Cập nhật: 14/07/2019 12:20 GMT+7
ca4cx15137x183d6x16623x16ba2x168d1x154a0xed05x19495xX7x18b17x10226x123dex178dfx172a8x11822xX5x11d6bxXax15fa0xXcx16c58xX3xX5x160d0xX3xXexX1xef41xX3xX7xXdx189a4xX1xX3x17ba6x1078dxX3xXex15d73xXexX3xX1fx1331dxX1xXdxX17xXbxX3xXcxfebbxdaf5xXcxX3x12806x1522axX26xX4xX3xX2axXdxX6xX3xX1fx141b7x13b44xX3xf266x11a27xX2x1373bxX3xX22x137b9xXexX3x197c9xX45x1461cxX42xX45x18711xX0x147c7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX10xX6x15e9exXaxX12x1849ex191f6xXcx13228xX3x1237fxX3xff60xX1x10effxX3xXexXdxX1fxX3xX22x18751xX3xX22xX70xX6xX4dxX3xXexe637x17699xX1fxX2axX3xX4x149fexX4xX3xX1fxX2axffe4xcbe0xX3xXex10a72xX3xX42xeda7xX6cxX3xX42x15bc7xX52x164e2xX52xX42xX43xX2xX45xX4dxX3xX4xedd7xX1fxX2axX3x109cax13dc1xXdxX3xX4xX85xX4xX3xX22x15b54xX6xX3xXbxX1xX70x17b35xX1fxX2axX3xXexX7fxX80xX1fxX2axX3xX4xd07axX3xX1fxX70xXa5xX4xX4dxX3xXexX7fx14a99xX1fxX3xX22xXadxX6xX3x192d1xX8axX1fxX3xXexX14xX1fxX1xX3xX68xX36xXbexX1fxX2axX3xXcxX7fxXadxX3xX64xXdx1546fxX1fxX3xX7fxX6xX3x14012x1609dxX3xXexX1xXdxX3xXcxX31xX32xXcxX3xX35xX36xX26xX4xX3xX2axXdxX6xX3xX1fxX3fxX40xX3xX42xX43xX2xX45xf4bcxX3x183b6xXebxX3xXexX1xXdxX3xX1fxX3fxX40xX3xX1fxX6xX8bxX3xXexX14xX1fxX1xX3xX68xX36xXbexX1fxX2axX3xXcxX7fxXadxX3xX4x17cf1xX3xX95xX107xea54xX42xX12cxX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX64x1781axX3xXexX1xXdxX3xXa4xXa5xXdxX3xX42xX12cxX3xX22xXdxe600xX40xX3xXexX1xXdxX4dxX3x17fffxX151xX151xX3xXbxX1x16da4xX1fxX2axX3xXexX1xXdxX107xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xXcfxX5xX10xX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX40xX6xX7fxX2axXdxX1fx13793xX42xXbxd5eaxX3xX6xX36xXexX80xXaxX12xX0xXexX7fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX40xX2axX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX52xX52xX4xX107xXcfxX6xX80xX35xX36xX6xX1fxX2axXexX7fxXdxX107xXa4xX1fxX52xX64xX10xX7xXeaxXexX80xXbxX52xX1fxX10x141bexX7xX52xX2xX45xX42xX95xX52xX91xX4bxX64xX43xX2xX42xX42xX43xX43xX151xXexX2xX91xX43xX97xX45xX45xX5xX2xX107x179a3xXbxX2axXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX7fxX12xX0xXexX7fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx125c6xX80xX64xX8bxXaxX12x11229xX85xX4xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX7fx17e14xXexX3xX1fxX23xX3xX5xX13axX4xX3xX22xX149xX3xXeaxXebxX3xXexX1xXdxX3xX22xX48xXexX3xX22xX70x1509bxX4xX3xXeax1416exXexX3xX35xX36xXbexX3xX4xX6xX80xX3xX1fxX1xX205xXexf477xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX7fxX12xX0xX52xXexX6xXcfxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX80xX64xX8bxXaxX12xX109xX223xXexX3xX35xX36xXbexX3xX17ax10578xXexX3xX4x12f82xX1fxX2axX3xX1fxX1x155fexX1fxX3xXexX26xXexX3xX1fxX2axX1xXdxX17xXbxX3xXcxX31xX32xXcxX3xX35xX36xX26xX4xX3xX2axXdxX6xX3xX1fxX3fxX40xX3xX42xX43xX2xX45xX3xX4x14a24xX6xX3xXexX14xX1fxX1xX3xX68xX36xXbexX1fxX2axX3xXcxX7fxXadxX3xX22xX48xXexX3xX4bxX45xX4dxX42xX45xX50xX107xX3xXcxX7fxX80xX1fxX2axX3xX7xX26xX3xX151xX97xX3xXexX7fxX70x12e28xX1fxX2axX3xX4xX128xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX64xX13axX3xXexX1xXdxX3xXexX7fxXc8xX1fxX3xX22xXadxX6xX3xXcfxX8axX1fxX3xXexX14xX1fxX1xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX128xX3xXcxX7fxX70xX2c0xX1fxX2axX3xXcxX31xX32xXcxX3xX1f7xX1xX36xX8bxXc8xX1fxX3xe577xXc8xX3xX68xX36x13cc4xX3x11d78xX267xX1fxX3xX4xX128xX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xX1xe500xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX26xXexX3xX1fxX2axX1xXdxX17xXbxX3xX22xX48xXexX3xX2xX43xX43xX50xX107xX3xX1f7xX85xX4xX3xXexX7fxX70xX2c0xX1fxX2axX3xX4xX128xX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xX1xX318xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX26xXexX3xX1fxX2axX1xXdxX17xXbxX3xX4xX6xX80xX3xX1fxX1xX70xX3xXcxX7fxX70xX2c0xX1fxX2axX3xXcxX31xX32xXcxX3xXexX1xXadxX3xX17axX77xX3xX68xX36xXbexX1fxX2axX3xXcxX7fxXadxX3xX45xX45xX4dxX95xX95xX50xX4dxX3xXcxX7fxX70xX2c0xX1fxX2axX3xX32xXcxX3x11edfx1146cxX1fxX3xXex15ebaxX4xX3xX1fxX399xXdxX3xXexX7fx16921xX3xXexX14xX1fxX1xX3xX45xX45xX4dxX43xX2xX50xX4dxX3xXcxX7fxX70xX2c0xX1fxX2axX3xXcxX31xX32xXcxX3xX30axX267xX1fxX2axX3xX31xX8axX3xX45xX4bxX4dxX4bxX43xX50xX4dxX3xXcxX31xX32xXcxX3xXcxX7fxXdxX17xX36xX3xX32xX1xX80xX1fxX2axX3xX45xX4bxX4dxX42xX2xX50xX107xX3xX1f7xX85xX4xX3xXexX7fxX70xX2c0xX1fxX2axX3xX4xX128xX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xX1xX318xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX26xXexX3xX1fxX2axX1xXdxX17xXbxX3xXexX1xX205xXbxX3xX1fxX1xX70xX3xXcxX7fxX36xX1fxX2axX3xXexX395xX40xX3x114b1xXdxX85xX80xX3xX64x1401cxX4xX3xX1fxX2axX1xf2acxX3xX1fxX2axX1xXdxX17xXbxX6cxX3xX421xX394xXcx1029bxX3xX30axX6xXeaxX7fxX267xX1fxX2axX3xX42xX151xX4dxX12cxX151xX50xX4dxX3xXcxX7fxX36xX1fxX2axX3xXexX395xX40xX3xX421xXdxX85xX80xX3xX64xX427xX4xX3xX6exX6exX6cxX3xX421xX394xXcxX43axX3xX31xX70xXa5xX1fxX2axX3xX31xX128xX6xX3xX42xX45xX4dxX95xX151xX50xX4dxX3xXcxX7fxX70xX2c0xX1fxX2axX3xXcxX31xX32xXcxX3xX31xX70xXa5xX1fxX2axX3xX32xX1xXa0xX1fxX2axX3xX12cxX12cxX4dxX91xX2xX50xX4dxX3xXcxX7fxX70xX2c0xX1fxX2axX3xXcxX31xX32xXcxX3x151dcxX26xX3xX42xX3xX30axX6xXeaxX7fxX267xX1fxX2axX3xX97xX4bxX4dxX91xX97xX50xX107xX3xXcxX14xX3xX5xX17xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX13axX3xX64xX80xX3xXexX26xXexX3xX1fxX2axX1xXdxX17xXbxX3xX22xX48xXexX3xX43xX4dxX42xX45xX50xX107xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX80xX64xX8bxXaxX12xX1f7xX128xX3xX151xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX40xX267xX1fxX3xXcxX80xX85xX1fxX3xX22xX48xXexX3xX45xX4dxX4bxX3xX22xXdxX149xX40xX4dxX3xX151xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX40xX267xX1fxX3x15883xX3fxX1fxX3xX45xX3xX22xXdxX149xX40xX4dxX3xX151xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX40xX267xX1fxX3x16c81xX1fxX1xX3xX2xX43xX3xX22xXdxX149xX40xX4dxX3xX2xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX40xX267xX1fxX3xX303xX1bxX3xX45xX4dxX12cxX3xX22xXdxX149xX40xX4dxX3xX42xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX40xX267xX1fxX3xX31xX128xX6xX3xX45xX4dxX12cxX3xX22xXdxX149xX40xX4dxX3xX40xX267xX1fxX3xX4a6x12efaxX3xX2xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX22xX48xXexX3xX22xXdxX149xX40xX3xX2xX43xX4dxX3xX2xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX22xX48xXexX3xX45xX4dxX95xX12cxX3xX22xXdxX149xX40xX3xX40xX267xX1fxX3xX30axXadxX6xX4dxX3xX91xX3xXexX1xX1bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX22xX48xXexX3xX22xXdxX149xX40xX3xX2xX43xX3xX40xX267xX1fxX3xX421xXdxX85xX80xX3xX64xX427xX4xX3xX4xX267xX1fxX2axX3xX64xX395xX1fxX107xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX80xX64xX8bxXaxX12xX6exX2axX36xX8bxXe4xX1fxX3xX52exXdxX1fxX1xX0xX52xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Xuất hiện đàn chim lạ hàng nghìn con tại Cam Lộ

Xuất hiện đàn chim lạ hàng nghìn con tại Cam Lộ
2019-07-11 21:55:19

(QT) - Trong khoảng thời gian 1 tháng trở lại đây, tại xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xuất hiện một đàn chim lạ lên đến hàng ngàn con đến kiếm ăn và trú ngụ tại các...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết