Cập nhật: 27/06/2019 16:50 GMT+7
d142x14ffdxf2cbxfae0x1159cx161b6x1513ax10db5x17c46xX7x10e04x1435bx12999x18442x10677x11d5axX5xf785xXaxea09xXcxX1x17a51x15dd0x12ed2xX3xdf08xX10xX3x15b8axdeafxX3xXexX1xf34bx12988xXexX3xXexX21x13ac8x15847xX16xX3x13782x11e4bxead9xX16xX17xX3xfd49xX21xe9c8xX16xX3x15e0axX3x140eexX21xX27xX3xe6acxX3x11340xX1dxX16xX1xX0x15dd8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1098fxX10xX6x17c70xXaxX12xe76axX38xXcx10356xX3xX36xX3xf52bxX1xfe1dx1755bxX3x17beex112bdxX16xX17xX3xX1cxef46xX3xX16xXdx10af8xX64xX3x17fb1x13ed0xX3xX16x17552xX64xX3xX16xX17xX61xX27xX3xX5xX22xXbxX3xX5x16412xXdxX3xXexX6axX16xX1xX3xX38xX21x1798exX16xX17xX3xXcxf925x15b70xX3xX2xX43xf9bfxX3xX58xX2x16488x13e0cxX9axX36xf87exX72xX2xX9axX5bxd9c5xX3xX1xX15xX64xX3xX16xX6xX27xX3xX9exX96xe09exd26cxXafxX9exX72xX2xX9axXa3xX3xX1xX21xX27xX6exX16xX3xX52xX8cxXdxX3x1390cxX75xX16xX17xX3xXex14b3axX3xX4xX1xecd2xX4xX3xX5x16244xX3xX1cxX1x14292xX16xX1xX3xXexX1xX61xX16xX1xXa3xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX10xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xXexX3xXexX21xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX21xX33xX16xX3xX36xX3xX38xX21xX27xX3xX36xX3xX3exX1dxX16xX1xXafxX0xX43xXbxX12xX0xXexX6x11a95xX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX64xX6xX91xX17xXdxX16xdf86xX9exXbxX19xX3xX6xX21xXexX62xXaxX12xX0xXexX91xX12xX0xXexX55xX12xX0xXdxX64xX17xX3xX7xX91xX4xX9xXaxX43xX43xX4xXafxX116xX6xX62xd3dexX21xX6xX16xX17xXexX91xXdxXafxe38exX16xX43xX55xX10xX7xX1cxXexX62xXbxX43xX16xX10x1736dxX7xX43xX2xX9axX9ex141f1xX43xee30xX9bxX55xX169xX2xXb0xX167xX72xX71xX96xXexX2xX169xX72xX9exX9bxX9bxX5xX2xXafx15979xXbxX17xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX91xX12xX0xXexX91xX12xX0xXexX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1396cxX62xX55xX27xXaxX12xX3exXdxX6exX4xX3xX2bxX2cxX6xX3xX154xX61xX62xX3xXexX21xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX21xX33xX16xX3xX3cxX3xX38xX21xX27xX3xX3cxX3xX3exX1dxX16xX1xX3xX7x13dbexX3xXexX82xX62xX3xXexX1xX21xX22xX16xX3xX5x16476xXdxX3xX4xX1xX62xX3xX154xXdxX6exX4xX3xX2bxXdxX3xX5xX82xXdxX3xX154xX61xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX2cx152c0xX16xX17xX3xX1xX61xX16xX17xX3xX1xee78xX6xX3xX4x16ef2xX6xX3xX16xX1xX33xX16xX3xX55xX33xX16xX3xX16xX1xXdxe3b6xX21xX3xX19x1548fxX3xXexX91x1404dxX16xX3xX2bxX92xX6xX3xX116xX61xX16xX3xX1xX21xX27xX6exX16xX3xX52xX8cxXdxX3xXc2xX75xX16xX17xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX91xX12xX0xX43xXexX6xX116xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX62xX55xX27xXaxX12xXcxX21xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX16xX17xX3xX5xXdxX223xX16xX3xX19xX21fxX3xX31xX21xX33xX16xX3xX3cxX3xX38xX21xX27xX3xX36xX3xX3exX1dxX16xX1xX3xX4xX208xX3xX4xX1xXdxX21bxX21xX3xX55xX61xXdxX3xXexX91xX223xX16xX3xX1xX1fexX16xX3xX2xX9exX3xX1cxX64xX3xX2bxXdxX3xX14bxX21xX6xX3xX169xX3xX19xX21fxX3xX52xX8cxXdxX3xX31xX21xX33xX16xXa3xX3xX52xX8cxXdxX3xX38xX21xX27xXa3xX3xX52xX8cxXdxX3xX3exX1dxX16xX1xX3xX154xX61xX3xX52xX8cxXdxX3xXcxX1xXdxX6exX16xXafxX3x12356xX33xX27xX3xX5xX61xX3xXexX21xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX16xX17xX3xX1xX21xX27xX28xXexX3xX64xX82xX4xX1xX3xXbxX1x100dexX4xX3xX154xX2fbxX3xX154xXdxX6exX4xX3xX2bxXdxX3xX5xX82xXdxX3xX154xX61xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX2cxX1fexX16xX17xX3xX1xX61xX16xX17xX3xX1xX208xX6xX3xX4xX20cxX6xX3xX16xX17xX2cxX2dxXdxX3xX55xX33xX16xX3xX4xXd4xX4xX3xX19xX21fxX3xXexX91xX62xX16xX17xX3xX154x1554exX16xX17xX3xX154x155a4xXdxX3xXexX91xX21xX16xX17xX3xXexX33xX64xX3xX1xX21xX27xX6exX16xXa3xX3xX91xX6xX3xXexX1xX92xX3xX19xX21fxX3xX38xX21xX8cxX16xX17xX3xXcxX91xX92xXa3xX3xX5xX223xX16xX3xX38xX21x11a03xX4xX3xX5x10713xX3xX2xX3xX154xX61xX3xX1cxX28xXexX3xX16xX375xXdxX3xX154xX346xXdxX3x1710fxX1xX21xX3xX1cxXdxX16xX1xX3xXexX28xX3xX2dbxX15xX16xX17xX3x177aexX6xX64xX3xX2bxX6xX16xX17xX3xX2bxX2cxX1e0xX4xX3xX1xff99xX16xX1xX3xXexX1xX61xX16xX1xXafxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX62xX55xX27xXaxX12x16f5ax12159xX3xXd4xX16xX3xX2bx15687xX21xX3xXexX2cxX3xX19xX33xX27xX3xX55xX3ccxX16xX17xX3xX4xX3d2xX21xX3xX38xX21xX27xX3xXcxX1xXdxX6exX16xX3xX154xX61xX3xX2bxX62xX82xX16xX3xX4xd75fxX16xX3xX5xX82xXdxX3xXexX21xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX21xX33xX16xX3xX3cxX3xX38xX21xX27xX3xX36xX3xX3exX1dxX16xX1xX3xX2bxX2cxX1e0xX4xX3xd857xX1a1xX39dxX3cbxX3xXexX6axX16xX1xX3xXbxX1xX223xX3xX55xX21xX27xX6exXexX3xX16xX75xX64xX3xX9exX72xX2xXb0xX3xX154xX346xXdxX3xXexXc8xX16xX17xX3xX64xXccxX4xX3xX2bxX3d2xX21xX3xXexX2cxX3xX1xX1fexX16xX3xX96xX9bxX3xXexX6axX3xX2bxe2faxX16xX17xXa3xX3xX14bxX21xX27xX3xX64xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX16xX17xX3xX4x13cecxXbxX3xX3ex13cd8xX3xX2bxX45exX16xX17xX3xX116xe698xX16xX17xXa3xX3xX64x123a6xXexX3xX116xX47dxX16xX17xX3xX2bxX2cxX2dxX16xX17xX3xX116xX223xX3xXexX15xX16xX17xX3xX16xX1xX3ccxX6xX3xX55xX61xX27xX3xX167xX3xX4xX64xX3xXexX91xX223xX16xX3xX16xX21bxX16xX3xX4xX471xXbxX3xXbxX1xX375xXdxX3xX2bxXd4xX3xX55xX75xX64xXa3xX3xX64xX483xXexX3xX2bxX2cxX2dxX16xX17xX3xX91xX379xX16xX17xX3xX167xXa3xX167xX3xX64xXa3xX3xX5xX21bxX3xX64x12e66xXdxX3xX116xX223xX16xX3xX72xXa3xX167xX3xX64xXafxX3xXcxX91xX223xX16xX3xXexX62xX61xX16xX3xXexX21xX27xX28xX16xX3xX4xX208xX3xX169xX2xX3xX4xX3d2xX21xXa3xX3xX4xX375xX16xX17xX3xXexX1xX62xXd4xXexX3xX16xX2cxX346xX4xX3xX4xXd4xX4xX3xX5xX62xX82xXdxXa3xX3xXexX91xX62xX16xX17xX3xX2bxX208xX3xX4xX208xX3xX9exX3xX4xX3d2xX21xX3xX52xX8cxXdxX3xX38xX21xX27xX3xX154xX61xX3xX38xX21xX27xX3xXcxX1xXdxX6exX16xX3xX4xX208xX3xX4xX341xX16xX17xX3xX1cxde2exX4xX1xX3xXexX1xX2cxX346xX4xX3xX154xX346xXdxX3xX4xX1xXdxX21bxX21xX3xX55xX61xXdxX3xX71xX167xX3xX64xXa3xX3xX91xX379xX16xX17xX3xX9bxX3xX64xXafxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX62xX55xX27xXaxX12x12609xX6xX21xX3xX17xX3d2xX16xX3xX71xX3xX16xX75xX64xX3xX1cxX1x12559xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX3xX19xX33xX27xX3xX55xX3ccxX16xX17xXa3xX3xX2bxX28xX16xX3xX16xX6xX27xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX91xX3acxX16xX1xX3xX2bxX21fxX3xX4xX1fexX3xX116xX8cxX16xX3xX1xX62xX61xX16xX3xXexX1xX61xX16xX1xX3xX2bx10461xX16xX17xX3xXexXdxX28xX16xX3xX2bxX379xX3xX2bxX21bxX3xX91xX6xX3xX154xX346xXdxX3xX1cxX1xX375xXdxX3xX5xX2cxX1e0xX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX3xX2bxX82xXexX3xXexX91xX223xX16xX3xX9axX72xd491xX3xX154xX61xX3xX2bxX2cxX1e0xX4xX3xX2bxX2cxX6xX3xX154xX61xX62xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX1xXd4xX4xXafxX3xX52xXdxX6exX16xX3xXexX91xX223xX16xX3xXexX21xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX61xX27xX3xX154x1831fxX16xX3xX4xX3f8xX16xX3xX64xX379xXexX3xX7xX375xX3xX1xX82xX16xX17xX3xX64xX2fbxX4xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX1xX62xX61xX16xX3xXexX1xXdxX6exX16xX3xX7xX1d3xX3xX2bxX2cxX1e0xX4xX3xX4xXd4xX4xX3xX2bxX1fexX16xX3xX154xX92xX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexXdxX28xXbxX3xXexX2fbxX4xX3xX2bx10980xX27xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX28xX16xX3xX2bxX379xX3xX2bx14384xX3xX1xX62xX61xX16xX3xXexX1xX61xX16xX1xX3xXexX91xX2cxX346xX4xX3xXexX1xXd4xX16xX17xX3xX2xX2xX43xX9exX72xX2xX9axXafxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX62xX55xX27xXaxX12xX2dbxXafxX3exX0xX43xXbxX12


Các tin đã đưa

Khánh thành Nhà máy sản xuất viên nén Tân Ký

Khánh thành Nhà máy sản xuất viên nén Tân Ký
2019-06-26 22:06:20

(QT) - Chào mừng kỉ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị 1/7 (1989 - 2019), chiều nay 26.6.2019, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Tân Ký đóng tại Khu Công nghiệp...

Khởi công Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1&2

Khởi công Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1&2
2019-06-26 16:36:19

(QT) – Hôm nay 26.6.2019, tại thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Thành (huyện Gio Linh), Công ty cổ phần năng lượng Gio Thành và Công ty cổ phần Seco đã tổ chức lễ khởi công Nhà máy điện mặt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết