Cập nhật:  GMT+7
e42exf6e2x17a47x1499fx13dcfx11441x16c09xf179xf0e5xX7x15506x14b03x11cc8xf6faxfec6x13b15xX5x10fbdxXax17bfbxXcx11536xXbxX3xX1x1108fx15feax16d20xX3xX1axf642xX1ax13a0axX3xX4xX6x119cbxX3xX1ax143b2xX1axX1fxX3xX5x11168xX4xX3x1167cx12475xX3x160dfxf426xX1axX1xX3x11002x11cf7xX1axX1fxX3xX1fxXdxfb53xXdxX3xX2ex1593dxX3xX2exX32xX3xX7xX2bxX3xXexXdx16e45xX1axX3xX31x10392xX3xXbxX1x1131cxX3xX1ax1155dxX0x136cdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15814xX10xX6x1239bxXaxX12x16255x11503xXcx14572xX3x13450xX3x14697xX1xX1dxX1axX3xX6ax113f4xXbxX3x151b6x17837xX3xX1axXdx13157x10533xX3x16c6fxf9bfxX3xX1axX26xX83xX3xX74xX1fxX41xff4fxX3xXexX1xX41xX1axX1xX3xX5xX14xXbxX3xX67xX4fxXdxX3x18193xX67x1714cxX74xX3x16881xXdxX82xXexX3xX74xX6xX83xX3x12921x16650x129d1xX2xXaexX3xX6dxX2xX86x1103cxXaexX72xX3xXadxXaexX2xX86xX70x1344fxX3xX7x17110xX1axX1fxX3xX1axX6xX8fxX3xX2xX2xXafxX2xXaexXafxXadxXaexX2xX86xXbfxX3xX9fx10fcaxX9fxXd7xX3xXexX7exX1axX1xX3xX6exX18x1233bxX1axX1fxX3xXcx10857xX7axX3xXex16954xX3xX4xX1xfbddxX4xX3xX5xX3dxXbxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xX4xX6xX23xX3xX1axX26xX1axX1fxX3xX5xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX1axX1xX3xX36xX37xX1axX1fxX3xX1fxXdxX3dxXdxX3xX2exX41xX3xX2exX32xX3xX7xX2bxX3xXexXdxX4bxX1axX3xX31xX4fxX3xXbxX1xX53xX3xX1axX56xX3xX1axX26xX83xX3xXadxXaexX2xX86xX3xX4xX1xX23xX3xX1xe8d4xX1axX3xXb6xXaexX3xX1axX56xX3xX4xXc2xX1axX3xX31xX4fxX3xX4xX1xX18xX8fx11e6cxX1axX3xXexXe7xXc2xX4xX1xX3xX4x11b3cxX1axX1fxX3xX36xX23xX41xX1axX3xXexXe7xX15dxX1axX3xX36xX7axX6xX3xX31xX41xX1axX3xXexX7exX1axX1xXafxX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX31xX5xX10xX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX83xX6xXe7xX1fxXdxX1axf1d9xXadxXbx1328fxX3xX6xX18xXexX23xXaxX12xX0xXexXe7xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX83xX1fxX3xX7xXe7xX4xX9xXaxX58xX58xX4xXafxX31xX6xX23x13dc9xX18xX6xX1axX1fxXexXe7xXdxXafxX2exX1axX58xX6axX10xX7xX7dxXexX23xXbxX58xX1axX10x1211bxX7xX58xX2xX86x143b4xXaexX58xX1d9xX85xX6axeb7cxX2xXb6xXaexXaexX1d9xXadxXexX2xX1d9xXadxX86x14e23xX1d9xX5xX2xXafx1655dxXbxX1fxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexXe7xX12xX0xXexXe7xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14b32xX23xX6axX8fxXaxX12xX9fx137b3xX1axX1xX3xX36x16982xX23xX3xX9fxXd7xX9fxXd7xX3xXexX7exX1axX1xX3xXex13955xX1axX1fxX3xX1xX23xX6xX3xX4xX1x1372fxX4xX3xX83x16cdcxX1axX1fxX3xX4xXc2xX4xX3xX1x137c1xX4xX3xX2exXdxX15dxX1axX3xX1axX1xX1dxX1axX3xX74xX1fxX41xX8fxX3xXexX1xX41xX1axX1xX3xX5xX14xXbxX3xX67xX4fxXdxX3xX9fxX67xXa1xX74xX3xXa4xXdxX82xXexX3xX74xX6xX83xX3xXadxXaexX58xX2xXaexX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexXe7xX12xX0xX58xXexX6xX31xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX214xX23xX6axX8fxXaxX12x12cf3xX53xX4xX3xX36xf7d4xX4xX1xX3xX4x16260xX6xX3xX5xX3dxXbxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX1axX1x13f62xX83xX3xXexXdxX4bxXbxX3xXexX53xX4xX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xX4xX6xX23xX3xX1axX1xX14xX1axX3xXexX1xXefxX4xX3xX2exX2fxX3xX1fxXdxX3dxXdxXbfxX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1xXdxX82xX1axX3xX4xXc2xX4xX3xX4xX1xX7exX3xXexXdxX15dxX18xXbfxX3xX1fxXdxXe2xXdxX3xXbxX1xXc2xXbxX3xX2exX2fxX3xXexX18xX8fxX15dxX1axX3xXexXe7xX18xX8fxX2fxX1axXbfxX3xXbxX1xXebxX3xX31xXdxX4bxX1axXbfxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX1axX1xX3xX36xX37xX1axX1fxX3xX1fxXdxX3dxXdxX3xXexX3dxXdxX3xX2xXaexXaexeb9fxX3xX4xXc2xX1axX3xX31xX4fxX3xX4xX167xX1axX1fxX3xX36xX23xX41xX1axX3xX4xX1xX2a9xX3xX4xX1x140efxXexX3xX2exX41xX3xX4xXc2xX1axX3xX31xX4fxX3xX1axX56xX3xX4xX167xX1axX1fxX3xX36xX23xX41xX1axX3xX4xXc2xX4xX3xX4xX19xXbxX3xXexX1xX10xX23xX3xX4xX1x10c08xX149xX1axX1fxX3xXexXe7xX32xX1axX1xX3xX7dxX4bxX3xX1xX23xX220xX4xX1xX3xX1xX41xX1axX1xX3xX36xX4fxX1axX1fxX3xX4xX2a9xX6xX3xX9fxXd7xX9fxXd7xX3xXexX7exX1axX1xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX1axX1xX3xX36xX37xX1axX1fxX3xX1fxXdxX3dxXdxXafxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX214xX23xX6axX8fxXaxX12xXcxX1xX6xX83xX3xX1fxXdxX6xX3xX5xX3dxXbxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axXbfxX3xX4xXc2xX4xX3xX1xX245xX4xX3xX2exXdxX15dxX1axX3xX36xX384x171e8xX4xX3xXexXdxX4bxXbxX3xXexX1xX18xX3xX1axX1xX56xX1axX1fxX3xX1axX4fxXdxX3xX6axX18xX1axX1fxX3xX4xX149xX3xX31xXe2xX1axX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX1axX1xX3xX36xX37xX1axX1fxX3xX1fxXdxX3dxXdxXbfxX3xX2exX32xX3xX7xX2bxX3xXexXdxX4bxX1axX3xX31xX4fxX3xXbxX1xX53xX3xX1axX56xXbfxX3xX2exX32xX3xX1xX220xX1axX1xX3xXbxX1xX238xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX32xX1axX1xXbfxX3xX2exX32xX3xX7xX2bxX3xXbxX1xXc2xXexX3xXexXe7xXdxfa1dxX1axX3xX4xX2a9xX6xX3xX36xX149xX1axX3xX2exX7axXafxX3xXd7xX22exX4xX3xX31xXdxX82xXexX3xX5xX41xX3xX1axX1xX56xX1axX1fxX3xX7dx166dbxX3xX1axX26xX1axX1fxX3xX4x1087exX1axX3xXexX1xXdxX4bxXexX3xX36xX46dxX3xX1fxXdxX56xX3xX1fxX32xX1axX3xX1xX220xX1axX1xX3xXbxX1xX238xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX32xX1axX1xXbfxX3xX7xX2bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x11561xX3xX4xX167xX1axX1fxX3xX2exXdxX82xX4xX3xX4xX2a9xX6xX3xX4xXc2xX4xX3xXexX1xX41xX1axX1xX3xX2exXdxX15dxX1axX3xX2exX41xX3xX2exX6xXdxX3xXexXe7x178b0xXbfxX3xXexXe7xXc2xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX82xX83xX3xX4xX2a9xX6xX3xX1axX6xX83xX3xX1fxXdxX3dxXdxX3xX1axX1xX2bbxX83xX3xX36xXe2xX83xX3xX31xXe2xX23xX3xX31xX32xX1axX1xX3xX36xX37xX1axX1fxX3xX1fxXdxX3dxXdxX3xXexXe7xX23xX1axX1fxX3xX36xefd9xXdxX3xX7xX35bxX1axX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xX36xX32xX1axX1xXafxX3xXcxXe7xX23xX1axX1fxX3xX7dxX1xX18xX167xX1axX3xX7dxX1xXebxX3xX1axX4fxXdxX3xX6axX18xX1axX1fxX3xX5xX3dxXbxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axXbfxX3xX4xXc2xX4xX3xX1xX245xX4xX3xX2exXdxX15dxX1axX3xX36xX21bxX3xXexX1xX6xX83xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xXc2xX4xX3xXexXe7xX4f0xX3xX4xX1xX149xXdxX3xX2exX14xX1axX3xX36xX4fxX1axX1fxXbfxX3xXexX220xX23xX3xX7dxX1xX167xX1axX1fxX3xX7dxX1xX2a4xX3xX2exX18xXdxX3xXexX384xX149xXdxXbfxX3xXbxX1xX19xX1axX3xX7dxX1x16049xXdxXbfxX3xX1fx147d1xX1axX3xX7dxX4bxXexX3xX1fxXdxX56xX6xX3xX4xXc2xX4xX3xX1axX56xX3xX4xXc2xX1axX3xX31xX4fxX3xX4xX1xX18xX8fxX15dxX1axX3xXexXe7xXc2xX4xX1xX3xX4xX167xX1axX1fxX3xX36xX23xX41xX1axX3xXexXe7xX15dxX1axX3xX36xX7axX6xX3xX31xX41xX1axX3xXexX7exX1axX1xXafxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX214xX23xX6axX8fxXaxX12xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX9fxX15dxX0xX58xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết