Cập nhật: 12/08/2014 07:42 GMT+7
15d1xbdb4x2245xbfabx421dxd6f4xb8dfx304cxb6e4xX7x7068xdebbx2954xbdccxd1f5x3160xX5xc6e6xXaxb6afxXcxX1x6825x82aaxX3xe313x1fbaxX3xXexc81bx3962x4769xX3x204cx8abaxX19xX3xX1exXdxX6xX3xb782xe288xX1dxX1xX3xX1dx2967xX1dxX3xX1dxX1x51eexX1dxX3xX4xX1xabedxXexX3xX28x85fbxX4xX3x5d7cxX6xX3xX4xX6xX16x7b65xX3fxXdxa2ccx1d50xXdxX1dxX0xX45xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7376xX10xX6xX3fxXaxX12x9f82x515dxXcx9175xX3xb29axX3x444dxX1xX33xX1dxX3xX3fx2991xXbxX3xde03x3bcfxX3xX1dxXdx91f5xX16xX3xa797x4e3cxX3xX1dxX15xX16xX3xX69xX1exX19x98ccxX3xXcxX1x9fdfxX16xX3xX1x62ccxX6xX3xX3fxX6xX3xX4xX6xX16xX3xX2x6752xX45xa99cxX3xX62xX2xcdc1x5344xX2xX67x8673xX97xX2x9e8dxX65xX3xX18xX19xX3xX1xa30cx67e3xX1dxX1exX3x4cd2xX1dxX1exX3xXcxX1x51edxX1dxX1exX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX28xX3cxX1dxX1exX3x2ee6xaebfxX29xX3xX1dxX2exX1dxX3xX1dxX1xX33xX1dxX3xX4xX1xX38xXexX3xX28xX3cxX4xX3xX3fxX6xX3xX4xX6xX16xX45xX3fxXdxX48xX49xXdxX1dx41faxX3xX1dxX15xX16xX3xXa1xX97xX2xXa4xb299xX3xX5cxX3cxXdxX3x1a18xX1x47d3xX3xXexX1x438dxXbxX3xX28x41adxX3xXex2c92xX1dxX1xX3xX63xX21xX88xX1dxX1exX3xXcxcffcxX6fxX3xX18xd75exX6xX3xX28x9af6xX1dxX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX3xX4xX1xX48xX3xX16xX3cxXexX3xX7x9603xX3xX1exXdxX6xX3xX28xX29xX1dxX1xX3xX1dxX2exX1dxX3xX1dxX1xX33xX1dxX3xX4xX1xX38xXexX3xX28xX3cxX4xX3xX3fxX6xX3xX4xX6xX16xX3xXexX10fx4bf0xX1dxX3xX28xX6fxX6xX3xdffcxX19xX1dxX3xX4xXb6xX4xX3xX1xX21xX84xX77xX1dxX3x282axXdxX48xX3xdee5xXdxX1dxX1xX3xX18xX19xX3xXf7xX6xX16xX3xX173xX3cx250exX3xXcxX10fxX48xX1dxX1exX3xX28x7bfbxXexX3xX1dxX19xX84xXf1xX3xX5cxX3cxXdxX3xX28xe27fxX3xX28xX117xX1dxX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX3xX4xX1xX48xX3xX2xXa4xX3xX1xX3cxX3xX1exXdxX6xX3xX28xX29xX1dxX1xX3xX4x42f0xX3xX1dxX2exX1dxX3xX1dxX1xX33xX1dxX3xX161xX6fxX3xX1dxX1xXdxc92axX16xX3xX4xX1xX38xXexX3xX28xX3cxX4xX3xX3fxX6xX3xX4xX6xX16xX45xX3fxXdxX48xX49xXdxX1dxX3xXexX2exXdxX3xX4xXb6xX4xX3xX49xX197xX3xX16fxXdxX48xX3x7e7bxX29xX1dxX1xXf1xX3xX16fxXdxX48xX3x232exX1xX48xX1dxX1exXf1xX3xX16fxXdxX48xX3xX5cxX88xXdxXf1xX3xXexX1xX6fxX3xXexX10fxX38xX1dxX3xX16fxXdxX48xX3xX173xXdxX1dxX1xX3xX62xX1xX21xX84xX77xX1dxX3xX16fxXdxX48xX3xX173xXdxX1dxX1xX65xX3xX18xX19xX3xXa1xX3xX49xX197xX3xXf7xX6xX16xX3xX69xX1exX1xaf92xX6xX3xX18xX19xX3xXf7xX6xX16xX3xX5cxXdxX117xX21xX3xX62xX1xX21xX84xX77xX1dxX3xXf7xX6xX16xX3xX173xX3cxX65xX181xX3x2830x66daxXdxX3xX7xX21xX38xXexX3xX20xX21xX19xX3xXexX10fxX6fxX3xX1exXdxXb6xX3xX2xX3xXexX10fxXdxX77xX21xX3xX28xdc4bxX1dxX1exX181xX3x7784xXdxX15axX1dxX1exX3xX4xXb6xX4xX3xX1xX3cxX3xXexX10fxXabx6ee6xX4xX3xX28xX33xX84xX3xX28xXabxX18axX4xX3xX18xX6xX84xX3xX18xX134xX1dxX3xX1xX268xX3xXexX10fxX18axX3xX1dxX21xd684xXdxX3xX161x933fxXf1xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX10fxXdxa908xX1dxX3xX7xX88xX1dxX3xX49xX21xX38xXexX3xX16xX268xXdxX3xX7xX21xX38xXexX3xX20xX21xX19xX3xXexX10fxX6fxX3xX1exXdxXb6xX3xXa1xX97xX97xX181xX97xX97xX97xX3xX28xX285xX1dxX1exX181xX3xXcxX2exXdxX3xX4xXb6xX4xX3xX1dxb711xXdxX3xX28xX117xX1dxX3xXexX1xX15xX16xXf1xX3xX5xX197xX1dxX1xX3xX28xX2exX48xX3xX5cxX3cxXdxX3xXf7xX1xXf9xX3xXexX1xXfdxXbxX3xX28xX101xX3xXexX104xX1dxX1xX3xX28xX197xX3xX33xX1dxX3xX4xbe01xX1dxX3xXexX1xX15xX16xX3xX1xX101xXdxXf1xX3xX28xX3cxX1dxX1exX3xX18xXdxX15axX1dxX3xX4xXb6xX4xX3xX1dxX2exX1dxX3xX1dxX1xX33xX1dxX3xX18xX19xX3xX1dxX1exXabx940dxXdxX3xXexX1xX33xX1dxX3xX4x40c4xX6xX3xX1xX8cxX3xX18xXabxX18axXexX3xX20xX21xX6xX3xX72xX1xX1c2xX3xX72xX1xX15xX1dxXf1xX3xX18xXabxX2fexX1dxX3xX5xX15axX1dxX3xXexX10fxX48xX1dxX1exX3xX4xX21xX3cxX4xX3xX7xX134xX1dxX1exX181xX3x472cxX3x8a89xX6fxXbxX3xX1dxX19xX84xXf1xX3xX5cxX3cxXdxX3xX69xX2exX1dxX3xX1dxX1xX33xX1dxX3xX4xX1xX38xXexX3xX28xX3cxX4xX3xX3fxX6xX3xX4xX6xX16xX45xX3xX3fxXdxX48xX49xXdxX1dxX3xXexX104xX1dxX1xX3xX4x90b3xX1dxX1exX3xX28xX197xX3xX28xXdxX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX3xX4xXb6xX4xX3xX1xX3cxX3xX1dxX2exX1dxX3xX1dxX1xX33xX1dxX3xX4xX1xX38xXexX3xX28xX3cxX4xX3xX3fxX6xX3xX4xX6xX16xX45xX3fxXdxX48xX49xXdxX1dxX3xX72xX1xX1c2xX3xX72xX1xX15xX1dxX3xXexX10fxX15axX1dxX3xX28xX6fxX6xX3xX161xX19xX1dxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xXbxX1xX134xX3x713bxX2b7xX1dxX1exX3xX5cxX19xX181xX3xXcxX1xX10xX48xX3xX28xX1c2xXf1xX3xX5cxX3cxXdxX3xX28xX197xX3xX28xX117xX1dxX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX3xX1exXdxX6xX3xX28xX29xX1dxX1xX3xX161xX19xX3xX173xX15axX3xXcxX1xX6fxX3xX16fxXdxX197xX3xX62xXbxX1xXabxX35axX1dxX1exX3xX2xX65xX3xX18xX19xX3xX161xX19xX3xX69xX1exX21xX84xX1d3xX1dxX3xXcxX1xX6fxX3xX206xX1xXdxX15axX1dxX3xX62xXbxX1xXabxX35axX1dxX1exX3xX42exX2b7xX1dxX1exX3xX173xXabxX2fexX1dxX1exX65xX181xX3xX42exX33xX84xX3xX5xX19xX3xXa1xX3xX1dxX2exX1dxX3xX1dxX1xX33xX1dxX3xX4xX1xX38xXexX3xX28xX3cxX4xX3xX3fxX6xX3xX4xX6xX16xX3xX28xX197xX3xXexX113xX1dxX1exX3xXexX1xX6xX16xX3xX1exXdxX6xX3xXexX10fxX48xX1dxX1exX3xX4xX21xX3cxX4xX3xX72xX1xXb6xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX117xX1dxX3xX4xX1xX134xX1dxX1exX3xXexX1x1aa8xX4xX3xX3fxX33xX1dxX3xX206xX1xXb6xXbxX3xX18xX19xX3xX28xX117xX3xX20xX21xX134xX4xX3xX267x41d7xX3xX49xX33xX16xX3xX5xXabxX18axX4x5147xX3xX4xX48xX1dxX3xX4xX363xX6xX3xX4xXb6xX4xX3xX1dxX2exX1dxX3xX1dxX1xX33xX1dxX3xX28x9cfaxX21xX3xX161xX6fxX3xX1dxX1xXdxX1d3xX16xX3xX4xX1xX38xXexX3xX28xX3cxX4xX3xX3fxX6xX3xX4xX6xX16xXf1xX3xX161xX6fxX3xX161xX77xX1dxX1xX3xXexX33xX16xX3xXexX1xX330xX1dxX3xX18xX19xX3xXexX1xX21xX3cxX4xX3xX3fxXdxX77xX1dxX3xX1xX3cxX3xX1dxX1exX1xba5cxX48xX181xX3xX267xX268xXdxX3xX7xX21xX38xXexX3xX20xX21xX19xX3xX161xX6xX48xX3xX1exX285xX16xX3xX161xXb6xX1dxX1xXf1xX3xX7xXf9xX6xX3xX18xX19xX3xXexXdxX536xX1dxX3xX16xX1cxXexX3xXexX10fxX6fxX3xX1exXdxXb6xX3xX7axX97xX97xX181xX97xX97xX97xX3xX28xX285xX1dxX1exX181xX3xX42exXabxX18axX4xX3xX161xXdxX117xXexXf1xX3xXexX10fxX48xX1dxX1exX3xX3fxX6fxXbxX3xX1dxX19xX84xXf1xX3xX5cxX3cxXdxX3xX69xX2exX1dxX3xX1dxX1xX33xX1dxX3xX3fxX6xX3xX4xX6xX16xX45xX3fxXdxX48xX49xXdxX1dxX3xXexX104xX1dxX1xX3xX28xX197xX3xX18xXfdxX1dxX3xX28xX3cxX1dxX1exXf1xX3xX20xX21xX84xX15axX1dxX3xX1exX1c2xXbxX3xX18xX19xX3xXbxX1xX134xXdxX3xX1xX18axXbxX3xX18xX29axXdxX3xX4xXb6xX4xX3xX28xX2fexX1dxX3xX18xX6fxX3xXexcd3exX3xX4xX1xXb0xX4xX3xXexX10fxX6xX48xX3xX7axX97xX97xX3xX7xX21xX38xXexX3xX20xX21xX19xX3xX4xX1xX48xX3xX4xXb6xX4xX3xX1dxX2exX1dxX3xX1dxX1xX33xX1dxX3xX3fxX6xX3xX4xX6xX16xX3xXexX10fxX15axX1dxX3xX28xX6fxX6xX3xX161xX19xX1dxX3xXexX104xX1dxX1xX3xX18xX29axXdxX3xXexX62axX1dxX1exX3xXexX10fxX6fxX3xX1exXdxXb6xX3xX1exX330xX1dxX3xX7bxX7axX97xX3xXexX10fxXdxX77xX21xX3xX28xX285xX1dxX1exX181xX3xX42exX33xX84xX3xX5xX19xX3xX1xX48xX2exXexX3xX28xX3cxX1dxX1exX3x47ffxX3xX1dxX1exX1xX248xX6xX3xX1exX1c2xXbxX3xXbxX1xX330xX1dxX3xX49xX48xX6xX3xX3fxX6fxX21xX3xX1dxX268xXdxX3xX28xX6xX21xX3xX4xX1xX48xX3xX4xXb6xX4xX3xX1dxX2exX1dxX3xX1dxX1xX33xX1dxX3xX1dxX1xXdxX1d3xX16xX3xX4xX1xX38xXexX3xX28xX3cxX4xX3xX3fxX6xX3xX4xX6xX16xXf1xX3xX1exXdxa357xXbxX3xX1xX8cxX3xX18xXabxX2fexX1dxX3xX5xX15axX1dxX3xXexX10fxX48xX1dxX1exX3xX4xX21xX3cxX4xX3xX7xX134xX1dxX1exX181xX3xX173x46a9xX3xX69xX5cx1e87xX0xX45xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Phát hiện 2,457 tỉ đồng sai phạm

Phát hiện 2,457 tỉ đồng sai phạm
2014-08-11 06:22:22

(QT) - 6 tháng đầu năm 2014 Thanh tra tỉnh Quảng Trị và Thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện 34 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó thanh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết