Cập nhật:  GMT+7
bf3ex139a7x13542xfc65x12e82x12687xd72fx10241x10923xX7xd5cfx11e9dx12022x13900xde50xe961xX5xef47xXax12c84xXcxX1xed86xX3xXex105b9xf4d8x10ebdxX3x11519xdea4xX1axX3xce80xcd08xX6xX1ax1296dxX3x13669xX6x1094cxX3x11312x12068xX1axX3xe490xX21xX3xX4xe3d3xX3xe55axXdx12850xX3xXexX18xX15xX3x10e2fxXdxX1axX1xX3xXexX1dxX3xX1x10ffexX1axX3xX1axX1xXdxe923xX21xX3xX4xX2bxe94bxX3xXexX18xe499xX1axX34xX3xXexX18xX21xX50xX4bxX1axX3xXexX1x1071bxX1axX34xX3xX4xd67axX6xX3x11060xX15xX6xX3xXbxX1x13036xX45xX1axX34xX0x10fa0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7b4xX10xX6x14112xXaxX12xX3xX26xX6xX28xX3xX2axX2bxX1axX3xX2exX21xX3xX5xdac5xX3xX34xXdxX61xX1axX34xX3xX4xX2bxX50xX3xX4xX32xX3xX28xf16bxXdxX3xX69xX6fx127aaxX4xX3xX1axf054xX1axX34xX3xX86xX2bxX1axX3xXexX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1axX3xX20xX21xX6xX1axX3xX69xX6fxX6xX3xcdbcxX96x115afxX3xXexX18xX54xX1axX34xX3xXexX1x14095xX3xX1axX34xX1xXdx1096bxX28xX3xXex11234xX3xX1ax13c9axX28xX3xc644xc882xX2xc2e7xX3xXcdx14114xXdxX3xXexd835xX1axX34xX3xX86xXdxXdfxX1axX3xXex107ddxX4xX1xX3xXexX18x133aexX1axX3xX2xXeaxX3xX1xX6x11788xX3xXcxX1x14486xXdxX3xX69xXdx108a8xX28xX3xX1axX96xX50x11912xX3xX1axX1xdb89xX1axX34xX3xXcdxX6fxX10fxX1axX3xX4xX6xX28xX3xf17cxX3xX69xX2bxX50xX3x118dex108c4xXexX3xX69xebc3xX21xX3xX131xX6fxXefxX4xX3xXcdxX96xXcfxX3xXcdxe834xX3xXexX1xX21xX3xX1xXcfxec88xX4xX1xX10bxX3xX0xX74xXbxX12xX0xXexX6xX131xX5xX10xX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxX28xX6xX18xX34xXdxX1axX24xXe9xXbx133acxX3xX6xX21xXexXcfxXaxX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX86xX12xX0xXdxX28xX34xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX74xX74xX4xX10bxX131xX6xXcfx10e67xX21xX6xX1axX34xXexX18xXdxX10bxXcdxX1axX74xX86xX10xX7xX3cxXexXcfxXbxX74xX1axX10xf9eexX7xX74xXe9xXe9x112d7xc72bxX74x12b73xX1a8xX86xX2xX2xX1a8xX2x10834xXeaxX1b1xXexX2xfa58xXeaxX1b1xc539xX1a7xX5xX2xX10bx10043xXbxX34xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXexX86xX12xX0xX74xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX86xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXcfxX86xX50xXaxX12xX3xced6xXafxX1axX34xX3xX86xX2bxX1axX3xXexX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1axX3xX20xX21xX6xX1axX3xX69xX6xX1axX34xX3xXcdxX96xXcfxX3xXcdxX143xX3xXexX1xX21xX3xX1xXcfxX14bxX4xX1xX3xX4xX6xX28xX3xc9fdxX3x120dbxX1axX1xX24xX3xdb3fxX10bxX83xX3xX0xX74xXbxX12xX0xX74xXexX86xX12xX0xX74xXexX18xX12xX0xX74xXexX6xX131xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXcfxX86xX50xXaxX12xXcxX1xX10xXcfxX3xX1axX1xX11exX1axX34xX3xX1x10aa7xX3xX86xX2bxX1axX3xXexX18xX54xX1axX34xX3xX4xX6xX28xX3xX4xX1xXcfxX3xX131xXdxX1dxXexX11axX3xXexX1xX10fxXdxX3xX69xXdxX114xX28xX3xX4xX2bxX50xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX18xX6fxX12bxX1axX34xX3xX1axXe6xX28xX3xX1axX6xX50xX3xX34xe1a9xXbxX3xX28xX6fxX6xX3xX18x13300xXexX3xX3cxX2a1xXcfxX3xX86xX96xXdxX3xX1axX103xX1axX3xXex12afdxX3xX5xXdfxX3xX69xdc21xX21xX3xX18cxX21xd483xX3xX4xX66xX6xX3xX4xX2bxX50xX3xX4xX6xX28xX3xX12bxX3xX69xX15xX6xX3xXbxX1xX6fxX45xX1axX34xX3xX4xX1xX6fxX6xX3xX4xX6xXcfxX10bxX3xX225xX299xXexX3xX3cxX1xX36xX4xX11axX3xX1axXe6xX28xX3xXe9xXeaxXe9xXe9xX3xX86xde12xX3xX5xX96xX3xXcdxX143xX3xXexX1x120caxX3xXe9xX3xX4xX1xXcfxX3xXexX1xX21xX3xX1xXcfxX14bxX4xX1xX3xX1axX1xX6fxX1axX34xX3xXcdx12f63xX1axX3xX4xX32xX3xX28xX25cxXexX3xX7xX61xX3xX86xXdxXdfxX1axX3xXexXfdxX4xX1xX3xX4xX1xXcfxX3xX18xX6xX3xX18cxX21xX2bcxX3xX131xX32xXdxX3xX5xX2ffxX6xX3xX69xX136xX21xX3xXexXdxX103xX1axX3xX1axX103xX1axX3xX7xX2bcxX1axX3xX5xX6fxXabxX1axX34xX3xX4xe850xX1axX3xXexX1xX19xXbxX10bxX3xX1e9xXe6xX1axX34xX3xX7xX21xX19xXexX3xXcdxX143xX3xX1axX96xX50xX3xX6fxXefxX4xX3xX3cxX1xXcfxX2bcxX1axX34xX3xX2xX3xXexX19xX1axX74xX1xX6xX10bxX3xX2axXefxXdxX3xX34xXdxX36xX3xX131xX36xX1axX3xX86xX6xXcfxX3xX69xX25cxX1axX34xX3xXexXe3xX3xXe9xX1a8xX10bxXeaxXeaxXeaxX3xX21exX3xX1a7xXeaxX10bxXeaxXeaxXeaxX3xX69xX54xX1axX34xX74xX3cxX34xX11axX3xX1axXafxX1axX34xX3xX86xX2bxX1axX3xXexX1xX21xX3xX69xX6fxXabxX4xX3xX3cxX1xXcfxX2bcxX1axX34xX3xXexXe3xX3xXe9xX1a8xX3xX21exX3xX1a7xXeaxX3xXexX18xXdxXdfxX21xX3xX69xX54xX1axX34xX74xX1xX6xX11axX3xX34xXdxX36xX3xXexX18xX15xX3xX3cxXdxX1axX1xX3xXexX1dxX3xX4xX6xXcfxX3xX1xX45xX1axX3xX1x11a59xX1axX3xX7xXcfxX3xXcdxXefxXdxX3xX1axX1xXdxX4bxX21xX3xX5xXcfxX14bxXdxX3xX4xX2bxX50xX3xXexX18xX54xX1axX34xX3xX3cxX1xX36xX4xX3xX1axX103xX1axX3xX18xX19xXexX3xXbxX1xX19xX1axX3xX3cxX1xX12bxXdxX10bxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXcfxX86xX50xXaxX12xXcxX1xX10xXcfxX3xXexXfdxX1axX1xX3xXexXcfxX36xX1axX11axX3xX131xX6fxXefxX4xX3xXcdxX96xXcfxX3xX1axXe6xX28xX3xXexX1xX2ffxX3xX1b1xX3xXexXfdxX1axX1xX3xXexXe3xX3xXexX1xX10fxXdxX3xX69xXdxX114xX28xX3xXexX18xX54xX1axX34xX11axX3xXcdxX6fxX10fxX1axX3xX4xX6xX28xX3xX7x11251xX3xX69xX14bxXexX3xX1axXe6xX1axX34xX3xX7xX21xX19xXexX3xX3cxX1xXcfxX2bcxX1axX34xX3xX1aaxX3xXexX19xX1axX74xX1xX6xX3xXcdxX96xX3xX7xX497xX3xXexXe6xX1axX34xX3xX86xX136xX1axX3xX12bxX3xX4xX36xX4xX3xX1axXe6xX28xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX1xX10xXcfxX10bxX3xfe40xX114xX3xXexX14bxXcfxX3xX69xXdxX4bxX21xX3xX3cxXdxXdfxX1axX3xXexX1xX21xX2b7xX1axX3xX5xXabxXdxX3xX4xX1xXcfxX3xXcdxXdxXdfxX4xX3xXexXdxX103xX21xX3xXexX1xX143xX3xX7xX2bcxX1axX3xXbxX1x10c42xX28xX11axX3xX69xX15xX6xX3xXbxX1xX6fxX45xX1axX34xX3xXcdxX2b7xX1axX3xX69xX25cxX1axX34xX3xX1axX34xX6fxX10fxXdxX3xX86xX2bxX1axX3xXexX21xX2bxX1axX3xXexX1xX66xX3xX1axX34xX1xXdxX103xX28xX3xX1axX34xX299xXexX3xXexX1xX10xXcfxX3xX18cxX21xX50xX3xXexX18xc87fxX1axX1xX3xX7xX2bcxX1axX3xX16bxX21xX19xXexX3xX4xX6xX28xX3xX7xX14bxX4xX1xX11axX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX18xXdxX114xX1axX3xXcdxX6fxX10fxX1axX3xX4xX6xX28xX3xXexX1xX10xXcfxX3xX1xX6fxXefxX1axX34xX3xX1axX2bxX1axX34xX3xX4xX6xXcfxX3xX4xX1xX19xXexX3xX5xX6fxXabxX1axX34xX11axX3xXexX14bxXcfxX3xX86xX19xX21xX3xX19xX1axX3xX131x13909xX1axX34xX3xXcdxXdxXdfxX4xX3xX16bxX2bxX50xX3xX86x11581xX1axX34xX3xXexX1xX6fxX45xX1axX34xX3xX1xXdxXdfxX21xX3xX7xX2bcxX1axX3xXbxX1xX50exX28xX10bxX3xXcxX1xX5b5xX4xX3xX1xXdxXdfxX1axX3xX5xXdxX103xX1axX3xX3cxX1dxXexX3xX34xXdxX11exX6xX3xX4xX36xX4xX3xXexX1xX96xX1axX1xX3xXcdxXdxX103xX1axX3xXexX18xXcfxX1axX34xX3xX1xXabxXbxX3xXexX36xX4xX3xX16bx11bb7xX3xX4xdbf8xX1axX34xX3xX1axX1xX6fxX3xXexX550xX28xX3xX3cxXdxX1dxX28xX3xXexX1xX15xX3xXexX18xX6fxX10fxX1axX34xX3xXexXdxX103xX21xX3xXexX1xX143xX3xXf3xX1axX3xX69xX15xX1axX1xX3xX18cxX21xX6xX3xX69xX32xX11axX3xX34xXdxXa6xXbxX3xX1axX34xX6fxX10fxXdxX3xXexX18xX54xX1axX34xX3xXexX18xX36xX1axX1xX3xX69xX6fxXabxX4xX3xXexX550xX1axX1xX3xXexX18xX14bxX1axX34xX3xX69xX6fxXabxX4xX3xX28xX2f5xX6xX11axX3xX28xX19xXexX3xX34xXdxX36xX10bxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXcfxX86xX50xXaxX12xX3xX225xd7f5xX3xX83xX5a7xX1axX34xX3xX0xX74xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết