Cập nhật:  GMT+7
b107xc7a3x113d9x117d6xeb63x102acxe2b1xc61dx12bdcxX7x12e21xc94ex115e7x102cbx12fd5xffebxX5xb6cexXax109afxXcxe26bxX6xb53axX3xdbdcx1246cxc8a5xX3xff28xdc15xXdxX3xXexb516xe027xccefxec3cxX3xX4xX1x1294bxX23xX1xX3xX7x11b77xX4xX1xX3xXex1059cxXdxX3xX1xX19x1227fx13156xX23xX3xcb70xXdxX16xX3xdd92xXdxX23xX1xX0x10c1bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf10exX10xX6x103d5xXaxX12xecc0xcb05xXcx10b18xX3xc36fxX3x12feaxX1xd20axX23xX3xX56xbbe1xXbxX3x12661xd875xX3xX23xXdxX38x1158axX3xd47cxf908xX3xX23xca66xX6fxX3xX23xX24xX1axX37xX3xXcxX1xX21xc0fdxX23xX24xX3xc341xXdxX23xX1xX3xX5exX3fxXdxX38xXexX3xX7x1056dxX3xf575x12d99xX44xX93xX3xX59xX2xX72x116f7xX93xX5exX92x123b8xX2xX71xX5cx108c0xX3xX23xX24xX1axX37xX3xX92xX92xX44xX93xX44xX92xX9exX2xX71xXa2xX3xXexX32xXdxX3xX1xX19xX37xX38xX23xX3xX3bxXdxX16xX3xX3fxXdxX23xX1xX3xX59xX5axX19xc9d7xX23xX24xX3xXcxX14xX66xX5cxXa2xX3x12213xb5ffxX23xX24xX3xX1cxX16xX1axX23xX3xX60xX24xX62xX23xX3xX1xX1axX23xX24xX3xXd4xX1xX28xX23xX1xX3xX7xX2dxX4xX1xX3x13180x11836xX3xX1xb42exXdxX3xX59xXd4xf923x12407xX53xX5cxX3x10265xXdxX38xXexX3xX60xX6xX6fxX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1xX22xXbxX3x1179bxc7f0xXdxX3xX1xX19xX37xX38xX23xX3xX3bxXdxX16xX3xX3fxXdxX23xX1xX3xXex11f28xX3xX4xX1x110a3xX4xX3xX5xf574xX3xXexX14xX6xX16xX3xXex1229exX23xX24xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX21xX22xX23xX24xX3xXexX1xX21xX80xX23xX24xX3xX84xXdxX23xX1xXa2xX3xX24xXdxX6xX3xX1cxc7cexX23xX1xX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX90xXa2xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX23xX1xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xXexX14x12cddxX23xX3xX1cxX66xX6xX3xX84xX1axX23x123d3xX3xXcxX1xX6xX6fxX3xX56x13020xX3xX4x123c1xX3xX1cxce0cxX23xX24xX3xX4xX1xX28xX3x120bexX6xXdxX3xXcxX1xX12bxX4xXa2xX3xbb79xX101xXcxX101xXcxX1b1xXa2xX3xed35xX1xX19cxX3xXd4xX1x11ce7xX3xXexX66xX4xX1xX3xX1b1xeeebxX60x1194fxX3xXexc1f6xX23xX1xe5f4xX3xX1cxX32xXdxX3xX56xXdxX38xX23xX3xX5xXf4xX23xX1xX3xX1cxX32xX16xX3xX60xX53xXd4xXfcxXfdxX53xX3xX101xXdxX38xXexX3xX60xX6xX6fxX1cfxX3xXfcxf156xX3xX3fx12f77xXa2xX3xXcxX1c7xb614xXfdxX53xX1cfxX3xX1cxX32xXdxX3xX56xXdxX38xX23xX3xX5xXf4xX23xX1xX3xX1cxX32xX16xX3xX1xX19xX37xX38xX23xX3xX3bxXdxX16xX3xX3fxXdxX23xX1xX3xX4xde3fxX23xX24xX3xX71xX9exX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX23xX1xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX1cxX32xXdxX3xX56xXdxX38xX23xX3xX4xX1xX16xX3xX2xX71xX9exX3xX24xXdxX6xX3xX1cxX163xX23xX1xX3xX4xX1xX28xX23xX1xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX1cxX21xX22xX4xX3xX23xX1xd4d7xX23xX3xX18xX19xX1axX3xXexX14xX16xX23xX24xX3xX56xX66xXbxX3xX23xX1axX37xX191xX0xXexX6xX84xX5xX10xX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX6fxX6xX14xX24xXdxX23xcccexX92xXbxXf3xX3xX6xX19xXexX16xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX56xX12xX0xXdxX6fxX24xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX44xX44xX4xX191xX84xX6xX16xX18xX19xX6xX23xX24xXexX14xXdxX191xX113xX23xX44xX56xX10xX7xX69xXexX16xXbxX44xX23xX10xbf8axX7xX44xX2xX71xX92xX72xX44xX9ax1029axX56xX71xX2xX9axX2xX72xX2xX93xXexX2xX2xX9ex11043xX93xX72xX5xX2xX191x12114xXbxX24xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX12xX1f8xX19fxX23xX24xX3xX4xX1xX28xX3xX1a7xX6xXdxX3xXcxX1xX12bxX4xXa2xX3xX1b1xX101xXcxX101xXcxX1b1xXa2xX3xX1b9xX1xX19cxX3xXd4xX1xX1bfxX3xXexX66xX4xX1xX3xX1b1xX1c7xX60xX1c9xX3xXexX1ccxX23xX1xX3xX113xX1axX3xX1cxX32xXdxX3xX56xXdxX38xX23xX3xX5xXf4xX23xX1xX3xX1cxX32xX16xX3xX60xX53xXd4xXfcxXfdxX53xX3xX101xXdxX38xXexX3xX60xX6xX6fxX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX23xX1xX3xX7xX2dxX4xX1xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX14xX12xX0xX44xXexX6xX84xX5xX10xX12xX60xX1xcd78xX23xX24xX3xX23xX75xX6fxX3xX18xX19xX6xXa2xX3xX4xX224xX23xX24xX3xX113xX114xXdxX3xX113xXdxX38xX4xX3xXexX1xX199xX4xX3xX1xXdxX38xX23xX3xXexX1dxXexX3xX23xX1xXdxX38xX6fxX3xX113xcfecxX3xX4xX1xX28xX23xX1xX3xXexX14xX66xXa2xX3xX23xX1xXdxX38xX6fxX3xX113xX3cbxX3xX4xX1xX19xX37xX187xX23xX3xX6fxXd5xX23xXa2xX3xX4xX2dxX23xX3xX84xXf7xXa2xX3xX113xXdxX187xX23xX3xX4xX1xX12bxX4xXa2xX3xX23xX24xX21xeee5xXdxX3xX5xX6xX16xX3xX1cxXf7xX23xX24xX3xX4xX1bfxX6xX3xX60xX24xX62xX23xX3xX1xX1axX23xX24xX3xXd4xXfcxXfdxX53xX3xX101xXdxX38xXexX3xX60xX6xX6fxX3xX1cxXf4xX3xXexX28xX4xX1xX3xX4xX199xX4xX3xX113xX1axX3xX4xX1xX1bfxX3xX1cxXf7xX23xX24xX3xXexX1xX6xX6fxX3xX24xXdxX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX16xX32xXexX3xX1cxXf7xX23xX24xX3xXf3xXf4xX3xX1xXf7xXdxXa2xX3xXex11a1fxX3xXexX1xXdxX38xX23xXa2xX3xX1cxe7b3xX23xX3xX80xX23xX3xX1cxX2dxXbxX3xX23xX24xX1xX90xX6xXa2xX3xX24xXdxf839xXbxX3xX1cxda9cxX3xX23xX24xX21xX403xXdxX3xX23xX24xX1xd709xX16xX3xX113xX1axX3xX4xX2dxX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX23xX1xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xXexX14xX187xX23xX3xX69xX1xbfc0xXbxX3xX4xXcaxX3xX23xX21xX114xX4xX191xX3xXcxX32xXdxX3xXexX1ccxX23xX1xX3xX5axX19xXcaxX23xX24xX3xXcxX14xX66xXa2xX3xX1xX21xX114xX23xX24xX3xXexX114xXdxX3xX69xX6axX3xX23xXdxX38xX6fxX3xX71xX72xX3xX23xX75xX6fxX3xX23xX24xX1axX37xX3xXcxX1xX21xX80xX23xX24xX3xX84xXdxX23xX1xX3xX5exX3fxXdxX38xXexX3xX7xX90xX3xX92xX93xX44xX93xX3xX59xX2xX72xX9axX93xX5exX92xX9exX2xX71xX5cxXa2xX3xXd4xXd5xX23xX24xX3xX1cxX16xX1axX23xX3xX60xX24xX62xX23xX3xX1xX1axX23xX24xX3xXd4xXfcxXfdxX53xX3xX101xXdxX38xXexX3xX60xX6xX6fxX3xX1cxXf4xX3xX1bfxX23xX24xX3xX1xXf7xX3xX93xXa2xd8bexX3xXexX6axX3xX1cxX19fxX23xX24xX3xX1cxe6e4xX3xXexX1xX199xX4xX3xX1xXdxX38xX23xX3xXexX14xX32xXdxX3xX7xX2dxX23xX24xX3xXexX2dxX4xX3xX1cxXdxX187xX19xX3xX69xX1xX4b5xX4xX3xb5d8xXcxX1xX1axX23xX1xX3xXd4xX127xX3xX5axX19xXcaxX23xX24xX3xXcxX14xX66xX3xX5exX3xX1c7xcd80xXexX3xXexd43exX3xX113xX1axX3xX1xX19fxXdxX3xX7xXdxX23xX1x102e9xX1cfxX3xXexX137xX23xX24xX3xX9axX9exX9exX3xX7xX19xX58exXexX3xX18xX19xX1axX3xX113xX114xXdxX3xXexX127xX23xX24xX3xXexX14xX66xX3xX24xXdxX2dxX3xX548xX9exX93xX3xXexX14xXdxX38xX19xX3xX1cxX19fxX23xX24xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX23xX1xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xXexX14xX187xX23xX3xX1cxX66xX6xX3xX84xX1axX23xX3xXexX1ccxX23xX1xX191xX3xXcxX14xX16xX23xX24xX3xX1cxX19cxXa2xX3xXexX32xXdxX3xX1xX19xX37xX38xX23xX3xX3bxXdxX16xX3xX3fxXdxX23xX1xXa2xX3xXd4xXd5xX23xX24xX3xX1cxX16xX1axX23xX3xX60xX24xX62xX23xX3xX1xX1axX23xX24xX3xXd4xXfcxXfdxX53xX3xX101xXdxX38xXexX3xX60xX6xX6fxX3xX1cxXf4xX3xXexX137xX23xX24xX3xX2xX71xX9exX3xX7xX19xX58exXexX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX23xX1xX3xX7xX2dxX4xX1xXa2xX3xX24xXdxX6xX3xX1cxX163xX23xX1xX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX90xXa2xX3xXexX1xX21xX80xX23xX24xX3xX84xXdxX23xX1xX191xX3xX1a7xf728xXdxX3xX7xX19xX58exXexX3xXexX14xX66xX3xX24xXdxX2dxX3xX2xXa2xX92xX3xXexX14xXdxX38xX19xX3xX1cxX19fxX23xX24xX3xX24xX19fxX6fxX3xX2xX3xXexX14xXdxX38xX19xX3xX1cxX19fxX23xX24xX3xXexXdxX46dxX23xX3xX6fxX137xXexX3xX113xX1axX3xX2xX3xXbxX1x13018xX23xX3xX18xX19xX1axX3xXexX14xX66xX3xX24xXdxX2dxX3xX92xX9exX9exX3xX23xX24xX1xX163xX23xX3xX1cxX19fxX23xX24xX191xX3xd725xXdxX187xX23xX24xX3xX1cxX1dxXdxX3xX113xX114xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX1c7xX1axX3xX6fx113baxX3xX101xXdxX38xXexX3xX60xX6xX6fxX3xX6xX23xX1xX3xX1xX224xX23xX24xX3xX1cxX21xX22xX4xX3xXexX14xX6xX16xX3xX6fxXf7xXexX3xXbxX1xX6d7xX23xX3xX18xX19xX1axX3xX113xX1axX3xX7xX127xX3xXexXdx10096xXexX3xX69xXdxX38xX6fxX3xX548xX3xXexX14xXdxX38xX19xX3xX1cxX19fxX23xX24xX191xX3xX60xX1xX39bxX23xX24xX3xX6fxX19cxX23xX3xX18xX19xX1axX3xc843xX3xX23xX24xX1xX90xX6xX3xX24xX592xXdxX3xX1cxX73fxX23xX3xX4xX2dxX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX23xX1xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xXexX14xX16xX23xX24xX3xX56xX66xXbxX3xX69xX6axX3xX23xXdxX38xX6fxX3xX71xX72xX3xX23xX75xX6fxX3xX23xX24xX1axX37xX3xXcxX1xX21xX80xX23xX24xX3xX84xXdxX23xX1xX3xX5exX3fxXdxX38xXexX3xX7xX90xX3xX92xX93xX44xX93xX3xX1cxXf4xX3xXexX1xX553xX3xX1xXdxX38xX23xX3xX7xX199xX3xXexX14xXdxX3xX62xX23xXa2xX3xX5xc4cdxX23xX24xX3xX84xXdxX73fxXexX3xX80xX23xX3xX4xX1bfxX6xX3xX4xX2dxX23xX3xX84xXf7xXa2xX3xX113xXdxX187xX23xX3xX4xX1xX12bxX4xXa2xX3xX23xX24xX21xX403xXdxX3xX5xX6xX16xX3xX1cxXf7xX23xX24xX3xX4xX1bfxX6xX3xX60xX24xX62xX23xX3xX1xX1axX23xX24xX3xXd4xXfcxXfdxX53xX3xX101xXdxX38xXexX3xX60xX6xX6fxX3xX1cxX1dxXdxX3xX113xX114xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX6xX23xX1xX3xX1xX224xX23xX24xX3xX5xXdxX38xXexX3xX7xX90xXa2xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX1xX21xX80xX23xX24xX3xX84xXdxX23xX1xXa2xX3xX84xX38xX23xX1xX3xX84xXdxX23xX1xXa2xX3xX1c7xX1axX3xX6fxX70cxX3xX101xXdxX38xXexX3xX60xX6xX6fxX3xX6xX23xX1xX3xX1xX224xX23xX24xXa2xX3xX23xX24xX21xX403xXdxX3xX4xX19cxX3xX4xXd5xX23xX24xX3xX113xX114xXdxX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX6fxX32xX23xX24xXa2xX3xX23xX1xX39bxX23xX24xX3xX23xX24xX21xX403xXdxX3xX1cxXf4xX3xX4xX19cxX3xX23xX1xXdxX46dxX19xX3xX4xX1dxX23xX24xX3xX1xXdxX73fxX23xXa2xX3xX1xX37xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX113xX163xX3xX1cxXf7xX4xX3xX5xX26cxXbxXa2xX3xXexX199xX3xX56xX16xX3xX4xX1bfxX6xX3xX56xX62xX23xX3xXexXf7xX4xX191xX3xXcxXdxX23xXa2xX3xXcaxX23xX1xX295xX3xX3fxbb45xX3xX60xX53xf4a8xX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hội thảo đa phương về phòng, chống mua bán người

Hội thảo đa phương về phòng, chống mua bán người
2016-07-23 14:14:17

(QT) - Ngày 22/7/2016, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam tổ chức “Hội thảo đa phương về phòng, chống mua bán người” (MBN) giữa phụ nữ các...

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng
2016-07-22 08:09:10

(QT) - Hôm qua 21/7/2016, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Tham dự hội nghị về phía Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 có Thiếu tướng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết