Cập nhật:  GMT+7
b9fexccb2x15017x11f6fx1139fxea11x141d9xc749xc6b5xX7x12ad6x120d3xf298xcccaxd496x110e5xX5xe58dxXax151cbxXcx11982x142f0x10fdaxX3xdb03xd1adxX4xX3xe5d2xbc41xX15xX16xX3x136afxf90bxef9bxX3xX1xXdxcfedxX18xX3x1085fx10d83xX3xX1xd962xXdxX3xXexe738xX3xX15xX16xe65fxd51fx10727xX15xX3xXex116bfxXdxX3xXexX1xXdxX27xX36xX3xXex142acxX3xX15xX14xX18xX3xfef1x13c20xX4cxX4cxX0x10c9dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12de4xX10xX6xf96bxXaxX12xXcxX46xX3xX15xX16x12f0dxX37xX3xX2xX51xX2xX51xX4cxX4dxX4cxX4cx10a1fxX3xXexX1xX10xX23xX3x11399xX36xX37xX3xX1cxe9c4xX15xX1xX3xX4xX1xX36x11b27xX15xX3xX15xX16xX1xd75dxX23xX3xX1cxX6xX3xX4xX1xXdxfa45xX36xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX1cxX23x13f52xX15xX3xX4cxX4dxX4cxX2xX3x10a20xX3xX4cxX4dxX4cxc14cxX3xXexXa2xXdxX3x11c67xX16xX1xX82xX3xX1cxX82xX15xX1xX3xX7xX3cxX3xX4dxe6ebxX51xX4cxX4dxX4cxX2xX51xXb5xe59axXaaxcdeex1471cxX3xX15xX16xX6bxX37xX3xX4cxXc3xX51xX2xX51xX4cxX4dxX4cxX2xX76xX3xX18xX19xX4xX3xX4xX1xX36xX89xX15xX3xX15xX16xX1xX8fxX23xX3xX4x13830xX6xX3x12786xX1xX36xX3xec4cxX32xX4xX3xX15xf10cxX15xX16xX3xXexX1xXfdxX15xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX46xX3xXc3xX4dxX4dxX3xX15xX16xX1xc9f6xX15xX3xX1cxeb49xX15xX16xX3xX5xf43cxX15xX3xX2xX76xXafxX3xXexde27xXdxX38xX36xX3xX1cxX119xX15xX16xX51xXexX1x146e0xX15xX16xX76xX3xX63xX23xX3xX1cxX1dxX76xX3xX18xX19xX4xX3xXb5xX1xX6bxX3xX15xe1d8xd123xX4xX3xX1x15043xX3xXexX126x147b8xX3xX1cxX1dxX15xX16xX3xX21xX22xX23xX3xX1xXdxX27xX18xX3xX2axX2bxX3xX1xX2exXdxX3x13825x12102xX60xc69exX60x11b42xX3xXexX32xX3xX15xX16xX36xX37xX38xX15xX3xXf8xX6bxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX15xX16xX3xX168xX60xX16axX60xX3xXexX32xX3xX15xX16xX36xX37xX38xX15xX3xXexX3cxXdxX3xXexX1xXdxX27xX36xX3xX15xX14xX18xX3xX4cxX4dxX4cxX4cxX3xX4x12391xX15xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX10xX23xffa1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX23xX63xX37xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xX7dxX36xX37xX3xX1cxX82xX15xX1xX3xX4xXf1xX6xX3x15763xX36xeb06xXexX3xX168xX60xX16axX60xX76xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX15xX16xX3xX168xX60xX16axX60xX3xXexX32xX3xX15xX16xX36xX37xX38xX15xX3xX1x11532xX15xX16xX3xXexX1xX132xX15xX16xX3xX21xX200xX15xX16xX3xX4cxX4cxc16fxX3xX18xX19xX4xX3xXexX1xX36xX3xX15xX1xX1dexXbxX3xXexX1xX132xX15xX16xX3xX63xX23xX3xX15xX16xX147xc5a9xXdxX3xXexX1xX6xX18xX3xX16xXdxX6xX3xX168xX60xX16axX60xX3xXexX32xX3xX15xX16xX36xX37xX38xX15xX3xX5xX32xX6xX3xX4xX1x10d91xX15xX1b4xX3x102c3xX19xX4xX3xXexX1xX36xX3xX15xX1xX1dexXbxX3xXexX1xX132xX15xX16xX3xX63xX23xX3xX15xX16xX147xX22cxXdxX3xXexX1xX6xX18xX3xX16xXdxX6xX3xX168xX60xX16axX60xX3xXexX32xX3xX15xX16xX36xX37xX38xX15xX3xX5xX32xX6xX3xX4xX1xX24dxX15xX3xXexX1x135baxXbxX3xX15xX1xX290xXexX3xX21xX200xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX4xX1xX36xX89xX15xX3xX1xX2exX3xX15xX16xX1xX8fxX23xX3xX4xXf1xX6xX3xXf4xX1xX36xX3xXf8xX32xX4xX3xX15xXfdxX15xX16xX3xXexX1xXfdxX15xX3xXexX1xX10xX23xX3xX7dxX36xX37xX3xX1cxX82xX15xX1xX3xX4xXf1xX6xX3xXcxX1xXf1xX3xXexX147xX148xX15xX16xX3xXcdxX1xcda4xX15xX1xX3xXbxX1xXf1xX3xXf8xX6bxX3xX4xX6xX23xX3xX15xX1xX290xXexX3xX21xX200xX15xX16xX3xX4cxX4dxX3xX5xde4exX15xX3xX18xX19xX4xX3xX5xX147xbea4xX15xX16xX3xX4xX30axX3xX7x13619xX3xXexXa2xXdxX3xXexX1xX22cxXdxX3xX1cxXdxX27xX18xX3xX1cxX1dxX15xX16xX1b4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX23xX63xX37xXaxX12xXcdxX14xX15xX3xX4xX19xX3xXf8xX6bxX23xX3xXb5xX16xX1xX82xX3xX1cxX82xX15xX1xX3xX7xX3cxX3xX4dxXc3xX51xX4cxX4dxX4cxX2xX51xXb5xXcbxXaaxXcdxXcexX76xX3xXexX46xX3xX15xX16xX6bxX37xX3xX2xX51xX2xX51xX4cxX4dxX4cxX4cxX76xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX15xX16xX3xX168xX60xX16axX60xX3xXexX32xX3xX15xX16xX36xX37xX38xX15xX3xX7xc334xX3xXexX1xX6xX37xX3xX1cx13f24xXdxX76xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX15xX16xX3xX168xX60xX16axX60xX3xXexX32xX3xX15xX16xX36xX37xX38xX15xX3xXexX1xX290xXbxX3xX15xX1xX290xXexX3xX5xX6bxX3xe60cxX3bfxX4dxX3xX15xX16xX1xX115xX15xX3xX1cxX119xX15xX16xX51xXexX1xX132xX15xX16xX76xX3xXexX14xX15xX16xX3xX2xXc3x123f3xX3xX15xX16xX1xX115xX15xX3xX1cxX119xX15xX16xX51xXexX1xX132xX15xX16xX3xX7xX23xX3xXf8xX148xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX15xX16xX3xX168xX60xX16axX60xX3xXexX32xX3xX15xX16xX36xX37xX38xX15xX3xX4xXf1xX6xX3xX15xX14xX18xX3xX4cxX4dxX4cxX2xX3xX167xX4xX1xX36xX89xX15xX3xX1xX2exX3xX15xX16xX1xX8fxX23xX3xX4xXf1xX6xX3xXf4xX1xX36xX3xXf8xX32xX4xX3xX15xXfdxX15xX16xX3xXexX1xXfdxX15xX3xXexXa2xXdxX3xXexX1xX22cxXdxX3xX1cxXdxX27xX18xX3xX15xX6bxX37xX3xX5xX6bxX3xXc3xX4dxX4dxX3xX15xX16xX1xX115xX15xX3xX1cxX119xX15xX16xX16cxX1b4xX3xXcbxX119xX15xX16xX3xXexX1xX22cxXdxX76xX3xX18xX19xX4xX3xX1xX14cxX3xXexX126xX150xX3xXexXdxX98xX15xX3xX1cxX1dxX15xX16xX3xX4xXf1xX6xX3xXb5xX1xX6bxX3xX15xX147xX148xX4xX3xX1cxX3cxXdxX3xXf8xX148xXdxX3xX15xX16xX147xX22cxXdxX3xXexX1xX6xX18xX3xX16xXdxX6xX3xX168xX60xX16axX60xX3xXexX32xX3xX15xX16xX36xX37xX38xX15xX3xX4xX1a7xX15xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xX5xX11exX15xX1b4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX23xX63xX37xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xX1cxX1dxX76xX3xX1cxX3cxXdxX3xXf8xX148xXdxX3xX15xX16xX147xX22cxXdxX3xXexX1xX6xX18xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xX36xX2exX4xX3xX1xX2exX3xX15xX16xX1xX8fxX23xX76xX3xX7xX3cxX3xXexXdxX98xX15xX3xX1xX14cxX3xXexX126xX150xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX46xX3x11984xX3dcxX1b4xX4cxX4dxX4dxX3xX1cxX119xX15xX16xX3xX5xX11exX15xX3xcf8fxX534xX1b4xX4dxX4dxX4dxX3xX1cxX119xX15xX16xX51xXexX1xX132xX15xX16xX3xX167xXexX14xX15xX16xX3xXafxX4cxX1b4x1423fxX4dxX4dxX3xX1cxX119xX15xX16xX16cxca98xX3xX1cxX3cxXdxX3xXf8xX148xXdxX3xX1xX2exX3xX4xX1dexX15xX3xX15xX16xX1xX8fxX23xX76xX3xX7xX3cxX3xXexXdxX98xX15xX3xX1xX14cxX3xXexX126xX150xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX46xX3xX3bfxX54fxX1b4xXafxX4dxX4dxX3xX1cxX119xX15xX16xX3xX5xX11exX15xX3xX54fxX4cxX1b4xXafxX4dxX4dxX3xX1cxX119xX15xX16xX51xXexX1xX132xX15xX16xX3xX167xXexX14xX15xX16xX3xX524xX524xX1b4xX4dxX4dxX4dxX3xX1cxX119xX15xX16xX16cxX3xXf8xX6bxX3xX1cxX3cxXdxX3xXexX147xX150xX15xX16xX3xXf4xX1xX132xX4xX3xX7xX3cxX3xXexXdxX98xX15xX3xX1xX14cxX3xXexX126xX150xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX46xX3xX2xXafxX1b4xX524xX4dxX4dxX3xX1cxX119xX15xX16xX3xX5xX11exX15xX3xX3bfxX3bfxX1b4xX4dxX4dxX4dxX3xX1cxX119xX15xX16xX51xXexX1xX132xX15xX16xX3xX167xXexX14xX15xX16xX3xX2xXc3xX1b4xX3dcxX4dxX4dxX3xX1cxX119xX15xX16xX16cxX1b4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX23xX63xX37xXaxX12xXcbxX119xX15xX16xX3xXexX1xX22cxXdxX76xX3xX63xX23xX3xX4xX1xX147xX6xX3xXexX1xX32xX4xX3xX1xXdxX38xX15xX3xX4xX22xXdxX3xX4xX132xX4xX1xX3xXexXdxX98xX15xX3xX5xX147xX30axX15xX16xX3xX15xX11exX15xX3xX5xX147xX30axX15xX16xX3xX4xX30axX3xX7xX312xX3xX15xX14xX18xX3xX4cxX4dxX4cxX4cxX3xXf8x14085xX15xX3xX5xX6bxX3xX2xX1b4xX524xX534xX4dxX1b4xX4dxX4dxX4dxX3xX1cxX119xX15xX16xX51xXexX1xX132xX15xX16xX1b4xX3x13e51xX115xX3xXexX1x14415xX76xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX15xX16xX3xX168xX60xX16axX60xX3xXexX32xX3xX15xX16xX36xX37xX38xX15xX3xXexX3cxXdxX3xX1cxX6xX3xX5xX6bxX3xX4cxX534xX76xX54fxX3xXexX126xXdxX38xX36xX3xX1cxX119xX15xX16xX51xXexX1xX132xX15xX16xX1b4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX23xX63xX37xXaxX12xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX126x10cffxX4xX0xX51xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

73 ha hồ tiêu bị nhiễm bệnh chết nhanh

73 ha hồ tiêu bị nhiễm bệnh chết nhanh
2022-01-09 20:30:46

QTO - Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV), do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa lớn kéo dài làm nhiều vườn tiêu bị đọng...

Triển khai công tác tôn giáo năm 2022

Triển khai công tác tôn giáo năm 2022
2022-01-07 17:19:24

QTO - Chiều nay 7/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì cuộc họp đánh giá công tác tôn giáo năm 2021, triển khai...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết