Cập nhật: 29/11/2022 13:28 GMT+7
1731x7ffcx24d5x3ab5x992ex6bcfx89eex440ax3a2fxX7x9090x59a4x2f9cx9b6dx4abfx4f4fxX5x46b5xXax470dxX0xX7xXex658fx7eafx33abx55ecxX12xXcx33d5xXbxX3xX1x9cfcx7c18xX18xX3xX4x4a5axX18xX19xX3xXex4eccxX4xX3x1cf6x1d0axX18xX3xXexX1x19e5x37d3xX3xX5xX33xX20xX3xXexX16x6127xX3xX0x98f1xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX3fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6885xX10xX6x9b7fxXaxX12x66a6xX2axX18xX19xX3xX18xX6x702fxX3x6ecex523bxX3fxX2xX2xX34xX3x8261xX2exX18xX3xXbxX1x3e11xX18xX19xX3xXcx5de8xX18xX1xX3x745axX64xX3xXex3560xX3xX4xX1x4935xX4xX3x2739xX1xX6xXdxX3x4866x2faexX4xX3xX1x54dexXdxX3xX18xX19xX1x7618xX3xXexX1cxXbxX3xX1xX20xX21xX18xX3xX4xX25xX18xX19xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX2exX18xX3xXexX1xX33xX34xX3xX5xX33xX20xX3xXexX16xX3cxX3xX18xX2exX8cxX3xX66x1dcbxX66xX66xX3xX4xX1xX17xX3xX19x605bxX18xX3xX66xXc1xXc1xX3xX4xX2axX18xX3x712fxX91xX3xX4xX2axX4xX3xX4x5d48xX3x1984xX20xX6xX18xX34xX3xXexX80xX3xX4xX1xX84xX4xX3xX2dx93c0xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX21xXbxX3xX7cxX64xX3x358dx6125xX18xX19xX3xXexX16x35fexX4xX3xXexX1xX20xX91xX4xX3xXcxX78xX18xX1xX3xX20x90ddx2128xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2ca3xX17xX5axX64xXaxX12xX0xXdxX8cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1e00xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXax4410xXdxX5axXexX1x1df4xX3x8c2exX2x9713x58c6xXbx77c6x5a33xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX149xX3x486dxX14exX14bx67f8xXbxX150xX151xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3fxX3fxX4xX112xXd5xX6xX17xXdfxX20xX6xX18xX19xXexX16xXdxX112xX2dxX18xX3fxX5axX10xX7xX87xXexX17xXbxX3fxX18xX10xX144xX7xX3fxX66xX66xX14exX14dxX3fxX2xXc1xX15exX5axX66xX2xX15bxX66xX14exX2xX67xXexX15bxX14exX15bxXc1xX5xX67x1b99xXexX16xX6xX18xX19xX1a0xX66xX15bxX15bxX112x2349xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxXbxX3xX1xX20xX21xX18xX3xX4xX25xX18xX19xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX2exX18xX3xXexX1xX33xX34xX3xX5xX33xX20xX3xXexX16xX3cxXaxX3xX144xXdxX5axXexX1xX9xXaxX14bxX2xX14dxX14exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX15bxX14exX14bxX15exXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x5702xX8dxXdxX3xX5axXdx27e0xX18xX3xX135x212axX4xX3x1b03xX33xX20xX3xXexX16xX3cxX3xX6dxX2exX18xX3xXbxX1xX73xX18xX19xX3xXcxX16xX20xX18xX19xX3xX33xXddxX18xX19xX3xX20exXfcxX18xX19xX3xXexX16xX6xX17xX3xXfbxX80xXdxX3xX18xX1xX3cxX18xX19xX3xX18xX91xXdxX3xX5axX20xX18xX19xX3xX87xX1xX2axXdxX3xXdfxX20xX2axXexX3xX2dx2684xX3xX4xX25xX18xX19xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX2exX18xX3xXexX1xX33xX34xX3xX5xX33xX20xX3xXexX16xX3cxX3xX1a0xX3x303fxX18xX1xX149xX3xX57xX112xXcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX17xX5axX64xXaxX12xXcxX8dxXdxX3xX1xX91xXdxX3xX18xX19xX1xX97xX34xX3xXfbxX8dxXdxX3xX5axXdxX214xX18xX3xX135xX218xX4xX3xX21bxX33xX20xX3xXexX16xX3cxX3xX6dxX2exX18xX3xXbxX1xX73xX18xX19xX3xXcxX16xX20xX18xX19xX3xX33xXddxX18xX19xX3xX20exXfcxX18xX19xX3xXfbx2644xX3xXexX16xX6xX17xX3xXfbxX80xXdxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX1xX20xX64x9662xX18xX3xXfbxX260xX149xX3xX135xX25xX18xX19xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX2exX18xX3xXexX1xX33xX34xX3xX5xX33xX20xX3xXexX16xX3cxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX2axX4xX3xX4xXddxX3xXdfxX20xX6xX18xX34xX3xXexX80xX3xX4xX1xX84xX4xX3xXfbxXfcxX18xX19xX34xX3x6900x496fxXexX3xXexX16xX1cxX18xX3xXcxX80xX3xXdfxX20x6a59xX4xX3xX2dxXeexX3xX4xX2axX4xX3xXexX80xX3xX4xX1xX84xX4xX3xX4xX1x773cxX18xX1xX3xXexX16xX97xX3xX1a0xX3xX150xX2d9xX3xX1xX91xXdxX151xX3xXexX1x3b4dxX3xX5xX17xX8dxXdxX34xX3xXexX1x47a3xX8cxX3xXdfxX20xX64xX260xX18xX3xXd5xX6xX18xX3xX1xXeexX18xX1xX34xX3xXexX1xX364xX3xXexX1xX84xX4xX3xX2dxXeexX3xX87x750exX3xXexX1xX20xX1cxXexX3xXexX16x93b8xX18xX1xX3xXd5xXeexX64xX3xX2dxX2exX18xX3xXd5xXfcxX18xX3xX4xX7cxX6xX3xX20exXfcxX18xX19xX151xX3xX5xX1cxXbxX3xX1x8fb3xX3xX7xXddxX3xX2dxXeexX3xX18xX91xXbxX3xX5xX33xX20xX3xX1xX3b7xX3xX7xXddxX3xX2dxXeexX17xX3xX5xX33xX20xX3xXexX16xX3cxX3xX4xXddxX3xXdfxX20xX6xX18xX112xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX17xX5axX64xXaxX12xX20ex3639xX64xX3xX5xXeexX3xX18xX1xX3cxX18xX19xX3xX18xX91xXdxX3xX5axX20xX18xX19xX3xXexX1xXdx1c6exXexX3xXexX1xX102xX4xX34xX3xXd5xX80xX3xX350xX4xX1xX3xXfbxX33cxXdxX3xX2dx2b60xXdxX3xX18xX1xX3cxX18xX19xX3xX18xX19xX33x58fcxXdxX3xX5xXeexX8cxX3xX4xX25xX18xX19xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX2exX18xX3xXbxX1xX73xX18xX19xX3xX4xX21xXbxX3xX7cxX64xX3xX18x1e6axXdxX3xX4xX1xX20xX18xX19xX3xX2dxXeexX3xX4xX25xX18xX19xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX2exX18xX3xXexX1xX33xX34xX3xX5xX33xX20xX3xXexX16xX3cxX3xX18xX452xXdxX3xX16xXdxX2ecxX18xX19xX112xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX17xX5axX64xXaxX12xXcxX1xX25xX18xX19xX3xXdfxX20xX6xX3xX1xX91xXdxX3xX18xX19xX1xX97xX3xXexX1cxXbxX3xX1xX20xX21xX18xX3xX18xX1x439axX8cxX3xX18xX3f7xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX1cxX18xX3xXexX1xX84xX4xX3xX2dxX260xX3xX2dxX6xXdxX3xXexX16xX73xX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX25xX18xX19xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX2exX18xX3xXexX1xX33xX34xX3xX5xX33xX20xX3xXexX16xX3cxX3xXfbxX33cxXdxX3xX2dxX424xXdxX3xX1xX17xX8dxXexX3xXfbxX91xX18xX19xX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX2axX4xX3xX4xXddxX3xXdfxX20xX6xX18xX34xX3xXexX80xX3xX4xX1xX84xX4xX3xXfbxXfcxX18xX19xX34xX3xX32exX32fxXexX3xXexX16xX1cxX18xX3xXcxX80xX3xXdfxX20xX33cxX4xX3xX2dxXeexX3xXexX80xX3xX4xX1xX84xX4xX3xX4xX1xX350xX18xX1xX3xXexX16xX97xX3xX1a0xX3xX150xX2d9xX3xX1xX91xXdxX151xX3xX4xX1cxXbxX3xX18xX1xX1cxXexX3xX18xX1xX3cxX18xX19xX3xXexX1xX25xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX8cxX424xXdxX3xX2dxX260xX3xX18xX19xX1xXdxX214xXbxX3xX2dxX218xX3xX4xX25xX18xX19xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX2exX18xX3xXexX1xX33xX34xX3xX5xX33xX20xX3xXexX16xX3cxX112xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX17xX5axX64xXaxX12xX20exX3b7xX18xX19xX3xXexX1xX430xXdxX3xXexX8dxX17xX3xXfbxXdxX260xX20xX3xX87xXdxX214xX18xX3xXfbxX364xX3xXexX16xX6xX17xX3xXfbxX80xXdxX3xX87xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX214xX8cxX3xXexX1xX102xX4xX3xXexXdx364axX18xX34xX3xX19xX452xXbxX3xXbxX1xXcaxX18xX3xX18xX3f7xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX16xX398xX18xX1xX3xXfbxX91xX3xX18xX19xX1xXdxX214xXbxX3xX2dxX218xX3xX4xX1xX17xX3xXfbxX91xXdxX3xX18xX19x18c4xX3xX4xX2axX18xX3xXd5xX91xX3xX5xXeexX8cxX3xX4xX25xX18xX19xX3xXexX2axX4xX3xX2dxX2exX18xX3xXexX1xX33xX34xX3xX5xX33xX20xX3xXexX16xX3cxX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX2axX4xX3xX4xXddxX3xXdfxX20xX6xX18xX34xX3xXfbxXddxX18xX3xX2dxX97xX34xX3xXfbxX97xX6xX3xXbxX1xX33xXddxX18xX19xX112xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX17xX5axX64xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX87xX40fxX3xX1xX17xX8dxX4xX1xX34xX3xX1xX91xXdxX3xX18xX19xX1xX97xX3xXexX1cxXbxX3xX1xX20xX21xX18xX3xX7x1d20xX3xX5axXdxX5e5xX18xX3xX16xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX66xX3xX18xX19xXeexX64xX3xX66xX67xX1a0xX15bxXc1xX3fxX2xX2xX112xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2b07xX20xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX57xXeexX3xXcxX16xX6xX18xX19xX0xX3fxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX3fxXbxX12

Hà Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết