Cập nhật: 29/01/2019 16:19 GMT+7
7d43x104a7xf94dxc17bx1034cxe615xbebaxfbc2xd074xX7x1016bxd247x8fb5xad50xa794xd8d3xX5x84dfxXaxeb14xXcxX1x974excfe3xX1xX3xX5xacd1xXbxX3xXcx8714x10674xX16xd8bexX3xXexf7f0xa203xX3xXbxX1xf5f9xX4xX3x933dxX29xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xc312xX16xX1xX3xX4xd2e2xX16xX21xX3xXexc5ffxX16xX1xX3xd978xX1fxd40cxX16xX21xX3xXcxX1exa538xX0x10337xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb958xX10xX6x93d7xXaxX12xa42dxX44xXcxd609xX3xccefxX3xc5dax99d5x9105xa11axX3xXexX40xX16xX1xX3xX2cxb603xX6xX3x8762xX6xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xcdf9xX1fx8bb2xead4xXexX3x9b32xX4cxX16xX1xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXcxX1exX1fxX16xX21xX3xXexX24xX25xX3xXbxX1xX29xX4xX3xX2cxX29xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xX36xX16xX1xX3xX4xX3bxX16xX21xX3xXexX40xX16xX1xX3xX44xX1fxX46xX16xX21xX3xXcxX1exX4cxX3xX63xXcxX1exX1fxX16xX21xX3xXexX24xX25xX66xfb76xX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xX78xX5xX10xX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX25xX6xX1exX21xXdxX16x8f50x1027exXbxc367xX3xX6xX1fxXex8292xXaxX12xX0xXexX1exX12xX0xXexX60xX12xX0xXdxX25xX21xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX4exX4exX4xXd2xX78xX6xXf3xX81xX1fxX6xX16xX21xXexX1exXdxXd2xX2cxX16xX4exX60xX10xX7xdfb9xXexXf3xXbxX4exX16xX10xea5fxX7xX4exX2xd40bxa5f6xc5d2xX4exX12bxd2aaxX60xXecxX2xeb34xX2xX129xX12axa373xXexX2xX136xX132xX132xX2xX129xX5xX2xXd2xf402xXbxX21xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX1exX12xX0xXexX1exX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxXf3xX60xX83xXaxX12xaf55xXdx889cxX4xX3xX21xXdxX46xXdxX3xX81xX1fxX83xX84xXexX3xXexX1xbe12xX3xXexX29xX4xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xX36xX16xX1xX3xX4xX17dxX6xX3xX4xd4a9xX4xX3xXex10785xX3xX4xX1x9d4bxX4x83d6xX3xX60xXf3xX6xX16xX1xX3xX16xX21xX1xXdxX16dxXbxX3xX2cxX15xX3xX16xX21x90b4xe362xXdxX3xX60xX24xX16xX3xX7xe42axX3xX87xX1b1xe6e4xX4xX3xXbxX1xX29xX4xX3xX2cxX29xX3xXex979dxXexX3xX1xfd94xX16xX3xX11exX1xXdxX3xX4xfc6bxX3xXcxX1exX1fxX16xX21xX3xXexX24xX25xX3xXbxX1xX29xX4xX3xX2cxX29xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xX36xX16xX1xX3xX4xX3bxX16xX21xX3xXexX40xX16xX1xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX1exX12xX0xX4exXexX6xX78xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxXf3xX60xX83xXaxX12xXcxX1xX10xXf3xX3xX81xX1fxX83xX84xXexX3xX87xX4cxX16xX1xX19dxX3xXcxX1exX1fxX16xX21xX3xXexX24xX25xX3xX5xX15xX3xX87xX1cexX16xX3xX2cxX4cxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xX36xX16xX1xX3xX87x7dcexX4xX3xXexX1xcb22xX3xXexX1xX1fxcd00xX4xX3xX16bxf8a1xX16xX3xXbxX1xf1d3xX16xX21xX3xX6axX6bxX6cxX6dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX4xX1d6xX3xX4xX1xX19bxX4xX3xX16xX264xX16xX21xX19dxX3xX16xX1xXdxX16dxX25xX3xX2cxX29xX3xX5xX15xX3xX4xX1cexX3xX81xX1fxX6xX16xX3xX87x104eexX1fxX3xX25xX1caxXdxX3xX1xX1b1x9582xX16xX21xX3xX60xdd66xX16xX19dxX3xXexXdxX84xXbxX3xX16xX1xX1axX16xX19dxX3xXexX1exX46xX3xX11exX84xXexX3xX81xX1fxX46xX3xX21xXdxX46xXdxX3xX81xX1fxX83xX84xXexX3xXexX1xX17dxX3xXexX29xX4xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xX36xX16xX1xX3xX4xX1xXf3xX3xX4xX193xX4xX3xXexX197xX3xX4xX1xX19bxX4xX19dxX3xX4xX193xX3xX16xX1xX24xX16xX3xXexX1xX1fxX260xX4xX3xXexX1x977fxX25xX3xX81xX1fxX83x7fb4xX16xX3xX21xXdxX46xXdxX3xX81xX1fxX83xX84xXexX3xX4xX17dxX6xX3xX4xX193xX4xX3xX4xX1cexX3xX81xX1fxX6xX16xX3xX4xX1xX1fxX83xe707xX16xX3xX25xX3bxX16xX19dxX3xX4xX1cexX3xX81xX1fxX6xX16xX3xXexX1xX1fxX260xX4xX3xX6axX6bxX6cxX6dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX2cxX15xX3xX4xX193xX4xX3xX87xX1cexX16xX3xX2cxX4cxX3xX4xX17dxX6xX3xXexX1exX1fxX16xX21xX3xX1b1xX1cexX16xX21xX3xXexX1xX10xXf3xX3xX16xX21xX15xX16xX1xX3xX60xd202xX4xX3xX87xX1d6xX16xX21xX3xXexX1exX32axX16xX3xX87xX4cxX6xX3xX78xX15xX16xX3xXexX40xX16xX1xXd2xX3xX6cxX1xXdxX16dxX25xX3xX2cxX29xX3xX2cxX15xX3xX81xX1fxX83xX308xX16xX3xX1xce52xX16xX3xX4xX29xX3xXexX1xd41dxX3xX4xX17dxX6xX3xXcxX1exX1fxX16xX21xX3xXexX24xX25xX3xX60xXf3xX3xbf70xX1xX193xX16xX1xX3xX16bxX264xX16xX3xXbxX1xX269xX16xX21xX3xX6axX6bxX6cxX6dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX81xX1fxX83xX3xX87xX4cxX16xX1xX3xXexX1xX10xXf3xX3xX81xX1fxX83xX3xX87xX4cxX16xX1xX3xXexX3a1xXdxX3xa33dxXdxX308xX1fxX3xX12exX19dxX3xX6cxX21xX1xX4cxX3xX87xX4cxX16xX1xX3xX7xX1caxX3xX132xX2xX4exXecxX12axX2xX12exX4exX6cxX3f1xX3xX68xX3xX3bcxe877xX3xX4xX17dxX6xX3xX3bcxX1xX36xX16xX1xX3xXbxX1xX17dxdc3dxX3xXcxX1xX3bxX16xX21xX3xXexX1b1xX3xX7xX1caxX3xX12axX2xX4exXecxX12axX2xX12exX4exXcxXcxX3xX68xX3xX16bxX414xX3bcxX414xX3xX4xX17dxX6xX3xX16bxX264xX16xX3xXbxX1xX269xX16xX21xX3xX3bcxX1xX36xX16xX1xX3xXbxX1xX17dxX3xX2cxX15xX3xX4xX193xX4xX3xX81xX1fxX83xX3xX87xX4cxX16xX1xX3xX11exX1xX193xX4xX3xX4xX17dxX6xX3xXbxX1xX193xXbxX3xX5xX1fxX1axXexX3xX4xX1d6xX3xX5xXdxX32axX16xX3xX81xX1fxX6xX16xX19dxX3xXbxX1xX25bxX3xX1xX1bexXbxX3xX2cxX2a3xXdxX3xXexX1x9598xX4xX3xXexX84xX3xX4xX17dxX6xX3xXexX40xX16xX1xfdf8xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxXf3xX60xX83xXaxX12xX16bxXdxX16dxX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXcxX1exX1fxX16xX21xX3xXexX24xX25xX3xX5xX15xX3xX25xX260xXexX3xX16xd7adxX3xX5xX49axX4xX3xX4xX17dxX6xX3xXexX40xX16xX1xX3xX16xX1xa6abxX25xX3xXexXdxX84xXbxX3xXexX29xX4xX3xX4xX29xX3xXexX1xX3a9xX3xX1xX1d6xX6xX3xX25xX29xX4xX3xXexXdxX32axX1fxX3xX4xX17dxX6xX3xX6cxX21xX1xX4cxX3xX81xX1fxX83xX84xXexX3xX3f1xX3a1xXdxX3xX1xX260xXdxX3xX3f1xX46xX16xX21xX3xX78xX260xX3xXexX40xX16xX1xX3xX5xX29axX16xX3xXexX1xX19bxX3xf6dfxX16bxf2bdxX19dxX3xX16xX1xXdxX16dxX25xX3xX11exf3daxX3xXecxX12axX2x91c5xX3xX68xX3xXecxX12axXecxX12axX3xX2cxX308xX3xX87xX302xX83xX3xX25xX3a1xX16xX1xX3xX4xX46xXdxX3xX4xX193xX4xX1xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xX36xX16xX1xX19dxX3xX4xX46xXdxX3xXexX1xXdxX16dxX16xX3xX25xX3bxXdxX3xXexX1exX1b1xX1b2xX16xX21xX3xX87xX29axX1fxX3xXexX1b1xX3xX2cxX15xX3xX7xX46xX16xX3xXeexX1fxa6c8xXexX19dxX3xX11exXdxX16xX1xX3xX60xXf3xX6xX16xX1xX3xX87xX3a9xX3xXbxX1xX29xX4xX3xX2cxX29xX3xX16xX21xX15xX83xX3xX4xX15xX16xX21xX3xXexX1caxXexX3xX1xX1cexX16xX3xX16xX1xX1fxX3xX4xX29axX1fxX3xX4xX17dxX6xX3xX4xX193xX4xX3xXexX197xX3xX4xX1xX19bxX4xX19dxX3xX60xXf3xX6xX16xX1xX3xX16xX21xX1xXdxX16dxXbxX3xX2cxX15xX3xX16xX21xX1b1xX1b2xXdxX3xX60xX24xX16xXd2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxXf3xX60xX83xXaxX12xX5dxXd2xX6cxX0xX4exXbxX12


Các tin đã đưa

Ngư dân trúng đậm cá thu vào những ngày giáp tết

Ngư dân trúng đậm cá thu vào những ngày giáp tết
2019-01-29 16:18:52

(QT) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngư dân ở xã Gio Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh đánh bắt được rất nhiều cá thu, mỗi chuyến đi biển 1 tuần đánh cá có...

Liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 2019

Liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 2019
2019-01-29 16:18:02

(QT) - Nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Huyện đoàn Gio Linh tổ chức chương...

Cam Lộ: Trồng hơn 20 ha cây đinh lăng

Cam Lộ: Trồng hơn 20 ha cây đinh lăng
2019-01-28 15:12:26

(QT) - Nhằm giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập, huyện Cam Lộ đã triển khai trồng thử nghiệm cây đinh lăng trên địa bàn.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết