Cập nhật: 18/07/2016 05:48 GMT+7
212ax4f11x789fx72d3x92b2x3956x9397x7138x8a31xX7x7037x4d7ax4383x244dx4b6bx5573xX5x33ffxXax4ea4xXcx8946x633ax7ccbxX3x2367x7fd2x2cb9xX3xX4xX1x3e0dxX3xX4x874fxX4xX3xX16xXdxX6xX3xa389x304fxX15xX1xX3xX4xX1x7939xX15xX1xX3xX7xX21xX4xX1x9808xX3xX15x9389xX15xX3xX15xX1x8b6fxX15xX3xX15xX1xXdx25c7x36a5xX3xX4xX1x2709xXexX3xX28x60b3xX4xX3x80bcxX6xX3xX4xX6xX46x7f53xX51xXdxX1ex9a67xXdxX15xX0xX57xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2917xX10xX6xX51xXaxX12x464dx53a5xXcx6176xX3x3a13xX3x7736xX16xX1ax4a4exX3xX2x4789xX57x8550xX57x9372x4e67xX2xX81xX37xX3x9a50xX6xX15xX3xXcxX1x6fc1x263dxX15xX16xX3x39ebxa1b1xX3xX74xX8bxXcx687fxX77xX3x63daxX1exX1axX15xX3x63e4xX1xa57bxXdxX3x21abxX1exX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdx4fd4xXbxX3xXex50a5xX15xX1xX3xX75xX19xa4a0xX15xX16xX3xXcx6997x8aa2xX3xXbxX1xXa6xXdxX3xX1x745fxXbxX3xX96x8abbxXdxX3xX8bxXcxX9cxX3xX9fxX1exX1axX15xX3xXa4xX1xXa6xXdxX3xXa9xX1exX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXb3xXbxX3xXcx836cxa717xX3xX6exXbdxXdxX3xXeexX1x480dxX15xX16xX3xXex82dfxX3xX4xX1x8307xX4xX3xX4xX1xX91x4ae7xX15xX16xX3xXexXc2xX29xX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX4xX21xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX28xX29xX15xX1xX3xX4xX1xX2fxX15xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX37xX3xX15xX3axX15xX3xX15xX1xX3fxX15xX3xX15xX1xXdxX45xX46xX3xX4xX1xX4axXexX3xX28xX4exX4xX3xX51xX6xX3xX4xX6xX46xX57xX51xXdxX1exX5bxXdxX15xX3xX96xX1axX3xX15xX16xX91xX3xX51xX3fxX15xX3xX4x285fxX3xX1xX1exX1axX15xX3xX4xXbdxX15xX1xX3x3ebfxX1xX168xX3xX174xX1xa279xX15xX3x7688xX3xXexX1xXc3xX3xXexXc2xX4axX15xX3x52c6x5e48xX6xX3xX9cxXdxXb3xXexX37xX3xX1xX19xX7exXb3xX15xX3xa46exXdxX1exX3x9486xXdxX15xX1xXefxX0xXexX6xa473xX5xX10xX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX46xX6xXc2xX16xXdxX15x241exX85xXbxX5bxX3xX6xX19xXexX1exXaxX12xX0xXexXc2xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX46xX16xX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX57xX57xX4xXefxX1a4xX6xX1exX18xX19xX6xX15xX16xXexXc2xXdxXefxX96xX15xX57xX51xX10xX7xX174xXexX1exXbxX57xX15xX10x2d76xX7xX57xX2xX81xX85x27e5xX57x2606x48fcxX51xX2xX86x3b6dxX1f7xX1f8xX1f7xX2xXexX2xX2xX86xX2xX85xX81xX5xX2xXefx33e7xXbxX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX51xX12xX0xX57xXexXc2xX12xX0xXexXc2xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX4xX21xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX28xX29xX15xX1xX3xX4xX1xX2fxX15xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX37xX3xX15xX3axX15xX3xX15xX1xX3fxX15xX3xX15xX1xXdxX45xX46xX3xX4xX1xX4axXexX3xX28xX4exX4xX3xX51xX6xX3xX4xX6xX46xX3xX96xX1axX3xX15xX16xX91xX3xX51xX3fxX15xX3xX4xX168xX3xX1xX1exX1axX15xX3xX4xXbdxX15xX1xX3xX174xX1xX168xX3xX174xX1xX17axX15xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX51xX12xX0xX57xXexXc2xX12xX0xX57xXexX6xX1a4xX5xX10xX12xXcxX3axXdxX3xX4xX1xX91xX106xX15xX16xX3xXexXc2xX29xX15xX1xX37xX3xX8bxXcxX9cxX3xX9fxX1exX1axX15xX3xXa4xX1xXa6xXdxX3xXa9xX1exX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXb3xXbxX3xXexXb7xX15xX1xX3xX75xX19xXbdxX15xX16xX3xXcxXc2xXc3xX3xX96xX1axX3xXcxXeexXefxX3xX6exXbdxXdxX3xXeexX1xXf7xX15xX16xX3xX28x4d1fxX3xX3fxX15xX3xX4x97e6xX15xX3xX1x770fxXdxX3xXexX1xX17axX46xX3xX7xX168xX4xX3xX174xX1xX2faxX10xX37xX3xX28xXdx7047xX19xX3xX174xXdxXb3xX15xX3xX174xXdxX15xX1xX3xXex32ebxX37xX3xX1xX1exX1axX15xX3xX4xXbdxX15xX1xX3xX4x6ebbxX6xX3xX4xX21xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX28xX29xX15xX1xX3xX4xX1xX2fxX15xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX37xX3xX15xX3axX15xX3xX15xX1xX3fxX15xX3xX15xX1xXdxX45xX46xX3xX4xX1xX4axXexX3xX28xX4exX4xX3xX51xX6xX3xX4xX6xX46xX57xX3xX51xXdxX1exX5bxXdxX15xX3xX96xX1axX3xX15xX16xX91xX3xX51xX3fxX15xX3xX4xX168xX3xX1xX1exX1axX15xX3xX4xXbdxX15xX1xX3xX174xX1xX168xX3xX174xX1xX17axX15x8fbaxX3xX28x8ea0xX15xX16xX3xXexX1xX92xXdxX3xX4xX1x5c44xX4xX3xX4xX21xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX28xX29xX15xX1xX3xX4xX1xX2fxX15xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX37xX3xX15xX16xX91xX92xXdxX3xX15xX1xXdxX45xX46xX3xX4xX1xX4axXexX3xX28xX4exX4xX3xX51xX6xX3xX4xX6xX46xX3xX96xX1axX3xX15xX16xX91xX3xX51xX3fxX15xX3xX4xX168xX3xX15xX1xXdxX30exX19xX3xX7xX100xX4xX3xX174xX1xX2faxX10xX37xX3xXexXdxX31cxXbxX3xXexX97xX4xX3xX15x82afxX3xX5x3f8exX4xX3xX1xX106xX15xX3xX15x84a0xX6xX3xXexXc2xX1exX15xX16xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexXc2xXdx62c8xX15xX3xX174xXdxX15xX1xX3xXexX31cxX37xX3xX5bxX3fxX7exX3xX51xX3fexX15xX16xX3xX4xX19xX4exX4xX3xX7xXa6xX15xX16xXefxX3xXa9xXc3xXbxX3xX15xX1axX7exX37xX3xX28xX1exX1axX15xX3xX28xX2f0xX3xXexX14xX15xX16xX3xX1fcxX86xX3xX7xX19xX4axXexX3xX18xX19xX1axX37xX3xXexXc2xXc3xX3xX16xXdxX21xX3xX1fcxX86xX86xXefxX86xX86xX86xX3xX28xX390xX15xX16xX57xX7xX19xX4axXexX3xX4xX1xX1exX3xX1fcxX86xX3xX16xXdxX6xX3xX28xX29xX15xX1xX3xX16xXdxX6xX3xX28xX29xX15xX1xX3xX4xX1xX2fxX15xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX37xX3xX15xX3axX15xX3xX15xX1xX3fxX15xX3xX15xX1xXdxX45xX46xX3xX4xX1xX4axXexX3xX28xX4exX4xX3xX51xX6xX3xX4xX6xX46xX57xX51xXdxX1exX5bxXdxX15xX3xX96xX1axX3xX15xX16xX91xX3xX51xX3fxX15xX3xX4xX168xX3xX1xX1exX1axX15xX3xX4xXbdxX15xX1xX3xX174xX1xX168xX3xX174xX1xX17axX15xXefxX3xX9fxX3fxX7exX3xX5xX1axX3xX96xXdxXb3xX4xX3xX5xX1axX46xX3xXexX1xXdxX31cxXexX3xXexX1xX3fexX4xX3xX96xX1axX3xX28xX2f6xX7exX3x43afxX3xX15xX16xX1xa15exX6xX3xX15xX1x66f0xX46xX3xXexXc2xXdxX3xX3fxX15xX37xX3xX1xX3fbxX3xXexXc2xXcbxX3xX96xX1axX3xX16xXdxX39bxXbxX3xX28x69eexX3xX4xX21xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX28xX29xX15xX1xX3xX4xX168xX3xX4x46e9xX15xX16xX3xX96xXcfxXdxX3xX4xX21xX4xX1xX3xX46xX3axX15xX16xX37xX3xX15xX3axX15xX3xX15xX1xX3fxX15xX3xX15xX1xXdxX45xX46xX3xX4xX1xX4axXexX3xX28xX4exX4xX3xX51xX6xX3xX4xX6xX46xX57xX51xXdxX1exX5bxXdxX15xX3xX96xX1axX3xX15xX16xX91xX3xX51xX3fxX15xX3xX4xX168xX3xX1xX1exX1axX15xX3xX4xXbdxX15xX1xX3xX174xX1xX168xX3xX174xX1xX17axX15xX37xX3xXfcxX15xX3xX28xXc3xX15xX1xX3xX4xX19xX4exX4xX3xX7xXa6xX15xX16xXefxX3xXcxXdxX15xX37xX3xXbdxX15xX1xX1b5xX3x3110x6f58xX7bxX6exX3xX9fx7228xX188xX0xX57xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Cuộc thi “Tin học trẻ” tỉnh Quảng Trị năm 2016

Cuộc thi “Tin học trẻ” tỉnh Quảng Trị năm 2016
2016-07-18 05:47:59

(QT) - Chiều ngày 15/7/2016, Ban Chỉ đạo cuộc thi “Tin học trẻ” tỉnh Quảng Trị lần thứ XVIII, năm 2016 tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các tác giả đạt giải. Dự lễ bế mạc có...

Giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016

Giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016
2016-07-16 14:20:01

(QT) - Ngày 15/7/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng...

Bồi dưỡng chuyên đề hội nhập quốc tế

Bồi dưỡng chuyên đề hội nhập quốc tế
2016-07-15 06:49:40

(QT) - Hôm qua 14/7/2016, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị bồi dưỡng chuyên đề hội nhập quốc tế “Cộng đồng kinh tế ASEAN và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương” cho hơn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết