Cập nhật:  GMT+7
508dx5ff5xa16ax7b79x7714x9d79x6923x7692xc6c4xX7x9ec7x5e5ex7bf7x722fxd159x93acxX5xad90xXax9794xXcxd309xbe4cxbcaaxX3xd672xc306xX3xX7xb281x9e21xXexX3x99acxX1cx767cxX3xX4xX1x8484xX3xX4xa484xX1cxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxccbbxX15xX3xcebcxX1cxX15xX16xX3xXbxX1xX26xX15xX16xX0x70e5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx625exX10xX6x53cfxXaxX12xad31xX1xb367xX15xX3xa62exbf13xX3xX15xXdxad5fx565fxX3x98adx73e1xX3xX15xde39xX62xX3xX15xX16xX22x6baexX3xXcxX1xbe76xd1a8xX15xX16xX3xce11xXdxX15xX1xX3x8dbaxX3x717dxXdxX61xXexX3xX7xae23xX3xc202xX64xX42xX64xX3xace9xX2x8e81x79adxX64xX3xa556xX3xX86xX19xX86xX86xa082xb1fdxX3xX7xaa55xX15xX16xX3xX15xX6xX6exX3xX86xX64xX42xX64xX98xX3xa07dxX9bxX26xX3xXcxXdxbe29xX15xX3xXbxX1xX26xX15xX16xX3xXbxX1x72c9xXdxX3xX1xd390xXbxX3x94fdx855exXdxX3xX51xb2b4xXdxX3x8e86xX29xX1cxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX34xX15xX3xX37xX1cxX15xX16xX3xXbxX1xX26xX15xX16xX3xX8bxXcxX57x6a5dx7ac3xX97xX3xXex9db4xX15xX1xX98xX3xXcxXebxX15xX1xX3xcecdxX26xX22xX15xX3x6e6dxX1cxd9c8xX15xX16xX3xXcxc230xde49xX3xXex8839xX3xX4xX1xb4e3xX4xX3xXexX101xX6xX26xX3xX18xX19xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX20xX1cxX22xX98xX3xX62x9466xXdxX3xX7xX1cxX1dxXexX3xXexX101xX102xX3xX16xXdxX9bxX3xX2xX3xXexX101xXdxX61xX1cxX3xXf5xc2f5xX15xX16xX3xX4xX1xX26xX3xXf5xXbaxXdxX3xXexX72xXbexX15xX16xX3xX4xX1xd5f1xX15xX1xX3xX7xX9bxX4xX1xX3xX4xX29xX1cxX3xXcxX57xXe6xXe7xX3x92f6xX3xX4xX9bxX4xX3xX1xX1cxX6exX61xX15xb3f0xX3x586bxX84xX15xX1xX3xX7exXdxX15xX1xX98xX3xcb93xXdxX26xX3xX7exXdxX15xX1xX98xX3xXc9xX6xX62xX3xX7exXc6xX98xX3xX51xXfcxXdxX3xX7exX68xX15xX16xX3xXc1xX22xX3xX51xX72xXc2xX15xX16xX3xX51x98dfxX6xa925xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX77xX5xX10xX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX62xX6xX101xX16xXdxX15xX169xX86xXbxX37xX3xX6xX1cxXexX26xXaxX12xX0xXexX101xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX62xX16xX3xX7xX101xX4xX9xXaxX42xX42xX4xX19dxX77xX6xX26xX20xX1cxX6xX15xX16xXexX101xXdxX19dxXc1xX15xX42xX54xX10xX7xX5cxXexX26xXbxX42xX15xX10x73edxX7xX42xX86xX86xX18xX19xX42xX8ex96dexX54xX18xX19xX8dxX8ex586dxX8exX86xXexX2xX1ffxX8dxX86xX86xX18xX5xX2xX19dx836fxXbxX16xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX101xX12xX0xXexX101xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX26xX54xX6exXaxX12xXcxX101xX6xX26xX3xX20xX1cxX22xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX9bxX4xX3xX4xX29xX1cxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX34xX15xX3xX37xX1cxX15xX16xX3xXbxX1xX26xX15xX16xX3xX7cxX3xbdcfxX15xX1xX169xX3x5576xX19dx7f19xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX101xX12xX0xX42xXexX6xX77xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX26xX54xX6exXaxX12x8886xX59xX6exX3xX5xX22xX3xX7xXbaxX3xX20xX1cxX22xX3xX54xX26xX3xXcxX105xX15xX16xX3xXc9x5cbfxX15xX16xX3xXexX6exX3xX51xX22xX15xX16xX3xX1xXfcxXdxX3xX16bxXdxX61xXexX3xX57xX6xX62xX98xX3xX51xXc6xXdxX3xXc9xX29xX1cxX3xX4xX1xXdx7a35xX15xX3xX77xXdxX15xX1xX3xX16bxXdxX61xXexX3xX57xX6xX62xX3xX1xX11fxX3xXexX101xXbexX3xXexX1xX2a9xX15xX16xX3xX20xX1cxX6xX3xXa9xX9bxX26xX3xXcxXdxXafxX15xX3xXbxX1xX26xX15xX16xX19dxX3xXcxX105xX15xX16xX3xX7xXbaxX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX20xX1cxX22xX3xXf5xX72xXbexX4xX3xXexX101xX6xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX29xX1cxX3xXcxX57xXe6xXe7xX3xX4xX19bxX3xX1xX26xX22xX15xX3xX4xXfcxX15xX1xX3xX5cxX1xX19bxX3xX5cxX1xX68xX15xX3xXexdc79xXdxX3xX18xX3xXexXebxX15xX1xX3xXfaxX1cxXfcxX15xX16xX3xXcxX101xX102xX98xX3xXfaxX1cxXfcxX15xX16xX3xXa9xd4bcxX15xX1xX3xXc1xX22xX3xX57xX16xX1xX61xX3x7ce5xX15xX3xX54xX102xXbxX3xX15xX22xX6exX3xX5xX22xX3xX8dxX19xX3xX7xX1cxX1dxXexX3xX8bxX62xX11fxXdxX3xXexXebxX15xX1xX3xX18xX19xX3xX7xX1cxX1dxXexX97xX19dxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX26xX54xX6exXaxX12xX292xX72xXbexX4xX3xX77xXdxX2cexXexX98xX3xX7xX6xX1cxX3xX4xX1xXdxX2cexX15xX3xXexX101xX6xX15xX1xX98xX3xXexX101xX15exX3xXc1xXafxX3xXc1xXc2xXdxX3xXf5x90f8xXdxX3xXexX1xX72xX3cdxX15xX16xX98xX3xX1xXdxX61xX15xX3xX15xX1xXdxXafxX1cxX3xX4xX29xX1cxX3xXcxX57xXe6xXe7xX3xXexX1cxX105xXdxX3xX4xX6xX26xX98xX3xX7xX109xX4xX3xX6exX2cexX1cxX98xX3xX4xX19bxX3xX1xX26xX22xX15xX3xX4xXfcxX15xX1xX3xX5cxX1xX19bxX3xX5cxX1xX68xX15xX19dxX3xXe7xX1xX9bxXexX3xX1xX1cxX6exX3xXexX101xX1cxX6exXafxX15xX3xXexX1xXbaxX15xX16xX3xXexXbaxXexX3xXf5xc46cxXbxX3xd322x89dcxXbaxX15xX16xX3xX15xX72xXc2xX4xX3xX15xX1xXc2xX3xX15xX16xX1cxX138xX15x5a18xX98xX3xX15xX1xd774xX15xX16xX3xX15xX68xX62xX3xX20xX1cxX6xX98xX3xXa9xX9bxX26xX3xXcxXdxXafxX15xX3xXbxX1xX26xX15xX16xX3xXexX14cxX4xX1xX3xX4xX29xX4xX3xXbxX1xXbaxXdxX3xX1xXbexXbxX3xXc1xXc2xXdxX3xX4xX9bxX4xX3xX54xX26xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX61xXbxX98xX3xXf5xX102xX6xX3xXbxX1xX72xX73xX15xX16xX3xXexX105xX3xX4xX1xX109xX4xX3xX15xX1xXdxXafxX1cxX3xX1xX26xX33fxXexX3xXf5xXc6xX15xX16xX3xXexX101xXdxX3xX59xX15xX3xX15xX16xX72xX3cdxXdxX3xX4xX19bxX3xX4xX2a9xX15xX16xX98xX3xX16xXdxX6xX3xXf5xX35bxX15xX1xX3xX4xX1xX14cxX15xX1xX3xX7xX9bxX4xX1xX3xXc1xX22xX3xX4xX9bxX4xX3xX1xX26xX33fxXexX3xXf5xXc6xX15xX16xX3xX15xX1xX59xX15xX3xXf5xX33fxX26xX3xX37x6c06xX3xX1xXc6xXdxX98xX3xXexX101xX26xX15xX16xX3xXf5xX19bxX3xX4xX19bxX3xX4xX1xX72xX73xX15xX16xX3xXexX101xX35bxX15xX1xX3xX54xX22xX15xX1xX3xX101xXdxX34xX15xX16xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX29xX1cxX3xXcxX57xXe6xXe7xX19dxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX26xX54xX6exXaxX12xX292xX59xX6exX3xX5xX22xX3xX15xX1xX44dxX15xX16xX3xX1xX26xX33fxXexX3xXf5xXc6xX15xX16xX3xXexX1xXdxX2cexXexX3xXexX1xX29xX4xX98xX3xce8fxX3xX15xX16xX1xX84xX6xX3xXexX101xXdxX3xX59xX15xX3xX15xX1xX44dxX15xX16xX3xX15xX16xX72xX3cdxXdxX3xXf5xX4f9xX3xX4xXbaxX15xX16xX3xX1xXdxX2cexX15xX3xXexX1cxX105xXdxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX37xX1cxX59xX15xX98xX3xX37xX72xX73xX15xX16xX3xX62xX9bxX1cxX3xXc1xX35bxX3xXf5xXc6xX4xX3xX5x8c4cxXbxX98xX3xXexX29xX3xX54xX26xX3xX4x726fxX6xX3xXcxX105xX3xX20xX1cxXbaxX4xX3xXexX101xX26xX15xX16xX3xX86xX3xX4xX1cxXc6xX4xX3xX5cxX1xX9bxX15xX16xX3xX4xX1xXdxX2cexX15xX3xX4xX1xXbaxX15xX16xX3xXe7xX1xX9bxXbxX3xXc1xX22xX3xX4xX1xXbaxX15xX16xX3xb066x5922xX3xX4x7aa9xX15xX16xX3xX15xX1xX72xX3xXexX14cxX4xX1xX3xX4xX29xX4xX3xXexX1xX6xX62xX3xX16xXdxX6xX3xXexX9bxXdxX3xXexX1xXdxX2cexXexX3xX20xX1cxX34xX3xX1xX72xX73xX15xX16xX3xX7xX6xX1cxX3xX15xX16xX22xX6exX3xX16xXdxXfcxXdxX3xXbxX1xX19bxX15xX16xX19dxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX26xX54xX6exXaxX12xX268xX68xX15xX3xX26axX72xX73xX15xX16xX0xX42xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết