Cập nhật: 08/04/2013 06:42 GMT+7
354axa646x10a05x9673x763dx732ax5e7bx4005x7c58xX7x807fx5428x7937xead8xec94x542bxX5xa754xXax684axXcx4183xX3x9ae4xX1x9a0fxXexX3xXexc100xX3xffc5xX1x37e1x95ebxX1xX3xXcx5b02xe8e1xX3xXex100b7xXdxX3xXexab67x3ec2xX3xb083x5bddxX21xX3x6682xfbc4xX35xX3xXexX2dxXdx1068fx5f41xX3xadc8x5f7dxX21xX30xX3xX4xX1xbf2bxX3xX4x737bxX4xX3xX1xX45xa34axXexX3xX3ex3c35xX21xX30xX3x9048xX1xX3cx10e50x94daxX21xX3xX1x72b2xX4xX0x87e5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5be6xX10xX6x4eabxXaxX12xc108x46cfxXcx640dxX3xfe54xX3xXcxb6dcxX3xX21xX30xX29xX58xX3x8d04xX7axc0ecxX60xX34xX60xa7d9xX35xX2xf941x10674xX3xX3ex6f02xX2exX4xX3xX7xabeaxX3xXexX29xXdxX3xXexX2dxX2exX3xX4x10312xX6xX3xXcxX14xX3xX16xX1xX18xXexX3xXexX1cxX3xX1exX1xX20xX21xX1xX3xXcxX25xX26xX7axX3xX1exX1x5fafxX6xX3xX76xX3cxX48xX21xX3x77c0x899axX7axX3xX6fxX29xX3xd06bxX51xXdxX8exX3xX6fxX51xXdxX3x7fc6xX1xX3cxX58xX59xX21xX3xX1xX5dxX4xX3xXex9cd5xX21xX1xX3xX76xX3cxe96fxX21xX30xX3xXcxX2dx53e9xX3xXexX14xX3xX4xX1xXc5xX4xX3xX5x10ba2xX3xXexX2dxX6xX45xX3x10755xa410xX48xXdxX3x4ef0xX26xX3xX55xX1xX3cxX58xX59xX21xX3xX1xX5dxX4x1018exX8exX3xXex10d7exX21xX30xX3xf021xX10xX3xX3exX4dxXbxX3x7636xX29xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX3exea33xX3xX3exX31xX3cxX3xX1xX5dxX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX21xX30xX1xf3cexX45xX3xX11fxX91xX2exXexX3xX55xX1x5ad2xX3x5a4cxX3xX4xX48xX4xX3xX1xX3cxX58xX3bxX21xX8exX3xXexX1xXecxX3xX118x64eexX8exX3xXexX1xX29xX21xX1xX3xXbxX1x6c95x102fexX3x5f00xd688xX21xX30xX3xX6fxX29xX8exX3xXcxX2dxXdxX3bxX3cxX3xX16xX1xX45xX21xX30xX8exX3xX76xX3cxXe6xX21xX30xX3xXcxX2dxXecxX8exX3xX6fxXe6xXdxX3x52c5x4ae5xX21xX30xX8exX3xX1exX6xX26xX3xX18bxX51xX8exX3xeddbxXdxX45xX3xX18bxXdxX21xX1xX8exX3xbc51x8228xX21xX1xX3xX18bxXdxX21xX1xX3xX11fxX29xX3xX6fxX91xed2exX21xX30xX3xX6fxX144xX6x4f98xX0xXexX6x6b4axX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX26xX6xX2dxX30xXdxX21xX164xX8axXbxX118xX3xX6xX3cxXexX45xXaxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX72xX12xX0xXdxX26xX30xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX60xX60xX4xX1b9xX1bdxX6xX45x1111bxX3cxX6xX21xX30xXexX2dxXdxX1b9xX11fxX21xX60xX72xX10xX7xX55xXexX45xXbxX60xX21xX10x6884xX7xX60xX2xX8dxX2xX34xX60xX34x9229xX72xX2xX35x4045xX34xX8axX35xX215xXexX215xX86xX8dxda7exX215xX5xX2xX1b9x4824xXbxX30xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX72xX12xX0xXbxX12xXcxX2dxX6xX45xX3xX118xX10xX3xX3exX4dxXbxX3xX4xX1xX45xX3xX1xX5dxX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX21xX30xX1xX13axX45xX3xX11fxX91xX2exXexX3xX55xX1xX144xX3xX146xX3xX166xX167xX21xX30xX3xX6fxX29xX3xX11fxX29xX3xX1exX6xX26xX3xX18bxX51xX0xX60xXbxX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX2dxX12xX0xX60xXexX6xX1bdxX5xX10xX12xXcxX14xX21xX30xX3xX7xX163xX3xX30xXdxX48xX3xXexX2dxXecxX3xXexX2dxX6xX45xX3xXfexXffxX48xXdxX3xX103xX26xX3xX55xX1xX3cxX58xX59xX21xX3xX1xX5dxX4xX110xX8exX3xX118xX10xX3xX3exX4dxXbxX3xX11fxX29xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX3exX128xX3xX3exX31xX3cxX3xX4xX1xX45xX3xX1xX5dxX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX21xX30xX1xX13axX45xX3xX11fxX91xX2exXexX3xX55xX1xX144xX3xX11fxX91xdcd1xX21xX3xX5xf99dxX21xX3xXexX2dxX45xX21xX30xX3xX1xX5dxX4xX3xXexX18xXbxX3xX4xXa1xX6xX3xXcxX14xX3xX16xX1xX18xXexX3xXexX1cxX3xX1exX1xX20xX21xX1xX3xXcxX25xX26xX3xX5xX31xX21xX3xX21xX29xX58xX3xX30xX31xX21xX3xX34xX35xX35xX3xXexX2dxXdxX3bxX3cxX3xX3exX3fxX21xX30xX8exX3xX4xdbbfxX3xXexX1x90cfxX164xX3xXexX2dxX6xX45xX3xX2xX2xX3xXfexXffxX48xXdxX3xX103xX26xX3xX55xX1xX3cxX58xX59xX21xX3xX1xX5dxX4xX110xX3xXexX2dxXecxX3xX30xXdxX48xX3xX8dxX35xX3xXexX2dxXdxX3bxX3cxX3xX3exX3fxX21xX30xX60xX21xX1xX29xX3xX75xXexX2dxX45xX21xX30xX3xX3exX144xX164xX3xXcxX14xX3xX16xX1xX18xXexX3xXexX1cxX3xX1exX1xX20xX21xX1xX3xXcxX25xX26xX3xXexX29xXdxX3xXexX2dxX2exX3xX8axX84xX3xXexX2dxXdxX3bxX3cxX3xX3exX3fxX21xX30xX60xX21xX1xX29x6eecxX3xX6fxX51xXdxX3xXd4xX1xX3cxX58xX59xX21xX3xX1xX5dxX4xX3xXexXe0xX21xX1xX3xXexX2dxX20xX4xX1xX3xX1f2xX3cx89cexX3xX1xcd52xX3xXexX2dxX2exX3xX84xX3xXexX2dxXdxX3bxX3cxX3xX3exX3fxX21xX30xX60xX21xX1xX29xX78xX3afxX3xXexX114xX21xX30xX3xX8axX8dxX3xX4xX1xXdxX59xX4xX3xX118xX10xX3xX3exX4dxXbxX3xXexX2dxXecxX3xX30xXdxX48xX3xX2xX8exX8axX3xXexX2dxXdxX3bxX3cxX3xX3exX3fxX21xX30xX60xX118xX10xX3xX4xX1xX45xX3xX8axX8dxX3xX1xX5dxX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3afxX3xX21xX1xX18xX21xX3xX3exX128xX3xX3exX31xX3cxX3xX8dxX8axX3xX4xX1xX48xX3cxX3xX21xX1xf958xX3xX4xX144xX3xX1xX45xX29xX21xX3xX4xXe6xX21xX1xX3xX3exX114xX4xX3xX1bdxXdxX3bxXexX3xX11fxX1b2xXdxX3xX7xX163xX3xXexXdxe294xX21xX3xX2xX8exX8axX3xXexX2dxXdxX3bxX3cxX3xX3exX3fxX21xX30xX60xX4xX1xX48xX3cxX60xX21xX18cxX26xX3afxX3xX1xX3d0xX3xXexX2dxX2exX3xX4xX1xX45xX3xX2xX3xX30xXdxX6xX3xX3ex110d2xX21xX1xX3xX55xX1xX144xX3xX55xX1xX18cxX21xX3xX11fxX1b2xXdxX3xX7xX163xX3xXexXdxX460xX21xX3xX2xX8exX8axX3xXexX2dxXdxX3bxX3cxX3xX3exX3fxX21xX30xX3xX3exX33dxX3xX3exX31xX3cxX3xXexX91xX3xX4xX45xX21xX3xX30xXdxX163xX21xX30xX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX2dxXdxX33dxX21xX3xX55xXdxX21xX1xX3xXexX59xX3xX1b9xX3xX166xX91xX2exX4xX3xX1bdxXdxX59xXexX8exX3xX30xX31xX21xX3xX2xX35xX3xX21xX18cxX26xX3xX21xX6xX58xX8exX3xXexX1xX167xX21xX30xX3xX1f2xX3cxX6xX3xX6fxX51xXdxX3xXd4xX1xX3cxX58xX59xX21xX3xX1xX5dxX4xX3xXexXe0xX21xX1xX8exX3xXcxX14xX3xX16xX1xX18xXexX3xXexX1cxX3xX1exX1xX20xX21xX1xX3xXcxX25xX26xX3xX3exX158xX3xXexX2dxX6xX45xX3xXexX114xX21xX30xX3xXexX4dxXdxX3xX76xX3cxXe6xX21xX30xX3xXcxX2dxXecxX3xX34xX211xX3xXfexXffxX48xXdxX3xX103xX26xX3xX55xX1xX3cxX58xX59xX21xX3xX1xX5dxX4xX110xX8exX3xX3exX128xX3xX3exX31xX3cxX3xX72xX29xXdxX3xX1xX4dxX21xX3xX8dxX8dxX8dxX3xX5xX91xX2exXexX3xX1xX5dxX4xX3xX7xXdxX21xX1xX8exX3xX7xXdxX21xX1xX3xX11fxXdxX2f2xX21xX3xX21xX30xX1xX13axX45xX3xX11fxX29xX3xXexX114xX21xX30xX3xX8dxX8axX8axX3xX118xX10xX3xX3exX4dxXbxX3xX4xX1xX45xX3xX1xX5dxX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX21xX30xX1xX13axX45xX3xX1xXdxX59xX3cxX3xX1xX5dxX4xX3afxX3xX1xX3d0xX3xXexX2dxX2exX3xX4xX25xX58xX3xX11fxX29xX3xX4xX45xX21xX3xX30xXdxX163xX21xX30xX3xXexX18cxX21xX30xX3xXexX1xX3cxX3xX21xX1xX18xXbxX3xX4xX1xX45xX3xX2xX8dxX2xX3xX30xXdxX6xX3xX3exX48exX21xX1xX3xX21xX30xX1xX13axX45xX3xX4xX144xX3xX4xX45xX21xX3xX1xX5dxX4xX3xX30xXdxX43fxXdxX3xX11fxX29xX3xX4xX48xX4xX3xX1xX45xX4dxXexX3xX3exX51xX21xX30xX3xX6xX21xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX118xX158xX3xX1xX51xXdxX3xX55xX1xX48xX4xX3xX11fxX1b2xXdxX3xXexX14xX21xX30xX3xX55xXdxX21xX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX2dxX2f2xX21xX3xX8axX8exX8dxX3xXexff95xX3xX3exX3fxX21xX30xX1b9xX3xXcxXdxX21xX8exX3xXe6xX21xX1xX164xX3xXd4x11361xXcbxX3xXc4xf25cxb2bdxXcbxX199xX0xX60xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2012

Trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2012
2013-04-08 06:41:44

(QT) - Chiều ngày 5/4/2013, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị tổ chức lễ trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2012 tại tỉnh Quảng Trị cho 2 doanh nghiệp là Công ty Xăng...

Kỷ niệm 106 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Kỷ niệm 106 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn
2013-04-08 06:41:08

(QT) - Hôm qua 7/4/2013, tại công viên Lê Duẩn (thành phố Đông Hà, Quảng Trị), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQVN tỉnh và thành phố Đông Hà đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 106 năm...

Thả đồi mồi quý hiếm về đại dương

Thả đồi mồi quý hiếm về đại dương
2013-04-05 04:41:46

(QT) - Ngày 4/4/2013, tại bãi biển Cửa Việt, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Quảng Trị phối hợp với UBND thị trấn Cửa Việt đã tiến hành thả con đồi mồi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết