Cập nhật:  GMT+7
fe5dx134e1x17461x17438x15680x188b7x12d6fx12506x18da5xX7x14e61x1800ex15ac7x12c05x1058fx12702xX5x13c93xXax17d8bx11954xX1x17df8xX3xXcxX1xff37xX3xXex162a6x10518x18e06x16621xX3xXcxX1xX1cx15fd5xX1exX1fxX3xXex176d5x127dcxX4xX3x16163xX1x179b8xX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xXcxX29xX1cx13382xX1exX1fxX3x14401x17a40xX6xX3x15f69x10b59xX1exX1xX3x12170x14aa3xX1exX1fxX3xX1xX1cxX3axX1exX1fxX3xXex14bbcxXdxX3x142eexX1fxX1x1721exX6xX3xXexX29xX6xX1exX1fxX3x16efexXdx16662xXexX3xX7xX59xX3x14890x13d65x1664fxX4xX3xX1fxXdxX6xX3xXcxX29xX1cxX24xX1exX1fxX3x11fdfxX3axX1ex17e3exX3x10fdcxX1cxX24xX1exX1fxX3x14d61xX3x162a8x11b62xX3xXcxX1xX88xX1exX1xX3xX2dx126ffxX3xX6axX6bx18c80xX1exX1fxX3xXcxX29x13954xX0x165e0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX10xX6xX47xXaxX12x12eecxX6axXcx123f1xX3x1813bxX3xX7ax140a3xX1exX1fxX3xX1exX6x17b3bxX7dxX3x13b94x16c5ax114ffx14189xXc5x1517dxXc4xX2xX85xX7dxX3xX7xX6xX6bxX3xX62x120efxX3xXcxX1xX1cx1275exX1exX1fxX3xX4xX24xX3xXcxX1xX6cxX1exX1fxX3xX1exX1x10c6cxXexX3xX1ex133faxX1exX3xX7x1711bxX1exX1fxX3xXexX53xXdxX3x17680xXdxX3xXexX2fxX4xX1xX3x18cadx16270xX4xX3x15af9xXdxX64xXexX3xX6axX6bxX6cxX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX7fxXefxXdxX3xX103xX24xX3xX3exXdx126c4xX1exX3xX62xX1cxX3axX1exX1fxXb7xX3xX42x11410xX1exX3xX3exX95xXdxX7dxX3xX7fxXebxX88xX1exX3xX4xXefxX1exX1fxX3xXexXbaxX4xX3xX4xX19xX6xX3x15148xXc0xX3xX87xXdx10e14xX1exX3xX42x14907xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXexX29xX9bxX7dxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xXcxX29xX1cxX3axX1exX1fxX3xX3exX3fxX6xX3xX42xX43xX1exX1x12796xX3xX42xX2fxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX29xX6bxX1exX1fxX3xX1cxX3axX1exX1fxX3xX7fxX95xX1exX1fxX7dxX3xXcxX29xX1cx141c4xX1exX1fxX3xX42xX6xX1exX3xX56xX148xXdxX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xXcxX29xX6bxX1exX1fxX3xX1cxX3axX1exX1fxX3xX13xX1xX6xX1exX3xX7fxX43xX1exX1xX3xXcxX29xX53xX4xX3xX4x18d1bxX1exX1fxX3xX5x18859xX1exX1xX3xXffxX53xXebxX3xXex15d6dxX1exX1xX3xXffxX1d7xX3xXffxX125xX1exX3xX87xXdxX125xX1exX1fxX3xX56xX1fxX1xX59xX6xX3xXexX29xX6xX1exX1fxX3xX62xXdxX64xXexX3xX7xX59xX3xX6axX6bxX6cxX4xX3xX1fxXdxX6xX3xXcxX29xX1cxX24xX1exX1fxX3xX7axX3axX1exX7dxX3xX7fxX1cxX24xX1exX1fxX3xX85xX3xX87xX88xX3xXcxX1xX88xX1exX1xX3xX2dxX91xX3xX6axX6bxX95xX1exX1fxX3xXcxX29xX9bxXc5xX0xX9dxXbxX12xX0xXexX6xX103xX5xX10xX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXax1811fxX6xX29xX1fxXdxX1ex103d3xXc8xXbx181b7xX3xX6xX6bxXexXebxXaxX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX47xX12xX0xX9dxXexX47xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXebxX47xXc0xXaxX12xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xX56xX1fxX6bxXc0xXd3xX1exX3x11fe1xX6bxX48xX1exX3xX13xX1x16642xX4xX188xX3xX13fxXc0xX3xX87xXdxX144xX1exX3xX42xX148xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXexX29xX9bxX7dxX3xX42xX2fxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX29xX6bxX1exX1fxX3xX1cxX3axX1exX1fxX3xX7fxX95xX1exX1fxX7dxX3xXcxX29xX1cxX1a5xX1exX1fxX3xX42xX6xX1exX3xXcxX91xX3xX4xX1x133e4xX4xX3xXcxX29xX6bxX1exX1fxX3xX1cxX3axX1exX1fxX3xX13xX1xX53xX24axX3x16678xXdxX1exX1xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xX1fx106d6xXdxX3xX87xX3fxX1exX1fxX3xX1xXebxX6xX3xXffxX125xX1exX3xX87xXdxX125xX1exX1fxX3xX56xX1fxX1xX59xX6xX3xXexX29xX6xX1exX1fxX3xX62xXdxX64xXexX3xX7xX59xX3xX6axX6bxX6cxX4xX3xX1fxXdxX6xX3xXcxX29xX1cxX24xX1exX1fxX3xX7axX3axX1exX7dxX3xX7fxX1cxX24xX1exX1fxX3xX85xX3xX87xX88xX3xXcxX1xX88xX1exX1xX3xX2dxX91xX3xX6axX6bxX95xX1exX1fxX3xXcxX29xX9bxXc5xX0xX9dxXbxX12xX0xX9dxXexX47xX12xX0xX9dxXexX29xX12xX0xX9dxXexX6xX103xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXebxX47xXc0xXaxX12xX7axX6xX6bxX3xXffxX48xXc0xX3xX5xX88xX3xX24axX148xXexX3xX7xX6cxX3xX1xX43xX1exX1xX3xX95xX1exX1xX3xX4xX19xX6xX3xX7fxXebxX88xX1exX250xX0xX9dxXbxX12xX0xXexX6xX103xX5xX10xX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxX24axX6xX29xX1fxXdxX1exX250xXc8xXbxX253xX3xX6xX6bxXexXebxXaxX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX24axX1fxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX9dxX9dxX4xXc5xX103xX6xXebx184bcxX6bxX6xX1exX1fxXexX29xXdxXc5xX87xX1exX9dxX47xX10xX7x10f61xXexXebxXbxX9dxX1exX10x14977xX7xX9dxX2xX85xX2x15a4bxX9dxXc6x112f9xX47xXc8xX2xXc3xXc8xX2xX2xXc4xXexX2xXc3xX403xX400xX403xX400xX5xX2xXc5x1715fxXbxX1fxXaxX3xX9dxX12xX0xX9dxXexX47xX12xX0xX9dxXexX29xX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXebxX47xXc0xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xXcxX29xX1cxX3axX1exX1fxX3xX3exX3fxX6xX3xX42xX43xX1exX1xX188xX3xXcxX29xX1cxX1a5xX1exX1fxX3xX42xX6xX1exX3xX56xX148xXdxX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xXcxX29xX6bxX1exX1fxX3xX1cxX3axX1exX1fxX3xX13xX1xX6xX1exX3xX7fxX43xX1exX1xX3xXcxX29xX53xX4xX3xX87xX88xX3xX5xX1d7xX1exX1xX3xXffxX53xXebxX3xXexX1e0xX1exX1xX3xXffxX100xXexX3xX87xX3fxX1exX1fxX3xX1xXebxX6xX3xX87xX88xX3xX47xX48xX1exX1fxX3xX1xX1cxX3axX1exX1fxX3xXexX53xXdxX3xX56xX1fxX1xX59xX6xX3xXexX29xX6xX1exX1fxX3xX62xXdxX64xXexX3xX7xX59xX3xX6axX6bxX6cxX4xX3xX1fxXdxX6xX3xXcxX29xX1cxX24xX1exX1fxX3xX7axX3axX1exXc5xX3x154c9xX1exX1xX250xX3xXcxX1xX88xX1exX1xX3xXf7x121cexX1exX1fxX0xX9dxXbxX12xX0xX9dxXexX47xX12xX0xX9dxXexX29xX12xX0xX9dxXexX6xX103xX5xX10xX12xX0xXexX6xX103xX5xX10xX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxX24axX6xX29xX1fxXdxX1exX250xXc8xXbxX253xX3xX6xX6bxXexXebxXaxX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX24axX1fxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX9dxX9dxX4xXc5xX103xX6xXebxX3e4xX6bxX6xX1exX1fxXexX29xXdxXc5xX87xX1exX9dxX47xX10xX7xX3f3xXexXebxXbxX9dxX1exX10xX3faxX7xX9dxX2xX85xX2xX400xX9dxXc6xX403xX47xXc8xX2xXc3xXc8xX2xX2xXc4xXexX2xXc3xX403xX400xX403xX400xX5xXc8xXc5xX416xXbxX1fxXaxX3xX9dxX12xX0xX9dxXexX47xX12xX0xX9dxXexX29xX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXebxX47xXc0xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xXcxX29xX1cxX3axX1exX1fxX3xX3exX3fxX6xX3xX42xX43xX1exX1xX188xX3xXcxX29xX1cxX1a5xX1exX1fxX3xX42xX6xX1exX3xX56xX148xXdxX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xXcxX29xX6bxX1exX1fxX3xX1cxX3axX1exX1fxX3xX13xX1xX6xX1exX3xX7fxX43xX1exX1xX3xXcxX29xX53xX4xX3xX87xX88xX3xX5xX1d7xX1exX1xX3xXffxX53xXebxX3xXexX1e0xX1exX1xX3xXffxX100xXexX3xX87xX3fxX1exX1fxX3xX1xXebxX6xX3xX87xX88xX3xX47xX48xX1exX1fxX3xX1xX1cxX3axX1exX1fxX3xXexX53xXdxX3xX56xX1fxX1xX59xX6xX3xXexX29xX6xX1exX1fxX3xX62xXdxX64xXexX3xX7xX59xX3xX6axX6bxX6cxX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX7fxX1cxX24xX1exX1fxX3xX85xXc5xX3xX4fdxX1exX1xX250xX3xXcxX1xX88xX1exX1xX3xXf7xX509xX1exX1fxX0xX9dxXbxX12xX0xX9dxXexX47xX12xX0xX9dxXexX29xX12xX0xX9dxXexX6xX103xX5xX10xX12xX0xXexX6xX103xX5xX10xX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxX24axX6xX29xX1fxXdxX1exX250xXc8xXbxX253xX3xX6xX6bxXexXebxXaxX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX24axX1fxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX9dxX9dxX4xXc5xX103xX6xXebxX3e4xX6bxX6xX1exX1fxXexX29xXdxXc5xX87xX1exX9dxX47xX10xX7xX3f3xXexXebxXbxX9dxX1exX10xX3faxX7xX9dxX2xX85xX2xX400xX9dxXc6xX403xX47xXc8xX2xXc3xXc8xX2xX2xXc4xXexX2xXc3xX403xX400xX403xX400xX5xXc3xXc5xX416xXbxX1fxXaxX3xX9dxX12xX0xX9dxXexX47xX12xX0xX9dxXexX29xX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXebxX47xXc0xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX24xX1exX1fxX3xXexX29xX2axX4xX3xX2dxX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xX19xX3xXcxX29xX1cxX3axX1exX1fxX3xX3exX3fxX6xX3xX42xX43xX1exX1xX188xX3xXcxX29xX1cxX1a5xX1exX1fxX3xX42xX6xX1exX3xX56xX148xXdxX3xX4xX1xX2fxX1exX1xX3xXcxX29xX6bxX1exX1fxX3xX1cxX3axX1exX1fxX3xX13xX1xX6xX1exX3xX7fxX43xX1exX1xX3xXcxX29xX53xX4xX3xX87xX88xX3xX5xX1d7xX1exX1xX3xXffxX53xXebxX3xXexX1e0xX1exX1xX3xXffxX100xXexX3xX87xX3fxX1exX1fxX3xX1xXebxX6xX3xX87xX88xX3xX47xX48xX1exX1fxX3xX1xX1cxX3axX1exX1fxX3xXexX53xXdxX3xXcxX1xX88xX1exX1xX3xX2dxX91xX3xX6axX6bxX95xX1exX1fxX3xXcxX29xX9bxXc5xX3xX4fdxX1exX1xX250xX3xXcxX1xX88xX1exX1xX3xXf7xX509xX1exX1fxX0xX9dxXbxX12xX0xX9dxXexX47xX12xX0xX9dxXexX29xX12xX0xX9dxXexX6xX103xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXebxX47xXc0xXaxX12xXcxX29fxX3xX62xXdxX1exX1xX0xX9dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đêm nhạc thiện nguyện “Vòng tay yêu thương”

Đêm nhạc thiện nguyện “Vòng tay yêu thương”
2019-04-28 09:45:26

(QT) - Tối qua 27.4.2019, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương Vĩnh Linh phối hợp với Trường THPT Cửa Tùng tổ chức đêm nhạc thiện nguyện "Vòng tay yêu thương" nhằm gây quỹ hỗ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết