Cập nhật:  GMT+7
1d7bxc1d0x644exa8a7xe122x63c2xba70x4616xa227xX7xdf41x1f68xc191x6034x9e9fx790bxX5xc100xXax4ae1xXcxX1xfba1xX3xd400xcedax7b37xX17xX3xX7x5f68xX4xX1xX3xX17xX1x220dxX3xX17x2c41x96d2xX4xX3xbd2fxd180xXexX3xXexX1xe2e9xXbxX3xX7x6aadxX3xf00bxX27xXdxX3xf283xb5b7xX3xXexX34xX1dxX17xX0x2744xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2e9exX10xX6xX3axXaxX12x100fbxe32fxXcx5b2exX3x5f26xX3xXcxX1xX10xX34xX3xXexX1xd002xX17xX18xX3xd3f7xd5abxX3xX4x4515xX6xX3xX4xcd69xX3xa368xX15xX6xX17xX3xX4xX1x9545xX4xX3xX17x37c1xX17xX18x1032fxX3xX2axa352xX17xX3xX17xX18xX23x7c34xX3x7704xX2xX42x698cxX42x544ax9589xX2x6f3bxX81xX3xXex79fexX17xX18xX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX19xX17xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX17xX1xX23xX3xX17xX26xX27xX4xX3xXex6c62xX6axX17xX3xX2axb756xX6xX3x23dexX23xX17xX3xXex77f4xX17xX1xX3xX58xX15xda07xX17xX18xX3xXcxXb4xXb9xX3xXexX1xX3bxX4xX3xX1xXdx6494xX17xX3xX2axX26x47a0xX4xX3xX2xa415xX91xX94xX8cxX81x59f1xX3xXexXc1xX3xX2axce1exX17xX18xX81xX3xX2axX2bxXexX3x5ddexf15dxX81xXf4x4b1axX3xX3axX3bxX3xXexX34xX1dxX17xX3xX4xX6dxX6xX3xX51x4197x7fa9x6e22xX3xXexXc1xX17xX1xX81xX3xXbcx3d8dxX17xX18xX3xX2xX91xX91xX81xX8fxXf7xX3xX7xX34xX3xX36xX27xXdxX3xX4xf764xX17xX18xX3xX69x35c7xX3xX17xX7exbc88xX3xX91xX92xX2xXe4xXdfxX3xXcxXb4xX34xX17xX18xX3xX2axcd2fxX81xX3xX7xX65xX3xXexX1xX15xX3xX3axX34xX3x8a9axa8ddxX4xX3xXcxX1xX15xX84xX3xXexXc1xX17xX1xX3xX73xX15xXc7xX17xX3xX5x100b4xX3xXexX1xX3bxX4xX3xX1xXdxXd6xX17xX3xX2axX26xXdbxX4xX3xX2xXdfxX91xX91xXe4xX81xXe4xX3xXexXc1xX3xX2axXeaxX17xX18xX81xX3xX2axX2bxXexX3xXe4xX92xX81xX8cxXf7xX3xX3axX3bxX3xXexX34xX1dxX17xX3xX4xX6dxX6xX3xX51xX106xX107xX108xX3xXexXc1xX17xX1xX3xX36xX23xX3xXbcxX111xX17xX18xX3xX2xX91x3de5xX81xX91xXf7xX3xX7xX34xX3xX36xX27xXdxX3xX4xX124xX17xX18xX3xX69xX129xX3xX17xX7exX12dxX3xX91xX92xX2xXe4xXdfxX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xXbcxX5xX10xX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXaxX12dxX6xXb4xX18xXdxX17x4234xX91xXbxd2b8xX3xX6xX15xXexX34xXaxX12xX0xXexXb4xX12xX0xXexX3axX12xX0xXdxX12dxX18xX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX42xX42xX4xXdfxXbcxX6xX34xX73xX15xX6xX17xX18xXexXb4xXdxXdfxX36xX17xX42xX3axX10xX7xX69xXexX34xXbxX42xX17xX10x31e6xX7xX42xX2xX94xX8cxX94xX42xX1a9xX8fxX3axX91xX2xX1a9xXf3xX2xX91xXf4xXexX2xX91xX8cxXe4xX2xX1a9xX5xX2xXdfx729exXbxX18xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX3axX12xX0xX42xXexXb4xX12xX0xXexXb4xX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd329xX34xX3axX8axXaxX12xX51xX34xX2bxXexX3xX2ax3178xX17xX18xX3xX4xX6dxX6xX3xX3axX34xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXd6xXbxX3xX18xce79xXbxX3xX17xX1xXdx9b28xX15xX3xX69xX1xX13cxX3xX69xX1xX7exX17xX3xX2ax35c8xX3xXc7xX17xX1xX3xX1xX26xeb78xX17xX18xX3xX5xX27xX17xX3xX2axX84xX17xX3xX17xX18xX15xXeaxX17xX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX19xX17xX3xX7xX1dxX4xX1xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX3axX12xX0xX42xXexXb4xX12xX0xX42xXexX6xXbcxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX258xX34xX3axX8axXaxX12xXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX17xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX2axX2bxXexX3xXexX1xX30xXbxX3xX5xX23xX3xX3axX34xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX15xX84xX3xXexd444xX3xX69xX1xX15xX3xX36xX3bxX4xX3xX3axX34xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXd6xXbxX3xX17xX1xX23xX3xX17xX26xX27xX4xX3xXexXb4xX15xX17xX18xX3xX26xX71xX17xX18xX3xXexX1xX3bxX4xX3xX1xXdxXd6xX17xX3xX2axX26xXdbxX4xX3xXf4xX8fxX81xX91xX3xXexXc1xX3xX2axXeaxX17xX18xX81xX3xX2axX2bxXexX3xXf3xX1a9xX81xXf3xXf7xX3xX3axX3bxX3xXexX34xX1dxX17x5361xX3xX3axX34xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXd6xXbxX3xX17xX1xX23xX3xX17xX26xX27xX4xX3xX2axXb9xX6xX3xXbxX1xX26xX71xX17xX18xX3xX1a9xXe4xX81xXe4xX3xXexXc1xX3xX2axXeaxX17xX18xX81xX3xX2axX2bxXexX3xXe4xX8cxX81xX91xXf7xX3xX3axX3bxX3xXexX34xX1dxX17xX35bxX3xX2axX1dxX17xX18xX3xX4xX1x5c3axX3xX15dxX3xX5xX23xX3xXexX1xX15xX3xXexX302xX3xX3axX34xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXd6xXbxX3xX17xX18xX34xX23xXdxX3xX73xX15xX65xX4xX3xX3axX34xX6xX17xX1xX81xX3xX1xX264xX3xX69xXdxX17xX1xX3xX3axX34xX6xX17xX1xX3xX4xX1dxX3xXexX1x53a8xX3xX4xX1xXc1xX3xX2axX2bxXexX3xX8cxX94xXe4xX81xX8fxX3xXexXc1xX3xX2axXeaxX17xX18xX81xX3xX2axX2bxXexX3xX1a9xX8fxX81xXf4xXf7xX3xX3axX3bxX3xXexX34xX1dxX17xXdfxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX258xX34xX3axX8axXaxX12xX258xX6axX17xX3xX4xX2bxX17xX1xX3xX2axX13cxX81xX3xX4xX1dxX4xX3xX69xX1xX34xXc7xX17xX3xXexX1xX15xX3xX69xX1xX1dxX4xX3xX4xcb2dxX17xX18xX3xX2axX2bxXexX3xXexX1xX30xXbxX3xX7xX34xX3xX36xX27xXdxX3xX3axX3bxX3xXexX34xX1dxX17xX3xX17xX1xX26xX3xX5xXd6xX3xXbxX1xf5ddxX3xXexXb4xX26xX27xX4xX3xXbcxX2bxX3xXe4xXf4xX81xX91xX3xXexXc1xX3xX2axXeaxX17xX18xX81xX3xX2axX2bxXexX3xXf3xXf3xX81xX1a9xXf7xX3xX3axX3bxX3xXexX34xX1dxX17xX35bxX3xXbxX1xX46cxX3xX36xX23xX3xX5xXd6xX3xXbxX1xX46cxX3xX91xX8fxX3xXexXc1xX3xX2axXeaxX17xX18xX81xX3xX2axX2bxXexX3xX1a9xX1a9xXf7xX3xX3axX3bxX3xXexX34xX1dxX17xX35bxX3xXexX1xX15xX3xXexX302xX3xX1e1xX98xX3xX7xX65xX3xX69xXdxX84xX17xX3xXexX1xXdxX84xXexX3xX2xXe4xX81xXf3xX3xXexXc1xX3xX2axXeaxX17xX18xX81xX3xX2axX2bxXexX3xX1a9xX94xX81xX2xXf7xX3xX3axX3bxX3xXexX34xX1dxX17xX35bxX3xXexX1xX15xX84xX3xXexX1xX15xX3xX17xX1xc2abxXbxX3xX4xX1dxX3xX17xX1xX19xX17xX3xX1a9xX91xX81xXf3xX3xXexXc1xX3xX2axXeaxX17xX18xX81xX3xX2axX2bxXexX3xXe4xX92xX81xX94xXf7xX3xX7xX34xX3xX36xX27xXdxX3xX3axX3bxX3xXexX34xX1dxX17x6270xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX258xX34xX3axX8axXaxX12xX107xX18xX15xX8axX6axX17xX3xX17xX1xX19xX17xX3xX4xX1xX6dxX3xX8axX84xX15xX3xX3axf51exX17xX3xX2axX84xX17xX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX19xX17xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX17xX1xX23xX3xX17xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxXexX3xXexX1xX30xXbxX3xX7xX34xX3xX36xX27xXdxX3xX3axX3bxX3xXexX34xX1dxX17xX3xX5xX23xX3xX3axX34xX3xX3axX34xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXd6xXbxX3xXexXb4xX6axX17xX3xX2axXb9xX6xX3xXbcxX23xX17xX3xX2axX280xX15xX3xX4xX13cxX3xX73xX15xX8axX3xX12dx8893xX3xX17xX1x95eaxX3xX17xX6axX17xX3xX18xX27axXbxX3xX17xX1xXdxX280xX15xX3xX69xX1xX13cxX3xX69xX1xX7exX17xX3xXexXb4xX34xX17xX18xX3xX1xX34xX2bxXexX3xX2axX264xX17xX18xX3xX7xXc7xX17xX3xX1e1xX15xX30xXexX3xX5cxX3xX69xXdxX17xX1xX3xX3axX34xX6xX17xX1xX81xX3xX2axX27axX4xX3xXbcxXdxXd6xXexX3xX5xX23xX3xX4xX1dxX4xX3xX3axX34xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXd6xXbxX3xX1xX34xX2bxXexX3xX2axX264xX17xX18xX3xXexXb4xX34xX17xX18xX3xX5xce3exX17xX1xX3xX36xX3bxX4xX3xX1e1xX19xX8axX3xX3axX3bxX17xX18xX3xX4xX71xX3xXbcxXc7xX17xXdfxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX258xX34xX3axX8axXaxX12xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX15xX8axX280xX17xX0xX42xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giá chuối ở Hướng Hóa tăng nhẹ

Giá chuối ở Hướng Hóa tăng nhẹ
2017-09-12 14:51:13

(QT) - Khoảng 1 tuần trở lại đây, giá chuối tại huyện Hướng Hóa đã có chiều hướng tăng dần sau một thời gian giảm sâu, tuy nhiên mức tăng không cao.

Cấp cây giống cà phê cho nông dân

Cấp cây giống cà phê cho nông dân
2017-09-12 14:50:32

(QT) - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hướng Hóa cho biết, đơn vị này vừa triển khai cấp hơn 130.000 cây giống cà phê cho nông dân các xã vùng trọng điểm cà phê tiến hành tái...

Hướng Hóa kết nạp 137 đảng viên

Hướng Hóa kết nạp 137 đảng viên
2017-09-11 15:23:09

(QT) - Những năm qua, công tác phát triển đảng được huyện Hướng Hóa xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Do đó, bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề...

Khai giảng lớp vật lý trị liệu

Khai giảng lớp vật lý trị liệu
2017-09-11 15:22:39

(QT) - Hôm nay 11/9/2017, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị phối hợp với Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo vật lý trị liệu miền Trung Việt Nam, giai đoạn 2017-2019” tổ chức khai...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết