Cập nhật:  GMT+7
69adx11501xaf9excd8bx11c28x1222dxe08bx94d5x70ddxX7x12065xb847xe927xa9ffx12a23x7526xX5xaee2xXaxeec3xXcxXdx1323axXbxX3xf63bxX1x7923xX18xX3x7bfax8c99xX1exX3xXex10d58xXdx12014x10b22xX3x10113xc17axX18xb07cxX3xX1xdd92xX3xXexX22x11a01xX3xX4x109a2xX18xX2axX3xXex110b0xX4xX3xXbxX1xe7eexX18xX2ax986axX3xX4xX1xa954xX18xX2axX3x94dexdc70x12c00x115e2x107c5x7620xX2x13561xX3xXexbe45xX3xX1dxX3x1187fxd558xX6xX18xX1xX3xX18xX2axX1xXdxX24xXbxX0x7505xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb76xX10xX6xX57xXaxX12xX49xX1xXdx12654xX25xX3xX18xX6x10f45xX3xX2xX2xX64xed38xX64xX1dxX1exX1dxX1exX41xX3xX5xe4c9xX18xX1xX3xX27x12ae8xX58xX3x100b7xX81xX3x12780xX6xX18xX3x106dexXcxXcx107c4xX3xX4bxXdxX24xXexX3xa10fxX6x9fd9xX3xXex8983xX18xX1xX3xXexXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX3xX2xX1exX1exX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX27xX28xX18xX2axX3xX1xX2dxX3xXexX22xX31xX3xX4xX34xX18xX2axX3xXexX39xX4xX3xXbxX1xX3exX18xX2axX41xX3xX4xX1xX45xX18xX2axX3xX49xX4axX4bxX4cxX4dxX4exX2xX50xX3xXexX53xX3xX49xX34xX18xX2axX3xXexX81xX3xX49x11de5xX3xXbxX1xfd82xX18xX3xX73x7b8dxd46axX18xX2axX3xX73xX58xac60xX18xX2axX3xd849xX3xXa8xX1xX10bxX3xXaaxX39xX81xX3xXex93cfxXaaxX3xX5xX31xXbxX41xX3x10a63xX1xX25xX3xX49xX34xX18xX2axX3xX18xX2axX1xXdxX24xXbxX3xXa1xX25xX39xX18xX3xXa8xX2axX6xX18xX2ax8051xX0xX64xXbxX12xX0xXexX6xX9axX5xX10xX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXaaxX6xX22xX2axXdxX18x10249xX1dxXbxe1f0xX3xX6xX25xXexX58xXaxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxXaaxX2axX3xX7xX22xX4xX9xXaxX64xX64xX4xX13cxX9axX6xX58xadd1xX25xX6xX18xX2axXexX22xXdxX13cxedbexX18xX64xX57xX10xX7xb9b5xXexX58xXbxX64xX18xX10xc21fxX7xX64xX1dxX1ex884exX1dxX64x12b58xX86xX57xX1dxX2xb94dxX194xX19cxX2xdfd2xXexX2xX1a0xX1ex12e86xX1a5xX1exX5xX2xX13cxc379xXbxX2axXaxX3xX64xX12xX0xX64xXexX57xX12xX0xX64xXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbce8xX58xX57xX81xXaxX12xda91xX8fxX18xX1xX3xX27xX94xX58xX3xX97xX81xX3xX9axX6xX18xX3xX9exXcxXcxXa1xX3xX4bxXdxX24xXexX3xXa8xX6xXaaxX3xXexXadxX18xX1xX3xXexXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX3xX7x7f84xX3xX1xX2dxX3xXexX22xX31xX3xXexX53xX3xX27xX94xXdxX3xX57xXdxX24xX18xX3xX49xX34xX18xX2axX3xXexX81xX3xX49xXfcxX3xXbxX1xX100xX18xX3xX73xX104xX105xX18xX2axX3xX73xX58xX10bxX18xX2axX3xX10fxX3xXa8xX1xX10bxX3xXaaxX39xX81xX3xXexX11axXaaxX3xX5xX31xXbxX41xX3xX122xX1xX25xX3xX49xX34xX18xX2axX3xX18xX2axX1xXdxX24xXbxX3xXa1xX25xX39xX18xX3xXa8xX2axX6xX18xX2axX3xX4exX3xa2f9xX18xX1xX155xX3xXcxd5efxX81xX3xX1d5xX58xX18xX2axX0xX64xXbxX12xX0xX64xXexX57xX12xX0xX64xXexX22xX12xX0xX64xXexX6xX9axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX58xX57xX81xXaxX12xXcxX22xX6xX58xX3xX7xX45xX3xXexXdxX7cxX18xX3xX1xX2dxX3xXexX22xX31xX41xX3xX27xX94xXdxX3xX57xXdxX24xX18xX3xX49xX34xX18xX2axX3xXexX81xX3xX49xXfcxX3xXbxX1xX100xX18xX3xX73xX104xX105xX18xX2axX3xX73xX58xX10bxX18xX2axX3xX10fxX3xXa8xX1xX10bxX3xXaaxX39xX81xX3xXexX11axXaaxX3xX5xX31xXbxX41xX3xX122xX1xX25xX3xX49xX34xX18xX2axX3xX18xX2axX1xXdxX24xXbxX3xXa1xX25xX39xX18xX3xXa8xX2axX6xX18xX2axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xa8f2xX3xXaaxX58xX18xX2axX3xXaaxX25xX45xX18xX3xX2axab4bxXbxX3xXaax1122cxXexX3xXbxX1xX100xX18xX3xX4xX34xX18xX2axX3xX7x10936xX4xX41xX3xX4xX1xX25xX18xX2axX3xXexX6xX81xX3xX4x899bxX18xX2axX3xXexXadxX18xX1xX3xX18xX1xX10bxX3xXbxX1xX3exX18xX2axX41xX3xX4xX1xX45xX18xX2axX3xX49xX4axX4bxX4cxX4dxX4exX2xX50xX13cxX3x12acbxX94xXdxX3xX57xXdxX24xX18xX3xX4xX34xX18xX2axX3xXexX81xX3xX1xXdxX3xX182x1002fxX18xX2axX3xX57xe806xX4xX1xX3xX9axX24xX18xX1xX3xX7x8f67xXaaxX3xX179xX25xX6xX3xX27xee23xX3xX18xX2axX104x101c7xXdxX3xX57xX26axX18xX3xXexX22xd740xX3xX5xX94xXdxX3xXfcxX18xX3xX27xX372xX18xX1xX3xX4xX25xX317xX4xX3xX7xX45xX18xX2axX41xX3xX81xb450xX18xX3xXexX26axXaaxX3xX5xX6xX58xX3xX27xX317xX18xX2axX41xX3xX7xfc21xX18xX3xX158xX25xX11axXexX13cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX58xX57xX81xXaxX12x1137ex11f15xXdxX3xX5xX389xXdxX3xX4xX3bexXaaxX3xX105xX18xX3xX7xX203xX3xX27xX15xX18xX3xX49xX34xX18xX2axX3xXexX81xX3xX49xXfcxX3xXbxX1xX100xX18xX3xX73xX104xX105xX18xX2axX3xX73xX58xX10bxX18xX2axX3xX10fxX3xXa8xX1xX10bxX3xXaaxX39xX81xX3xXexX11axXaaxX3xX5xX31xXbxX41xX3xX122xX1xX25xX3xX49xX34xX18xX2axX3xX18xX2axX1xXdxX24xXbxX3xXa1xX25xX39xX18xX3xXa8xX2axX6xX18xX2axX41xX3xda94xX1xX313xX3xX49xX1xbae9xX3xXexX372xX4xX1xX3xXcxX1xX104xX389xX18xX2axX3xXexX22xX203xX4xX3xX97xX81xX3xX9axX6xX18xX3xX9exXcxXcxXa1xX3xX4bxXdxX24xXexX3xXa8xX6xXaaxX3xXexXadxX18xX1xX3xX73xX28xX3xXcxX1xX372xX3xX1d5xX24xX3xX73xX10bxX3xX188xX1xc8f4xX18xX2axX3xX27xX372xX18xX1xX3xX7xff1exX3xX7xX37cxXaaxX3xXbxX1xX26axX18xX3xX9axXfcxX3xX7xX45xX3xXexXdxX7cxX18xX3xX182xX53xX6xX3xXexXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX41xX3xX1xX2dxX3xXexX22xX31xX3xX27x8d53xX18xX2axX3xX27xX372xX6xX3xX4xX1xXadxX41xX3xX27xX45xXdxX3xXexX104xX31xX18xX2axX13cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX58xX57xX81xXaxX12xXcxX22xX104xX37cxX4xX3xX27xX313xX41xX3xX7xX39xX18xX2axX3xX4xX334xX18xX2axX3xX18xX2axX10bxX81xX41xX3xX5xX8fxX18xX1xX3xX27xX94xX58xX3xX97xX81xX3xX9axX6xX18xX3xX9exXcxXcxXa1xX3xX4bxXdxX24xXexX3xXa8xX6xXaaxX3xXexX1xX10bxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX358xX34xX18xX2axX3xX73xX10bxX3xX4xa8f8xX18xX2axX3xX27xX8fxX3xXexXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX3xX2xX1exX1exX3xXexX22xXdxX24xX25xX3xX27xX28xX18xX2axX3xX1xX2dxX3xXexX22xX31xX3xX4xX34xX18xX2axX3xXexX39xX4xX3xXbxX1xX3exX18xX2axX41xX3xX4xX1xX45xX18xX2axX3xX49xX4axX4bxX4cxX4dxX4exX2xX50xX3xXexX53xX3xX49xX34xX18xX2axX3xXexX81xX3xXcxXa8xX73xX73xX3xX1cfxX11axXexX3xX27xX317xX18xX2axX3xX7xX3bexX18xX3xX3dbxXcxX41xX3xXexX1xX10bxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX358xX34xX18xX2axX3xX73xX10bxX13cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX58xX57xX81xXaxX12xX358xX104xX31xX4xX3xX9axXdxX15xXexX41xX3xXexX1xX389xXdxX3xX2axXdxX6xX18xX3xX179xX25xX6xX41xX3xX97xX81xX3xX9axX6xX18xX3xX9exXcxXcxXa1xX3xX4bxXdxX24xXexX3xXa8xX6xXaaxX3xX4xX39xX4xX3xX4xX11axXbxX3xXexX22xX58xX18xX2axX3xXexXadxX18xX1xX3xX27xX8fxX3xXex117b2xX4xX1xX3xX4xX203xX4xX3xX188xX3acxX25xX3xX2axX36dxXdxX41xX3xX182xX1axX18xX3xX27xX317xX18xX2axX3xX4xX39xX4xX3xXexXfcxX3xX4xX1xX325xX4xX41xX3xX4xX39xX3xX18xX1xX26axX18xX3xX1xX2dxX3xXexX22xX31xX3xX4xX34xX18xX2axX3xXexX39xX4xX3xXbxX1xX3exX18xX2axX41xX3xX4xX1xX45xX18xX2axX3xX49xX4axX4bxX4cxX4dxX4exX2xX50xX3xX182xX10bxX3xX18xX1xX1axX18xX3xX27xX104xX31xX4xX3xX18xX1xXdxX7cxX25xX3xX7xX203xX3xX27xX28xX18xX2axX3xXexX1xX25xX1axX18xX41xX3xX1xX104xX392xX18xX2axX3xX325xX18xX2axX13cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX58xX57xX81xXaxX12xXcxX26axX81xX3xX1d5xX58xX18xX2axX0xX64xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nam bệnh nhân 832 đã tử vong

Nam bệnh nhân 832 đã tử vong
2020-08-11 16:46:46

QTO - Chiều nay 11/8/2020, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, nam bệnh nhân 832 Hồ Văn H. (sinh năm 1983), trú tại thôn Ruộng, xã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết