Cập nhật: 25/07/2019 15:57 GMT+7
4695x55fdx9772x7181x6d1cx9381x5f2bx6c9axbcccxX7x94cfx5466x71ffx6837xc761x89b4xX5xa398xXax8d9cxXcxd441xb454xb2b2xX3xX4xb47ex8700xX15xX16xX3xc4d5xcfd0xX15xX16xX3x8b05xXdxc2c3xX15xX3xX1exb8fdxX15xX3xc419xXdxX25xX15xX3xXbxX1xd206xX15xX16xX3xXbxX1xd379xX3xXexb838xa05dxX4xX1xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xa8bcxX3xX16xXdxX6xX3xX1excac4xX15xX1xX3x88fexX3x9c36xX1xa889xX3xX23x9a8cxX4xX3xX2cxXdxX25xX15xX3xX16xXdx7b66xXdxX0x66edxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5866xX10xX6x49d7xXaxX12xa2f1x6475xXcx968axX3x83c2xX3xXcxX1xX58xX4xX3xX1xXdxa367xX15xX3x848exX1x93bcxX3xXexX1xd451xX3xX7x68d1xX3x4e75x8ce6xX2xX7fxX8bxXcxX65x7e8ex7fe4xX3xX4x6877xX6xX3xX9dxX1fxX15xX16xX3xXa1x61b6xX3x9685xX46xX3xX1exX46xXdxX3xX2cxXdxX25xX15xX3xXbxX1xX33xX15xX16xX3xX7axXacxX9dxXacx70cbxX7dxX3xc92axX23xb431xX3xX23xXdxX88xX4xX3xXbxX1xa96fxX15xX3xX4x52c7xX15xX16xX3xX1exX1fxX15xX16xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX1exX29xX15xX3xX2cxXdxX25xX15xX3xXbxX1xX33xX15xX16xX3xXbxX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX4xX1xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX46xX3xX16xXdxX6xX3xX1exX4dxX15xX1xX3xX51xX3xX53xX1xX55xX3xX23xX58xX4xX3xX2cxXdxX25xX15xX3xX16xXdxX62xXdx5020xa805xX3xX9dxX1fxX15xX16xX3xXa1xXaaxX3xXacxX9dxXacxXc2xX3xXexX8dxX15xX1xX3xX1ex620exX3xX2cxX6xX15xX3xX1x6c84xX15xX1xX3xa339xX16xX1xX91xX3x8fb4xX55xXaax703dxXexX3xX23xXc7xX3xX5xX134xX15xX1xX3xX1exd281x7a8cxX3xX15xX1xXdxX88x4c67xX3xX23xX39xX3xXbxX1xXd0xX15xX3xX4xXd4xX15xX16xX3xX1exX1fxX15xX16xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX1exX29xX15xX3xX2cxXdxX25xX15xX3xXbxX1xX33xX15xX16xX3xXbxX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX4xX1xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX46xX3xX16xXdxX6xX3xX1exX4dxX15xX1xX3xX51xX3xX53xX1xX55xX3xX23xX58xX4xX3xX2cxXdxX25xX15xX3xX16xXdxX62xXdx9f2dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX154xX77xXaaxXaxX12xX13fxX16xX1xX91xX3xX144xX55xXaaxX147xXexX3xX1exc911xXexX3xX3cxX6xX3xX4xX1xX8dxX3xXexXdxX25xX55xX3xX2xb90exX1e1x7dd4xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1xXdxX11fxX3xX1exX1fxX15xX16xX3xX2cxX46xX3xX4xc7b0xX3xX7xX51xX3xXex7e41xX3xX4xX1xaaebxX4xX3xX144xX55xX3dxX15xX3xXexX3cxXdxX88xXexX3xX1exX147xX15xX3xXex9318xX15xX16xX3xX1exX1fxX15xX16xX3xX23xXdxX25xX15x8cc2xX3xX3cxX6xX3xX15xX16xX1xX91xX3xX144xX55xXaaxX147xXexX3xX4xX1xX55xXaaxX25xX15xX3xX1exXc7xX11fxX3xc4c4xXd0xXaaxX3xX77xX58xX15xX16xX3xX53xX147xX3xX1xX154xX153xX4xX1xX3xX1ex80c8xX3xXbxX1xXd0xX15xX3xX4xXd4xX15xX16xX3xXexX3cxX154xX15xX16xX3xX5xX134xX15xX1xX3xX1exX153xX154xX11fxX3xX4xX1xX8dxX3xX1exX153xX154xX11fxX3xX1exXdxXc7xX55xX3xX1xX13bxX15xX1xX3xX23xX13bxX3xXexX1fdxX3xX4xX1xX201xX4xX3xXexX3cxXdxX24fxX15xX3xX53xX1xX6xXdxX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX88xX15xX221xX3xXacxX6xX15xX3xX4xX1xX8dxX3xX1xX55xXaaxX3xX1exX29xX15xX3xX2cxXdxX25xX15xX3xXbxX1xX33xX15xX16xX3xX15ax8a6exXdxX3xX1exX29xX15xX16xX3xX4xX1xcbf9xX3xXbxX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX4xX1xX3xcc7axX7fx6fb5xX3xX1xX46xX221xX3xX1exX94xXdxX3xX23xX62xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX1exX46xXdxX3xX15axX2bbxXdxX3xX1exX29xX15xX16xX3xX4xX1xX2c5xX3xXbxX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX4xX1xX3xXexX214xX3x69e9xX7fx8eb5xX3xX1xX46xX1afxX3xX8bxX3dxX15xX3xX2cxX46xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX23cxX134xX11fxX3xX1exX1fxX15xX16xX3xX23xXdxX25xX15xX3xXexX1xX6xX15axX3xX16xXdxX6xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX154xX153xXexX3xX4xX1xXdxX3xX2cxX46xX3xXexX1xXd4xX15xX11fxX3xX2cxX1fxX15xX3xX15axX2bbxXdxX3xX1exX29xX15xX16xX3xX4xX1xX2c5xX3xXbxX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX4xX1xX3xXexX214xX3xX305xX7fx8489xX3xX1xX46xX221xX3xX1exX1fxX15xX16xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX5xX13bxX3xX4xX3dxX15xX3xX2cxX46xX11fxX3xX15xX1xXd0xX15xX3xX23xXdxX25xX15xX3xXexX3cxX153xX15axX3xX144xX55xXd0xX15xX11fxX3xX77xXd0xX15xX3xXaaxX3xX15axX2bbxXdxX3xX1exX29xX15xX16xX3xX4xX1xX2c5xX3xXbxX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX4xX1xX3xXexX214xX3xX305xX7fxX36bxX3xX1xX46xX1afxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX154xX77xXaaxXaxX12xXcxX1xX58xX4xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX15xX16xX1xX91xX3xX144xX55xXaaxX147xXexX11fxX3xXexX214xX3xXexX1xX3dxX15xX16xX3xX2xX1afxb80axX1e1xX2xX36bxX3xX1exX147xX15xX3xX15xX6xXaaxX3xX1exX134xX3xXexX3cxXdxX24fxX15xX3xX53xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXd0xX15xX3xX4xXd4xX15xX16xX3xX2d1xX303xX2d1xX3xX1exX1fxX15xX16xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX4xXa1xX6xX3xX2xX2d3xX3xX1exX29xX15xX3xX2cxXdxX25xX15xX3xXbxX1xX33xX15xX16xX3xXbxX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX4xX1xX3xX2xX1afxX305xX36bxX97xX3xX1xX46xX3xX16xXdxX6xX3xX1exX4dxX15xX1xX65xX97xX1afxX305xX2d3xX305xX3xX15xX1xXd0xX15xX3xX53xX1xb90dxX55xX3xXexX3cxX25xX15xX3xX1xX6xXdxX3xXexX55xXaaxX147xX15xX3xX2cxXdxX25xX15xX3xX16xXdxX62xXdxX1afxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX154xX77xXaaxXaxX12x4e73xXdxX88xX4xX3xXbxX1xXd0xX15xX3xX4xXd4xX15xX16xX3xX4xX3dxX15xX3xX2cxX46xX11fxX3xX1exX1fxX15xX16xX3xX23xXdxX25xX15xX3xXacxX9dxXacxXc2xX3xXbxX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX4xX1xX3xX1xX46xX3xX77xXd0xX15xX3xX2cxXdxX25xX15xX3xX16xXdxX62xXdxX3xX15xX1x6744xX15axX3xX16x8ee7xXbxX3xXbxX1x82ccxX15xX3xX2cxX1fxX154xX3xX23xX88xX3xX23xcd7cxX15xX16xX3xX4xX1x7f5cxX4xX3xX4xX1xXa1xX3xX144xX55xXaaxXc7xX15xX11fxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX2cxXdxX25xX15xX3xX16xXdxX62xXdxX11fxX3xX23x5f69xX15xX16xX3xX2cxXdxX24fxX15xX11fxX3xX23cxXd0xXaaxX3xX77xX58xX15xX16xX3xX1exX91xX6xX3xX2cxX13bxX15xX3xX2cxXdxX25xX15xX3xXbxX1xX33xX15xX16xX3xXexX3cxX154xX15xX16xX3xX7xX153xX4xX1xX11fxX3xX23xX4f2xX15xX16xX3xX15axX153xX15xX1xX1afxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX154xX77xXaaxXaxX12xXcxX1afxXcxX0xX65xXbxX12


Các tin đã đưa

Liên hoan vẽ tranh thiếu nhi năm 2019

Liên hoan vẽ tranh thiếu nhi năm 2019
2019-07-24 16:45:32

(QT) – Hôm nay 24.7.2019, Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức Liên hoan vẽ tranh thiếu nhi năm 2019 với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết