Cập nhật: 13/02/2022 16:46 GMT+7
7574xf671xbedbxa4b8xdc0fxddb1xa44bxbb7exbf55xX7xe37ex808dxf965x7facxaad4xa274xX5x7868xXaxc0eexXcx94f4xb67exdd9dxX3xXexb575xX16xX1xX3xX4xdb00xX3xXex86d6xb8cexX16xX3x886fxdcf4x9d2bxX27xX27xX3xX1xX6xX3xX4xaef1x7d7cxX3xe480xb10exe0d4xX4xX3xX5xXdxa1faxc05exX0x7db0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf761xX10xX6xX32xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xa706xcd7cxXexX3xc500xX3axfe4bxX3xX56xX1xX5cxX14xX3xX7xfa40xXex75a0xX3xf93exXdxba3fxX3axX3xXexX21xX6xX3xX4xc152xX6xX3xe9cfxd989xX3xfbdfxcf26xX16x882exX3xX16xX7bxX1xXdxX39xXbxX3x8c03xX15xX3xbbfdxXcxX78xXcxX66xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX16xX1xX3xX1xXdxX39xX16xX3xX4xX1exX3xX1xdde8xX16xX3xX25xX26xX27xX27xX27xX3xX1xX6xX3xX4xX2fxX30xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX5xXdxX39xX3axX66xX3xXexa2aexXbxX3xXexX21xX3axX16xX7bxX3xXbxX1xb29fxX16xX3xX5x86b7xX16xX3xX76xX3xX27xX3xX1xX3axX30xX39xX16xab97xX3xX4bxX33xXcbxX16xX7bxX3xX4bxX1exX6xX66xX3xb3e0xX6xX56xX21xX79xX16xX7bxX66xX3xea44xX6xb17cxX3xef31x8d51xX66xX3x8946xXdxX14xX3xXf1xXdxX16xX1xX66xX3xe8b6x7d99xX16xX1xX3xXf1xXdxX16xX1xX26xX0xX3cxXbxX12xX0xXexX6xcc67xX5xX10xX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXefxX6xX21xX7bxXdxX16xXd7x8075xXbxb407xX3xX6xX3axXexX14xXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX32xX12xX0xXdxXefxX7bxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX26xX110xX6xX14xX5axX3axX6xX16xX7bxXexX21xXdxX26xX84xX16xX3cxX32xX10xX7xX56xXexX14xXbxX3cxX16xX10x8033xX7xX3cxX122xX122x8af2x8cacxX3cxf7a2xfbbfxX32xX160xX2xX161xX163xX161xX160xX25xXexX2xX161xX163x9c82xX160xX2xX5xX2xX26xd580xXbxX7bxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX32xX12xX0xX3cxXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX32xX12xXcxX21xe824xX16xX7bxX3xXefxXcbxXdxX3xX4xX2fxX30xX3xX4xX15xX3xX7bxX6xXdxX3xX5xX10xX14xX3xXexX1xX10xX14xX3xX1xX33xXcbxX16xX7bxX3xX1x8d30xX3axX3xX4xXa0xX3xXexb18fxXdxX3xX1xX3axX30xX39xX16xX3xX4bxX33xXcbxX16xX7bxX3xX4bxX1exX6xX3x95fbxX3xd6edxX16xX1xXd7xX3xXf1xX26xb492xX0xX3cxXexX32xX12xX0xX3cxXexX21xX12xX0xX3cxXexX6xX110xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf17axX14xX32xX30xXaxX12xXffxX6axX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xXc7xX16xX3xX5xX14xX15xXdxX66xX3xX1xXdxX39xX16xX3xX4xX1exX3xX1xXa0xX16xX3xX122xX25xX160xX3xX5xX14xX15xXdxX3xX4xX2fxX30xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX5xXdxX39xX3axX66xX3xXexX21xX14xX16xX7bxX3xX68xX1exX3xX4xX1exX3xX2xX171xX171xX3xX5xX14xX15xXdxX3xXexX1xX3axXf2xX4xX3xX32xX6xX16xX1xX3xXefxbaf2xX4xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX5xXdxX39xX3axX3xX68xX33xX34xX4xX3xX1f6xXf2xX3x776cxX3xXexX57xX3xX5axX3axX30xX3xX68xec91xX16xX1xX3xXexX1bcxXdxX3xXcxX1xX79xX16xX7bxX3xXexX33xX3xX7x7adaxX3xX163xX164xX3cxX122xX160xX2xX164xX3cxXcxXcxX1cfxX1f6xX26axXcxX26xX3xXedxX1exX3xX56xX1xX14xX5cxX16xX7bxX3xX163xX160xX3xX5xX14xX15xXdxX3xX32xX33xX34xX4xX3xX5xXdxX39xX3axX3xX68x89cbxX3xX68xX33xX34xX4xX3xX16xX7bxX1xXdxX22xX16xX3xX4xd32exX3axX3xX2c4xX16xX7bxX3xX32xX255xX16xX7bxX66xX3xXefxX76xX3xX21xXf2xX16xX7bxX3xX5axX3axX30xX3xXefxX79xX3xX7xX5cxX16xX3xX124xX3ax7d37xXexX66xX3xX56xX1xX6xXdxX3xXexX1xX64xX4xX3xXexX21xX14xX16xX7bxX3xXex7fd1xX3xX16xX1xXdxX22xX16xX3xX68xa4baxX3xX4xX1xX57xX3xX110xXdxX57xX16xX3xX84xX15xX3xXexXdxX22xX3axX3xXexX1xX255xX3xX4xf3a2xX16xX7bxX3xX84xXcbxXdxX3xX1xX15xX16xX7bxX3xXexX21xcde6xXefxX3xX5xX14xX15xXdxX3xX32xX33xX34xX4xX3xX5xXdxX39xX3axX3xX68xX33xX34xX4xX3xX16xX7bxX33xfcc0xXdxX3xX32xX2fxX16xX3xXexX1xX3axX3xX1xX64xXdxX3xX68xX304xX3xX5xX15xXefxX3xXexX1xX3axX286xX4xX3xX16xX1xX33xX3xX110xX6xX3xX56xa80exX4xX1xX3xXexX369xXefxX66xX3xX7xX6xX3xX16xX1xX2fxX16xX3xXexX369xXefxX66xX3xX7xX2fxXefxX3xX78xX7bx778dxX4xX3xXf1xXdxX16xX1xX66xX3xX5axX3axX57xX66xX3xX68xX5cxX16xX7bxX3xX7xX2fxXefxX66xX3xX5xX6xX16xX3xX56xXdxXefxX3xXexX3axX30xX57xX16xX66xX26xX26xX26xX3xbbbfxXf2xXexX3xX7xX286xX3xX5xX14xX15xXdxX3xX4xX1exX3xX7xX5cxX16xX3xX5xX33xX34xX16xX7bxX3xX5xXcbxX16xX3xX16xX1xX33xX3xX16xX7bxX1xX39xX3xX1xXa0xX16xX3xX2xX26xX122xX25xX163xX3xXexX2e6xX16xX3cxX16xX32bxXefxX66xX3xX68xXdxX16xX1xX3xX5xX32bxX16xX7bxX3xX2xe205xX27xX66xX27xX3xXexX2e6xX16xX3cxX16xX32bxXefxX66xX3xX7bxe614xX16xX7bxX3xX163xX2xX25xX3xXexX2e6xX16xX3cxX16xX32bxXefxX66xX3xX7xX5cxX3xX122xX26xX163xX161xX163xX3xXexX2e6xX16xX3cxX16xX32bxXefxX66xX3xX7xb33fxX16xX3xX32xX2fxX30xX3xX25xX27xX160xX3xXexX2e6xX16xX3cxX16xX32bxXefxX66xX3xXexX21xX15xXefxX3xX122xX26xX27xX160xX160xX3xXexX2e6xX16xX3xX5xX64xX3cxX16xX32bxXefxX3xff50xXexX33xXa0xX16xX7bxX3xX68xX33xXa0xX16xX7bxX3xX163xX26xX161xX160xX160xX3xX5xX369xXexX3xX32xXc7xX3axX3xXexX21xX15xXefxX3cxX16xX32bxXefx8d9fxX66x7f6dxX3xXcxX402xX3xX68xX1exX3xXexX1bcxX14xX3xX21xX6xX3xX4xX64xX4xX3xX7xX5cxX16xX3xXbxX1x81b8xXefxX3xX32xX33xX34xX4xX3xX5xXdxX39xX3axX3xX84xXcbxXdxX3xX7xX286xX3xX5xX33xX34xX16xX7bxX3xX5xXcbxX16xX3xX16xX1xX33xX3xXexXdxX16xX1xX3xX110xXf2xXexX3xX16xX7bxX1xX39xX66xX3xXexXdxX16xX1xX3xX32xXc7xX3axX3xX7xX5cxX66xX3xXexXdxX16xX1xX3xX32xXc7xX3axX3xXexX21xX15xXefxX66xX3xX4xX6xX14xX3xX6xX16xX3xX124xX14xX6xX66xX3xX4xX6xX14xX3xX5xX64xX3xX84xe41fxX16xX7bxX66xX3xX4xX1xbc69xX3xX84xX4efxX16xX7bxX3xX1x8394xX6xX3xXexX6xX16xX66xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX15xX3xX7bxX6xXdxX3xX5xX10xX14xX66xX3xXexX21xX15xX3xX4xX15xX3xX7bxX6xXdxX3xX5xX10xX14xX66xX3xX7xX2fxXefxX3xX1f6xX286xX3xXedxX1xX369xX16xX1xX66xX3xX4xX6xX14xX3xX32xX2fxX30xX3xXexX1xe1e6xX6xX3xX4xX6xX16xX1xX26xX26xX26xX3xX68xX33xX34xX4xX3xX16xX7bxX33xX345xXdxX3xXexXdxX22xX3axX3xX32xX31cxX16xX7bxX3xXexX21xX14xX16xX7bxX3xX84xX15xX3xX16xX7bxX14xX15xXdxX3xXexX19xX16xX1xX3xXexXdxX16xX3xX32xX31cxX16xX7bxX66xX3xXefxX6xX16xX7bxX3xX5xX1bcxXdxX3xX1xXdxX39xX3axX3xX5axX3axX5cxX3xX56xXdxX16xX1xX3xXexX57xX3xX4xX6xX14xX26xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX14xX32xX30xXaxX12xX87xX1xX1exX3xXf5xXdxX64xXefxX3xX68xX286xX4xX3xX75xX76xX3xX78xX79xX16xX7bxX3xX16xX7bxX1xXdxX39xXbxX3xX84xX15xX3xX87xXcxX78xXcxX3xX78xX7bxX3axX30xde98xX16xX3xX4bxX192xX16xX7bxX3xX87xX1xX33xXa0xX16xX7bxX3xX4xX1xX14xX3xX110xXdxX57xXexX66xX3xX4xX32bxX16xX3xX4xX2c4xX3xX56xX57xXexX3xX5axX3axX5cxX3xX68xXdxX6axX3axX3xXexX21xX6xX66xX3xX68xX64xX16xX1xX3xX7bxXdxX64xX66xX3xX110xX33xXcbxX4xX3xX68xXc7xX3axX3xX68xX6axX3xX124xX3axX2e6xXexX3xX2xX163xX3xX5xX14xX15xXdxX3xX4xX2fxX30xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX5xXdxX39xX3axX3xX4xX1exX3xXexXdxX6axXefxX3xX16xX32bxX16xX7bxX3xXbxX1xX64xXexX3xXexX21xXdxX304xX16xX3xXexX21xX22xX16xX3xX68xX274xX6xX3xX110xX15xX16xX3xXexX19xX16xX1xX66xX3xX7bxX192xXefxX3xXexX21xX15xXefxX3xX4xX64xX4xX3xX5xX14xX1bcxXdxX3xX450xXexX21xX15xXefxX3xX7bxXdxX1exX66xX3xXexX21xX15xXefxX3xX16xX32bxXefxX3xX7bxX2fxX16xX473xX66xX3xX16xX7bxX1xX39xX66xX3xX4xX1xX4f6xX3xX84xX4efxX16xX7bxX66xX3xX6xX16xX3xX124xX14xX6xX66xX3xXexX1xX2e6xXexX3xX32xXdxX39xXbxX3xX16xX1xX2e6xXexX3xX4xX1xXdxX3xX1xX14xX6xX66xX3xX7bxXdxX5cxX14xX3xX4xca2axX3xX5xX6xXefxX66xX3xX7xX2fxXefxX3xX4xX6xX3axX66xX3xX7xX5cxX66xX3xX32xX2fxX30xX3xXexX1xX53exX6xX3xX4xX6xX16xX1xX66xX3xX7xX2fxXefxX3xX1f6xX286xX3xXedxX1xX369xX16xX1xX66xX3xX4xX15xX3xX7bxX6xXdxX3xX5xX10xX14xX66xX3xX56xX1xX79xXdxX3xXexX369xX6xX66xX3xX68xX5cxX16xX7bxX3xX7xX2fxXefxX66xX3xX5axX3axX57xX26xX3xe908xX2fbxX3xX56xXdxX57xX16xX3xX68xX57xX16xX3xX16xX32bxXefxX3xX122xX160xX122xX27xX66xX3xX32xXdxX39xX16xX3xXexX369xX4xX1xX3xX4xX2fxX30xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX5xXdxX39xX3axX3xXexX21xX22xX16xX3xX68xX274xX6xX3xX110xX15xX16xX3xXexX19xX16xX1xX3xX68xX1bcxXexX3xX163xX26xX27xX160xX160xX3xX1xX6xX66xX3xXexX21xX14xX16xX7bxX3xX68xX1exX66xX3xXexX21xX192xX16xX7bxX3xXefxXcbxXdxX3xX369xXexX3xX16xX1xX2e6xXexX3xX2xX26xX160xX160xX160xX3xX1xX6xX26xX3xXedxX1exX3xXexX1xX22xXefxX3xX25xX160xX3xX7xX5cxX16xX3xXbxX1xX48exXefxX3xe234xXedxX7a5xX87xX3xX4xX1exX3xX16xX7bxX3axX192xX16xX3xX7bxX286xX4xX3xXexX402xX3xX4xX2fxX30xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX5xXdxX39xX3axX66xX3xXexX21xX14xX16xX7bxX3xX68xX1exX3xX4xX1exX3xX369xXexX3xX16xX1xX2e6xXexX3xX2xX3xX7xX5cxX16xX3xXbxX1xX48exXefxX3xX68xX33xX34xX4xX3xX4xX79xX16xX7bxX3xX16xX1xXbcxX16xX3xX7xX5cxX16xX3xXbxX1xXc7xXefxX3xX7a5xXedxX7a5xX87xX3xX68xX1bcxXexX3xXexXdxX22xX3axX3xX4xX1xX3axX48exX16xX3xX27xX3xX7xX6xX14xX26xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX14xX32xX30xXaxX12xX87xX1xX2e6xX16xX3xX68xX2e6xX3axX3xX68xX57xX16xX3xX16xX32bxXefxX3xX122xX160xX25xX160xX3xX68xX33xX6xX3xX32xXdxX39xX16xX3xXexX369xX4xX1xX3xX4xX2fxX30xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX5xXdxX39xX3axX3xXexX21xX22xX16xX3xX68xX274xX6xX3xX110xX15xX16xX3xXexX19xX16xX1xX3xX5xX22xX16xX3xXexX21xX22xX16xX3xX161xX26xX160xX160xX160xX3xX1xX6xX66xX3xXexX21xX14xX16xX7bxX3xX68xX1exX3xXexX21xX192xX16xX7bxX3xXefxXcbxXdxX3xXexX1xX22xXefxX3xX369xXexX3xX16xX1xX2e6xXexX3xX2xX26xX27xX160xX160xX3xX1xX6xX26xX3xXedxX1exX3xXexX1xX22xXefxX3xX163xX160xX3xX7xX5cxX16xX3xXbxX1xX48exXefxX3xX7a5xXedxX7a5xX87xX3xX4xX1exX3xX16xX7bxX3axX192xX16xX3xX7bxX286xX4xX3xXexX402xX3xX4xX2fxX30xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX5xXdxX39xX3axX66xX3xXexX21xX14xX16xX7bxX3xX68xX1exX3xX4xX1exX3xX369xXexX3xX16xX1xX2e6xXexX3xX122xX3xX7xX5cxX16xX3xXbxX1xX48exXefxX3xX68xX33xX34xX4xX3xX4xX79xX16xX7bxX3xX16xX1xXbcxX16xX3xX7xX5cxX16xX3xXbxX1xXc7xXefxX3xX7a5xXedxX7a5xX87xX3xX68xX1bcxXexX3xXexXdxX22xX3axX3xX4xX1xX3axX48exX16xX3xX27xX3xX7xX6xX14xX26xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX14xX32xX30xXaxX12xXf1xX22xX3xX1d8xX16xX0xX3cxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở bình độ 400
2023-03-24 21:48:00

QTO - Theo đề nghị của Ban liên lạc cựu chiến binh bình độ 400 (BLLB400) với sự hướng dẫn của thượng uý Nguyễn Văn Nhung, (quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết