Cập nhật:  GMT+7
bebbxf5fexd53fxeab9xf30ex11c51x130f3x10febxcf2dxX7x14536x13a74x153d9xe72axe8fex10b30xX5xd9e0xXax1230dx11536x155b2xX3x11300xe709xe397xdda8xXcxX3xe621xX1xX10xf897xX3xXexX1x111dbxX14xX1fx14a4fxX3x150c6x15e73xXexX3x15c32xe524xed9exXexX3xX1x1207bxX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX28x147caxXexX3xXexX1xf75bxX1fxX1xX3xXex163dexX4xX1xX3xX2cxX2dxX2exXexX3xX7x1308bxX4xX0xf382xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12178xX10xX6x1408fxXaxX12x137a9xcebcxXcx12caexX3xX18xX3xXcx11126x107bexX1fxX26xX3xX64x15cedxXbxX3xXexfac3xX1fxX26xX3xX1cx1593cxXexX3xX1xX32xX4xX3xX1cxbf27xX3x15461x14a8cxX3xXexX79xX3xX4xX1x124c1xX4xX3xX1fxX26xX40xd3e4xX3x15442x13f5fxX52xX2xX52xX98xX99xX2xf25fxX3xd86axe1f1xX6xX3x119d4xX2dxX6xX89xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xX68xX2dx11dddxX1fxX26xX3xXcxX6fxX75xX3xX28xc922xX3xX4xfe2cxX3xXa6xX2dxX96xX7exXexX3xX28xX75xX1fxX1xX3xX1cxX1xX10xX1fxX3xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX2exXexX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX28xX3bxXexX3xXexX1xX40xX1fxX1xX3xXexX45xX4xX1xX3xX2cxX2dxX2exXexX3xX7xX4fxX4xf6f0xX3xXcxX13xX3xcfdcx137a5xX3xXcxX1xX75xX3xX61xX23xec6axX1fxX26xX89xX3xX16xXdx1323fx14a71xX3xX28x1649axX4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xX68xX2dxXb6xX1fxX26xX3xXcxX6fxX75xX3xX28xXbfxX3xXexX6fxX6xX70xX3xX26xXdxX2exX96xX3xX1cxX1xX10xX1fxX3xX4x11325xX6xX3xX13xX14xX3xX4x1631cxX1fxX26xX3xXa2x150fbxXdxX3xXexXdxc352xX1fxX3xXexX1xX23xX14xX1fxX26xX3xX98xXfdxX99xX99xX99xXfdxX99xX99xX99xX28xX3xX4xX1xX70xX3xX10xX113xX3xf78axX1xX6xX1fxX3xX19x139daxX1fxX26xX3xda43xX1x11c87xXexX3x14869xXdxX1fxX1xX89xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX5xX14bxXbxX3xX2xX2xX89xX3xXcxX6fxX23xe0c8xX1fxX26xX3xXcxX61xX16cxXcxX3xX61xXb6xXdxX3xX102xX172xX1fxX26xXfdxX0xX52xXbxX12xX0xXexX6x125c9xX5xX10xX3xX7xXexX96xX5xX10xX9xXaxX113xX6xX6fxX26xXdxX1fx11abdxX98xXbxX2cxX3xX6xX2dxXexX70xXaxX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX113xX26xX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX52xX52xX4xXfdxX1aexX6xX70xXa6xX2dxX6xX1fxX26xXexX6fxXdxXfdxXa2xX1fxX52xX64xX10xX7xX1cxXexX70xXbxX52xX1fxX10x152f3xX7xX52xX2xXa0xX99x15ab3xX52x15c2ex1605axX64xX99xX2x13ee7xX98xX201xX201xX201xXexX2xX2xX202xX201xf831xX202xX5xX2xXfdx1185fxXbxX26xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14ec8xX70xX64xX96xXaxX12xXcxX13xX3xX102xX103xX3xXcxX1xX75xX3xX61xX23xX10bxX1fxX26xX89xX3xX16xXdxX112xX113xX3xX28xX116xX4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xX68xX2dxXb6xX1fxX26xX3xXcxX6fxX75xX3xXexX6fxX6xX70xX3xX26xXdxX2exX96xX3xX1cxX1xX10xX1fxX3xX4xX146xX1fxX26xX3xXexXdxX150xX1fxX3xXexX1xX23xX14xX1fxX26xX3xX4xX1xX70xX3xX61xX13xX3xX16cxX1xX6xX1fxX3xX19xX172xX1fxX26xX3xX176xX1xX178xXexX3xX17bxXdxX1fxX1xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xX52xXexX6xX1aexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX239xX70xX64xX96xXaxX12x14e2fxX113xX3xX16cxX1xX6xX1fxX3xX19xX172xX1fxX26xX3xX176xX1xX178xXexX3xX17bxXdxX1fxX1xX3xXexX1xX6xX113xX3xX26xXdxX6xX3xX4xX2dxX29xX4xX3xXexX1xXdxX3x1003cxX19xX23xX195xX1fxX26xX3xX5xX103xX1fxX3xX28x149d0xX1fxX1xX3x14462xX5xX96xX113xXbxXdxX6x15d41xX3xX1fxX172xX113xX3xXexX1xX90xX3xX2xXa0xX3xXa2xX40xX3xX28xXbfxX3xX26xXdxX40xX1fxX1xX3xX28xX23x14203xX4xX3xXexX1xX90xX3xX1xX3bxX1fxX26xX3xX4xX6xX70xX3xX1fxX1xX2exXexX3xXa6xX2dxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX2dxf5b2xX1fxX89xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX112xX1fxX26xX3xXa2xX40xX3xXexX1xXdxX3xXa6xX2dx12905xXfdxX3xXcxX6fxX70xX1fxX26xX3xX28xXc2xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX112xX1fxX26xX3xX28xX3bxXexX3xX201xX210xX99xX3xX28xXdxdcdfxX113xX89xX3xX5xX40xX3xX7xX116xX3xX28xXdxX37exX113xX3xX1cxfc70xX3xX5x10cffxX4xX3xXexX6fxX70xX1fxX26xX3xX2xX210xX3xX1fxX172xX113xX3xXa6xX2dxX6xXfdxX3xXcxX1xXdxX3xXa6xX2dxX35exX3xX10xX113xX3xX4xd281xX1fxX26xX3xX26xXdxX40xX1fxX1xX3xX28xX23xX328xX4xX3xX26xXdxXb6xXdxX3xX1fxX1xX2exXexX3xXa2xX14bxXdxX3xX98xd20fxX206xX3xX28xXdxX37exX113xX3xXa2xX40xX3xX113xX6xX1fxX26xX3xX4xX347xX2dxX3xXexX6fxX2dxX96xX150xX1fxX3xX1xfab8xX1fxX1xX3xXexX6fxf1edxX4xX3xXexXdxX7exXbxX3xX4xX2dxX29xX4xX3xXexX1xXdxX3xXa2xX150xX3xXcxX6fxX23xX195xX1fxX26xX3xXcxX61xX16cxXcxX3xX61xXb6xXdxX3xX102xX172xX1fxX26xX89xX3xX68xX2dxXb6xX1fxX26xX3xXcxX6fxX75xXfdxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX239xX70xX64xX96xXaxX12xef7exXdx1419cxX4xX3xXexX79xX3xX4xX1xX90xX4xX3xX1cxX1xX10xX1fxX3xXexX1xX23xX14xX1fxX26xX3xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX2exXexX3xX4xX13fxX6xX3xX1fxX26xX40xX1fxX1xX3xX26xXdxX112xX70xX3xX64xX391xX4xX3xX68xX2dxXb6xX1fxX26xX3xXcxX6fxX75xX3xX1fxX1xe07cxX113xX3xX28xX29xX1fxX26xX3xXa2xXdxX103xX1fxX89xX3xX1cxX1xX45xX4xX1xX3xX5xX43dxX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXa2xX23xX10bxX1fxX3xX5xX103xX1fxX3xX28xX3bxXexX3xX1cxX7exXexX3xXa6xX2dxXb6xX3xX4xX6xX70xX3xXexX6fxX70xX1fxX26xX3xX1xX32xX4xX3xXexX178xXbxX89xX3xX6fx157f4xX1fxX3xX5xX2dxX96xX43dxX1fxX89xX3xX28x104f6xX4xX3xX1aexXdxX43dxXexX3xXexX1xX6xX113xX3xX26xXdxX6xX3xX4xX112xX4xX3xX4xX2dxX29xX4xX3xXexX1xXdxX3xX64xX70xX3xX239xX29xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xXa2xX40xX3xX4xX112xX4xX3xX1fxX26xX40xX1fxX1xX3xX4xX13fxX6xX3xXcxX6fxX2dxX1fxX26xX3xX23xX10bxX1fxX26xX3xXexX79xX3xX4xX1xX90xX4xX89xX3xX113xX6xX1fxX26xX3xXexX1xX40xX1fxX1xX3xXexX45xX4xX1xX3xXexX116xXexX3xX28x15254xXbxX3xXa2xX150xX3xX4xX1xX70xX3xXexX6fxX23xX195xX1fxX26xX3xX1xX32xX4xX3xX1fxXc2xXdxX3xX6fxXdxX103xX1fxX26xX89xX3xXa6xX2dxX103xX3xX1xX23xX10bxX1fxX26xX3xX1fxXc2xXdxX3xX4xX1xX2dxX1fxX26xXfdxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX239xX70xX64xX96xXaxX12xX16cxXfdx1139fxX0xX52xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cục Thuế Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2017

Cục Thuế Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2017
2017-01-22 08:49:08

(QT) - Ngày 20/1/2017, Cục Thuế Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVTVTU,...

Khai mạc Hội Báo Xuân Đinh Dậu 2017

Khai mạc Hội Báo Xuân Đinh Dậu 2017
2017-01-21 11:57:36

(QT) - Ngày 20/1/2017, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với UBND huyện Triệu Phong tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Đinh Dậu 2017 với chủ đề: “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương, đất...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết