Cập nhật: 28/01/2016 00:17 GMT+7
cb1dxd745x12a36x1439dx156c0x12a99x16278x155bfxded2xX7x15a79x11042x11593x10a1ax13d51x1555bxX5x13015xXax110c9x12841x15cb5x107b3xX3xXcx13047xXexX3xd482xX18x139bfxX3x137eax106d6xXdxX3xX1bx136aaxX1dxdaf9xX3x12dedxX15x12294xX3xX1dxX26xX1x13001xX2axX0xfdfaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdb51xX10xX6x1230bxXaxX12xde6cxX13xXcxeaf0xX3x128caxX3xea7cxX6xX1dxX3xXcxX1x13472x15872xX1dxX26xX3xXexd999x10c86xX4xX3x13372xX4ex147e4xXcxXcxX13x10dfdx11327xX3xXex10a83xX1dxX1xX3xXbxX1x1486dxXdxX3xX1x1565axXbxX3xX1fxX20xXdxX3xX4exefe8xX3x1374dxX1xX68xX3xX1xX14x15795xX3xX4exX7axX3xX1bxX7axXdxX3xX4exXdx15d06xX1dxX3xXbxX1x131acxX1dxX26xX3xXexX68xX1dxX1xX3xX13xX14xd825xX1dxX26xX3xXcxX5ax156f7xX3xX1fxcea6xX6xX3xXexebe0xX3xX4xX1xfbf3xX4xX3xXexX1x14b26x15e07xX3xX1fxX15xX3xXexe2ffxX1dxX26xX3xeb47xX14xX15xX3xX4xX1xX2axX3xX4xe6c3xX4xX3xX1xX7axX3xX1dxX26xX1xX2fxX2axX3xXexX5axX8dxX1dxX3xX1bxXa3xX6xX3xX28xX15xX1dxX3xf6b8xX3x133ccxd925xX3xX41xX54xX20xX1dxX26xX3xd052x14eb1xXbxX3xX1fxX15xX3xX41xX54xX20xX1dxX26xX3xX64xXdxd765xXex12883xX3xX1xX14xX82xXfaxX1dxX3xX41xX54xX20xX1dxX26xX3xX41x12b76xX6x14594xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxXb4xX6xX5axX26xXdxX1dx143dcxXe0xXbxXe2xX3xX6xX14xXexX2axXaxX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX44xX12xX0xXdxXb4xX26xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX32xX32xX4xX10dxX28xX6xX2axXbexX14xX6xX1dxX26xXexX5axXdxX10dxX1fxX1dxX32xX44xX10xX7xfb29xXexX2axXbxX32xX1dxX10x11014xX7xX32xX2x14442xfe15x10100xX32xX162x1074fxX44xX162xX161xX161xX2xda94xd36dx10c6cxXexX2xX161xX16cxX165xX162x123c6xX5xX2xX10dx143baxXbxX26xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX5axX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX44xX12xX0xXbxX12xX4exX6xX1dxX3xXcxX1xX54xX55xX1dxX26xX3xXexX5axX5bxX4xX3xX5exX4exX60xXcxXcxX13xX64xX65xX3xXexX68xX1dxX1xX3xXbxX1xX6exXdxX3xX1xX72xXbxX3xX1fxX20xXdxX3xX4exX7axX3xX7cxX1xX68xX3xX1xX14xX82xX3xX4exX7axX3xX1bxX7axXdxX3xX4exXdxX8dxX1dxX3xXbxX1xX92xX1dxX26xX3xXexX68xX1dxX1xX3xXexX5axX6xX2axX3xXbexX14xX15xX3xX4xX1xX2axX3xX1xX7axX3xX1dxX26xX1xX2fxX2axX3xX4cxX3x1353axX1dxX1xX122xX3xXebxf5f1xX3xX65xX41x160f9xX0xX32xXbxX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX5axX12xX0xX32xXexX6xX28xX5xX10xX12xXcxX1xX10xX2axX3xX1bxX10bxXfcxX3xX1bxXe3xX3xX4xX10bxX3xX174xX161xX3xX7xX14xd8a0xXexX3xXbexX14xX15xXfcxX3xXb4xe9c7xXdxX3xX7xX14xX22exXexX3xXexX5axXa3xX3xX26xXdxXc7xX3xX174xX161xX161xX3xX1dxX26xX15xX1dxX3xX1bxX24xX1dxX26xX3xX1bxX54xX72xX4xX3xXexX5axX6xX2axX3xX1bxX18xX1dxX3xXexX6xX82xX3xX1dxX1x10676xX1dxX26xX3xX26xXdxX6xX3xX1bx10e78xX1dxX1xX3xXexX1xX14xX7axX4xX3xX44xXdxXfaxX1dxX3xX1xX7axX3xX1dxX26xX1xX2fxX2axXfcxX3xX1xX7axX3xX4xX10bxX3xX1xX2axX15xX1dxX3xX4xX9dxX1dxX1xX3xX1bxXbaxX4xX3xX28xXdxXfaxXexX3xX155xX1xX10bxX3xX155xX1xXb3xX1dxX3xX1fxX15xX3xX1xX7axX3xX4xX10bxX3xX1dxX26xX54xX55xXdxX3xX155xX1xX14xX82xX18xXexX3xXexXecxXexX10dxX3xX65xX1xX269xX1dxX26xX3xXbxX1x14794xX1dxX3xXbexX14xX15xX3xXcxX18xXexX3xX1bxXe3xX3xX26xX10bxXbxX3xXbxX1xX2d0xX1dxX3xX26xXdxf463xXbxX3xX4xX1xX2axX3xX4xXc7xX4xX3xX1xX7axX3xX44xfa2bxX1dxX3xX4xX10bxX3xXexX1xX8dxXb4xX3xX1bxXdx13e85xX14xX3xX155xXdxXfaxX1dxX3xX1bx1474fxX3xXb4xX14xX6xX3xX7x12168xXb4xX3xX1fxXecxXexX3xX44x12e5axX1dxX26xX3xX4xX2d0xX1dxX3xXexX1xXdxX18xXexX3xX4x15013xX6xX3xX26xXdxX6xX3xX1bxX272xX1dxX1xX3xXexX5axX2axX1dxX26xX3xXcxX18xXexX3xX4ex11a42xX1dxX1xX3xXcxX1xX2f8xX1dxX3xXe0xX161xX2xX160xX10dxX3x1340axXa3xXbxX3xX1dxX15xX82xXfcxX3xX4exX6xX1dxX3xXcxX1xX54xX55xX1dxX26xX3xXexX5axX5bxX4xX3xX5exX4exX60xXcxXcxX13xX64xX65xX3xXexX68xX1dxX1xX3xX1fxX15xX3xX1bx13cd9xXdxX3xX44xXdxXfaxX1dxX3xX4exX7axX3xX7cxX1xX68xX3xX1xX14xX82xX3xX4exX7axX3xX1bxX7axXdxX3xX4exXdxX8dxX1dxX3xXbxX1xX92xX1dxX26xX3xXexX68xX1dxX1xX3xX4x121fcxX1dxX26xX3xX1bxXe3xX3xXexX1xXb3xXb4xXfcxX3xXexXbaxX1dxX26xX3xXbexX14xX15xX3x14f62xX9dxX1dxX26xX3xX32cxX82xXfcxX3xX41xX3bexX65xX352xXfcxX3xX5exX4exX65xX352xXfcxX3xX5exX4exX60xXcxXcxX13xX64xX65xX3xX4xXc7xX4xX3xXe2xXe3xX3xX41xX54xX20xX1dxX26xX3xX64xXdxXfaxXexX3xX1fxX15xX3xX41xX54xX20xX1dxX26xX3xXebxXecxXbx10f04xX3xX4xXc7xX1dxX3xX28xX7axX3xX4xX1xXdxX18xX1dxX3xX7xdd2axX3xX1bxX24xX1dxX3xX4exXdxX8dxX1dxX3xXbxX1xX92xX1dxX26xX3xX7cx12074xX3xX4exX6xXdxX3xX1bxX10bxX1dxX26xX3xXexX5axX8dxX1dxX3xX1bxXa3xX6xX3xX28xX15xX1dxX3xXe2xXe3xX3xX41xX54xX20xX1dxX26xX3xXebxXecxXbxX3xX1fxX15xX3xX1bxX24xX1dxX3xX4exXdxX8dxX1dxX3xXbxX1xX92xX1dxX26xX3x15843xX10xX1dxX3xX4exX31dxXexX3xX1bxX10bxX1dxX26xX3xXexX5axX8dxX1dxX3xX1bxXa3xX6xX3xX28xX15xX1dxX3xXe2xXe3xX3xX41xX54xX20xX1dxX26xX3x10e2cxX1xX41cxX1dxX26xX10dxX3xX13xX14xX6xX3xX1bxX10bxX3xX155xXa3xXbxX3xXexX1xX55xXdxX3xX1bxX7axX1dxX26xX3xX1fxXdxX8dxX1dxX3xX4xXc7xX4xX3xX1bxXa3xX6xX3xXbxX1xX54x1136axX1dxX26xX3xX1fxX15xX3xX4xXc7xX1dxX3xX28xX7axXfcxX3xX4xX1xXdxX18xX1dxX3xX7xX40axX3xX4xXc7xX4xX3xX1bxX24xX1dxX3xX28xXdxX8dxX1dxX3xXbxX1xX92xX1dxX26xX3xX1bxX10bxX1dxX3xXexX18xXexX3xX1fxX14xXdxX3xXexX54xX4a2xXdxXfcxX3xX1xX2axX15xX1dxX3xXexX1xX15xX1dxX1xX3xXexX6exXexX3xX1dxX1xXdxXfaxXb4xX3xX1fxX31dxX3xX1bxX54xX72xX4xX3xX26xXdxX6xX2axXfcxX3xX28xX9dxX2axX3xX1fxXfaxX3xX1fxX269xX1dxX26xX3xX4xX1xX315xX4xX3xX4xX1xX32cxX3xXbexX14xX82xX305xX1dxX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX28xXdxX8dxX1dxX3xX26xXdxX20xXdxX3xXbexX14xX6exX4xX3xX26xXdxX6xX10dxX3x144f9xX3xX65xX26xX15xX82xX3xXe0xX16bxX32xX2xX32xXe0xX161xX2xX160xXfcxX3xX41xX7axXdxX3xX4exX9dxX2axX3xXexX5axX72xX3xX65xX26xX54xX55xXdxX3xX155xX1xX14xX82xX18xXexX3xXexXecxXexX3xX1fxX15xX3xXcxX5axd095xX3xXb4xX24xX3xX4x10a54xXdxX3xXbxX1xX6exXdxX3xX1xX72xXbxX3xX1fxX20xXdxX3xXexXaaxX3xX4xX1xXaexX4xX3x16130xX3xXexX18xX3xX41xX92xX6xX3xX28xX272xX1dxX1xX3xX41xX15xX1dxX3xX13xX14xX6exX4xXfcxX3xX7cxX573xX1dxX26xX3xXexX82xX3xXcxX65xX41xX41xX3xX3bexXb3xX1dxX26xX3xXcxX1xX9dxX2axXfcxX3xX352xX65xXcxX65xX3xXcxX1xX2e9xX82xX3xX65xX1xX2f8xX1dxX3xXexXaaxX3xX4xX1xXaexX4xX3xXexX5axX6xX2axX3xXe2xX10xX3xX1bxX37dxXbxX3xX1fxX15xX3xXbexX14xX15xX3xXexX18xXexX3xX4xX1xX2axX3xX1bxX6exXdxX3xXexX54xX72xX1dxX26xX3xX4xX1xX343xX1dxX1xX3xX7xXc7xX4xX1xX3xXexX5axX8dxX1dxX3xX1bxXa3xX6xX3xX28xX15xX1dxX3xXexX68xX1dxX1xX3xX1dxX1xX2f8xX1dxX3xX44xXa3xXbxX3xXcxX18xXexX3xX4xXaaxX3xXexX5axX14xX82xX305xX1dxX3xX4xX32cxX6xX3xX44xX2f8xX1dxX3xXexX7axX4xX10dxX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxXb4xX6xX5axX26xXdxX1dxX122xXe0xXbxXe2xX3xX6xX14xXexX2axXaxX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX44xX12xX0xXdxXb4xX26xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX32xX32xX4xX10dxX28xX6xX2axXbexX14xX6xX1dxX26xXexX5axXdxX10dxX1fxX1dxX32xX44xX10xX7xX155xXexX2axXbxX32xX1dxX10xX15cxX7xX32xX2xX160xX161xX162xX32xX162xX165xX44xX162xX161xX161xX2xX16bxX16cxX16dxXexX2xX161xX16cxX165xX162xX174xX5xXe0xX10dxX178xXbxX26xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX5axX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX2axX44xX82xXaxX12xXcxX5axX6xX2axX3xXe2xX10xX3xX1bxX37dxXbxX3xX4xX1xX2axX3xX1dxX26xX54xX55xXdxX3xX155xX1xX14xX82xX18xXexX3xXexXecxXexXfcxX3xXexX5axX56dxX3xXb4xX24xX3xX4xX573xXdxX3xX1bxXbaxX4xX3xX28xXdxXfaxXexX3xX155xX1xX10bxX3xX155xX1xXb3xX1dxX3xX4cxX3xX1f9xX1dxX1xX122xX3xX3bexebb7xX7cxX3xX64x11d1dxX1ffxXcxX0xX32xXbxX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX5axX12xX0xX32xXexX6xX28xX5xX10xX12xX3bexX72xXexX3xX1dxX15xX82xX3xX28xX6xX1dxX3xXexXaaxX3xX4xX1xXaexX4xX3xXexX5axX6xX2axX3xXexXbaxX1dxX26xX3xX174xX162xX3xX4xX1xXdxX18xX4xX3xXe2xX10xX3xX1bxX37dxXbxX3xX47xXexX5axXa3xX3xX26xXdxXc7xX3xXe0xX3xXexX5axXdxXfaxX14xX3xX1bxX24xX1dxX26xX32xX4xX1xXdxX18xX4xX4axXfcxX3xX162xX2xX3xX7xX14xX22exXexX3xXbexX14xX15xX3xXexX18xXexX3xX47xX162xX161xX161xX10dxX161xX161xX161xX3xX1bxX24xX1dxX26xX32xX7xX14xX22exXexX4axX3xX4xX1xX2axX3xX4xXc7xX4xX3xX1bxX6exXdxX3xXexX54xX72xX1dxX26xX3xX5xX15xX3xX1dxX26xX54xX55xXdxX3xX155xX1xX14xX82xX18xXexX3xXexXecxXexXfcxX3xXexX5axX56dxX3xXb4xX24xX3xX4xX573xXdxX3xX4xX10bxX3xX1xX2axX15xX1dxX3xX4xX9dxX1dxX1xX3xX1bxXbaxX4xX3xX28xXdxXfaxXexX3xX155xX1xX10bxX3xX155xX1xXb3xX1dxX3xXexX1xX14xX7axX4xX3xX4xXc7xX4xX3xX1xX14xX82xXfaxX1dxXfcxX3xXexX1xXa3xX3xXe2xXe3xXfcxX3xXexX1xX15xX1dxX1xX3xXbxX1xX6exX3xX26xX24xXb4xX122xX3xXcxX5axXdxXfaxX14xX3xX476xX1xX2axX1dxX26xXfcxX3xX7cxX6xXb4xX3xXebxX7axXfcxX3xX64xX40axX1dxX1xX3xXebxXdxX1dxX1xXfcxX3x15233xXdxX2axX3xXebxXdxX1dxX1xXfcxX3xX41xX9dxXdxX3xXebxXb3xX1dxX26xXfcxX3xXexX1xXa3xX3xXe2xXe3xX3xX13xX14xX9dxX1dxX26xX3xXcxX5axXa3xX3xX1fxX15xX3xXexX1xX15xX1dxX1xX3xXbxX1xX6exX3xX3bexX573xX1dxX26xX3xX41xX15xX10dxX3xX3bexX2f8xX82xX3xX5xX15xX3xX1dxX1xX269xX1dxX26xX3xXbxX1xX2d0xX1dxX3xXbexX14xX15xX3xXexX1xXdxX18xXexX3xXexX1xX5bxX4xX3xX1dxX1x161c0xXb4xX3xX155xXa3xXbxX3xXexX1xX55xXdxX3xX1bxX7axX1dxX26xX3xX1fxXdxX8dxX1dxXfcxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX56dxX3xX155xX1xX10bxX3xX155xX1xXb3xX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xX4xXc7xX4xX3xX1bxX6exXdxX3xXexX54xX72xX1dxX26xX3xX4xX10bxX3xX1xX2axX15xX1dxX3xX4xX9dxX1dxX1xX3xX1bxXbaxX4xX3xX28xXdxXfaxXexX3xX155xX1xX10bxX3xX155xX1xXb3xX1dxXfcxX3xX26xXdxX2e9xXbxX3xX1x13a00xX3xX1bxX10bxX1dxX3xXb4xX7axXexX3xX4xXc7xXdxX3xXexX18xXexX3xX1bxX2d0xXb4xX3xX22exXb4xX3xX1xX4a2xX1dxX10dxX3xXebxX1ffxX3xX65xX41xX203xX4cxX3xX3bexX712xX7cxX3xX64xX716xX1ffxXcxX0xX32xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử
2016-01-27 16:58:21

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.Các đại biểu Hội...

Tặng quà Tết cho đối tượng chính sách

Tặng quà Tết cho đối tượng chính sách
2016-01-27 06:41:11

(QT) - Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, chiều qua 26/1/2016, đồng chí Hà Sỹ Đồng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đến thăm các gia đình nạn nhân chất độc da...

Trao 920 suất học bổng “Chắp cánh ước mơ”

Trao 920 suất học bổng “Chắp cánh ước mơ”
2016-01-27 06:34:49

(QT) - Chiều qua 26/1/2016, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ chức Zhishan Foundation (C.I) trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho các em học sinh có hoàn cảnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết