Cập nhật:  GMT+7
2c3x6802x7c95x97c7x9d94x603fx8576x9209x7d8axX7xb31cx7df6x1333x9c47x5f1bx3ca7xX5x9f58xXax3f09xXcx384dx1913xX3x3832xb1e6x692cxX3x81aax7871xX1bx9bfdxX3xX1xbe96xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXcxXdx7078x3617xX3xX1xX21xX4xX1exX3xXcxX14xX2cxX1bx2358xX3xX1xX21xX4xX3xX4xc96dxX3xX7x3aa3xX3xXexXdxc236xXbxX3xXex457cxX4xX3xX1bxX37xX1x3fb9xX3xX1xX21xX4xX3x88dexX45xX1bxX3xX1xX45xXexX3xX1bxX37xb569x1145xX3xX2x723xbb69x65a7xX64x5fb2x6cadxX67xX68xX3xX55xX2bxX3x4bd5xX1bxX37xX3xXbxX1xb0b0xX3x3318x525bxXdxX3xa75xX1cxX77xXdxb367x51a7xX2x6228xX0x42e5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa1axX10xX6xX7fxXaxX12x9026x7aa0xXcx91adxX3xX80xX3xX7bxX1xXdx303xX2cxX3xX1bxX6xX60xX3xa8aaxX64xX65xX64xX67xX68xX67xX68xX1exX3x2c6ex8380x8c0fxaaexX3xXexX4fxX1bxX1xX3xX9axX2cx9d68xX1bxX37xX3xXcxX14x9e1xX3xX55xa5ebxX3x89faxX6xX1bxX3xX1xX5fxX1bxX1xX3xX7bx45e2xX1bxX37xX3xX77x75adxX1bxX3xX7x1fd4xX3xa457x5435xX2xX84xXb4xXb5xXb6xXb7xX80x9966x37e4xX3xX7fxX1cxX3x17bdxX1xX75xX3xX7bxX1x6378xX3xXexXc6xX4xX1xX3xXb4xXb5xXb6xXb7xX3xXexX4fxX1bxX1xX3xX93xX1cxX5fxX1bxX37xX3xXb6xX6xX19xX3x9198x6a25xX3xX77xXa3xX3xX77xXdx10c9xX4xX3xXexX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1xX21xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXcxXdxX2bxX2cxX3xX1xX21xX4xX1exX3xXcxX93xX7bx578axX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX49xX4xX3xX1bxX37xX1xX4fxX3xX1xX21xX4xX3xX55xX2bxX3xX6fxX1bxX37xX3xXbxX1xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7bxX1cxX77xXdxX7fxX80xX2xX82xX64xX0xX84xXbxX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxX19xX6xX14xX37xXdxX1bx6867xX67xXbxa79fxX3xX6xX2cxXexX1cxXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX7fxX12xX0xXdxX19xX37xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX84xX84xX4xX64xXcbxX6xX1cxa678xX2cxX6xX1bxX37xXexX14xXdxX64xX77xX1bxX84xX7fxX10xX7xX110xXexX1cxXbxX84xX1bxX10x117cxX7xX84xX67xX68xX68xX82xX84xb4f5xXe0xX7fxX63xX2xXaaxX68xX65xX1c4xXaaxXexX2xX1c4xXaaxXaaxX67xX2xX5xX2xX64x694dxXbxX37xXaxX3xX84xX12xX0xX84xXexX7fxX12xX0xX84xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX7fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX1cxX7fxX60xXaxX12xXefxX1xX2cxX1bxX3xXexXdx7916xX2cxX3xX55x1171xX4xX3xX110xX1xc88dxX3xXexX14xcce4xX1bxX37xX3xXexX14xbd04x599xX1bxX37xX3xX5xX78xXbxX3xXexX14xX1cxX1bxX37xX3xXexX1xX21dxXdxX3xX37xXdxX6xX1bxX3xX1xX21xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxX37xX1xX4fxX3xX1xX21xX4xX80xX3x747dxX1bxX1xX182xX3xXcx5111xX0xX84xXbxX12xX0xX84xXexX7fxX12xX0xX84xXexX14xX12xX0xX84xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX1cxX7fxX60xXaxX12xXcxXdxX45xXbxX3xXexX1xX10xX1cxX3xX7bxXd5xX1bxX37xX3xX77xXdaxX1bxX3xX7xXdexX3xXe1xX65xX1c4xX84xXb4xXb5xXb6xXb7xX80xXe9xXeaxX3xX1bxX37xX5fxX60xX3xX67xXe0xX64xX67xX64xX67xX68xX67xX68xX3xX4xXf5xX6xX3xXb4xXb5xXb6xXb7xX3xXexX4fxX1bxX1xX3xX77xXa3xX3xX77xXdxX118xX4xX3xX4xX1xX1cxX3xX1xX21xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX14xX41xX3xX5x74cfxXdxX3xXexX14xX21cxX21dxX1bxX37xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX49xX4xX3xX1xX21xX4xX3xXexb9b1xXbxX3xX7xX6xX2cxX3xXexX1xX21dxXdxX3xX37xXdxX6xX1bxX3xXexX2cfxX19xX3xX1bxX37xX1xX4fxX3xX55xX2bxX3xX6fxX1bxX37xX3xXbxX1xX75xX3xX77xX78xXdxX3xX7bxX1cxX77xXdxX7fxX80xX2xX82x5edxX3xX185xab24xXexX3xX55xXa3xX3xX1bxX37xX1xXc6xX3xX4xXf5xX6xX3xX13exX41xX3x2b56xXdx7158xX1cxX3xX7fxX49xX4xX3xX77xX5fxX3xa7aaxX5fxX1cxX3xXexX2cfxX1cxX3xXexX2cfxXdxX3xX7bxXd5xX1bxX37xX3xX77xXdaxX1bxX3xX7xXdexX3xX65xX67xX1c4xX84xX13exX32dxXb7xX339xXcxX80xX32dxXb7xXcxX14xX93xX80xX32dxXb7xXcxXeaxX3xX1bxX37xX5fxX60xX3xXaaxX64xX65xX64xX67xX68xX67xX68xX3xX77xXa3xX3xX77xXdxX118xX4xX3xX55xXa3xX3xX185xX2cx9dc1xXexX3xX4xX1xX1cxX3xXexX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1xX21xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXcxXdxX2bxX2cxX3xX1xX21xX4xX1exX3xXcxX14xX2cxX1bxX37xX3xX1xX21xX4xX3xX4xX3exX3xX7xX41xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX49xX4xX3xX1bxX37xX1xX4fxX3xX1xX21xX4xX3xX55xX2bxX3xXexX14xXdxX2bxX1bxX3xX110xX1xX6xXdxX3xX4xXd5xX1bxX37xX3xXexX32fxX4xX3xXbxX1x70exX1bxX37xX1exX3xX4xX1xXdexX1bxX37xX3xX7bxX1cxX77xXdxX7fxX80xX2xX82xX1exX3xXb4xXb5xXb6xXb7xX3xXexX4fxX1bxX1xX3xX55x11c0xX1bxX37xX3xX111xX3xX4xX1xXf5xX3xXexX14xX21cxX3exX1bxX37xX3xX55xX2bxX3xXexX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX1xX21xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXcxXdxX2bxX2cxX3xX1xX21xX4xX1exX3xXcxX14xX2cxX1bxX37xX3xX1xX21xX4xX3xX4xX3exX3xX7xX41xX3xXexX14xX209xX1bxX3xX55xXc6xX6xX3xXcbxX5fxX1bxX3xXexX4fxX1bxX1xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX49xX4xX3xX1bxX37xX1xX4fxX3xX1xX21xX4xX3xXexc0efxX3xX1bxX37xX5fxX60xX3xX82xX64xX65xX64xX67xX68xX67xX68xX3xX55xX45xX1bxX3xX1xX45xXexX3xX1bxX37xX5fxX60xX3xX2xX63xX64xX65xX64xX67xX68xX67xX68xX3xX1bxX1xc507xX19xX3xXexXdaxX1bxX37xX3xX4xX21cxX21dxX1bxX37xX3xXbxX1xX3e3xX1bxX37xX1exX3xX4xX1xXdexX1bxX37xX3xX7bxX1cxX77xXdxX7fxX80xX2xX82xX64xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX1cxX7fxX60xXaxX12xX13exX41xX3xX32dxXdxX32fxX1cxX3xX7fxX49xX4xX3xX77xX5fxX3xX339xX5fxX1cxX3xXexX2cfxX1cxX3xX4xX1xX4fxX3xX55xX2cfxX1cxX3xX4xX32fxX4xX3xXefxX1xX3e3xX1bxX37xX3xX32dxXdxX32fxX1cxX3xX7fxX49xX4xX3xX77xX5fxX3xX339xX5fxX1cxX3xXexX2cfxX1cxX3xX4xX381xXbxX3xX1xX2cxX60xX118xX1bxX3xX77xX5fxX3xX4xX32fxX4xX3xX4xX3exX3xX7xX41xX3xX37xXdxX32fxX1cxX3xX7fxX49xX4xX3xX4xX1xX2cx1fb3xX1bxX3xXcbxXc6xX3xX7x7fadxX1bxX3xX7xX5fxX1bxX37xX3xX4xX3exX3xX7xX41xX3xX77xX2e7xXexX3xX4xX1xX381xXexX1exX3xXexX14xX21cxX21dxX1bxX37xX3xX5xX78xXbxX3xX1xX21xX4xX3xXcbxXc0xX1cxX3xX55xXc0xX19xX3xX6xX1bxX3xXexX1cxX5fxX1bxX3xX55xX2bxX3xX55xX75xX1bxX3xX1xX21xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX14xX41xX3xX5xX2cfxXdxX3xX1xX21xX4xX3xX110xX1xXdxX3xX55xX21cx83c3xX4xX3xX4xX381xXbxX3xXexX1xX52exX19xX3xX1a6xX2cxX60xXa3xX1bxX3xX4xX1xX1cxX3xXbxX1xX31bxXbxX64xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX1cxX7fxX60xXaxX12xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX24exX209xX0xX84xXbxX12


Các tin đã đưa

Dạy bơi miễn phí cho 100 học sinh vùng cao

Dạy bơi miễn phí cho 100 học sinh vùng cao
2023-05-30 11:51:00

QTO - Sáng nay 30/5, Đồn Biên phòng Thanh phối hợp với Trường Tiểu học & THCS Xy và Đoàn Thanh niên xã Xy (huyện Hướng Hóa) tổ chức lớp dạy bơi...

Khởi công xây dựng 28 ngôi nhà Chữ thập đỏ

Khởi công xây dựng 28 ngôi nhà Chữ thập đỏ
2020-03-05 16:01:05

(QT) – Hôm nay 5.3.2020, tại xã A Vao, huyện Đakrông, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Đakrông tổ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết