Cập nhật: 13/09/2013 08:39 GMT+7
4dcex6b27x856dx7b2cx6303xc8abxc4b0x9e7fxb3a6xX7xc784xe98bx7f6fx8155x856ex9b8fxX5x6146xXaxde9cxXcxX1x5bdex7663xX3x5046xc827xX3xXex6982xe5d3xd4bbxX3xb4a5x958axX19xX3xX4xdf3fxX4xX3xX1dxX1exX1x99c2xX3xX7x7d25xX3xX5x77dax6453xX3xXexX1xX19xX1dxX1xX0xa453xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd79fxX10xX6x8f73xXaxX12xe58dxad7exXcx50faxX3xef9cxX3xX49xc8f7x91cexX1dxX1exX3xe676xc2e3xX1dxX3x5f4ax4fa8xX3xX1dxXdxX2bxX16xX3xX1dxX1exX19x8780xX3xa578xb112xX1dxX3xX60xX1xcfd6xX21xX3xe4baxXdxX2bxXexX3xcc9axX6xX16xX3xX4fxX2x8b3dxX3axe098xX3x73b5xX16xX3xX5xd905xX4xX1xX3xX1xX19xX1dxX1exX3xX1dxX15xX16xX52x6713xX3xX4xX1xXdx99bcxX21xX3xX20xX21xX6xX3xX2xX81xX3ax7831xX3axX81x8c3cxX2xc073xX96xX3xX5cxb4b7xXdxX3xX4cxXdxX2bxX1dxX3xa163xX6xX1dxX3xX4xX1xX73xXbxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX49x91ccxXdxX3xX76xX15xX1dxX3xX1xe614xX4xX3xe75axX3xX7bxX1exX1xX2bxX3xXexX1xX21xe1f0xXexX3xXex96c1xX1dxX1xX3xX50xX21x5d62xX1dxX1exX3xXcxc4b6xX89xX3xX4xe55dxX1dxX1exX3x9a6axX1xX6exX1dxX3xX1xXc5xXdxX3xX6dxX6exX1dxX3xX60xX1xX73xX21xX3xX5cxX31xX3xX5cxX5dxX1dxX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX3xbea0xX6xX3xX1dxX1exX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX5xX31xX32xX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX1ex5f94xX16xba74xX3xX7bxX6dxX7bx7a3exX3xcca4xX21xX6exX1dxX3x7706xX19xX16xX96xX3xX1dxX1exX1xX2bxX3xX7xX2exX3xd919xXdxX3xe4a7xX1xbf07xX1dxX1exX3xX18xX19xX3xX1dxX1exX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX13axX21xX6exX1dxX3x9f6bxX57xaa58xX0xXexX6xX11bxX5xX10xX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX16xX6xXe9xX1exXdxX1dxX133xX81xXbx9890xX3xX6xX21xXexX32xXaxX12xX0xXexXe9xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX16xX1exX3xX7xXe9xX4xX9xXaxX3axX3axX4xX167xX11bxX6xX32xX20xX21xX6xX1dxX1exXexXe9xXdxX167xX18xX1dxX3axX4cxX10xX7xX60xXexX32xXbxX3axX1dxX10xd8cfxX7xX3axX2xXaaxXaaxc97fxX3axdb8fxX83xX4cx5a0fxXa8xX83xXaaxXa5xX2xX1c1xXex7b32xX81xX1bcxX1c1xXaaxX5xX2xX167xc7b1xXbxX1exXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXe9xX12xX0xXexXe9xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX12xX13fxXaexXdxX3xX4cxXdxX2bxX1dxX3xXb6xX6xX1dxX3xX4xX1xX73xXbxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX49xXc5xXdxX3xX76xX15xX1dxX3xX1xXcdxX4xX3xXd0xX3xX7bxX1exX1xX2bxX3xXexX1xX21xXdaxXexX3xXexXdexX1dxX1xX3xX4xXedxX1dxX1exX3xXf1xX1xX6exX1dxX3xX1xXc5xXdxX3xX6dxX6exX1dxX3xX60xX1xX73xX21xX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX3xX7bxX6dxX7bxX138xX3xX13axX21xX6exX1dxX3xX13fxX19xX16xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXe9xX12xX0xX3axXexX6xX11bxX5xX10xX12xX14fxX25xX4xX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX18xXdx6bd5xX1dxX3xXexXe9xX32xX1dxX1exX3xX5cxX32xX19xX1dxX3xX5cxX31xX3xX6exX1dxX3xX4x919axX1dxX3xXexX1xX15xX16xX3xX1xceffxXdxX3xXex73dfxX1dxX1xX3xX1xX29bxX1dxX1xX3xX7x6eb9xX4xX3xX60xX1xX297xX10xX96xX3xX4xX21xXc5xX4xX3xX7x9fd2xX1dxX1exX3xX1exXdxX6xX3xX5cxX29bxX1dxX1xX3xX4xX25xX4xX3xX1dxX1exX1xX2bxX3xX7xX2exba75xX3xae21xX1dxX3xX5xXaexXdxX3xX60xX61xX3xX1dxXdxX2bxX16xX3xX18xX21xXdxX3xX11bxX21xX131xX1dxX3xXexXe9xX32xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xX9bxX3xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xc5e2xX3xX18xX9bxX3xX7xbd0fxX3xX5cx8dc4xXdxX3xX16xX58xXdxX96xX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX4xX2cexX1dxX1exX3xX4xX151xX6xX3xX1dxX9bxX1dxX3xX7xX6exX1dxX3xX60xX1xX73xX21xX3xX1dxX57xX58xX4xX3xX1dxX1xX19xX3xX4x7961xX1dxX1exX3xX1dxX1xX57xX3xX5cxX89xX6xX3xXbxX1xX57x6989xX1dxX1exX167xX3xX13fxX57xc408xX4xX3xX11bxXdxX5dxXexX96xX3xX7bxX6dxX7bxX138xX3xX13axX21xX6exX1dxX3xX13fxX19xX16xX96xX3xX1dxX1exX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX14cxXdxX3xX14fxX1xX151xX1dxX1exX3xX18xX19xX3xX1dxX1exX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX13axX21xX6exX1dxX3xX165xX57xX3xX5xX19xX3xX1dxX1xe434xX1dxX1exX3xX1dxX1exX57x79b8xXdxX3xXexXdxX279xX1dxX3xXbxX1xX32xX1dxX1exX96xX3xX4x9b0dxX3xX1dxX1xXdxX9bxX21xX3xX5cxX39fxX1dxX1exX3xX1exX39fxXbxX3xX4xX1xX32xX3xX1dxX9bxX1dxX3xX7xX6exX1dxX3xX60xX1xX73xX21xX3xX1dxX57xX58xX4xX3xX1dxX1xX19xX167xX3xXcxX21xX6bxX3xXexX21xX303xXdxX3xX5cxX38fxXdxX3xX5cxX31xX3xX4xX6xX32xX96xX3xX7xX2a5xX4xX3xX60xX1xX297xX10xX3xX4xX39fxX3xXbxX1xX28exX1dxX3xX1xXaexX1dxX3xX4xX1xX5dxX3xX1dxX1xX57xX1dxX1exX3xX4xX25xX4xX3xX1dxX1exX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX18x4e5bxX1dxX3xX5xX21xX2cexX1dxX3xX16xX32xX1dxX1exX3xX16xX21xX2b4xX1dxX3xX5cxX57xX347xX4xX3xX4xX2b4xX1dxX1exX3xX1xXdxX5dxX1dxX167xX3xX14fxX1xX21xX6bxX5dxX1dxX3xXexX1xX15xX16xX3xX4xX151xX6xX3xX5cxXaexXdxX3xX4cxXdxX2bxX1dxX3xXb6xX6xX1dxX3xX4xX1xX73xXbxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX49xXc5xXdxX3xX76xX15xX1dxX3xX1xXcdxX4xX3xXd0xX3xX7bxX1exX1xX2bxX3xXexX1xX21xXdaxXexX3xXexXdexX1dxX1xX3xX4xXedxX1dxX1exX3xXf1xX1xX6exX1dxX3xX1xXc5xXdxX3xX6dxX6exX1dxX3xX60xX1xX73xX21xX3xXexX1xdf03xX3xX1xXdxX2bxX1dxX3xX5cxXaexX32xX3xX5xcd49xX3x54d1x7348xX2b4xX1dxX1exX3xX1dxX57xX58xX4xX3xX1dxX1xX58xX3xX1dxX1exX21xX131xX1dx8b08xX96xX3xXexXe9xXdxX3xX6exX1dxX3xXexX1xX5dxX3xX1xX2bxX3xX1dxX1exX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX5cxXdxX3xXexXe9xX57xX58xX4xX167xX3xXcxXdxX1dxX96xX3xXe4xX1dxX1xX133xX3xX50xX167xX49xX0xX3axXbxX12


Các tin đã đưa

Xây dựng mới 22 công trình cấp nước tập trung

Xây dựng mới 22 công trình cấp nước tập trung
2013-09-12 06:01:29

(QT) - Thời gian qua, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo nâng cấp cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, vấn đề nước sạch và vệ sinh môi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết