Cập nhật: 14/08/2013 07:49 GMT+7
bb6fxc9c1x14cc6x12d1dx13c6ax10f70xea94x17cfexe6e2xX7x1078dx138e6xf892x179b2x15611x152cexX5xfce8xXax13f1dxXcx1871cxcdbbx19059xX3xXex17212xX16xX1xX3xe82fx13c70x18d8dxX16x15a2dxX3xXcx14916x135eaxX3xX16x18ed3xX16xX21xX3xX4x10553xXbxX3xc8ecxX15xX3xX5xX15xd429xX3xX35x102c5xXdxX3xX1x14811xX16xX3xd8c0x149e1xX3fx11322xX42xX3x16045xX35xX3xf81cx16a06xccefxX16xX21xX3xX21xXdxX6xX14xX3xXexX1x1004axX16xX21xX3xX16xX55xX16xX21xX3xXexX1xX55xX16xX0x17b96xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx127c1xX10xX6x17503xXaxX12x10019xX1dxXcx1139bxX3x15a3fxX3xXcxX1xX4axXdxX3xX21xXdxX6xX16xX3xf9c9xX1exX6x13258xX3xX1x1076fxX3xXexX1x13afaxX16xX21xX3xX48xX49xX4axX16xX21xX3xX21xXdxX6xX14xX3xXexX1xX55xX16xX21xX3xXexX24x15f08xX16xX3xX48xX25xX6xX3x16d67xX15xX16xX3xXexX19xX16xX1xX3xX1dxX1exX1fxX16xX21xX3xXcxX24xX25xX3xX48xX49x16ce2xX4xX3xX4x15a81xX4xX3xX4xX2dxXbxX3xX16xX21xX15xX16xX1xX3xXexd46axXbxX3xXexX24xX1exX16xX21xX3xX48xd14cxX1exX3xXexX49xX3x1281exX28x1745cxX3xX75x1635bxX16xX21xX8cxX3xX21xXdxf642xXbxX3xXb1x10945xX3xX35x10289xXexX3xX16xX55xX16xX21xX3xXexX1xX55xX16xX3xX35xX38xXdxX3xX48xd73cxXdxX3xXexX1xX6xXeaxX3xX48xXcaxX16xX21xX3xX45x12b75xX40xX0xXexX6xXb1xX5xX10xX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX35xX6xX24xX21xXdxX16x17ff9xX3fxXbxXe8xX3xX6xX1exXexX14xXaxX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX35xX21xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX63xX63xX4xX40xXb1xX6xX14xX89xX1exX6xX16xX21xXexX24xXdxX40xX30xX16xX63xX75xX10xX7xX45xXexX14xXbxX63xX16xX10x169c9xX7xX63xX2x12e76xX16fxX3fxX63x11e85xcab6xX75xX16fxX42x17618xX173x13909xX2xX3fxXexX178xX2x159f1xX3fxX17axX5xX2xX40x15ffdxXbxX21xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX75xX12xX0xXbxX12x135d3xX49xX4axX16xX21xX3xX21xXdxX6xX14xX3xXexX1xX55xX16xX21xX3xX16xX55xX16xX21xX3xXexX1xX55xX16xX3x141d9xX3xX1dxX1exX1fxX16xX21xX3xXcxX24xX25xX3xX24xXf8xX16xX21xX3xX24x1222cxXdxX8cxX3xX7xf7d6xX4xX1xX3xX48xc645xXbxX0xX63xXbxX12xX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexX24xX12xX0xX63xXexX6xXb1xX5xX10xX12xXcxX24xX49xX38xX4xX3xX48xX28xXeaxX8cxX3xX35xXf8xXexX3xX7xX93xX3xXe8xX1cfxX3xX4x16c1exX3xX48xX49xX4axX16xX21xX3xX21xXdxX6xX14xX3xXexX1xX55xX16xX21xX3xX48xXdxX3xX5xX1d4xXdxX3xX24xX2dxXexX3xX45xX1xX207xX3xX45xX1x134d0xX16xX8cxX3xXexX1xX49xX4axX16xX21xX3xXb1xX25xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4x15017xXexX3xX30xX15xX3xX4xX55xX3xX5xXd8xXbxX3xXexX24xX14xX16xX21xX3xX35x10d0fxX6xX3xX35xX49xX6xX3xX5xe6baxX3xX16xX1xX49xX131xX3xf2a2xX23fxX4xX3x168f8xX1xX49xX38xX4xX8cxX3x110c8x118dbxX16xX1xX3x14d13xX8cxX3xX262xX6xX3x143daxX6xX16xX21xX8cxX3xX72xX49xX38xX16xX21xX3x176f6xX3cxX16xX8cxX3xX72xX49xX38xX16xX21xX3x1861bxXf8xX4xX40xX40xX40xX3xX1a2x11040xX16xX3xX16xX6xXeaxX8cxX3xX1xXe2xX1exX3xX1xX297xXexX3xX4xXcaxX4xX3xX48xX25xX6xX3xXbxX1xX49xX3cxX16xX21xX3xX16xX15xXeaxX3xX48x13144xX1exX3xX4xX207xX3xX1xX8fxX3xXexX1xX93xX16xX21xX3xX48xX49xX4axX16xX21xX3xX21xXdxX6xX14xX3xXexX1xX55xX16xX21xX3xX48xX1fxX35xX3xXb1xX1fxX14xX8cxX3xX16xX21xX49xX4axXdxX3xX75xX28xX16xX3xX4xX207xX3xXexX1xX11bxX3xX48xXdxX3xX5xX1d4xXdxX3xXexX1xX1exXd8xX16xX3xX5xXc6xXdxX3xX30xX15xX14xX3xX4xX1fxX3xX1xX6xXdxX3xX35xX253xX6xX40xX3xXcxX24xX14xX16xX21xX3xceb8xX3xX16xX22bxX35xX3xX89xX1exX6xX8cxX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX16xX1xX3xX48xX1cfxX3xX16xX28xX16xX21xX3xX4xX2dxXbxX3xX30xX15xX3xX5xX15xX35xX3xX35xX38xXdxX3xX48xX49xXc6xX4xX3xX3fxX40xX3fxX174xX17axX3xX45xX35xX3xX48xX49xX4axX16xX21xX3xX21xXdxX6xX14xX3xXexX1xX55xX16xX21xX3xX16xX55xX16xX21xX3xXexX1xX55xX16xd1f5xX3xXe8xX28xXeaxX3xX35xX38xXdxX3xX16fxX174xX3xX4xXe2xX1exX3xXb1xXaaxX3xXexX55xX16xX21xX3xX4xX93xXexX3xXexX1x18ba3xXbxX3xX30xX15xX3xX173xX178xX17axX3xX4xX93xX16xX21xX3xX4xXcaxX4xX3xX5xX14xX1d4xXdxX40xX40xX40xX3xXcxX10dxX16xX21xX3xX45xXdxX16xX1xX3xXbxX1x10897xX3xX48xXe2xX1exX3xXexX49xX3xXe8xX28xXeaxX3xX75xXedxX16xX21xX3xX4xXcaxX4xX3xX4xX55xX16xX21xX3xXexX24xd731xX16xX1xX3xX5xX15xX3xX1xX3cxX16xX3xX3fxX40xX174xX42xX42xX3xXexd72bxX3xX48x117c0xX16xX21xX40xX3xX26dxXdxX8fxX4xX3xX48xXe2xX1exX3xXexX49xX3xXe8xX28xXeaxX3xX75xXedxX16xX21xX3xX48xX3e8xX16xX21xX3xXb1xXf8xX3xX1xX8fxX3xXexX1xX93xX16xX21xX3xX48xX49xX4axX16xX21xX3xX21xXdxX6xX14xX3xXexX1xX55xX16xX21xX3xX16xX55xX16xX21xX3xXexX1xX55xX16xX3xX1dxX1exX1fxX16xX21xX3xXcxX24xX25xX3xX48xX1cfxX3xXexX1d4xX14xX3xX48xXdxX2bbxX1exX3xX45xXdxX8fxX16xX3xXexX1xXf4xX4xX3xX48x1598bxXeaxX3xXbxX1xXcaxXexX3xXexX24xXdxX11bxX16xX3xX45xXdxX16xX1xX3xXexX297xX3xX7dxX3xXe8xX1cfxX3xX1xXf8xXdxX3xX48xX25xX6xX3xXbxX1xX49xX3cxX16xX21xX3xX4xX25bxX16xX21xX3xX16xX1xX49xX3xX89xX1exXcaxX3xXexX24xX3d3xX16xX1xX3xX4xX55xX16xX21xX3xX16xX21xX1xXdxX8fxXbxX3xX1xX207xX6xX8cxX3xX1xXdxX8fxX16xX3xX48xX1d4xXdxX3xX1xX207xX6xX3xX16xX55xX16xX21xX3xX16xX21xX1xXdxX8fxXbxX8cxX3xX16xX55xX16xX21xX3xXexX1xX55xX16xX3xXexX24xXaaxX16xX3xX48xX25xX6xX3xXb1xX15xX16xX3xXexX19xX16xX1xX40xX3xXcxXdxX16xX8cxX3xX1fxX16xX1xX131xX3xX1dxX40xX72xX0xX63xXbxX12


Các tin đã đưa

Đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn miền núi

Đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn miền núi
2013-08-14 07:44:22

(QT) - Ngày 13/8/2013, Trung tâm dạy nghề huyện Đakrông (Quảng Trị) phối hợp với Hội LHPN xã Mò Ó tổ chức mở lớp dạy nghề trồng rau an toàn. Giới thiệu mô hình trồng lạc xen ngô

Thu hút hơn 129 triệu USD từ nguồn vốn ODA

Thu hút hơn 129 triệu USD từ nguồn vốn ODA
2013-08-13 06:03:08

(QT) - 6 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều chuyển biến tích cực trong việc vận động, khơi thông nguồn vốn ODA. Đã có 3 dự án được ký hiệp định với tổng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết