Cập nhật:  GMT+7
5431x950dx868fxbceex7699xa469x8a73xaef6xa7caxX7xce1ax8e84xcf8ex55aex6831xaf37xX5xcd3axXax7a40xXcxX1xb701xa850xX3xa9f0xd8e9xX3xXex5b0bxc60fx92f9xX3xbbcfx9e3exX19xX3xX4xX1xa84dxX3xbd1axcc36xX1dxX1xX3xX1dxX1x7c86xX1dxX3xbc3fxX21x860exX1dxX1exX3xXcx6565xad2dxX3x5d67xX6xX1dxX1exX3xX3cxXdxa9e6xX21xX3xXexX39xX3axX3xXexa598xXdxX3x6231xX29xX1dxX1xX3xX18xXdxX29xX1dxX3xXcxX39xX21xX1dxX1exX3x6b8fx7d1bxX1dxX1exX3xa71fxX21x8b09xX0xb5a6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX10xX6x5919xXaxX12xa02dxX1xXdxX43xX21xX3xX1dxX6xa831xX3x9b9dxa028xX67xbaa7xX67xX86xb97axX86xX8cx9303xX3xXcxX39xX5ex7eb3xX1dxX1exX3xX28xX6xX1dxX3xcf81xX2fxX1dxX3xX18xc091xX1dxX3xXcx9fb2xX1dxX1xX3xX21xc87cxX8fxX3xX7cxX1xcbcbxX3xXexX3axX4xX1xX3xae78xX4ex546exXcxXcxX32x766fxa1ffxX3xXexXa5xX1dxX1xX3xcd52x6ca4xX3xXcxX1xX3axX3xXc4xX6xX1dxX3xX63xX5exX5fxX1dxX1exX3xX3cx6420xX3xX3cxX65xX1dxX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX1dxX1xX3xX1dxX1xX2fxX1dxX3xX32xX21xX34xX1dxX1exX3xXcxX39xX3axX3xX3cxX6xX1dxX1exX3xX3cxXdxX43xX21xX3xXexX39xX3axX3xXexX4bxXdxX3xX4exX29xX1dxX1xX3xX18xXdxX29xX1dxX3xXcxX39xX21xX1dxX1exX3xX5exX5fxX1dxX1exX3xX63xX21xX65xX3xX4xX5fxX3xX7xX94xX3xX86xb780xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX26xX79xX84xXaxX12xXcxX4bxXdxX3xX4exX29xX1dxX1xX3xX18xXdxX29xX1dxX3xXcxX39xX21xX1dxX1exX3xX5exX5fxX1dxX1exX3xX63xX21xX65xX3xX4xX5fxX3xX7xX94xX3xX86xX3xX1xXdxX29xX1dxX3xX3cxX6xX1dxX1exX3xX4x63a4xX3x75dfxX8cxX3xX28xX29xX1dxX1xX3xX1dxX1xX2fxX1dxX3xX5xX19xX3xX1dxX1exX5ex8b8bxXdxX3xX32xX21xX34xX1dxX1exX3xXcxX39xX3axX3xX3cxX6xX1dxX1exX3xX3cxXdxX43xX21xX3xXexX39xX3axX3xX28xX29xX1dxX1xX3xX1xXdxace3xX16xX3xX1dxX1exX1xbfddxX26xX8fxX3xX4xX17dxX3xX3cxXdxX43xX21xX3x9e48xXdxX29xX1dxX3xX3cxX1cxX4xX3xX28xXdxX29xXexX3xX1c6xX1xX17dxX3xX1c6xX1xX15xX1dxX137xX3x7a7fxX6xX21xX3xX1c6xX1xXdxX3xX7cxb267xXbcx750axX9cxX3x94aaxX3xX2xX87xX3xX28xad4fxX1dxX1exX3xXbxX1xa907xXexX3xX5xdd0fxX1dxX3xXexX1xc4e4xX3xX86xX8fxX3xX4exX29xX1dxX1xX3xX18xXdxX29xX1dxX3xXcxX39xX21xX1dxX1exX3xX5exX5fxX1dxX1exX3xX63xX21xX65xX3xXexX39xX94xX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX4xX5fxX3xX7xX94xX3xX3cxXdxX43xX21xX3xXexX39xX3axX3xX7cxX1e7xXbcxX1e9xX9cxX1ecxX2xX87xX3xXexX39xXc5xX1dxX3xX3cxX3axX6xX3xX28xX19xX1dxX3xX4xX34xX3xX1dxX5ex7affxX4xX3xX1dxXc5xX1dxX3xX28xX29xX1dxX1xX3xX18xXdxX29xX1dxX3xXexX1x938dxX4xX3xX1xXdxX29xX1dxX3xX1dxX1exX1xXdxXc5xX16xX3xX4xX1f8xX4xX3xX28xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX1f8xXbxX3xX6xX1dxX3xXexX26xX19xX1dxX3xX1dxX1x8b21xX16xX3xXexX39xX1f8xX1dxX1xX3xX79xX3axX4xX1xX3xX5xX2fxX84xX3xX5xX6xX1dxX3xXexX39xX26xX1dxX1exX3xX28xX29xX1dxX1xX3xX18xXdxX29xX1dxX3xX18xX19xX3xX4xd823xX1dxX1exX3xX3cxdc07xX1dxX1exX137xX3xb141xX1b4xX3xX3cxX34xX16xX3xX28xX34xX26xX3xX6xX1dxX3xXexX26xX19xX1dxX3xX7cxX1e7xXbcxX1e9xX9cxX1ecxX3xX2xX87xX8fxX3xX4xX1f8xX4xX3xX28xX29xX1dxX1xX3xX1dxX1xX2fxX1dxX3xX1dxX19xX84xX3xXbxX1xX34xXdxX3xX94xX3xX5xX4bxXdxX3xX28xX29xX1dxX1xX3xX18xXdxX29xX1dxX8fxX3xX16xb9e6xXdxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1xX26xX4bxXexX3xX1xX28dxX1dxX1exX3xX1dxX1exX19xX84xX3xX3cxX43xX21xX3xXbxX1xa0cbxX3xXexX1xX21xX2b7xX4xX3xX18xX19xX26xX3xX3cxX2b7xXdxX3xX1dxX1ex71f0xX3xX84xX3xX28xX1f8xX4xX3xX7xb29axX137xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX26xX79xX84xXaxX12xX7cxX1xXafxX3xXexX3axX4xX1xX3xXb6xX4exXb8xXcxXcxX32xXbcxXbdxX3xXexXa5xX1dxX1xX3xX32xX21xX34xX1dxX1exX3xXcxX39xX3axX3xXc4xXc5xX3xXcxX1xX3axX3xXc4xX6xX1dxX3xX63xX5exX5fxX1dxX1exX3xX3cxXd6xX3xXexX1xX15xX16xX3xX1x957bxXdxX8fxX3xX3cxX2b7xX1dxX1exX3xX18xXdxXc5xX1dxX3xX18xX19xX3xXexX39xX6xX26xX3xX17fxX8cxX3xX7xX21x9e79xXexX3xX20xX21xX19xX8fxX3xX16xc48cxXdxX3xX7xX21xX3adxXexX3xXexX39xX3axX3xX1exXdxX1f8xX3xX86xX3xXexX39xXdxX29xX21xX3xX3cxX2bcxX1dxX1exX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX1dxX1xX3xX1dxX1xX2fxX1dxX3xX1dxX1exX5exX192xXdxX3xX32xX21xX34xX1dxX1exX3xXcxX39xX3axX137xX3xXbdxX1exX26xX19xXdxX3xX39xX6xX8fxX3xX4xX337xX1dxX1exX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX16xX2b7xXexX3xX7x9fa3xX3xX7xX21xX3adxXexX3xX20xX21xX19xX3xX4xX1xX26xX3xX28xX29xX1dxX1xX3xX1dxX1xX2fxX1dxX3xX1dxX1exX5exX192xXdxX3xX32xX21xX34xX1dxX1exX3xX4ex8f05xX1dxX1xX8fxX3xX2c1x8e9exX1c6xX3xXc4xX437xX1c6xX8fxX3xXcxX1xc9eaxX6xX3xXcxX1xXdxXc5xX1dxX3xX1ecxX3xX63xX21xX65xX3xX1dxX28dxX16xX3xX4xX1f2xX1dxX1exX3xXbxX1xb320xX1dxX1exX3xX18xX253xXdxX3xX4xX1f8xX4xX3xX28xX29xX1dxX1xX3xX1dxX1xX2fxX1dxX3xX1dxX1exX5exX192xXdxX3xX32xX21xX34xX1dxX1exX3xXcxX39xX3axX137xX3xX2c1xX2fxX84xX3xX5xX19xX3xX1dxX1exX21xX2bcxX1dxX3xX3cxX2b7xX1dxX1exX3xX18xXdxXc5xX1dxX3xX1exXdxb535xXbxX3xX1dxX1x6468xX1dxX1exX3xX28xX29xX1dxX1xX3xX1dxX1xX2fxX1dxX3xX1dxX1exX1xX1baxX26xX3xX4xX17dxX3xXexX1xXc5xX16xX3xX3cxX2b7xX1dxX1exX3xX5xX266xX4xX3xX3cxX1b4xX3xX84xXc5xX1dxX3xXexX2fxX16xX3xX3cxXdxX43xX21xX3xXexX39xX3axX8fxX3xX7xX253xX16xX3xX1xX2bcxXdxX3xXbxX1xX325xX4xX3xX7xX201xX4xX3xX1c6xX1xX392xX10xX3xXexX39xX94xX3xX18xX43xX3xX18xX253xXdxX3xX1exXdxX6xX3xX3cxX431xX1dxX1xX137xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX26xX79xX84xXaxX12xXbdxX1exX21xX84x9772xX1dxX3xb746xX1xX26xX1dxX1exX0xX67xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
2020-08-29 14:18:08

QTO - Hôm nay 29/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 -...

Xây dựng 127 khu dân cư tập trung mới

Xây dựng 127 khu dân cư tập trung mới
2020-08-28 09:57:15

QTO - Thực hiện chủ trương xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng giai đoạn 2017- 2020 của tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết