cxX40xX1cxX1dxX3xXexX1xX17xXd6xX4xX3xX63xXdxX16xX1cxX3xX1xXd6xX3xX1cxX1dxX1x9456xX1bxX8axX3xX4x65c8xX3xX1xX1bxX21xX1cxX3xX4x6d06xX1cxX1xX3xX14x9e0dxXexX3xX12dxX1xX2baxX3xX12dxX1xX83xX1cxX8axX3xX7xX100xX1cxX1dxX3xXexX14xX1bxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX40xXdxX3xX1cxX1xX21xX3xXexXa0xX84xX3xX30xX104xX3xX1cxX1xXdxX114xX17xX3xX1cxX83xX84xX3xX1cxX6xX93xX16axX3xX66xX1x382dxX84xX3xX1dxXdx353exXbxX3xX1dxXdxX6xX3xX3bxX3cxX1cxX1xX3xX40xX1cxX1dxX3xX4xX2baxX3xX1cxX11exXdxX3xX83xX1cxX8axX3xX4xX1xX100xX1cxX3x7343xX3xX123xX1cxX3xX3bxX6cxX1cxX1xX8axX3xXd0xXdxX7axX1bxX3xX1xXd6xXdxX3xX19xX1xXdbxXexX3xX1dxXdxX7axX1bxX3xX72xXdxX16xXexX3xX66xX6xX84xX3xX1xX17xX93xX16xX1cxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX3bxXb0xX3xX1xa222xX3xXexX14xX104xX3xX1c3xX87xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX3bx451bxX1cxX1dxX3xX3bx3602xX3xXafxX68xX93xX3xX63x6c30xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX21xX3xXexX2exX3xX30xXdxX3xX4xX1xX1bxX3xX1dxXdxX6xX3xX3bxX3cxX1cxX1xX16axX3xX262xX6xX17xX3xX95xX3xXexX1xX7axX1cxX1dxX3xXexX1xXdxX3xX4xX40xX1cxX1dxX8axX3xX3bxX7fxX1cxX3xX1cxX6xX93xX3xX4xX83xX1cxX3xX1cxX1xX21xX3xX1xX1bxX21xX1cxX3xXexX1xX21xX1cxX1xX3xX107xX21xX3xX30xX21xX1cxX3xX1dxXdxX6xX1bxX3xX3bxX11dxX6xX3xX107xX21xX1bxX3xX7x5743xX3xX63x9de3xX1cxX1dxX8axX3xX1dxXdxX305xXbxX3xX1dxXdxX6xX3xX3bxX3cxX1cxX1xX3xX40xX1cxX1dxX3xX20xX45xXdxX3xX48xX49xX17xX3xX4cxX40xX1cxX1dxX3xX4xX2baxX3xX1cxX1xX21xX3xX325xX3xX12dxXdxb8f4xX1cxX3xX4xX100xX3xXexX14xX11dxX108xX4xX3xX84xX45xX6xX3xX84xX11dxX6xX3xX30xXb0xX1bxX3xX3bxX6xX1cxX1dxX3xX3bxX7fxX1cxX3xX1dx5f5bxX1cxX16axX3xX66xX1xX68xX1cxX3xX63xX6cxXbxX3xX1cxX21xX93xX8axX3xX5xXb0xX1cxX1xX3xX3bxXa0xX1bxX3xX1xX17xX93xX16xX1cxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX107xX21xX3xXafxXb0xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX48xXb9xX6xX3xX3bxXb0xX3xXexX21fxX1cxX1dxX3xX111xX17xX21xX3xX107xX21xX3xX4xX1xX305xX4xX3xX84xX2exX1cxX1dxX3xX1dxXdxX6xX3xX3bxX3cxX1cxX1xX3xX40xX1cxX1dxX3xX4cxX40xX1cxX1dxX3xX4xX2baxX3xX1cxX1dxX40xXdxX3xX1cxX1xX21xX3xX84xX108xXdxX8axX3xX3bxX372xX1cxX1dxX3xXexX1x6f4axXdxX3xX84xX1bxX1cxX1dxX3xX84xX17xX100xX1cxX3xX1dxXdxX6xX3xX3bxX3cxX1cxX1xX3xXexXdxX7fxXbxX3xXexX3e3xX4xX3xX1cxX362xX3xX5xX37exX4xX3xX107xX11dxX104xXexX3xX12dxX1xX2baxX3xX3bxX377xX3xX5xX21xX84xX3xX83xX1cxX8axX3xX123xX1cxX3xX3bxX6cxX1cxX1xX3xX4xX17xXd6xX4xX3xX7xX100xX1cxX1dxX16axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX1bxX63xX93xXaxX12xXcxX1xX37exX4xX3xX1xXdxX16xX1cxX3xXexX14xX17xX93xX114xX1cxX3xXexX1xX100xX1cxX1dxX3xX3bxXa0xX1bxX3xX5xa65fxX3xXexX100xXexX3xX3bxb1dfxXbxX3xX4x3392xX6xX3xX63xX68xX1cxX3xXexXd6xX4xX3xX72xXdxX16xXexX3xX66xX6xX84xX3x53d7xXcxX1xX11dxX11exX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX11dxX4b4xXdxX3xX1cxX1xX11dxX3xXexX1xX377xX3xXexX1xX11dxX11exX1cxX1dxX3xXexX1xX68xX1cx400fxX8axX3xXexX2exX3xX1cxX83xX84xX3xX86xX87xX2xa897xX3xX3bxX7fxX1cxX3xX1cxX6xX93xX8axX3xXd0xXdxX7axX1bxX3xX1xXd6xXdxX3xX19xX1xXdbxXexX3xX1dxXdxX7axX1bxX3xX72xXdxX16xXexX3xX66xX6xX84xX3xX1xX17xX93xX16xX1cxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX3xXexX10dxX4xX1xX3xX4xX37exX4xX3xXexX1xX6xX84xX3xX1dxXdxX6xX3xX1cxX1xXdxX114xX17xX3xX1xX1bxXa0xXexX3xX3bxXd6xX1cxX1dxX3xX6xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXafxXb0xX3xX1xXd6xXdxX3xX107xX108xXdxX3xXexX123xX1cxX1dxX3xX12dxXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX10dxX3xX1xX17xX93xX3xX3bxXd6xX1cxX1dxX3xX1dxX434xX1cxX3xX2xX3xXex3a90xX3xX3bxX372xX1cxX1dxX16axX3xXcxX2exX3xX7xX100xX3xXexXdxX114xX1cxX3xX1cxX21xX93xX8axX3xX3bxXb0xX3xX1xX362xX3xXexX14xX104xX3xX4xX7axX4xX3xX3bxX6cxX6xX3xXbxX1xX11dxX11exX1cxX1dxX3xXexX14xX412xX1cxX3xX3bxX6cxX6xX3xX30xX21xX1cxX3xX1xX17xX93xX16xX1cxX3xXafxX68xX93xX3xX63xX37exX1cxX1dxX3xX2xX2xX3xX1cxX1dxX40xXdxX3xX1cxX1xX21xX3xXexX2exX3xX30xXdxX3xXexX14xX6cxX3xX1dxXdxX7axX3xX1c3xX1c3xX87xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX3bxX372xX1cxX1dxX3xX107xX21xX3xX1xX362xX3xXexX14xX104xX3xXafxX68xX93xX3xX1cxX1xX21xX3xX325xX8axX3xXexX14xX6xX1bxX3xX111xX17xX21xX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX7axX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX3bxX3cxX1cxX1xX3xX4xX2baxX3xX1xX1bxX21xX1cxX3xX4xX2c2xX1cxX1xX3xX12dxX1xX2baxX3xX12dxX1xX83xX1cxX3xXexX14xX412xX1cxX3xX3bxX6cxX6xX3xX30xX21xX1cxX3xXexX60axX1cxX1xX3xX107xX108xXdxX3xXexX123xX1cxX1dxX3xX7xX100xX3xXexXdxX114xX1cxX3xX1xX11exX1cxX3xX1c5xX87xX87xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX3bxX372xX1cxX1dxX16axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX1bxX63xX93xXaxX12xX260xX83xX1cxX3xX262xX11dxX11exX1cxX1dxX0xX51xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Vĩnh Linh: Xuống giống trên 220 ha ném

Vĩnh Linh: Xuống giống trên 220 ha ném
2020-08-31 08:28:55

QTO - Từ giữa tháng 8/2020 đến nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trên địa bàn Vĩnh Linh tập trung xuống giống cây ném. Hiện diện...

Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
2020-08-29 14:18:08

QTO - Hôm nay 29/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 -...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết