Cập nhật:  GMT+7
cef1x172fdx13030x101a9xf459x15479xdef6x160f2x171c4xX7x15655xe6efxedf1x146c8x12e04x1250cxX5x172cexXax16469xXcx1075cxXbxX3xX1xfdb8x13181x14b1dxX3xe4b9xXdx12874xX1axX3xXexX1x12cf2xX4xX3xX1xed18xXdxX3xX1axX1xX14xXbxX3x116b9xX18x1699cxX4xX3xXexX1exX3x136cbxfbccxX3xXexX1x128d1xX1ax1737fxX3xXexXdxX1axX3x14eadxX31xXdxX3xX1axX3ex10e03xe255xXdxX3xX1axf822x15d66xX3x14900x161d0xX2xd13exX0x11916xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx116b7xX10xX6x10029xXaxX12x106c6xf3fbxXcx10a1fxX3x1423dxX3xX66xX3cxX50xX3xX1axX6xeebexX3xX2xX55xf7c9x14d47xX7dxX52xX53xX2xX55x142daxX3x14f13x11bcdx12f48xd166xX3xXexf7e1xX1axX1xX3xX6dxX18x170dexX1axX3exX3xXcxd7e2x11a52xX3xXbxX1xX31xXdxX3xX1xea01xXbxX3xX37xf2d9xXdxX3xX87xX27xX3xX88xX3exX4axX4bxXdxX3xX3exXdxX6xX4axX3xXex13970xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX5xXa4xXbxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3x13564xef39xXdxX3xX69x111f7x1064fxX1axX3exX3xX1cxXdxX1exX1axX3xXexX1xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX1axX1xX14xXbxX3xX2fxX18xX31xX4xX3xXexX1exX3xX37xX38xX3xXexX1xX3cxX1axX3exX3xXexXdxX1axX3xX44xX31xXdxX3xX1axX3exX4axX4bxXdxX3xX1axX4fxX50xX3xX52xX53xX2xX55xX3xX4xX1xX4axX3xX1x16730xX1axX3xX2xX52xX53xX3xX4xd6adxX1axX3xXcaxX27xX84xX3xX4xX3cxX1axX3exX3xX4xX1xX23xX4xX3xXexX1xX10xX4axX3xX69x1437dxXdxX3xX4xX3cxX1axX3exX3xXexX11cxX4xX3xX1xX27xXdxX3xX1axX1xX14xXbxX3xX2fxX18xX31xX4xX3xXexX1exX84xX3xXexX1xX3cxX1axX3exX3xXexXdxX1axX3xX44xX31xXdxX3xX1axX3exX4axX4bxXdxX84xX3xX44x125cbxX18xX3xXexXcfxX3xX1axXcfxXa4xX4xX3xX1axX3exX4axX38xXdxX3xX4x16d8axX6xX3xX4xX11cxX4xX3xX7x124daxX84xX3xXcaxX6xX1axX84xX3xX1axX3exX38xX1axX1xX84xX3xX44xX4axX38xX1axX3xXexX1x111dfxX3xX4xX19xXbxX3xXexX8cxX1axX1xX3xX37xX38xX3xX4xX11cxX4xX3xX1xX18xX79x10c4bxX1axX84xX3xXexX1xX98xX3x13f03x122eaxX84xX3xXexX1xX38xX1axX1xX3xXbxX1xX31xX7dxX3xee4dxX11cxX4xX3xX44xXcbxX1axX3exX3xX4xX1xcf1fx11a30xX3xX66xXcbxX3x1645fxX4bxXdxX3xX88xX6xX50xX84xX3xX86x1008dxXcxX1dexXcxX86xX84xX3xXcxX97xXcfxX181xX1axX3exX3xX87xX6xX1axX3xXcxX18xX79x15fa9xX1axX3xX3exXdxX11cxX4axX3xXcxX8cxX1axX1xX3xX179xX79xfbf9xX3xX88xX3exX18xX79x10d20xX1axX3xX6dxX18x121b7xX1axX3xX1c3xX1xX1cexX1axX1xX84xX3xXcxX86xX1dexX84xX3x134ecxX1x11f1fxX3xX1c3xX1xX179xX3xXexX98xX4xX1xX3xX86xX87xX88xX89xX3xXexX8cxX1axX1xX3xX44xX1b5xX3xX44xX1exX1axX3xX69x16f20xX7dxX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xXcaxX5xX10xX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX50xX6xX97xX3exXdxX1axX1cfxX52xXbxX1b4xX3xX6xX18xXexX4axXaxX12xX0xXexX97xX12xX0xXexX69xX12xX0xXdxX50xX3exX3xX7xX97xX4xX9xXaxX57xX57xX4xX7dxXcaxX6xX4axX2fxX18xX6xX1axX3exXexX97xXdxX7dxX37xX1axX57xX69xX10xX7xX1cxXexX4axXbxX57xX1axX10x1522axX7xX57xX2xX55xX52xX53xX57x108ffxX55xX69xX7exX2x1449bxX53xX2xX7exX2xXexX2xX52x16065xX55xX55xX2a4xX5xX2xX7dxebc2xXbxX3exXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX97xX12xX0xXexX97xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX4axX69xX79xXaxX12xX6dxX18xX6xX1axX3exX3xX4xX92xX1axX1xX3xX5xXa4xXbxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX7dxX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX97xX12xX0xX57xXexX6xXcaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX4axX69xX79xXaxX12x14290xXa4xXbxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX44xX1b5xX3xX1axX3exX1xX10xX3xXcaxX38xX3xX314xX1f3xX3xXcxX1xX18xX3xX66x14034xX1axX3exX84xX3xX1dex118f2xX3xXexX97xXcfxX181xX1axX3exX3xXcxX1xX3cxX1axX3exX3xXexXdxX1axX3xX87xX11cxX4axX3xX4xX1xX1cexX84xX3xX88xX3exXcfxdae1xXdxX3xXbxX1xX11cxXexX3xX1axX3exX3cxX1axX3xX87xX27xX3xX88xX3exX4axX4bxXdxX3xX3exXdxX6xX4axX3xXexX97x128f8xX1axX1xX3xXcaxX38xX79xX3xX4xX11cxX4xX3xX4xX1xX18xX79xX1f3xX1axX3xX44xd679xX1cfxX3xXcxX376xX1axX1xX3xX1xX376xX1axX1xX3xXexX1xX1exX3xX3exXdxXa4xXdxX3xX37xX38xX3xX44xXcfxX359xX1axX3exX3xX5xX31xXdxX3xX44xX31xXdxX3xX1axX3exX4axX4bxXdxX3xX37xX38axX3xX1xX27xXdxX3xX1axX1xX14xXbxX3xX2fxX18xX31xX4xX3xXexX1exX3xX4xX179xX6xX3xX1d4xX92xX1axX3exX3xX37xX38xX3xX88xX1xX38xX3xX1axXcfxXa4xX4xX3xXexX6xX3xX1xXdxX1acxX1axX3xX1axX6xX79xX202xX3xXexX1xX3cxX1axX3exX3xXexXdxX1axX3xX44xX31xXdxX3xX1axX3exX4axX4bxXdxX84xX3xX1cx1569bxX3xX1axX4fxX1axX3exX3xX2fxX18xX92xX1axX3exX3xXcaxX11cxX3xX4xX1xX4axX3xX44xX98xX6xX3xXbxX1xXcfxX114xX1axX3exX202xX3xX1cxX403xX3xX1axX4fxX1axX3exX84xX3xX1axX3exX1xX1acxX3xXexX1xX18xX14xXexX3xXbxX1xX11cxXexX3xX1axX3exX3cxX1axX3xXcaxX11cxX4axX3xX4xX1xX1cexX7dxX3xXcxX1xX3cxX1axX3exX3xX2fxX18xX6xX3xX5xXa4xXbxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX1axX1xX334xX50xX3xX3exXdxfe6cxXbxX3xX1x11389xX4xX3xX37xXdxX1f3xX1axX3xX4xX21exX3xXexX1xX1f3xX50xX3xX1cxX403xX3xX1axX4fxX1axX3exX84xX3xXexX1xX3cxX1axX3exX3xXexXdxX1axX3xX37xX38xX3xX1cxXdxX1axX1xX3xX1axX3exX1xXdxX1acxX50xX84xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX33axX4xX3xX1axX20dxX1axX3exX3xX4xX6xX4axX3xX1xXdxX1acxX18xX3xX2fxX18xX92xX3xX4xX3cxX1axX3exX3xXexX11cxX4xX3xXexX1xX3cxX1axX3exX3xXexXdxX1axX3xX44xX31xXdxX3xX1axX3exX4axX4bxXdxX3xXexX97xX4axX1axX3exX3xXexX376xX1axX1xX3xX1xX376xX1axX1xX3xX50xXa4xXdxX7dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX4axX69xX79xXaxX12xX88xXcxX66xX0xX57xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giao ban các ngành khối khoa giáo năm 2023

Giao ban các ngành khối khoa giáo năm 2023
2023-09-22 19:00:00

QTO - Chiều nay 22/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức hội nghị giao ban các ngành khối khoa giáo năm 2023 nhằm nắm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết