Cập nhật:  GMT+7
431bx7940xd515xef6exb8c2xcc32xa0edx7650x5c2fxX7xc7bbxd4ccxeca0x8b7axe193xc757xX5x52a4xXaxda15xXcx8b88xX6x8934xX3xX2xX2xb125xX3xX7xcf18xe0a2xXexX3xX1xec66xX4xX3xf632xebb2xe0a8x433fxX3xbe45x7ac7xc15cxX27xX28xX3xXexX6x9f59xX3xd523xa853xX27xX28xX3xX34x74a1xXdxe102xX3xX4xX1xX16xX3xX1xX22xX4xX3xX7xXdxX27xX1xX3xa5ecxX1x9b16xX3xX4bxX1xa864xX27xX0xdbc9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxadf0xX10xX6x877axXaxX12xX63x8c4bxc635xX3xX27xX6xX32xX3xX2xX1axX54xX2x649dx7736xX3xXexb3d4xXdxX3xX1xX1dxX32x7ef5xX27xX3xca6fxX6xX6bxX3xfd59xX3axX76xX3xX63xX3axXdxX3xX82x914dxX1dxX3xX4xX1xXdx662bxX27xX3xX25xXdxX27xX1xX3xXexcb9axX27xX1xX76xX3x4cfcxX3axX3xX82xX1xX9exX3xX1xX1dxX32xX3xc65cxX1dx8b95xX27xX3xX7xX8fxX76xX3xX63xX3axXdxX3x65b0xX1xX1dxX32xX95xX27xX3xX1xX22xX4xX3xXexX9exX27xX1xX76xX3xXa3xX3axX3xX82xX1xX9exX3xX1xX1dxX32xX3xXa3xX3axX3xX34xX3axXdxX3xXa3xXdx995fxX27xX3xXbxX1xX2cxX27xX28xX3xXexX9exX27xX1xX3x4741x6764xX3xX82xX1xXdxX3xX27xX1x8ee0xX27xX1xX3xX2bxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXaexX1dx7fafxX27xX28xX3xXcxX14xe7ebxX3xXbxX1x518fxXdxX3xX1x8ac6xXbxX3xXexX26xX3xX4xX1x9b14xX4xX3xX5x4399xX3xXexX14xX6xX16xX3xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX27xX28xX3xXexX6xX32xX3xX34xX35xX27xX28xX3xX34xX3axXdxX3cxX3xX5xbec9xX27xX3xXexX1xX11bxX3x5726xa511xX14cxX14cxX3xX4xX1xX16xX3xX1xX22xX4xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX4xX4dxX3xX1xX16xXefxX27xX3xX4xX105xX27xX1xX3xX4bxX1xX4dxX3xX4bxX1xX51xX27xX3xXexX14xXe0xX27xX3xX34xX10bxX6xX3xX25xXefxX27xadd5xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX25xX5xX10xX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX6bxX6xX14xX28xXdxX27xe030xX75xXbx9dd9xX3xX6xX1dxXexX16xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxX6bxX28xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX17fxX25xX6xX16xe611xX1dxX6xX27xX28xXexX14xXdxX17fxXeexX27xX54xX66xX10xX7xX4bxXexX16xXbxX54xX27xX10x8281xX7xX54xX75xX2xe8a9xdecaxX54x712dx45d6xX66xX1d7xX2x9932xX2xX1dfxX75xX1d8xXexX2xb12fxX1dfxX1daxX1daxX1dfxX5xX2xX17fxf90axXbxX28xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX16xX66xX32xXaxX12xXcxX14xX6xX16xX3xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX27xX28xX3xXexX6xX32xX3xX34xX35xX27xX28xX3xX34xX3axXdxX3cxX3xX4xX1xX16xX3xX4xXf7xX4xX3xX10xX6bxX3xX1xX22xX4xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX4bxX1xX4dxX3xX4bxX1xX51xX27xX3xebb8xX3xX82xX6xX6bxX3xX86xX3ax853axdb39xX27xX1xX198xX3xfe0axX27xX1xX3xX2bxe3e7xaa44xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX14xX12xX0xX54xXexX6xX25xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX16xX66xX32xXaxX12x6148xX10bxXbxX3xX27xXefxX32xX76xX3xXaexX1dx695cxX3xX1xX22xX4xX3xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX27xX28xX3xXexX6xX32xX3xX34xX35xX27xX28xX3xX34xX3axXdxX3cxX3xX34x8970xX3xXexX14xX6xX16xX3xX2xX2xX1axX3xX7xX1dxX1exXexX3xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX28xX76xX3xX6bxc8e4xXdxX3xX7xX1dxX1exXexX3xXexX14xX10bxX3xX28xXdxXf7xX3xX2xX3xXexX14xXdxX7fxX1dxX3xX4xX1xX16xX3xX4xXf7xX4xX3xX10xX6bxX3xX1xX22xX4xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX5xXefxX3xX4xX16xX27xX3xX28xXdxX6xX3xX34x5dcaxX27xX1xX3xX4xX1x4645xX27xX1xX3xX7xXf7xX4xX1xX76xX3xX5xX8fxX4xX3xX5xc4ccxX113xX27xX28xX3xXeexX26axX3xXexX14xX6xX27xX28xX76xX3xX4xX8fxX1dxX3xX4xX1xXdxX95xX27xX3xX25xXdxX27xX1xX3xX4xX4dxX3xX1xX16xXefxX27xX3xX4xX105xX27xX1xX3xX4bxX1xX4dxX3xX4bxX1xX51xX27xX3xXeexX32ax7adbxX27xX3xX5xXe0xX27xX3xXexX14xX16xX27xX28xX3xX1xX22xX4xX3xXex6f31xXbxX17fxX3xX293xX16xX3xXexX315xX27xX1xX3xX1xX315xX27xX1xX3xX82x62adxX2bxX14cxX293xX25fxX2xa626xX3xX27xXe0xX27xX3xXeexXdxX7fxX4xX3xXexX26xX3xX4xX1xX11bxX4xX3xXexX14xX6xX16xX3xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX28xX3xX34xX32axX113xX4xX3xXexX26xX3xX4xX1xX11bxX4xX3xXexX79xXdxX3xX1dfxX3xX4xe3c7xX6bxX3xX5xXefxX3xX82xX6xX6bxX3xX86xX3axX3xX25fxX3x77c8xX6xXbbxX14xX6axX27xX28xX3xX25fxX63xX32axf461xX27xX28xX3xX63xX4dxX6x77f9xX3xX2bxb479xX27xX1xX3xX86xXdxX27xX1xX3xX25fxX3x717axXdxX16xX3xX86xXdxX27xX1xX3xX25fxX3xX3cexX6axX27xX28xX3xX63xXefxX3xXeexXefxX3xX4xX3bfxX6bxX3xXexX1xX10bxX3xX19bxX2c2xX3xXaexX1dxX105xX27xX28xX3xXcxX14xX10bxX76xX3xX63xX105xXdxX3xX86xX51xX27xX28xX76xX3xXcxX14xXdxX7fxX1dxX3xabf5xX1xX16xX27xX28xX17fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX16xX66xX32xXaxX12xXcxX79xXdxX3xX82xX6xX6bxX3xX86xX3axX3xX4xX4dxX3xX1dbxX3xX10xX6bxX3xX34xX32axX113xX4xX3xX27xX1xX372xX27xX3xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX28xX3xX4x8522xX6xX3xX1bcxX1dxX29exX3xX2axX2bxX2cxX27xX28xX3xXexX6xX32xX3xX34xX35xX27xX28xX3xX34xX3axXdxX3cxX3xXeexXefxX3xX2xX3xX10xX6bxX3xX34xX32axX113xX4xX3xX27xX1xX372xX27xX3xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX28xX3xX4xX46cxX6xX3xXcxX14xX1dxX27xX28xX3xX32axX360xX27xX28xX3xX63xX3axXdxX3xX82xX8fxX1dxX3xX4xX1xXdxX95xX27xX3xX25xXdxX27xX1xX3xX2bxXdxX7fxXexX3xb10exX6xX6bxX17fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX16xX66xX32xXaxX12xX4c9xX1x43a9xX27xX28xX3xX7xX1dxX1exXexX3xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX28xX3xX27xXefxX32xX3xX7x4ecaxX3xXbxX1xX144xX27xX3xX27xXefxX16xX3xX28xXdxe95bxXbxX3xX34x90d1xX3xX4xXf7xX4xX3xX10xX6bxX3xX7xX3d9xX6bxX3xXeexX32axX113xXexX3xX1bcxX1dxX6xX3xX4bxX1xX4dxX3xX4bxX1xX51xX27xX3xXexX14xX32axX3d9xX4xX3xX6bxaefcxXexX3xX34xe5fbxX3xXexXdxX95xXbxX3xXexX3bfxX4xX3xXeexX32axX360xX27xX3xX5xXe0xX27xX3xXexX14xX16xX27xX28xX3xX1xX22xX4xX3xXexX372xXbxX76xX3xX4xX1dxX3axX4xX3xX7xX10fxX27xX28xX17fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX16xX66xX32xXaxX12xX265xX27xX1xX3xX2bxX26axX0xX54xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cấm biển từ 19h ngày 17/12

Cấm biển từ 19h ngày 17/12
2021-12-17 12:52:43

QTO - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, để chủ động ứng phó với diễn biến siêu bão Rai,...

Khai trương HDBank Quảng Trị

Khai trương HDBank Quảng Trị
2021-12-17 11:10:05

QTO - Sáng nay 17/12, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) tổ chức lễ khai trương chi nhánh HDBank tại Quảng Trị. Phó Bí...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết