Cập nhật:  GMT+7
c182xf516x11fddx12d4ex14378xd1dcxf87fxd295x120ecxX7x14197xff3ex13492x148ddx11491x11d12xX5x110b5xXaxdd42xXcxX1xd26ex122caxX3xXexea2cxX6xX3xe60ex13090xX3xXexX1xf4cax13bcexX3xe7e6xf852xX1x147c1xX3x12fe7xd89fx1232cx10e7bxXexX3xdcb9x14de4xX3xX16xc59axX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexd796xX24xX25xX3xX29xX2ax15249x125caxX3xX4xX1x10ef6xX4xX3xXexX1x14cf7xX42xX3xX16x14840xX24xX25xX3xXexX1xX4bxX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25x1082bx10cdbxXdxX3xX4xX6xX22xX3xXexX2ax15101xXdxX0x10233xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6e1xX10xX6xX1cxXaxX12x14912xfd8dxX24xX25xX3xX24xX6xX2bxX3xfc3dxfca6xX6ax1233axX6axX88xf007xX88xX8exX42xX3xcf87xX6xX24xX3x124caxfde8xX24xX3xXex11e0dxX4xX3xX79xdec1x11fc4xX97xX3xXex11423xX24xX1xX3x13ee5x13fc7xX3xX4xff7axX3x14c42xX2axX67xXdxX3xX5xX41xX16xX3xX2fxXdx15224xX4xX3xX2fxe978xXdxX3xX4xX80xX4xX3xX7xdb17xX42xX3xX24xX25xX41xX24xX1xX3xX4xX1xX33xX4xX3xX24x12d29xX24xX25xX3xX2fxX41xX3xX93xX6xX24xX3xXa9x12b03xXdxX3xX1cxXdxXbaxX24xX3xX79xX9cxXdxX3xXa1xX25xX5dxX5exXdxX3xX4xX6xX22xX3xXexX2axX67xXdxX3xX4xX80xX4xX3xX1xX2axX2bxXbaxX24xX42xX3xXexX1xX27xX3x10fccxXaaxX42xX3xXexX1xX41xX24xX1xX3xXbxX1x111fdxX3xXexX19xX22xX24xX25xX3xXexXa5xX24xX1xX3xXa9xc89fxX3xXexX1xX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xX3xX24xX25xX1xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX30xX3xX29xX2axX2bxX3xXa9xX27xX24xX1xX3xX16xX33xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX3bxX24xX25xX3xX29xX2axX41xX42xX3xX4xX1xX46xX4xX3xXexX1xX4bxX42xX3xX16xX4fxX24xX25xX3xXexX1xX4bxX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX5dxX5exXdxX3xX4xX6xX22xX3xXexX2axX67xXdxX3xXexX19xe3afxX24xX3xXa9xX27xX6xX3xXafxX41xX24xX3xXexXa5xX24xX1x11df3xX3xXcxX19xX5dxXc6xX24xX25xX3xX93xX6xX24xX3xX97xX98xX24xX3xX2fxceb9xX24xX3xXcxXa5xX24xX1xX3xX2axc4bbxX42xX3x13a65xX1xd580xX3xXexX27xX4xX1xX3x11080xX93x11d56xXcxXcx10bacxX3x150b4xXdxXbaxXexX3xXa1xX6xX16xX3xXexXa5xX24xX1xX42xX3xXcxX19xX5dxXc6xX24xX25xX3xX93xX6xX24xX3xX97xX98xX24xX3xXexX9cxX4xX3xX79xXa0xXa1xX97xX3xXexXa5xX24xX1xX3xf726xX189xX3xXcxX1xX27xX3xX1f2xX6xX24xX3xX79xX5dx14551xX24xX25xX3xX4xX1xX1b8xX3xXexX19xdb4exX3xXafxX2axX67xXdxX3xX5xX41xX16xX3xX2fxXdxXbaxX4xX198xX0xX6axXbxX12xX0xXexX6xXafxX5xX10xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX19xX25xXdxX24x12addxX88xXbxX10bxX3xX6xX2axXexX22xXaxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXdxX16xX25xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX6axX6axX4xX198xXafxX6xX22xX29xX2axX6xX24xX25xXexX19xXdxX198xX2fxX24xX6axX1cxX10xX7xf692xXexX22xXbxX6axX24xX10xfd25xX7xX6axX88xX8exX88xc80cxX6ax1297fxeb42xX1cxX88xX2xX89xX2xX8exX88xX8bxXexX2xX273x118dfxX89xX2xX273xX5xX2xX198x12d32xXbxX25xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXexX1cxX12xX0xX6axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX22xX1cxX2bxXaxX12xXcxX19xX5dxXc6xX24xX25xX3xX93xX6xX24xX3xX97xX98xX24xX3xX2fxX1aaxX24xX3xXcxXa5xX24xX1xX3xX1b8xX2bxX42xX3xX1b6xX1xX1b8xX3xXexX27xX4xX1xX3xX1bfxX93xX1c1xXcxXcxX1c4xX3xX1c6xXdxXbaxXexX3xXa1xX6xX16xX3xXexXa5xX24xX1xX42xX3xXcxX19xX5dxXc6xX24xX25xX3xX93xX6xX24xX3xX97xX98xX24xX3xXexX9cxX4xX3xX79xXa0xXa1xX97xX3xXexXa5xX24xX1xX3xX1f2xX189xX3xXcxX1xX27xX3xX1f2xX6xX24xX3xX79xX5dxX1ffxX24xX25xX3xXbxX1xX80xXexX3xXafxXdxX125xX2axX3xXexXe1xXdxX3xXafxX2axX67xXdxX3xX5xX41xX16xX3xX2fxXdxXbaxX4xX3x118bfxX3x1213cxX24xX1xX231xX3xX79xX198xXcxX0xX6axXbxX12xX0xX6axXexX1cxX12xX0xX6axXexX19xX12xX0xX6axXexX6xXafxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX22xX1cxX2bxXaxX12xXcxXe1xXdxX3xXafxX2axX67xXdxX3xX5xX41xX16xX3xX2fxXdxXbaxX4xX42xX3xXa9xXe1xXdxX3xX1cxXdxXbaxX24xX3xX5xXaaxX24xX1xX3xXa9xXe1xX22xX3xX7fxXc6xX3xX1f2xX6xX22xX3xXa9xX9cxX24xX25xX3xX336xX3xXcxX1xX5dxX1ffxX24xX25xX3xXafxXdxX24xX1xX3xX2fxX41xX3xcdb2xXaaxX3xX1xX9cxXdxX3xXa9xXaaxX3xXafxX80xX22xX3xX4xX80xX22xX42xX3xX25xXdxX21xXdxX3xXexX19xX209xX24xX1xX3xX4xX80xX4xX3xX24xX9cxXdxX3xX1cxX2axX24xX25xX3xX5xXdxX189xX24xX3xX29xX2axX6xX24xX3xXa9xX2cxX24xX3xX29xX2axX2bxX3xXa9xX27xX24xX1xX3xX16xX33xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX3bxX24xX25xX3xX29xX2axX41xX42xX3xX4xX1xX46xX4xX3xXexX1xX4bxX42xX3xX16xX4fxX24xX25xX3xXexX1xX4bxX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX5dxX5exXdxX3xX4xX6xX22xX3xXexX2axX67xXdxX3xXexX19xX189xX24xX3xXa9xX27xX6xX3xXafxX41xX24xX3xXexXa5xX24xX1xX198xX3xXcxX1xX10xX22xX3xXa9xXadxX42xX3xX1cxX1dxX3xX264xXdxX2cxX24xX3xX16xX33xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX3bxX24xX25xX3xX29xX2axX41xX42xX3xX4xX1xX46xX4xX3xXexX1xX4bxX42xX3xX16xX4fxX24xX25xX3xXexX1xX4bxX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX5dxX5exXdxX3xX4xX6xX22xX3xXexX2axX67xXdxX3xX7xfcc2xX3xXexXd5xX24xX25xX3xX7xX22xX3xX2fxXbexXdxX3xX16xX33xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1xXdxXbaxX24xX3xX1xX41xX24xX1xX3xXexX4fxX3xX2xX271xX8exX3x14a4exX3xX88xX271xX8exX3xX24xX25xX1xX209xX24xX3xXa9x147fcxX24xX25xX3xXexc3b7xX2bxX3xX2fxX41xX22xX3xXa9xX9cxX3xXexX2axX67xXdxf281xX3xX16xX33xX4xX3xXexX1x1329exXbxX3xX24xX1xX4cfxXexX3xX5xX41xX3xX89xX271xX8exX198xX8exX8exX8exX3xXa9xX4b4xX24xX25xX6axX24xX25xX5dxX5exXdxX42xX3xX16xX33xX4xX3xX4xX6xX22xX3xX24xX1xX4cfxXexX3xX5xX41xX3xX280xX8exX8exX198xX8exX8exX8exX3xXa9xX4b4xX24xX25xX6axX24xX25xX5dxX5exXdxX198xX3xXcxX1xX5exXdxX3xX25xXdxX6xX24xX3xX80xXbxX3xX1cxff6fxX24xX25xX3xX1cxX1dxX3xX264xXdxX2cxX24xX3xXafxffe2xXexX3xXa9xe228xX2axX3xXexX4fxX3xX24xX25xX41xX2bxX3xX2xX6axX2xX6axX88xX8exX88xX2xX3xX2fxXbexXdxX3xXexX67xX24xX25xX3xX264xXdxX24xX1xX3xXbxX1x12341xX3xX1xX1ffxX24xX3xX271xX42x14e16xX3xXexX1b3xX3xXa9xX4b4xX24xX25xX6axX24xXd5xX16xX198xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX22xX1cxX2bxXaxX12xXcxX1xX21xX22xX3xX5xX2axX1aaxX24xX3xXexXe1xXdxX3xXafxX2axX67xXdxX3xX5xX41xX16xX3xX2fxXdxXbaxX4xX42xX3xX4xX80xX4xX3xXa9xXe1xXdxX3xXafxXdxX125xX2axX3xX4xX1ffxX3xXafxX21xX24xX3xX24xX1xX4cfxXexX3xXexX19xX555xX3xX2fxXbexXdxX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xX3xX24xX25xX1xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxXexX3xX2fxX30xX3xX16xX33xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX3bxX24xX25xX3xX29xX2axX41xX42xX3xX4xX1xX46xX4xX3xXexX1xX4bxX42xX3xX16xX4fxX24xX25xX3xXexX1xX4bxX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX5dxX5exXdxX3xX4xX6xX22xX3xXexX2axX67xXdxX3xXexX19xX189xX24xX3xXa9xX27xX6xX3xXafxX41xX24xX3xXexXa5xX24xX1xX198xX3xX1b6xX80xX4xX3xXa9xXe1xXdxX3xXafxXdxX125xX2axX3xX4x10d28xX24xX25xX3xXa9xXaaxX3xXexX1xX6xX16xX3xX25xXdxX6xX3xXa9xXadxX24xX25xX3xX25xXadxXbxX42xX3xXafxX67xX3xX7xX2axX24xX25xX3xX16xX9cxXexX3xX7xX117xX3xdeadxX3xX264xXdxX2cxX24xX3xX2fxX30xX3xX29xX2axX80xX3xXexX19xX209xX24xX1xX3xXexX67xX3xX4xX1xX33xX4xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxXbaxX24xX3xXexXe1xXdxX3xX4xX1ffxX3xX7xXc6xX42xX3xX24xX1x1349fxX24xX25xX3xX264xX1xXadxX3xX264xX1xXd5xX24xX42xX3xX2fxX5dxXbexX24xX25xX3xX16xX52dxX4xX3xX4xX531xX24xX3xXexX1xX80xX22xX3xX25xdddexX3xX24xX1x1515axX16xX3xX1xX22xX41xX24xX3xXexX1xXdxXbaxX24xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xX3xX24xX25xX1xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxXexX42xX3xXa9xX21xX16xX3xXafxX21xX22xX3xX7x13ac7xX3xX1cxX520xX24xX25xX3xXa9xX46xX24xX25xX3xX16xX520xX4xX3xXa9xX555xX4xX1xX42xX3xXa9xX117xXdxX3xXexX5dx1267bxX24xX25xX42xX3xX4x1327cxX24xX25xX3xX264xX1xX6xXdxX42xX3xX1cxX98xX24xX3xX4xX1xX1b8xX4c7xX3xXa9xX4b4xX24xX25xX3xXexX1xX5exXdxX3xXbxX1xX4b9xX3xX1xX6f6xXbxX3xX2fxXbexXdxX3xXexX209xX24xX1xX3xX1xX209xX24xX1xX3xXexX1xX1dxX4xX3xXexX2cxX3xX2fxX41xX3xX264xX1xX21xX3xX24xXd5xX24xX25xX3xX4xX98xX24xX3xXa9xX117xXdxX3xX4xX1b8xX6xX3xX24xX25xX98xX24xX3xX7xX80xX4xX1xX3xXa9xX27xX6xX3xXbxX1xX5dxX1ffxX24xX25xX198xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX22xX1cxX2bxXaxX12x13a19xX1xX80xXexX3xXafxXdxX125xX2axX3xXexXe1xXdxX3xXafxX2axX67xXdxX3xX5xX41xX16xX3xX2fxXdxXbaxX4xX42xX3xXcxX19xX5dxXc6xX24xX25xX3xX93xX6xX24xX3xX97xX98xX24xX3xX2fxX1aaxX24xX3xXcxXa5xX24xX1xX3xX1b8xX2bxX42xX3xX1b6xX1xX1b8xX3xXexX27xX4xX1xX3xX1bfxX93xX1c1xXcxXcxX1c4xX3xX1c6xXdxXbaxXexX3xXa1xX6xX16xX3xXexXa5xX24xX1xX42xX3xXcxX19xX5dxXc6xX24xX25xX3xX93xX6xX24xX3xX97xX98xX24xX3xXexX9cxX4xX3xX79xXa0xXa1xX97xX3xXexXa5xX24xX1xX3xX1f2xX189xX3xXcxX1xX27xX3xX1f2xX6xX24xX3xX79xX5dxX1ffxX24xX25xX3xX264xX1x14dd9xX24xX25xX3xXa9xX27xX24xX1xX231xX3xX1c6xXdxXbaxX4xX3xXa9xXdxX30xX2axX3xX4xX1xXa5xX24xX1xX3xX2fxX30xX3xX16xX33xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX3bxX24xX25xX3xX29xX2axX41xX42xX3xX4xX1xX46xX4xX3xXexX1xX4bxX42xX3xX16xX4fxX24xX25xX3xXexX1xX4bxX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX5dxX5exXdxX3xX4xX6xX22xX3xXexX2axX67xXdxX3xXexX19xX189xX24xX3xXa9xX27xX6xX3xXafxX41xX24xX3xXexXa5xX24xX1xX3xX5xX41xX3xX4xX531xX24xX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX2fxX41xX3xXa9xX46xX24xX25xX3xX29xX2axX2bxX3xXa9xX27xX24xX1xX3xX4xX1b8xX6xX3xXbxX1xX80xXbxX3xX5xX2axX1aaxXexX3xXexXe1xXdxX3xXcxX1xX6fcxX24xX25xX3xXexX5dxX3xX7xX117xX3xX280xX8bxX6axX88xX8exX2xX274xX6axXcxXcxX336xX93xXcxX1b6xX3xX24xX25xX41xX2bxX3xX2xX274xX6axX2xX8exX6axX88xX8exX2xX274xX3xX4xX1b8xX6xX3xX93xX9cxX3xXcxX41xXdxX3xX4xX1xX555xX24xX1xX198xX3xX93xX6xX24xX3xX97xX98xX24xX3xXexX9cxX4xX3xX79xXa0xXa1xX97xX3xXexXa5xX24xX1xX3xX7xX480xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX520xX4xX3xXafxX67xX3xX7xX2axX24xX25xX42xX3xX1xX22xX41xX24xX3xXexX1xXdxXbaxX24xX3xXafxX80xX22xX3xX4xX80xX22xX3xXexX1xX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX4xX1b8xX6xX3xXafxX6xX24xX3xX2fxX41xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX22xX3xX24xX25xX1xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxXexX3xXexX19xX209xX24xX1xX3xX79xXa0xXa1xX97xX3xXexXa5xX24xX1xX3xX10bxX10xX16xX3xX10bxf6ccxXexX3xXexX19xX22xX24xX25xX3xX264xec6fxX3xX1xX4bxXbxX3xX7xX52dxXbxX3xXexXbexXdxX3xX24xX1xX6afxX16xX3xXa9xX21xX16xX3xXafxX21xX22xX3xX16xX33xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX6f6xXbxX3xX5xX656xX42xX3xXbxX1xX4b9xX3xX1xX6f6xXbxX3xX2fxXbexXdxX3xX24xX25xX2axX2bxXbaxX24xX3xX2fxX4bxX24xX25xX3xX4xX1xX555xX24xX1xX3xXa9xX80xX24xX25xX3xX4xX1b8xX6xX3xX4xX80xX24xX3xXafxX9cxX42xX3xX1xX9cxXdxX3xX2fxXdxX189xX24xX3xX1xX9cxXdxX3xX24xX25xX5dxX5exXdxX3xX4xX6xX22xX3xXexX2axX67xXdxX198xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX22xX1cxX2bxXaxX12xX79xX198xXcxX0xX6axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn

Tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn
2020-06-22 16:27:55

QTO - Từ ngày 16 đến ngày 22/6/2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức lớp tập huấn TOT (đào tạo cho người đào tạo lại) về kỹ thuật trồng rau an toàn cho...

Đông Hà: Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn

Đông Hà: Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn
2020-06-22 16:27:35

QTO - Thông tin từ UBND TP. Đông Hà cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, công tác thu ngân sách nhà nước của địa phương gặp nhiều khó khăn, hầu hết các khoản...

Giải ngân vốn ODA chậm so với kế hoạch

Giải ngân vốn ODA chậm so với kế hoạch
2020-06-22 16:27:04

QTO - Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, tổng giá trị giải ngân các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết