Cập nhật:  GMT+7
fd29x10951x15c42x175a9x188ccx15ca5x19484x187cbx110dexX7x18c85x1424ex1479fx13c26x16f5dx18767xX5x16221xXax142d5xXcx180bdxXbxX3x1068ex154a0x139bfx16bcbxX3x14009xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXex11decxX3xX4xX1x12dffxX4xX3x12d35xX1x118cfx19013xX3xX7xX29xX4xX3xX2cxX1x1450cxX10x15a8fxX3xX4x10aacxXbxX3xXbxX1xX2exXexX3xXexX1x18ec1x17a79xX4xX3xX2fxXdx12a86xX1axX3xXbxX1x14c4exX3xX4xX1xX18xX3xX2x177a0x13021xX59xX59xX3xX1ax10d05x1667ex18a7exXdxX3x15517x12c37xX1axX0x13006xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d5dxX10xX6xX63xXaxX12x11078x15a4dxXcx11cfcxX3x12602xX3xX76x13c60xX2fxX3xX1axX6x189a1xX3xX2x10ca0xX58xX8cxX58x128c4xX59xX2x13e78xX39xX3xXex16ee5xXdxX3x165d8x10b31xX3xXcx10ba5xXdx10971xX46xX3x1816ex121f4xX39xX3xX1xX46xX89xXa0xX1axX3xXcxX9exXdxXa0xX46xX3x14038xX1xX18xX1axX5exX39xX3xXcxX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3x16959xX84xX1axX5exX3xX1axX5exX1xXdxXa0xXbxX3x15ad6xX3xX1cxXdxX4cxX1axX3xXexX1xX84xX1axX5exX3x11d53xX46xX64xX1axX3xX17xXa4xXdxX3xX7cxX1cxXdxX10xXexXexX10xX5xX7fxX3xXbxX1xX47xXdxX3xX1x18866xXbxX3x169f6x138e2xXdxX3xX76xXa4xXdxX3xX17x168b6xX1axX5exX3xX1xX5fx14576xX1axX5exX3xXcxX9exXdxXa0xX46xX3xXb3xX1xX18xX1axX5exX3xXexX97xXdxX3xX76xX19xX3x14533xXa4xXdxX39xX3xX76xXa4xXdxX3xXc3x13e92xX46xX3xX4xX1xXdx16253xX1axX3x15ff9xXdxX1axX1xX3xXcfxX3x11c88xX2exX4xX3xX7x10f36xX3xX138xXa0xX1axX1xX3xXf8xXdxXa0xX1axX3xXcxX9exX46xX1axX5exX3xX5fxX107xX1axX5exX3xX7dxX46xX64xX1axX3xX89xX3xX2xX59x1395bxX39xX3xXb3xX1x163b8xX1axX5exX3xX2cxX1xX2exX2fxX3xX17xX6xX3xX2cxX1xX18xX6xX3xX76xX162xX6xX3xX138x14084xX1axX1xX3xX7cxX76xX19xX3xX11exXa4xXdxX7fxX3xXexX25xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX4xX1xX5fxX107xX1axX5exX3xXexX9exX178xX1axX1xX3xX2cxX1xX2exX2fxX3xX131xXa0xX1axX1xX39xX3xXexX5fxX3xXf8xX3cxX1axX3xX7xX29xX4xX3xX2cxX1xX37xX10xX39xX3xX4xX3cxXbxX3xXbxX1xX2exXexX3xXexX1xX46xX47xX4xX3xX2fxXdxX4cxX1axX3xXbxX1xX51xX3xXf8xX19xX3xXex1150bxX1axX5exX3xXdcxX46xX19xX3xX4xX1xX18xX3xX1axX5exX5fxX60xXdxX3xX63xX64xX1axX3xXexX9ex18f12xX1axX3xX17x18903xX6xX3xX131xX19xX1axX3xX1xX46xX89xXa0xX1axX3xXcxX9exXdxXa0xX46xX3xXb3xX1xX18xX1axX5exX58xX0xX67xXbxX12xX0xXexX6xX131xX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX2fxX6xX9exX5exXdxX1ax175e8xX90xXbxX9axX3xX6xX46xXexX18xXaxX12xX0xXexX9exX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX2fxX5exX3xX7xX9exX4xX9xXaxX67xX67xX4xX58xX131xX6xX18xXdcxX46xX6xX1axX5exXexX9exXdxX58xXf8xX1axX67xX63xX10xX7xX2cxXexX18xXbxX67xX1axX10x14220xX7xX67xX2xX93xX90xX15dxX67x1330cxX15dxX63x10579xX2x1764ex155d2xX15dxX261xX261xXexX2xX261xX59xX8cxX93xX267xX5xX2xX58x175c6xXbxX5exXaxX3xX67xX12xX0xX67xXexX63xX12xX0xX67xXexX9exX12xX0xXexX9exX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX18xX63xX89xXaxX12xXa3xX97xXdxX3xX63xXdxXa0xX1axX3xXcxX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXf8xX19xX3xX76xXa4xXdxX3xX17xX101xX1axX5exX3xX1xX5fxX107xX1axX5exX3xXcxX9exXdxXa0xX46xX3xXb3xX1xX18xX1axX5exX3xXexX97xXdxX3xX76xX19xX3xX11exXa4xXdxX3xXexX1d2xX1axX5exX3xXdcxX46xX19xX3xX4xX1xX18xX3xX1axX5exX5fxX60xXdxX3xX63xX64xX1axX0xX67xXbxX12xX0xX67xXexX63xX12xX0xX67xXexX9exX12xX0xX67xXexX6xX131xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX18xX63xX89xXaxX12xXc3xX1xX5fxX107xX1axX5exX3xXexX9exX178xX1axX1xX3xX63xX18xX3xX4xX2exX4xX3xX5exXdxX2exX18xX3xX7xX5fxX39xX3xXexXdxX12exX1axX3xX7xX13dxX39xX3xX4xX1xX46xX89xX1eaxX1axX3xX5exXdxX6xX3xX17x179a0xX46xX3xX1axX5exX19xX1axX1xX3xX4x1821fxX6xX3xX138xXa0xX1axX1xX3xXf8xXdxXa0xX1axX3xXcxX9exX46xX1axX5exX3xX5fxX107xX1axX5exX3xX7dxX46xX64xX1axX3xX89xX3xX2xX59xX15dxX3xXf8xX19xX3xXb3xX1xX162xX1axX5exX3xX2cxX1xX2exX2fxX3xX17xX6xX3xX2cxX1xX18xX6xX3xX76xX162xX6xX3xX138xX178xX1axX1xX3xXexX9exX128xX4xX3xXexXdxX12exXbxX3xXexX1xX128xX4xX3xX1xXdxXa0xX1axX58xX3x18a4fxX6xX46xX3xX2cxX1xX2exX2fxX3xX131xXa0xX1axX1xX39xX3xX1axX5exX5fxX60xXdxX3xX63xX64xX1axX3xX17xX5fxXf5xX4xX3xX4xX3cxXbxX3xXbxX1xX2exXexX3xXexX1xX46xX47xX4xX3xX2fxXdxX4cxX1axX3xXbxX1xX51xX3xXf8xX19xX3xXexX1d2xX1axX5exX3xXdcxX46xX19xX58xX3xXc3xX1xX5fxX107xX1axX5exX3xXexX9exX178xX1axX1xX3xX17xX5fxXf5xX4xX3xXexX1xX128xX4xX3xX1xXdxXa0xX1axX3xXexX97xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX9axX9bxX3xXcxX9exXdxXa0xX46xX3xXa3xXa4xX39xX3xXcxX9exXdxXa0xX46xX3xX3b2xX107xX1axX3xXexX9exX18xX1axX5exX3xX1xX6xXdxX3xX1axX5exX19xX89xX3xX2xX8cxX39xX3xX2xX15dxX67xX8cxX67xX90xX59xX2xX93xX3xXf8xXf9xXdxX3xX7xX47xX3xX5xX5fxXf5xX1axX5exX3xX2xX58xX59xX59xX59xX3xX1axX5exX5fxX60xXdxX3xX63xX64xX1axX3xXexX9exX1eaxX1axX3xX2cxX1x15374xXbxX3xX17xX1eexX6xX3xX131xX19xX1axX3xX1xX46xX89xXa0xX1axX3xXcxX9exXdxXa0xX46xX3xXb3xX1xX18xX1axX5exX39xX3xXexX9exX1eexX3xX5exXdxX2exX3xX2fx11bd3xXdxX3xX7xX46xX3cxXexX3xXdcxX46xX19xX3xX5exX101xX2fxX3xX1xXdxXa0xX1axX3xXf8xX14xXexX3xXf8xX19xX3xXexX1xX46xX47xX4xX3xX17xXdx17091xX46xX3xXexX9exX1eexX3xXexX9exX1eexX3xX5exXdxX2exX3xX267xX59xX59xX58xX59xX59xX59xX3xX17xX101xX1axX5exX58xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX18xX63xX89xXaxX12xXa3xX5fxXf5xX4xX3xX131xXdxX12exXexX39xX3xXexX9exX18xX1axX5exX3xX1axX1x13882xX1axX5exX3xX1ax17d32xX2fxX3xXdcxX46xX6xX39xX3xX4x15280xX1axX5exX3xXf8xXf9xXdxX3xXf8xXdxXa0xX4xX3xX17x15c7bxX89xX3xX2fxX97xX1axX1xX3xX7x10a31xX1axX3xX9axX46xX3cxXexX3xX2cxXdxX1axX1xX3xX63xX18xX6xX1axX1xX39xX3xXcxX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX5xX46xX84xX1axX3xXdcxX46xX6xX1axX3xXexX64xX2fxX3xX4xX1xX505xX2fxX3xX5xX18xX3xX17xX12exX1axX3xX4xX2exX4xX3xX1xX18xX97xXexX3xX17xXa4xX1axX5exX3xX6xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX9axX9bxX3xX1xXa4xXdxX39xX3xX1axX1xX64xX1axX3xX17xX97xX18xX3xXex100b2xX3xXexX1xXdxXa0xX1axX3xXexX9exX18xX1axX5exX3xX4xX525xX3xX1axX5fxXf9xX4xX39xX3xXexX9exX18xX1axX5exX3xX17x15d82xX3xX4xX5aaxX3xX7dxX46xX525xX1axX5exX3xXcxX9exX1eexX58xX3xXcxX97xXdxX3xX7dxX46xX525xX1axX5exX3xXcxX9exX1eexX39xX3xX1cxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX17xX9bxX3xXexX1xX128xX4xX3xX1xXdxXa0xX1axX3xX4xX2exX4xX3xX1xX18xX97xXexX3xX17xXa4xX1axX5exX3xX1axX1xX5fxX3xX1xX498xX3xXexX9exXf5xX3xX9axX64xX89xX3xX63xX128xX1axX5exX3xX1xX97xX3xXexX351xX1axX5exX3xX5exXdxX2exX18xX3xX63x16066xX4xX39xX3xXexX9exX6xX18xX3xX1x16c0cxX4xX3xX131xX25xX1axX5exX3xX4xX1xX18xX3xX1xX618xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX5exX1x1620dxX18xX3xXf8xX5fxXf5xXexX3xX2cxX1xX5aaxX39xX3xX2cxX1xX2exX2fxX3xXf8xX19xX3xX2fxX25xX3xXexXdxX2fxX3xX4xX1xX18xX3xX1xX618xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX5exX1xX630xX18xX39xX3xX1xX498xX3xXexX9exXf5xX3xX4xX84xX1axX5exX3xXexX2exX4xX3xX9axX5aaxX6xX3xX1axX5exX1xX630xX18xX3xXexX97xXdxX3xX1xX46xX89xXa0xX1axX3xX2fxXdxX4bcxX1axX3xX1ax1266fxXdxX3xXa3xX6xX2cxX9exX84xX1axX5exX39xX3xX9axX64xX89xX3xX63xX128xX1axX5exX3xX1xX97xX3xXexX351xX1axX5exX3xX89xX3xXexX12exX39xX3xX4xX29xX46xX3xXexX9exXf5xX3xX131xX9bxX18xX3xX5x15408xX3xX2cxX1xX51cxX1axX3xX4xX3cxXbx1181bxX3xXexX9exX1eexX3xX5exXdxX2exX3xX1xX19xX1axX5exX3xXexX9exX505xX2fxX3xXex13c8fxX3xX17xX101xX1axX5exX58xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX18xX63xX89xXaxX12x1025exX1eaxX3x179f0xXdxX1axX1xX0xX67xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cam Lộ xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

Cam Lộ xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi
2019-07-17 12:12:49

(QT) - Thời gian qua, mặc dù huyện Cam Lộ đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nhưng do tính chất phức tạp và lây lan nhanh của loại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết