Cập nhật: 26/01/2023 15:40 GMT+7

Sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Đoàn kiểm tra do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Hữu Anh làm trưởng đoàn với 12 thành viên bao gồm lãnh đạo Sở Nội vụ, cán bộ thanh tra Sở Nội vụ và phóng viên Báo Quảng Trị, Đài PTTH Quảng Trị.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố; báo cáo UBND tỉnh kết quả và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng đã ban hành Kế hoạch về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Mục đích nhằm tăng cường hơn nữa việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh vi phạm kỷ luật về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gương mẫu, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc thực hiện quy chế văn hóa công sở, các quy định về nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương; việc thực hiện thời giờ làm việc; hút thuốc lá tại nơi làm việc; sử dụng rượu bia trong giờ nghỉ trưa, giờ làm việc; đeo thẻ trong thực hiện công vụ…

Việc thực hiện một số nội dung trong công tác cải cách hành chính như niêm yết công khai thủ tục hành chính; bố trí cán bộ, công chức, viên chức để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc quản lý, phân công điều hành công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Hoạt động kiểm tra sẽ tiến hành đột xuất vào giờ làm việc hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra được tiến hành khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra sẽ làm cơ sở để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Lê Minh


Lê Minh

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết