Cập nhật:  GMT+7
30a1x38dax4fdbxbf0ex7e37x4ce2xa1faxb6f4x6e5fxX7x629dx9bcdxb8aexaf4dx76c4x8092xX5x8386xXax800bxXcxcb5bxc357x398bxX3xX7x76d9xX4xX1xX3xXax4c12x7f8exX6xX3xb0b7xX6xX15xX1xX3x4958x8debx89aaxX15xX16xX3xXcxaf79xX1fxX3x7380xccedxX6xX3xca5dxd0eaxX3xX15xX6xb38cxXaxX3xX4xX1x3a0dxX3xX4xX19xX4xX3xX4x6c95xXbxX3x7165xb1dcxXdxX3xc4eaxX1xX28xX3axc26cxX15xX3xX1x53a9xX4xX0xa183xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX10xX6xX22xXaxX12x8cd0xX27xXcx4a15xX3xb8cbxX3x69c7xX1x6d52xX15xX3xX22xX1fxXbxX3xX4dxad0exX3xX15xXdx3c2bx7be1xX3xX74xX16xX36xX3axX3x812bxX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xX3x922cxXdxX82xXexX3xX74xX6xX83xX3xX6dx4002xX58xX2x5cc6xX70xX3xX35xX36xX3xX2x9fbaxX3xX15xd4b1xX83xX3xX15xX16xX36xX3axX3xXexX1xX36xX15xX1xX3xX5xd5dbxXbxX3xX49xX4axXdxX3xX8axX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xX3xX95xXdxX82xXexX3xX74xX6xX83xX3xX6dxX2x45b3xXd8xa474xX3xX72xX3xX9fxXa2xX2x7ecfxX70x4eb0xX3xX15xX16xX36xX3axX3xX2xX9fxX58xXd8xX58xX9fxXa2xX2xXe1xXe3xX3xX49xX4axXdxX3xX8axX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xX3xXex8f49xX15xX1xX3xX27xX28xX29xX15xX16xX3xXcxX2exX1fxX3x3212x7723xX3xXex8a47xX3xX4xX1xd3a1xX4xX3xX5xc268xX3xX4dxX7exX3xX15xXdxX82xX83xX3xX35xX36xX3xXexX2exX6xX3fxX3xX7xX19xX4xX1xX3x328bxX1exX1fxX6xX3xX22xX6xX15xX1xX3xX27xX28xX29xX15xX16xX3xXcxX2exX1fxX3xX31xX32xX6xX3xX35xX36xX3xX15xX6xX3axb881xX3xX4xX1xX3fxX3xX4xX19xX4xX3xX4xX46xXbxX3xX49xX4axXdxX3xX8axX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xXe3xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX22xX3fxX3xc1d0x8e6axd596xX3xX113x65bfxX15xX16xX3xX1xX32x434fxX15xX16xX3xX27xX28xX29xX15xX16xX3xXcxX2exX1fxX3xXex338axXdxX3xXexX1xX36xX15xX1xX3xXbxX1x5910xX3xX49xX36xX3xX74xX4axXdxX3xXexX36xXdxX3xXexX2ex4eddx9d1axX3xXcxX1xX6xX83xX3xX22x5a3exX3x5818xX28xX117xXdxX3xX5xX11fxX3xX4xcfe4xX3xX113xX194xXdxX3xX22xXdxX82xX15xX3xX5xX114xX15xX1xX3xX113xX194xX3fxX3xX4xX19xX4xX3xX17cxX6xX15xX3xX1exX29xX15xX16xXe3xX3xX95xXacxX15xX3xXbxX1x7b3bxX15xX16xX3xXcxX105xX15xX1xX3xcf16xX3axXe3xX3xX113xX194xXdxX3xX22xXdxX82xX15xX3xX49xX4axXdxX3xX113xX17fxX15xX16xX3xX1xX32xX185xX15xX16xX3xX27xX28xX29xX15xX16xX3xXcxX2exX1fxX3xXexX194xXdxX3xXexX1xX36xX15xX1xX3xXbxX1xX19fxX3xX49xX36xX3xX74xX4axXdxX1afxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX22xX3axXaxX12xX0xXexX6xX1b9xX5xX10xX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX83xX6xX2exX16xXdxX15xc7dfxX9fxXbxX31xX3xX6xX28xXexX3fxXaxX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX22xX12xX0xXdxX83xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x4848xXdxX22xXexX1xX9xXaxXe1x81c3xXa2xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXax4f29xX9fxXa2xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX3xX1xXexXexXbxX257xX58xX58xX1b9xX6xX3fxdaffxX28xX6xX15xX16xXexX2exXdxX1afxX35xX15xX58xXbxX3fxX2exXexX6xX5xX7xX58xXa2xX58xXcxX2exX28xX3fxX15xX16xX29fxX28xX6xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX58xX22xX7xX35xX7xX22xX35xX7xX22xX35xX7xX22xX1afxb006x344dx76f6xXaxX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX22xX12xX0xX58xXexX2exX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX22xX12xX0xXbxX12xX1exX194xXdxX3xX22xXdxX82xX15xX3xX17axX17bxX17cxX3xX113xX17fxX15xX16xX3xX1xX32xX185xX15xX16xX3xX113xX17fxX15xX16xX3xX1xX32xX185xX15xX16xX3xX27xX28xX29xX15xX16xX3xXcxX2exX1fxX3xXexX194xXdxX3xX49xX36xX3xX74xX4axXdxX3xXexX2exX6xX3fxX3xX7xX19xX4xX1xX3xX4xX1xX3fxX3xX4xX19xX4xX3xX4xX46xXbxX3xX49xX4axXdxX3xX8axX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xX3xXexX2exX3fxX15xX16xX3xXexX105xX15xX1xX0xX58xXexX22xX12xX0xX58xXexX2exX12xX0xX58xXexX6xX1b9xX5xX10xX12xXcxX1xX19xX15xX16xX3xXd8xX58xX9fxXa2xXa2xXa9xXe3xX3xXcxX1xX1f3xX3xXexX32xcff2xX15xX16xX3xX17axX1x8145xX15xX1xX3xXbxX1xX1f3xX3xX113xX114xX3xX2exX6xX3xX27xX28xX3axX51xXexX3xX113xX1fxX15xX1xX3xX7xX19fxX3xX2xX9fx74d2xX2xX58xX27xX1exX72xXcxXcxX16xX3xX5xX46xX3axX3xX15xX16xX36xX3axX3xX9fxX58xX2xXa2xX3xX1xX36xX15xX16xX3xX15xXacxX83xX3xX5xX36xX3xX136xX74xX16xX36xX3axX3xX8axX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xX3xX95xXdxX82xXexX3xX74xX6xX83xX154xX3xX35xX37dxXdxX3xX83xc1f8xX4xX3xX113xX383xX4xX1xX3xX113xX4axX15xX16xX3xX35xXdx9048xX15xX3xX4xX19xX4xX3xXex58c9xX15xX16xX3xX5xX37dxXbxX3xX15xX1xX76xX15xX3xX22xX76xX15xXe3xX3xX4xX19xX4xX3xXexX117xX3xX4xX1xX11bxX4xX3xX31xX114xX3xX1xX4axXdxX3xXexX1xX6xX83xX3xX16xXdxX6xX3xX4x4217xX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4dxX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xXe3xX3xX4dxX1xX28xX3axX51xX15xX3xXexX36xXdxXe3xX3xX31xX76xX3axX3xX22xX1b7xX15xX16xX3xX31xX114xX3xX1xX4axXdxX3xX1xX55xX4xX3xXexXbbxXbx8421xX3xXexX42bxX15xX3xX35xXdxX15xX1xX3xX15xX1x62d1xX15xX16xX3xX16xX32xX185xX15xX16xX3xX7xX19xX15xX16xX3xX1xXdxX51xX28xX3xX1xX55xX4xXe3xX3xXexXbbxXbxX3xXexX1xb3d1xXe3xX3xX4xX19xX3xX15xX1xX76xX15xX3xX4xX1c2xX3xXexX1xX36xX15xX1xX3xXexX383xX4xX1xX3xXexX2exX3fxX15xX16xX3xX4xX42bxX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xX4dxX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xXe3xX3xX4dxX1xX28xX3axX51xX15xX3xXexX36xXdxX1afxX3xc226xX14xX4xX3xX22xb3e8xX3xX2exX6xX3xX113xd01exXdxX3xX4xX1xXbbxX83xX3xX1xX185xX15xX3xX7xX3fxX3xX35xX37dxXdxX3xXbxX1xX3fxX15xX16xX3xXexX2exX36xX3fxX3xX4xX1xX28xX15xX16xX3xX4xX1f3xX6xX3xX4xX29xX3xX15xX32xX37dxX4xXe3xX3xX15xX1xX32xX15xX16xX3xX49xX4axXdxX3xX8axX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xX3xX27xX28xX29xX15xX16xX3xXcxX2exX1fxX3xX113xX114xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX2exXdxX48exX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX1c2xX15xX16xXe3xX3xX1xX3fxX194xXexX3xX113xX4axX15xX16xX3xXexX383xX4xX1xX3xX4xX1b7xX4xX1afxX3xXcxX3fxX36xX15xX3xXexX105xX15xX1xX3xX1xXdxX82xX15xX3xX4xX1c2xX3xX28axX1afxX9fxXa9xXa2xX3xXexX117xX3xX4xX1xX11bxX4xX3xX4dxX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xX3xXex7da7xX3xXexX105xX15xX1xX3xX113xX51xX15xX3xX4xX185xX3xX7xb46exXe3xX3xXa9xXa9xX27exX3xXexX2exX28xX15xX16xX3xXexX76xX83xX3xX1xX55xX4xX3xXexXbbxXbxX3xX4xX4axX15xX16xX3xX113xX17fxX15xX16xX3xXbxX1xX3e5xX4xX3xX35xX3e5xX3xX4xX1xX3fxX3xX35xXdxX82xX4xX3xX1xX55xX4xX3xXexXbbxXbxX3xX4xX1f3xX6xX3xX31xX114xX3xX1xX4axXdxX1afxX3xX49xX4axXdxX3xX8axX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xX3xXexX105xX15xX1xX3xX4x6205xX15xX16xX3xX113xX114xX3xX31xX76xX3axX3xX22xX1b7xX15xX16xX3xX1xXdxX82xX28xX3xX29fxX28xX29xX3xX4xX19xX4xX3xXbxX1xX3fxX15xX16xX3xXexX2exX36xX3fxX3xXexX1xXdxX3xX113xX28xX6xX3xX15xX1xX32xX3xX136xX2d3xXdxX6xX3xX113x6e5cxX15xX1xX3xX1xXdxX51xX28xX3xX1xX55xX4xX154xXe3xX3xX136xaf2cxX1eaxX15xX16xX3xX1xX55xX3xX4dxX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xX154xXe3xX3xX136xX49xX4axXdxX3xX113xX17fxX15xX16xX3xX1xX32xX185xX15xX16xX3xX4dxX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xX154xX1afxX1afxX1afxX3xX1exX51xX15xX3xX15xX6xX3axXe3xX3xX29fxX28x970axX3xX4dxX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX46xXbxX3xXexX2exX3fxX15xX16xX3xXexX105xX15xX1xX3xX113xX114xX3xX35xXbbxX15xX3xX113xX4axX15xX16xX3xX113xX32xX1aexX4xX3xX1xX185xX15xX3xX28axXa2xXa2xX3xXexX7exX3xX113xX17fxX15xX16xXe3xX3xXexXdxX51xXbxX3xX7xX11bxX4xX3xX4xX1xX3fxX3xX9fxX1afxXe1xXa2xXa2xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX35xXdxX3f4xX15xX3xX15xX16xX1xd6ebxX3fxX3xX113x8f4fxX3xX35xX36xX3fxX3xX1exX194xXdxX3xX1xX55xX4xXe3xX3xX17axX6xX3fxX3xX113x63fexX15xX16xX3xX35xX36xX3xX113x56fexX3xX113xX3fcxX28xX3xX22xX36xXdxX3xX1xX194xX15xX3xX4xX1xX3fxX3xX16xX3fcxX15xX3xX28axX1afxXa2xXa2xXa2xX3xX5xX32xX1aexXexX3xX1xX55xX4xX3xX7xXdxX15xX1xXe3xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX35xXdxX3f4xX15xX3xX15xX16xX1xX6dbxX3fxX3xX35xX32xX1aexXexX3xX4dxX1xX1c2xX3xX1xX55xX4xX3xX16xXdxcff0xXdx8cedxX3xX74xX16xX3fxX36xXdxX3xX1xX3fxX194xXexX3xX113xX4axX15xX16xX3xX4dxX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xXe3xX3xX4dxX1xX28xX3axX51xX15xX3xXexX36xXdxXe3xX3xX49xX4axXdxX3xX8axX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xX3xXexX105xX15xX1xX3xX4xX1eaxX15xX3xX5xX36xX83xX3xX15xX1eaxX15xX16xX3xX4xX19fxXexX3xX5xXdxX3f4xX15xX3xX4dxX51xXexXe3xX3xXbxX1xX19fxXdxX3xX1xX1aexXbxX3xX4xX19xX4xX3xX5xX1b7xX4xX3xX5xX32xX1aexX15xX16xX3xX31xX114xX3xX1xX4axXdxXe3xX3xXexX2exX6xX15xX1xX3xXexX1xX1f3xX3xX7xX1b7xX3xX1f3xX15xX16xX3xX1xX4axX3xX4xX1f3xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX22xX3fxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX82xXbxXe3xX3xXexX117xX3xX4xX1xX11bxX4xXe3xX3xX4xX19xX3xX15xX1xX76xX15xX3xX113xX19fxXdxX3xX35xX37dxXdxX3xX29fxX28xX679xX3xX4dxX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xXe3xX3xX113xbf0fxX3axX3xX83xX194xX15xX1xX3xX4xX42bxX15xX16xX3xXexX19xX4xX3xXexX28xX3axX3f4xX15xX3xXexX2exX28xX3ax5652xX15xXe3xX3xX35xXbbxX15xX3xX113xX4axX15xX16xX3xX113xX48exX3xX83xX55xXdxX3xX15xX16xX32xX4d9xXdxX3xX22xX76xX15xX3xX15xX1xXbbxX15xX3xXexX1xX11bxX4xX3xX7xX76xX28xX3xX7x8315xX4xX3xXexX383xX15xX1xX3xX4xX1xX46xXexX3xX29fxX28xX6xX15xX3xXexX2exX55xX15xX16xX3xX35xX36xX3xX7xX1b7xX3xX4xX3fcxX15xX3xXexX1xXdxX51xXexX3xXbxX1xX29xXdxX3xX31xX76xX3axX3xX22xX1b7xX15xX16xX3xX31xX114xX3xX1xX4axXdxX3xX1xX55xX4xX3xXexXbbxXbxX462xX3xX29fxX28xX6xX3xX113xX1c2xX3xX4dxX1xX42bxX15xX16xX3xX15xX16xX584xX15xX16xX3xX15xX76xX15xX16xX3xX4xX6xX3fxX3xX22xX76xX15xX3xXexX2exX383xXe3xX3xX113xX36xX3fxX3xXexX194xX3fxX3xX15xX1xX76xX15xX3xX5xX1b7xX4xXe3xX3xX1b9xX17fxXdxX3xX22xX32xX6fbxX15xX16xX3xX15xX1xX76xX15xX3xXexX36xXdxX3xX4xX1xX3fxX3xX29fxX28xX3f4xX3xX1xX32xX185xX15xX16xX1afxX3xX74xX1xX76xX15xX3xX22xX1fxXbxX3xX15xX36xX3axXe3xX3xX17axX17bxX17cxX3xX113xX17fxX15xX16xX3xX1xX32xX185xX15xX16xX3xX27xX28xX29xX15xX16xX3xXcxX2exX1fxX3xXexX194xXdxX3xX49xX36xX3xX74xX4axXdxX3xX113xX114xX3xXexX36xXdxX3xXexX2exX1aexX3xX28axX9fxXa2xX3xX4xX28xX19fxX15xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX136xX1exX1fxX6xX3xX22xX6xX15xX1xX3xX27xX28xX29xX15xX16xX3xXcxX2exX1fxX3xX31xX32xX6xX3xX35xX36xX3xX15xX6xX3axX154xX3xX4xX1f3xX6xX3xXexX19xX4xX3xX16xXdxX29xX3xX74xX16xX28xX3axX11fxX15xX3xX95xXacxX15xX3xd6fexXdxXe3xX3xX83xX4axXexX3xX15xX16xX32xX4d9xXdxX3xX4xX3fxX15xX3xX4xX1f3xX6xX3xX27xX28xX29xX15xX16xX3xXcxX2exX1fxX3xX113xX6xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX19fxX15xX16xX3xXexX194xXdxX3xX49xX36xX3xX74xX4axXdxX3xX16x4bcbxXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX46xXbxX3xX49xX4axXdxX3xX8axX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xX3xXexX2exX3fxX15xX16xX3xXexX105xX15xX1xX3xX35xX36xX3xXexX14xX15xX16xX3xX9fxXa2xX1afxXa2xXa2xXa2xX1afxXa2xXa2xXa2xX3xX4xX1xX3fxX3xX27xX28xX679xX3xX8axX1xX28xX3axX51xX15xX3xX1xX55xX4xX3xXexX105xX15xX1xX1afxX3xXcxXdxX15xXe3xX3xX29xX15xX1xX257xX3xXcxX49x8b9exX74xX49xX3xXcx71dcx7e8cxX17a


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trên 14 tỷ đồng cho hoạt động khuyến công

Trên 14 tỷ đồng cho hoạt động khuyến công
2014-09-15 07:26:34

(QT) - Ngày 12/9/2014, Trung tâm Khuyến công& Xúc tiến thương mại (KC&XTTM) thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Các...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết