Cập nhật: 20/03/2019 10:07 GMT+7
e0cdx11fe4x110c9x126a9x13dfex17185x1736exfc7ax17058xX7x10b0fxe54fx16973xf742x14cc7x15468xX5x12b4dxXaxf5adxXcxX1xXdxX3xX7x140e2xfad3x12299xX3xXexX18xX4xX3xXexe31fxX6xX19xX1xX3x1263fx129e7xX3xXexX1x15432x11a44xXexX3xXexX1xXdx138d5xX2bxX3xX19xX1xXdxX3xXexX1x13e15xX19xX1xX3xXbxX1x1745axX3xfe46x14c62xX19xX1axX3x1267axX3bxX3xX19x10c0fxX26xX3x12cc3xeec3xX2x1250axX0xeccdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6x10398xXaxX12xf31ax1634axXcx1744bxX3x12d93xX3x14345xX18xX19xX1axX3xX19xX6x139cbxX3xX4fxX50x12d00x1178exX7bxX4fxX50xX2xX52x172e4xX3xXexf28bxXdxX3xe821xX1xX3bxX3xXexX1xXdxX32xX2bxX3xX19xX1xXdxX3xXex16fe2xX19xX1xX3xfc18x16bc2xX3xX66xXdx10083xX19xX3xX21xX6xX3xX5xXa0xX3x15081xX1xX6xXdxX3xX26xX85xX4xX3x1668fxX2bx117bbxX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX18xX19xX1axX3xXexX18xX4xX3xXexX21xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xXexX1xXdxX32xX2bxX3xX19xX1xXdxX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xXbxX1xX41xX3xX43xX44xX19xX1axX3xX48xX3bxX3xX19xX4cxX26xX3xX4fxX50xX2xX52xX7bxX0xX54xXbxX12xX0xXexX6x16c78xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX26xX6xX21xX1axXdxX19x14602xX4fxXbx16146xX3xX6xX2bxXex168ccxXaxX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxX26xX1axX3xX7xX21xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX7bxXffxX6xX118xef64xX2bxX6xX19xX1axXexX21xXdxX7bx173a0xX19xX54xX66xX10xX7xXa9xXexX118xXbxX54xX19xX10x14d74xX7xX54xX2xX52xX2xX2xX54x13f35x12532xX66xX7cxX2xX50xX50x13e4exX4fx15f93xXexX2xX7cxX159xX159xX15bxX4fxX5xX2xX7bx10e03xXbxX1axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13aefxX118xX66xX77xXaxX12xXb2xX2bxXb4xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5xX3bxX3xX7x11686xX19xX3xX4xX1x112a7xXdxX3xXffx11d09xX3x12368xX4xX1xX3xX66xX3bxX19xX1xX3xX4xX1xX118xX3xX4xX18xX4xX3xX10xX26xX3xX1x11107xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xfb09xX3xX19xX4cxX19xX1axX3xXa9xX1xXdxX32xX2bxX3xX13dx12e11xX3xXffxXb4xX3xX26xX44xX19xX3xX1xXb4xXdxX3xX1xX1bdxX6xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX21xX12xX0xX54xXexX6xXffxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX118xX66xX77xXaxX12xXcxX1xX6xX26xX3xX66xe675xX3xX4xX2bxXb4xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1c6xX3xX7cxX4fxX4fxX3xXexX1xXdxX32xX2bxX3xX19xX1xXdxX3xX9bxX32xX19xX3xXex16441xX3xX152xX15bxX3xXexX21x17303x14453xX19xX1axX3x16449x12d08xX26xX3xX19xX118xX19xX82xX3xXcxXdx132e8xX2bxX3xX1xX1bdxX4xX82xX3xXcxX48xXb2xX70xX82xX3xXcxX21xX2bxX19xX1axX3xXexX19dxX26xX3xX19xX2bxX44xXdxX3xX66xX85xX77xX3xXexX21x17341xX3xX10xX26xX3xX9bxX239xX23axX19xX1axX3xXbxX1xX41xX3xXexX21xf060xX19xX3xX9bx107e5xX6xX3xXffxX3bxX19xX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xXbxX1xX41xX3xX43xX44xX19xX1axX3xX48xX3bxX3xX13dxX3bxX3xXcxX21xX239xX23axX19xX1axX3xXcxX21xX26cxX3xX10xX26xX3xXa9xX1xX2bxX77xX32xXexX3xXexX2cxXexX3xXexX97xX19xX1xX7bxX3xXb2xX18xX4xX3xXexX1xX1a8xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX211xX4xX3xX1xXdx11026xX19xX3xXexX1xX10xX118xX3xX9bxX1d4xX3xXexX3bxXdxX3xXexX211xX3xX66xX118xX82xX3xXexX21xX118xX19xX1axX3xX9bxX1c6xX3xXa9xX1xX2bxX77xX32xX19xX3xXa9xX1xX1a8xX4xX1xX3xX4xX18xX4xX3xX9bxX1d4xX3xXexX3bxXdxX3xX13dxX1d4xX3xXexX21xXdxX3xX19dxX19xX3xX4xX18xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX9bx1100exX19xX1xX3xXexX1xX239xX1a2xX19xX1axX3xXffxXdxX19xX1xX82xX3xX5xXdxX2d0xXexX3xX7xX27x14a72xX3xXexX31axX19xX1xX3xX134xX2bxX19dxX19xX3xX66xX19dxX19xX332xX3xX4xX6xX3xX19xX1ax143b4xXdxX3xX43x14038xX19xX1axX332xX3xXexX32xXexX3xX4xX1a6xX3xXexX21xX2bxX77xX1d4xX19xX332xX3xX13dxX4cxX19xX3xX1xX1c6xX6xX3xX113xX9cxX3xX1xXb4xXdxX82xX3xXexX1xX249xX3xX66x10a0dxX4xX3xXexX1xX249xX3xXexX1xX6xX118xX332xX3xX66xX2bxX3xX5xX281xX4xX1xX82xX3xX5xXa0xX3xX1xXb4xXdxX3xXexX21xX2bxX77xX1d4xX19xX3xXexX1xX41xX19xX1axX332xX3xX9bxX1d4xX3xXexX3bxXdxX3xXffxX34cxX118xX3xX13dxX2d0xX3xX4xX1xe15bxX3xX134xX2bxX77xX1d4xX19xX3xXffxXdxX249xX19xX3xX9bxX34cxX118xX3xX13dxX3bxX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXffxXdxX249xX19xX3xX9bxX34cxX118xX3xX13dxX3bxX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXffxXdxX27dxX19xX3xX1axXdx17218xXdxX3xX134xX2bxX41xX4xX3xX1axXdxX6xX82xX3xXffxX34cxX118xX3xX13dxX2d0xX3xX26xX44xXdxX3xXexX21xX239xX23axX19xX1axX7bxX3xX88xX1axX118xX3bxXdxX3xX21xX6xX82xX3xX18axX6xX19xX3xXexX1a6xX3xX4xX1x15f7axX4xX3xX4x12051xX19xX1axX3xXa9xX1xX2bxX77xX32xX19xX3xXa9xX1xX1a8xX4xX1xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xX1a8xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX2cxXbxX3xXexX21xX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX34cxX19xX3xX18xX19xX1xX3xX134xX2bxX18xX3xXexX21xX31axX19xX1xX3xX113xX19dxX77xX3xX66xX211xX19xX1axX3xX13dxX3bxX3xXbxX1xX18xXexX3xXexX21xXdxX249xX19xX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xXbxX1xX41xX3xX43xX44xX19xX1axX3xX48xX3bxX7bxX3x15e28xX19dxX77xX3xX66xX211xX19xX1axX3xX9bxX23axXdxX3xX7xX41xX19xX1axX82xX3xX19xX32xXbxX3xX7xX41xX19xX1axX3xX13dxX4cxX19xX3xX1xX1c6xX6xX3xX13dxX4cxX19xX3xX26xXdxX19xX1xX3xX9bxX44xX3xXexX1xX281xX332xX3xX4xX1xX3bxX118xX3xX26xX232xX19xX1axX3xX4xX18xX4xX3xX19xX1axX3bxX77xX3xX5xXa0xX3xX5xX3e7xX19xX3xXexX21xX118xX19xX1axX3xX19xX4cxX26xX3xX4fxX50xX2xX52xX3xX13dxX3bxX3xXa9xX97xX3xX19xXdxX2d0xX26xX3xX152xX159xX3xX19xX4cxX26xX3xX19xX1axX3bxX77xX3xX1axXdxX34cxXdxX3xXbxX1xX1c6xX19xX1axX3xX43xX44xX19xX1axX3xX48xX3bxX82xX3xX2xX50xX3xX19xX4cxX26xX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xX5xX2cxXbxX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xXbxX1xX41xX3xX43xX44xX19xX1axX3xX48xX3bxX82xX3xX7cxX50xX3xX19xX4cxX26xX3xXexX18xXdxX3xX5xX2cxXbxX3xXexX97xX19xX1xX3xX6axX2bxX34cxX19xX1axX3xXcxX21xX281xX7bxX7bxX7bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX118xX66xX77xXaxX12xXb2xX2bxXb4xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX18xX19xX1axX3xXexX18xX4xX3xX26xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xXexX1xXdxX32xX2bxX3xX19xX1xXdxX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xXbxX1xX41xX3xX43xX44xX19xX1axX3xX48xX3bxX3xX19xX4cxX26xX3xX4fxX50xX2xX52xX3xX19xf063xX26xX3xXexX21xX118xX19xX1axX3xX1xX2d0xX3xXexX1xX41xX19xX1axX3x155a5xe49exXdxX34cxXdxX3xXexX1xX239xe8a0xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xXcxX1xXdxX32xX2bxX3xX19xX1xXdxX3x16aa7xXdxX2d0xXexX3xX88xX6xX26x161c1xX3xXexX1a6xX3xX4xX1xX41axX4xX3xXexX232xX3xX4xX1a2xX3xX7xX5c1xX3xX9bxX32xX19xX3xXcxX21xX2bxX19xX1axX3xX239xX1a2xX19xX1axX7bxX3xX43xX19dxX77xX3xX5xX3bxX3xX7xX19dxX19xX3xX4xX1xX1a2xXdxX3xXffxX1a6xX3xX1a8xX4xX1xX3xX66xX3bxX19xX1xX3xX4xX1xX118xX3xX4xX18xX4xX3xX10xX26xX3xX1xX1bdxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX1c6xX3xX19xX4cxX19xX1axX3xXa9xX1xXdxX32xX2bxX3xX13dxX1d4xX3xXffxXb4xX3xX26xX44xX19xX3xX1xXb4xXdxX3xX1xX1bdxX6xX82xX3xX19xX1a2xXdxX3xX239xX1a2xX26xX3xX26xX23fxX26xX3xXexX3bxXdxX3xX19xX4cxX19xX1axX3xX13dxX1d4xX3xX26xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxXexX3xX4xX1xX118xX3xXexX21xX26cxX3xX10xX26xX7bxX3xXcxX1xX10xX118xX3xX4xX1xX97xX3xX9bxX85xX118xX3xX4xX3b0xX6xX3xXexX97xX19xX1xX82xX3xX13dxXdxX2d0xX4xX3xXexX1a6xX3xX4xX1xX41axX4xX3xX4xX2bxXb4xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX21xX211xX4xX3xXexXdxX32xXbxX3xX66xXdxXa0xX19xX3xX21xX6xX3xX5c1xX3xX7cxX3xX4x135c2xXbxX3xX5xX3bxX3xX4xX6c5xXbxX3xX4xX1a2xX3xX7xX5c1xX82xX3xX4xX6c5xXbxX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xXbxX1xX41xX3xX13dxX3bxX3xX4xX6c5xXbxX3xXexX97xX19xX1xX7bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX118xX66xX77xXaxX12xXb2xX2bxXb4xX4xX3xXexX1xXdxX3xX9bxX9cxX3xX66xXdxXa0xX19xX3xX21xX6xX3xX6xX19xX3xXexX118xX3bxX19xX82xX3xX19xX1axX1xXdxX27dxX26xX3xXex1516bxX4xX82xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xX1a8xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX66xX211xX3xXexX1xXdxX3xXexX2cxXbxX3xXexX21xX2bxX19xX1axX3xX7xX18xX19xX1axX3xXexX18xX4xX3xX4xX18xX4xX3xXexX21xX6xX19xX1xX3xX13dx122d6xX3xXexX1xX10xX118xX3xX9bxX1d4xX3xXexX3bxXdxX3xX6c5xXbxX3xX3b0xX3xX13dxX3bxX3xX1xX23fxX2bxX3xX1xX32xXexX3xX1xX118xX3bxX19xX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xX9bxX72axX19xX1axX3xXexX1xX23axXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX134xX2bxX77xX3xX9bxX281xX19xX1xX7bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX118xX66xX77xXaxX12xX43xX239xX348xX4xX3xXffxXdxX32xXexX82xX3xX4xX1a2xX3xX4xX6c5xX2bxX3xX1axXdxX34cxXdxX3xXexX1xX239xX5c1xX19xX1axX3xX4xX3b0xX6xX3xX1xXb4xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5xX23fxX19xX3xX19xX3bxX77xX3xX1ax160abxX26xX3x10884xX50xX3xX1axXdxX34cxXdxX3xX4xX18xX3xX19xX1xX19dxX19xX3xX69xXexX21xX118xX19xX1axX3xX9bxX1c6xX3xX4xX1c6xX3xX2xX50xX3xX1axXdxX34cxXdxX3x153b2xX82xX3xX2xX50xX3xX1axXdxX34cxXdxX3xX18axX82xX3xX2xX7ecxX3xX1axXdxX34cxXdxX3xXb2xX3xX13dxX3bxX3xX2xX7ecxX3xX1axXdxX34cxXdxX3x13f0exX1xX2bxX77xX32xX19xX3xXa9xX1xX1a8xX4xX1xX6cxX3xX13dxX3bxX3xX7cxX3xX1axXdxX34cxXdxX3xXexX2cxXbxX3xXexX1xX249xX3xX4xX1c6xX3xXexX1xX3bxX19xX1xX3xXexX1a8xX4xX1xX3xX113xX2bxX6c5xXexX3xX7xee95xX4xX7bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX118xX66xX77xXaxX12xe7b0xX2d0xX3xX88xX1xX239xX0xX54xXbxX12


Các tin đã đưa

Vận chuyển gần 57 nghìn lượt hành khách đi xe buýt

Vận chuyển gần 57 nghìn lượt hành khách đi xe buýt
2019-03-19 15:30:14

(QT) - Từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoàn Mỹ tại Quảng Trị đã phục vụ vận chuyển gần 57 nghìn lượt hành khách đi xe buýt trên các tuyến của đơn vị...

Triệu Phong: Liên hoan “Vũ điệu xanh” năm 2019

Triệu Phong: Liên hoan “Vũ điệu xanh” năm 2019
2019-03-19 15:29:16

(QT) - Hưởng ứng Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn, Hội đồng đội huyện Triệu Phong phối hợp với Nhà thiếu nhỉ tỉnh vừa tổ chức liên hoan “Vũ điệu xanh” năm 2019.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
2019-03-19 11:37:58

> Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với tinh thần “Trách nhiệm, kỉ cương, tăng tốc, phát triển”, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2019*

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết