Cập nhật: 09/04/2013 06:12 GMT+7
c141x1843fxe2caxc677x118b8x14325x110fcxc1a2x12719xX7x14501x14bedx11f0exc498x14a32x106faxX5xe4c9xXaxd492x15727x1665axe460xX3x1662ex17d2bx16617xd686xX2x130e3xd682xX3xXexeb21xd4c2xf5dcxX3x13723xc610xX4xX3x15536xee4exX21xX3xX5xf10dxX3xX1x191f0xX21xX22xX3xX1x137a9xX6xX3x1463bxX30xX3xd1b5x16f5dxX6xX21xX1xX3xXexX1xX14xX3xX3bxfd29xX4xX1xX3xX38x19ce2xX3x12250x1336fxX4xX3x15fefx13436xXexX3xXex17465xc22bxX21xX3xf7abxdb89xX19xX1axX1axX3xXex1176fxX3xX51x1a8dcxX21xX22xX0xX18xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx114dcxX10xX6xX3bxXaxX12x15f06xX13xXcx134ddxX3x1a652xX3xd698xX29xX3cxX3xX4xX29xX3cxX3xXex11a66xX3x16537xf838xX3x11addx147baxX21xX22xX3xXexX1xX4dx1a7c6xX21xX22xX3xX13xX14xced3xX21xX22xX3xXcxX56xX46xX3xX4xX1xX3cxX3xX28xXdx15a7axXexX1dxX3x1a595xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX2xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX21xX3xX5xX2dxX3xX1xX30xX21xX22xX3xX1xX35xX6xX3xX38xX30xX3xX3bxX3cxX6xX21xX1xX3xXexX1xX14xX3xX3bxX46xX4xX1xX3xX38xX4bxX3xX4dxX4exX4xX3xX51xX52xXexX3xX5axX5bxX19xX2x13bf4xX1dxX1cxX1cxX3xXexX61xX3xX51xX64xX21xX22xX1dxX3xXex19a1bxX21xX22xX3xX2xf2a8xX1dxX10cx11ed3x11dc2xX3xX7xX3cxX3xX38xX4exXdxX3xX4x18f06xX21xX22xX3xd9c4xe034xX3xX21xX107xX24xX3xXexX56xX4dxX4exX4xX1dxX3xX51xX52xXexX3xX19xX19xX1dxX5axX5axX110xX3xX7xX3cxX3xX38xX4exXdxX3xX11exXaexX3xX1xX3cxX52xX4xX1xX3xX21xX107xX24xX3xX19xX1axX2xX1cxX5bxX3xXcxX56xX3cxX21xX22xX3xX51xX35xX1dxX3xX11exX1xX14xX3xX38xe032xX4xX3xX11exXdxX21xX1xX3xXexXaexX3xX21xX1xX30xX3xX21xX4dxX4exX4xX3xX4dxX4exX4xX3xX51xX52xXexX3xX5axX1axX19xX1dx142faxX180xX3xXexX61xX3xX51xX64xX21xX22xX1dxX3xXexX107xX21xX22xX3xX2xX1cxX1dxX1cxX5axX110xeaa5xX3xX11exX1xX14xX3xX38xX160xX4xX3xX11exXdxX21xX1xX3xXexXaexX3xXex11d2bxXbxX3xXexX1x10e32xX3xX4dxX4exX4xX3xX51xX52xXexX3xX1axX1dxX1cxX10fxX3xXexX61xX3xX51xX64xX21xX22xX1dxX3xX22xXdxXa0xX24xX3xX19xX1cxX1dxX1cx19a50xX110xX197xX3xX11exX1xX14xX3xX38xX160xX4xX3xX11exXdxX21xX1xX3xXexXaexX3xX4xX29xX3xXexX1xX1afxX3xX4dxX4exX4xX3xX51xX52xXexX3xX19xX5bxX10cxXf8xX10cxX1dxX1d0xX5axX3xXexX61xX3xX51xX64xX21xX22xX1dxX3xXexX107xX21xX22xX3xX2xX1d0xX1dxX1cxX2xX110xX197xX3xX11exXdxX21xX1xX3xXexXaexX3xXexX4dxX3xX21xX1xfc5dxX21xX3xX4dxX4exX4xX3xX51xX52xXexX3xX2xX5bxX2xX2xXf8xX1dxX1cxX10cxX3xXexX61xX3xX51xX64xX21xX22xX1dxX3xXexX107xX21xX22xX3xX2xX10cxX1dxX1cxX19xX110xX3xX7xX3cxX3xX38xX4exXdxX3xX4xX11axX21xX22xX3xX11exX11fxX3xX21xX107xX24xX3xXexX56xX4dxX4exX4xX5bxX3x18b5axX1xX21fxX21xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX21xX22xX30xX21xX1xX3xX11exXdxX21xX1xX3xXexXaexX1dxX3xXexX1xX4dxX9axX21xX22xX3xX21xX22xX1xXdx12048xXbxX3xX4dxX4exX4xX3xX51xX52xXexX3xX1cxX5bxX10cxX19xX180xX1dxX10fxX2xX3xXexX61xX3xX51xX64xX21xX22xX1dxX3xXexX107xX21xX22xX3xX2xX10cxX1dxX1axX180xX110xX197xX3xX11exX1xX29xX4xX1xX3xX7xX52xX21xX3xX38xX30xX3xX21xX1xX30xX3xX1xX30xX21xX22xX3xX4dxX4exX4xX3xX51xX52xXexX3xX1cxXf8xX2xX1dxX10cxX5axX3xXexX61xX3xX51xX64xX21xX22xX1dxX3xXexX107xX21xX22xX3xX19xX10cxX1dxX10cxXf8xX110xX197xX3xX3bxX14xX3xX5xX46xX4xX1xX3xX5x186d6xX3xX1xX30xX21xX1xX3xX4dxX4exX4xX3xX51xX52xXexX3xX10cxX1dxX2xX2xX3xXexX61xX3xX51xX64xX21xX22xX1dxX3xXexX107xX21xX22xX3xX5axX2xX1dxX1cxX5axX110xX197xX3xX3bxX46xX4xX1xX3xX38xX4bxX3xX4dxX4exX4xX3xX51xX52xXexX3xX2xXf8xX1cxX1dxX1axX1d0xX3xXexX61xX3xX51xX64xX21xX22xX1dxX3xXexX107xX21xX22xX3xX180xX1dxX10cxX1cxX110xX3xX7xX3cxX3xX38xX4exXdxX3xXexX1xX29xX21xX22xX3xX4xX11axX21xX22xX3xX11exX11fxX3xX21xX107xX24xX3xXexX56xX4dxX4exX4xX5bxX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXex14e46xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX56xX22xXdxX21x1924bxX19xXbxc7bfxX3xX6xX14xXexX3cxXaxX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX3bxX12xX0xXdxX24xX22xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX18xX18xX4xX5bxX28xX6xX3cxXb2xX14xX6xX21xX22xXexX56xXdxX5bxX38xX21xX18xX3bxX10xX7xX11exXexX3cxXbxX18xX21xX10xf8efxX7xX18xX2xX1cxX2xX5axX18xX5axX180xX3bxX19xX1axX10cxX2xX19xX1axX2xXexX10cxX1d0xX5axX1cxX10fxX5xX2xX5bxc3adxXbxX22xXaxX3xX18xX12xX0xX18xXexX3bxX12xX0xX18xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX3bxX12xX0xXbxX12xX77xX30xX21xX22xX3x110e6xXdxX286xXexX3xc694xX6xX24xX3xX51xX4dx12266xX4xX3xX21xX1xXdxdafdxX14xX3xX21xX22xX4dxe220xXdxX3xXexXdxX57xX14xX3xX3bxX11axX21xX22xX3xX5xX160xX6xX3xX4xX1x16d9bxX21xX0xX18xXbxX12xX0xX18xXexX3bxX12xX0xX18xXexX56xX12xX0xX18xXexX6xX28xX5xX10xX12xX84xX57xX21xX3xX4xX52xX21xX1xX3xX51xX35xX1dxX3xX1xX3cxX52xXexX3xX51xec26xX21xX22xX3xX37fxX14x12a30xXexX1dxX3xX21xX1xX1aaxXbxX3xX11exX1x1252fxX14xX3xXb2xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX2xX1cxX3xX4x1240bxX21xX22xX3xX4xX35xX3xX21xX1xXdxX403xX14xX3xX4xX1xX14xX371xX1afxX21xX3xX28xXdxXaexX21xX3xX51xX29xX21xX22xX3xX11exX1afxX5bxX3xf4bfxXdxX24xX3xX21xX22xX52xX4xX1xX3xX37fxX14xX44dxXexX3xX11exX1xX458xX14xX3xX1xX30xX21xX22xX3xX1xX35xX6xX3xX4dxX4exX4xX3xX51xX52xXexX3xX19xX10fxX1dxX1d0xX10cxX1d0xX3xXexX56xXdxX286xX14xX3x109dexX8fx16b2exX1dxX3xXexX107xX21xX22xX3xX2xX10cxX1dxX10cxX10cxX110xX3xX7xX3cxX3xX38xX4exXdxX3xX4xX11axX21xX22xX3xX11exX11fxX3xX21xX107xX24xX3xXexX56xX4dxX4exX4xX3xX38xX30xX3xX51xX52xXexX3xX19xX1cxX1dxX5axX19xX110xX3xX7xX3cxX3xX38xX4exXdxX3xX11exXaexX3xX1xX3cxX52xX4xX1xX3xX21xX107xX24xX3xX19xX1axX2xX1cxX5bxX3x1612dxX447xXexX3xX7x11b4dxX3xX24x1a0b8xXexX3xX1xX30xX21xX22xX3xX37fxX14xX44dxXexX3xX11exX1xX458xX14xX3xX4xX1x1448cxX3xX371xXaexX14xX3xXexX107xX21xX22xX3xX7xX3cxX3xX38xX4exXdxX3xX4xX11axX21xX22xX3xX11exX11fxX3xX21xX107xX24xX3xXexX56xX4dxX4exX4xX3xX21xX1xX4dxX37cxX3x1673exX10xX3xX51xX52xXbxX3xX38xX30xX3xXbxX1xX4bxX3xXexX11axX21xX22xX3xX37fxX10xX3xX51xX52xXbxX197xX3xX1xX30xX21xX22xX3xX21xX93xX21xX22xX3xX7xXa0xX21xX197xX3xX1xX30xX21xX22xX3xX51xXdxX286xX21xX3xXex192e0xX5bxX5bxX5bxXcxX20xX21xX22xX3xX11exXdxX24xX3xX21xX22xX52xX4xX1xX3xX21xX1xX1aaxXbxX3xX11exX1xX458xX14xX3xXexX56xX3cxX21xX22xX3xXb2xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX19xX1axX2xX1cxX3xX4dxX4exX4xX3xX51xX52xXexX3xX1cxX1axX1dxX2xX1cxX3xXexX56xXdxX286xX14xX3xX4bbxX8fxX4bdxX1dxX3xX22xXdxXa0xX24xX3xX5axX1dxX19xX1cxX110xX3xX7xX3cxX3xX38xX4exXdxX3xX4xX11axX21xX22xX3xX11exX11fxX3xX21xX107xX24xX3xXexX56xX4dxX4exX4xX1dxX3xX51xX52xXexX3xX19xX2xX1dxX10fxX19xX110xX3xX7xX3cxX3xX38xX4exXdxX3xX11exXaexX3xX1xX3cxX52xX4xX1xX3xX21xX107xX24xX3xX19xX1axX2xX1cxX5bxX3xX50dxX447xXexX3xX7xX512xX3xX24xX515xXexX3xX1xX30xX21xX22xX3xX21xX1xX1aaxXbxX3xX11exX1xX458xX14xX3xX4xX1xX529xX3xX371xXaexX14xX3xXexX107xX21xX22xX3xX21xX1xX4dxX37cxX3xX8fxX2f4xX6xX3xX38xX30xX3xX4xX29xX4xX3xX7xXa0xX21xX3xXbxX1xX458xX24xX3xX7xX2f4xX6xX197xX3xXexX1xX52xX4xX1xX3xX4xX6xX3cxX197xX3xX24xX29xX371xX3xX24xX35xX4xX3xXexX1xXdxXaexXexX3xX28xX46xX1dxX3xXbxX1xX4bxX3xXexX11axX21xX22xX197xX3xX1xX30xX21xX22xX3xX51xXdxX286xX21xX3xXexX587xX5bxX3xX50dxX447xXexX3xX7xX512xX3xX7xXa0xX21xX3xXbxX1xX458xX24xX3xX21xX1xX1aaxXbxX3xX11exX1xX458xX14xX3xX22xXdxXa0xX24xX3xX21xX1xX4dxX37cxX3x16026x176aexX3xX37fxX2dxX3xX4xX29xX4xX3xX5xX3cxX52xXdxX197xX3xX22xX6b8xX3xXexX56xdc4dxX21xX197xX3xXexX1xX160xX4xX3xXbxX1xX458xX24xX3xX4xX1xXaexX3xX28xXdxXaexX21xX5bxX5bxX5bxX3xXcxXdxX21xX1dxX3xXa0xX21xX1xX37cxX3xXcxX77x1a464xX3f7xX77xX3xe5b1x18ad3xX0xX18xXbxX12


Các tin đã đưa

Tặng nhà ở cho hộ nghèo

Tặng nhà ở cho hộ nghèo
2013-04-08 06:43:30

(QT) - Ngày 7/4/2013 Hội Khuyến học Quảng Trị phối hợp với Ban tổ chức chương trình Nghĩa tình Trường Sơn- báo Sài Gòn giải phóng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở tặng cho...

Trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2012

Trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2012
2013-04-08 06:41:44

(QT) - Chiều ngày 5/4/2013, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị tổ chức lễ trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2012 tại tỉnh Quảng Trị cho 2 doanh nghiệp là Công ty Xăng...

Kỷ niệm 106 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Kỷ niệm 106 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn
2013-04-08 06:41:08

(QT) - Hôm qua 7/4/2013, tại công viên Lê Duẩn (thành phố Đông Hà, Quảng Trị), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQVN tỉnh và thành phố Đông Hà đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 106 năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết