Cập nhật: 23/07/2022 11:58 GMT+7
36cdx4cf7xbc60xa299x4707xda39xb367x79e1xc351xX7x6290xa494xc842xa0bexae23x45e3xX5x415exXax47c4xXcx82c4xXbxX3x9ab2x94aax51ecx516dxX3xc738xX6xdac1xXdxX1exX10xd773xX3xXexX1x5fc8xX1ex5964xX3xXexd043xX1axbff9xX3x9e55x4903xX19xX3x5decx5451xX3x57cdx6103xX3xc118xXdx3f26xXexX3x9ce7xX6xX1exX3xX6xX1axX1xX3xX1xc537xX1axX2dxX0x9cc0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbf8exX10xX6x8873xXaxX12xX3exX1x7529xX1axX3x99f2x5c57xX3xX1axXdxX3bxX1exX3xc943x7730xX3xX1axX26xX1exX3xX3exX2dxX19xb3ebxX3xXcxX1x67e4xba9cxX1axX2dxX3x9b50xXdxX1axX1xX3x3d32xX3xb4ffxXdxX3bxXexX3xX7x5383xX3xX33xX6dxX4bxX6dxX3x5249xX2xX34xbd2fxX6dxX3xX85xX3xX33xdbf5xX33xX33x881cxX28xX3xX7x40d7xX1axX2dxX3xX1axX6xX77xX3xX33xbf66xX4bxX6dxX28xX3xX1cxX1xc16exX3xXexa77axX4xX1xX3xXcxX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exXdxX1exX10xX22xX3x75d8xX47xXdxX3xa4dfx7b87xX3xXcxX30x4fabxX1axX3xX17xb8fexX3xX17xb0e0xX1axX3xXexX1xX26xX1exX28xX3xXexX2bxX1axX2dxX3xX2fxX30xX19xX3xX4xXa4xX4xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1exX3xX6xX1axX1xX3xX1xX47xX1axX2dxX3xX94xX39xX3excd3exX5axXa0xX3xXex4bdbxb910xX1axX3xX17xXb7xX6xX3xX80xX19xX1axX3xXexbd65xX1axX1xd2f9xX3xc300xX1x507exX3xX1cxX1xXb4xX3xXexXb7xX4xX1xX3xXcxX1xX7bx67adxX1axX2dxX3xXexX10fx43cfxX4xX3xcd5exXccxX3ex5e46xX3xXexX11cxX1axX1xX3xX5axX19xX3xXd0xXd1xX3x5311x8564xX1axX2dxX3xX4xX47xX1axX2dxX3xX5dxX137xX11fxX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX1exX6xX10fxX2dxXdxX1ax4303xX33xXbxX22xX3xX6xX30xXexX18xXaxX12xX0xXexX10fxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX1exX2dxX3xX7xX10fxX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX11fxX80xX6xX18xX2fxX30xX6xX1axX2dxXexX10fxXdxX11fx5204xX1axX4bxX5dxX10xX7xX65xXexX18xXbxX4bxX1axX10x707axX7xX4bxX33xX33xX33xX34xX4bxX97x7910xX5dxd359xX2xX2xX6exX1b2xX9dxX1b4xXexX2xX1b4xX34xX9dxX6dxX6exX5xX2xX11fx99aaxXbxX2dxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX10fxX12xX0xXexX10fxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX18xX5dxX77xXaxX12xX14axX18xX19xX1axX3xX4x8285xX1axX2dxX3xXexXa4xX4xX3xXexX2bxX1axX2dxX3xX2fxX30xX19xX3xX4xX1xX18xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxXexX3xX3exX6xX1exX3xX6xX1axX1xX3xX1xX47xX1axX2dxX3xXcxX10fxbf61xX1axX3xXcxX1xXb7xX3xX1cxX1xXa4xX1axX1xX3xX28xX3xd3c4xX3xX22xXd9xX3xXcxX10fxXdxX3bxX30xX3xX87xX26xX1axX2dxX3x7b69xX3x7822xX1axX1xX16fxX3xX3exX11fxXccxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX10fxX12xX0xX4bxXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX18xX5dxX77xXaxX12xXcx51dexXdxX3xX22xXd9xX3xXcxX10fxXdxX3bxX30xX3xX87xX26xX1axX2dxX3xX94xX1xX30xX77xX3bxX1axX3xXcxX10fxXdxX3bxX30xX3xX121xX1xX18xX1axX2dxXa0xX28xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xXd9xX3xX17xXdcxX1axX3xXexX1xX26xX1exX28xX3xXexX2bxX1axX2dxX3xX2fxX30xX19xX3xX94xX1exb4c4xXdxX3xX7xX30xXd5xXexX3xXexX10fxXb7xX3xX2dxXdxXa4xX3xX33xX9dxX3xXexX10fxXdxX3bxX30xX3xX17xX14bxX1axX2dxXa0xX3xX4xX1xX18xX3xX4xXa4xX4xX3xX36xX37xX3xX39xX3exX10axX5axX3xX2dxX14bxX1exX16fxX3xXcxX10fxX221xX1axX3xXcxX1xXb7xX3xX1cxX1xXa4xX1axX1xX3xX94xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX26xX1exX3xX2xX34xX33xX1b4xXa0xX28xX3xX230xX3xXexX1xX1f5xX1axX3xXccxX6xX3xXcxX7bxX3xX19cxX19xX3xXcxX10fxX221xX1axX3xXcxX1xXb7xX3xX3exXdxX3bxX1exX3xX94xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX26xX1exX3xX2xX34xX33xX2xXa0xX28xX3xX230xX3xXcxX1xX1f5xX1axX3xX1b4xX11fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX18xX5dxX77xXaxX12xX14axX18xX19xX1axX3xX4xX1f5xX1axX2dxX3xXexXa4xX4xX3xX17xXd9xX3xX62xX1axX3xX4xX221xX1axX3xXexX1xX26xX1exX3xX1xdc56xXdxX28xX3xX17x5b75xX1axX2dxX3xX19cxXdxX110xX1axX3xX19cxX19xX3xX1exX18xX1axX2dxX3xX1exX30x99e9xX1axX3xX4xXa4xX4xX3xX36xX37xX3xX39xX3exX10axX5axX3xX4xX47xX1axX2dxX3xX2dxXdxX6xX3xX17x6ff9xX1axX1xX3xXexXdxXdcxXbxX3xXex3bdcxX4xX3xXbxX1xXa4xXexX3xX1xX30xX77xX3xXexX10fxX30xX77x6028xX1axX3xXexX1xX38cxX1axX2dxX3xX4xXa4xX4xX1xX3xX1exX272xX1axX2dxX28xX3xXex93a5xX4xX1xX3xX4xX137xX4xX3xX17xX379xX1axX2dxX3xX19cxXdxX110xX1axX3xX4xX18xX1axX3xX4xX1xXa4xX30xX3xX1axX2b5xX3xX5xX137xX4xX3xXbxX1xXd5xX1axX3xX17xXd5xX30xX3xXexX10fxX18xX1axX2dxX3xX1x913cxX4xX3xXexX14xXbxX28xX3xX5xX6xX18xX3xX17xX379xX1axX2dxX3xX17xa9c4xX3xX4xX38cxX1axX2dxX3xX1xXdxXdcxX1axX3xX1axX2dxX19xX77xX3xX4xX19xX1axX2dxX3xX1axX1xXdxX3bfxX30xX3xX1xX7cxX1axX3xX4xX1xX18xX3xX7xX137xX3xX1axX2dxX1xXdxX3bxXbxX3xX22xX62xX77xX3xX5dxX137xX1axX2dxX28xX3xXbxX1xXa4xXexX3xXexX10fxXdxX418xX1axX3xX2fxX30xX110xX3xX1xX7bxX7cxX1axX2dxX28xX3xX17xXd5xXexX3xX1axX7bx405exX4xX11fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX18xX5dxX77xXaxX12xX13dxXb7xXbxX3xX1axX19xX77xX28xX3xXexX1xX1f5xX1axX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xXd0xX230xX3xX87xX6xX18xX3xX17xX379xX1axX2dxX28xX3xXcxX1xX7bxX7cxX1axX2dxX3xX80xXdxX1axX1xX3xX19cxX19xX3xc178xXd9xX3xX1xX379xXdxX28xX3xXcxX14xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exXdxX1exX10xX22xX3xX2dxd35exXdxX3xXexX2bxX1axX2dxX3xX33xX6dxX3xX7xX30xXd5xXexX3xX2fxX30xX19xX3xX94xX1exX2b5xXdxX3xX7xX30xXd5xXexX3xXexX10fxXb7xX3xX2dxXdxXa4xX3xX33xX9dxX3xXexX10fxXdxX3bxX30xX3xX17xX14bxX1axX2dxXa0xX3xX4xX1xX18xX3xX33xX6dxX3xX36xX37xX3xX39xX3exX10axX5axX3xXexX10fxX110xX1axX3xX17xXb7xX6xX3xX80xX19xX1axX3xXexX11cxX1axX1xX11fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX18xX5dxX77xXaxX12xX3exX1xX7cxX1axX3xXccxX38cxX1axX0xX4bxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

BIDV tri ân các anh hùng liệt sĩ

BIDV tri ân các anh hùng liệt sĩ
2022-07-22 19:18:52

QTO - Chiều nay 22/7, Đoàn công tác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) do Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú dẫn đầu đến dâng hoa,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết