Cập nhật: 12/01/2016 00:05 GMT+7
9903xce05xf3e3xa00bxe2d3xeb93x124d0xc8b8xfa4exX7x11a08xfc8cxd8c7xdecbx12eb2xb051xX5xd435xXaxb56exXcxa724x9df4x12071xX3x11595xdbd0x11080xX3xXcxc6d6xXexX3xX4xX1x1437bxX3xX15xX16x10415xab52xXdxX3xeaddxX1xX19x109d1xX1dxXexX3xXexbf3axXex12f82xX3xXexfde1x1119fxX3xcd5dxec43xX3xX4x12320xXdxX34xX3xX15xX16xX26xX27xXdxX3xX16xXdxX1axX3xX15xX10xX22xX3xac70x12ae3xX15xX3x10ae0xX1axX3xX1xe13fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX54xe92exX15xX16xX3xX4xX6xX22xX0xc436xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdd25xX10xX6x11a53xXaxX12xe3f5xe275xXcx131f0xX3xae90xX3x1386cx13d4bxX15xX16xX3xX2xX2xX69xX2xX69xdb8dxea5axX2xe042xX34xX3xX78x120bexXdxX3x11533xd073xX22xX3xXexX37x12406xX3xdb51xX16xX26xX27xXdxX3xX2axX1xX19xX2dxX1dxXexX3xXexX32xXexX3xX54xX1axX3xXexX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX4xX3exXdxX3xXexc10axX15xX1xX3xX7fxX19xX9axX15xX16xX3xXcxX37x11a17xX3xXbxX1x129abxXdxX3xX1xX9fxXbxX3xX54xfbb8xXdxX3xXa1xX1xab4dxX3axX3xXexc1e4xX15xX1xX3xX15xX16xX19xX2dxeef0xX15xX3xX78xX26xXd9xX15xX16xX3xXcxX1xXdxXeaxX15xX3xX7exX7fxX19xX9axX15xX16xX3xXcxX37xXcdxX81xX3xXexd600xX3xX4xX1xa08dxX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXexX3xX99xfb7dxX15xX1xX3xXcxX1xe90exX15xX3xX8fxX90xX2xX92xX3xX4xX1xX22xX3xX15xX16xX26xX27xXdxX3xX2axX1xX19xX2dxX1dxXexX3xXexX32xXexX34xX3xXexX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX4xX3exXdxX3xX54xX1axX3xX15xX16xX26xX27xXdxX3xX16xXdxX1axX3xX15xX10xX22xX3xX50xX51xX15xX3xXexX37xb70dxX15xX3xX50xXcdxX6xX3x12b26xX1axX15xX3xXexX1xXcdxX3xXexX37x122b6xX15xX3xfd8bxec1fxX6xX3x13261xXdxXeaxXexX3xX54xX1axX3xecdex12481xX3xbb37xXdxX22xX3xX179xXdxXeaxXexX3xX7exX1xX19xX2dxXeaxX15xX3xX184xXdxX22xX3xac28xXdxX15xX1xX81x144ebxX0xXexX6xX168xX5xX10xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX3axX6xX37xX16xXdxX15x11adexX8fxXbxX181xX3xX6xX19xXexX22xXaxX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX7bxX12xX0xXdxX3axX16xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX69xX69xX4xX19dxX168xX6xX22xX18xX19xX6xX15xX16xXexX37xXdxX19dxX54xX15xX69xX7bxX10xX7xX2axXexX22xXbxX69xX15xX10x13042xX7xX69xX2xX92xX90xX8fxX69x110f5x10a5axX7bxX8fxX90xX90xX90x13ad8xe60fxac91xXexX2xX90xX1fcxX1fcxX90xX1fcxX5xX2xX19dxdec9xXbxX16xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXexX7bxX12xX0xX69xXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX7bxX12xX0xXbxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXexX3xX4xX1xX22xX3xX15xX16xX26xX27xXdxX3xX2axX1xX19xX2dxX1dxXexX3xXexX32xXexX34xX3xXexX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX4xX3exXdxX34xX3xX15xX16xX26xX27xXdxX3xX16xXdxX1axX3xX15xX10xX22xX3xX50xX51xX15xX3xf54bxX3xXexX1xXcdxX3xXexX37xX172xX15xX3xX175xX176xX6xX3xX179xXdxXeaxXexX3xX54xX1axX3xX181xX182xX3xX184xXdxX22xX3xX179xXdxXeaxXexX3xX83xX3xef6fxX15xX1xX1b2xX3xXa1xX78x12514xXa1xX3xX99xe9b0xXa1xX0xX69xXbxX12xX0xX69xXexX7bxX12xX0xX69xXexX37xX12xX0xX69xXexX6xX168xX5xX10xX12xd95cxXcdxXbxX3xX15xX1axX2dxX34xX3xX50xX22xX1axX15xX3xX50xX182xX3xXexX37xX6xX22xX3xX92xX90xX3xX7xX19xX172xXexX3xX18xX19xX1axX3xX7exXexX37xXcdxX3xX16xXdxX86xX3xX1fbxX90xX90xX19dxX90xX90xX90xX3xX50xX3bxX15xX16xX69xX7xX19xX172xXexX81xX3xX16xX3bxX3axX1b2xX3xX4xX1x9b11xX15xX3xX172xX3axX34xX3xX3axfc39xX3xX2f2xX15xX3xX5xXdx11e25xX15xX34xX3xXexXdxX301xX15xX3xX3axX14xXexX3xX4xX1xX22xX3xX92xX90xX3xX15xX16xX26xX27xXdxX3xX2axX1xX19xX2dxX1dxXexX3xXexX32xXexX34xX3xXexX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX4xX3exXdxX3xX54xX1axX3xX15xX16xX26xX27xXdxX3xX16xXdxX1axX3xX15xX10xX22xX3xX50xX51xX15xX19dxX3x12e71xX121xX2dxX3xX5xX1axX3xX15xX1xd8cdxX15xX16xX3xX3axXdexX15xX3xX18xX19xX1axX3xX4xXdexX3x11726xX3xX15xX16xX1xb6d2xX6xX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xXexX1xb7f4xX4xX3xX16xXdxcc22xXbxX3xX4xX86xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX50xXe2xX15xX1xX3xX4xXdexX3xXexX1xX161xX3axX3xX50xXdxX301xX19xX3xX2axXdxXeaxX15xX3xX4xX1xX19x124fdxX15xX3xX168xXcdxX3xX50xXdexX15xX3xXcxX1dxXexX3xX99xX11bxX15xX1xX3xXcxX1xX121xX15xX3xX50xf8f7xX3axX3xX172xX3axX19dxX3xX348xX26xX9fxX4xX3xX168xXdxX1dxXexX34xX3xXa1xX1xXdexX3axX3xXexXe2xX15xX1xX3xX15xX16xX19xX2dxXeaxX15xX3xX78xX26xXd9xX15xX16xX3xXcxX1xXdxXeaxX15xX3xX7bxX22xX3xX6xX15xX1xX3xX198xX161xX3xX348xXe2xX15xX1xX3xXcxX1xX10axX4xX3xX7exX1fcxX1f5xX3xXexX19xX106xXdxX34xX3xXexX37xX375xX3xXex11e2cxXdxX3xXexX1xX3exX15xX3xX78xX1axX3xXcxX121xX2dxX34xX3xX181xX182xX3xXcxX37xXdxXeaxX19xX3xe6e2xX15xX34xX3xX1xX19xX2dxXeaxX15xX3xXcxX37xXdxXeaxX19xX3x1244fxX1xX22xX15xX16xX81xX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xX5xX32xXbxX3xX54xX1axX22xX3xX15xX2f2xX3axX3xX8fxX90xX2xX8fxX19dxX3xXcxaa41xX3xX2axX1xXdxX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xX5xX32xXbxX3xX50xX1dxX15xX3xX15xX6xX2dxX34xX3xXa1xX1xXdexX3axX3xX78xX26xXd9xX15xX16xX3xXcxX1xXdxXeaxX15xX3xX50xX182xX3xX2axX161xX19xX3xX16xX58xXdxX3xX4xX86xX4xX3xX15xX1xX1axX3xX1xX9axX22xX3xXexX121xX3axX3xX5xX1axX3xX4xX22xX15xX3xX10xX3axX3xX18xX19xX161xX3xX1xX26xX51xX15xX16xX3xX50xX6xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xXd1xX15xX16xX34xX3xX5xX1axX3axX3xX54xXdxXeaxX4xX3xXexX37xX22xX15xX16xX3xX54xX1axX3xX15xX16xX22xX1axXdxX3xX15xX26xXd9xX4xX3xX1xX26xXd9xX15xX16xX3xX54xX301xX3xXexXc1xX15xX1xX3xX7fxX19xX9axX15xX16xX3xXcxX37xXcdxX3xX168xdbdbxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX301xX19xX3xX7xX19xX172xXexX3xX18xX19xX1axX3xX360xX3xX15xX16xX1xX365xX6xX3xX7bxX1axX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX15xX1xX351xX15xX16xX3xX3axX9axX15xX1xX3xX50xX27xXdxX3xX2axX1xX3exX15xX16xX3xX3axX6xX2dxX3xX3ax13c6dxX15xX3xX54xXd9xXdxX3xXexX106xX15xX16xX3xXexX37xXcdxX3xX16xXdxX86xX3xXexX37xX161xX15xX3xX1fcxX90xX90xX3xXexX37xXdxXeaxX19xX3xX50xX3bxX15xX16xX19dxX3xbedfxX3xX175xX61xX15xX16xX3xX15xX16xX1axX2dxX34xX3xX99xX96xX3xX4xX1xXc1xX3xX1xX19xX2dxX3xX99xX96xX3xX50xX96xXdxX3xX99xXdxX161xX15xX3xXbxX1xba6exX15xX16xX3xX7fxX19xX9axX15xX16xX3xXcxX37xXcdxX3xXbxX1xXd1xXdxX3xX1xX9fxXbxX3xX54xXd9xXdxX3xX99xX86xX22xX3xX85xX1axXdxX3xX184xX57bxX15xX3xX16xXdxX9axXdxX3xXbxX1xXdexX15xX16xX3xX54xX1axX3xX175xX3exX15xX16xX3xXexX2dxX3xX15xX26xXd9xX4xX3xX16xXdxX9axXdxX3xX2axX1xX86xXexX3xX85xX19xX15xXexX22xX37xX2dxX3xX42exX10xXbxX7xXdxX175xX22xX3xX179xXdxXeaxXexX3xXa1xX6xX3axX3xXexX106xX3xX4xX1xX10axX4xX3xXexX37xX6xX22xX3xXexX14xX15xX16xX3xX8fxX1fbxX90xX3xX4xX1xXdxX1dxX4xX3xX4xX1xX2f2xX15xX3xX172xX3axX34xX3xXexX106xX15xX16xX3xXexX37xXcdxX3xX16xXdxX86xX3xX16xX3b3xX15xX3xX1fbxX90xX3xXexX37xXdxXeaxX19xX3xX50xX3bxX15xX16xX3xX4xX1xX22xX3xX8fxX1fbxX90xX3xX1xX58xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX50xX3bxX15xX16xX3xX168xX1axX22xX3xX7bxX121xX15xX3xXexX96xX4xX3xX42exX6xX3xee2exX3exX34xX3xX179xX121xX15xX3xX649xXdxX301xX19xX3xX4xXdexX3xX1xX22xX1axX15xX3xX4xX9axX15xX1xX3xX2axX1xXdexX3xX2axX1xX2f2xX15xX3xXexX1xX19xX96xX4xX3xX4xX86xX4xX3xXexX37xX26xX27xX15xX16xX3xX3axX3b3xX3axX3xX15xX22xX15xX3xXexX37xX161xX15xX3xX50xXcdxX6xX3xX168xX1axX15xX3xX181xX182xX3xX41exX3xX179xX6xX22xX34xX3xX1xX19xX2dxXeaxX15xX3xX348xX6xX2axX37xX3exX15xX16xX19dxX3x13462xXdexX15xX3xX18xX19xX1axX3xX15xX1axX2dxX3xX50xX26xX9fxX4xX3xX99xX96xX3xX50xX96xXdxX3xX99xXdxX161xX15xX3xXbxX1xX57bxX15xX16xX3xX7fxX19xX9axX15xX16xX3xXcxX37xXcdxX3xX54xX32xX15xX3xX50xX96xX15xX16xX34xX3xX18xX19xX2dxX161xX15xX3xX16xXdexXbxX3xXexX44exX3xX4xX86xX4xX3xXexX106xX3xX4xX1xX10axX4xX3xX1xX9axX22xX3xXexX121xX3axX3xXexX37xX22xX15xX16xX3xX54xX1axX3xX15xX16xX22xX1axXdxX3xXexXc1xX15xX1xX19dxX3xX348xX121xX2dxX3xX5xX1axX3xX54xXdxXeaxX4xX3xX5xX1axX3axX3xXexX1x12206xX3xX1xXdxXeaxX15xX3xXexX37xX19xX2dxX301xX15xX3xXexX1xXd1xX15xX16xX3xXexX26xX51xX15xX16xX3xXexX1xX121xX15xX3xXexX26xX51xX15xX16xX3xX86xXdxX3xX4xe784xX6xX3xX7bxX121xX15xX3xXexX96xX4xX3xXexX6xX34xX3xX54xX44exX6xX3xXexX1xX72axX3xX1xXdxXeaxX15xX3xXexXe2xX15xX1xX3xX4xX9axX3axX3xX16xX52cxX15xX3xX168xXdexX3xX16xXdxX351xX6xX3xX99xX96xX3xX50xX96xXdxX3xX99xXdxX161xX15xX3xXbxX1xX57bxX15xX16xX3xX54xXd9xXdxX3xX50xXcdxX6xX3xXbxX1xX26xX51xX15xX16xX34xX3xX16xXdexXbxX3xXbxX1xX3b3xX15xX3xX4xX753xX15xX16xX3xX4xXd1xX3xXexX1xX1dxX3xXexX37xX32xX15xX3xX168xXdxX161xX15xX3xXbxX1xX57bxX15xX16xX3xXexX22xX1axX15xX3xX7bxX121xX15xX3xX54xX351xX15xX16xX3xX4xX1xX52cxX4xX3xX15xX51xXdxX3xX168xXdxX161xX15xX3xX16xXdxXd9xXdxX19dxX3xXa1xX78xX291xXa1xX3xX99xX295xXa1xX83xX3xX42exX78xbe65xffe6xX175xX3xXcxa67fx9c74xXa1xX184xX0xX69xXbxX12


Các tin đã đưa

Chính thức đưa xe buýt vào hoạt động

Chính thức đưa xe buýt vào hoạt động
2016-01-12 00:04:27

(QT) - Hôm qua 11/1/2016, tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàn Mỹ tổ chức lễ khai trương và đưa xe buýt vào hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đến...

Triển khai nhiệm vụ công tác tòa án năm 2016

Triển khai nhiệm vụ công tác tòa án năm 2016
2016-01-11 07:30:27

(QT) - Ngày 8/1/2016, TAND tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tòa án năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tham dự hội nghị có tập thể lãnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết