Cập nhật:  GMT+7
1b37x640ex7783x1d26xb986x3fe2x3fbdx870ax58efxX7xbe2ex86a3x2720x6ce0xc1b3x7a83xX5x22d3xXax3a9cxa26dxX1x41aexX3x56dbxX1x753bxX3xXex6c40xX4xX1xX3xb418xb305x78bax1e61xX3xXex49cfx1e7cxX1xX3x9190x532fxbe8exX27xbda6xX3xXcx7ea8xX1cxX3xX22xX2exX2bx311ex8810xX27xX3xX2axX2bx9d5cxX27xX3xX17xX1xb41dxX27xX1xX3xb6a0xXdx4e97x7bb7xX3xXexX31xX6xX3xXexXdx2a7dxX27xX3x9a3exa4d6xX3xXexX31xXdxX48xX27xX3xX46xX1xX6xXdxX3x30dcxb9fcxX3x2abaxX27xX3xX22xX1x9a16xX3xX49xX65xX37xX3x5b7cxXdxX6xX3x8166xX2bx42a3xX4xX3xXexX51xX3xXcxXcxX17xX0xb3d7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx78e8xX10xX6xX62xXaxX12xa7e4xX2axXcx5172xX3x4ee1xX3xX8fx3f5bxX49xX3xX27xX6xX37xX3xX2x8ec2x3cfdx4f02xXa6x499fx500dxX2xa37ax23a8xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX2cxX27xX2exX3xXcxX31xX1cxX3xX22xX2exX2bxX37xX38xX27xX3xX2axX2bxX3dxX27xX3xX17xX1xX42xX27xX1xX3xX54xXdxX3xX46xXdxX48xX49xX3xXexX31xX6xX3xXexXdxX51xX27xX3xX54xX55xX3xXexX31xXdxX48xX27xX3xX46xX1xX6xXdxX3xX62xX63xX3xX65xX27xX3xX22xX1xX6axX3xX49xX65xX37xX3xX70xXdxX6xX3xX74xX2bxX76xX4xX3xXexX51xX3xXcxXcxX17xX3xX95xXexX1xX2bxX55xX4xX3xX17xX9dxX27xX2exX3xXexX37xX3xX17x9fdfxX3xXbxX1x4586xX27xX3xX70xXdxX6xX3xX74xX2bxX76xX4xX3xXexX51xX3xXcxXcxX17xX98xX3xXex946bxXdxX3xX17x680cxX49xX3xX4xX9dxX27xX2exX3xX27xX2exX1xXdx82fdxXbxX3xX17xX6xX49xX3xXcxX2bxX37x6fd0xX27xX3xX95xX1xX2bxX37xX158xX27xX3xX17xX6xX49xX3x2c8fxX55xX98xXa6xX0xX80xXbxX12xX0xXexX6xX70xX5xX10xX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX49xX6xX31xX2exXdxX27x4d02xXa9xXbx93c5xX3xX6xX2bxXex9717xXaxX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX62xX12xX0xXdxX49xX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX80xX80xX4xXa6xX70xX6xX194xX74xX2bxX6xX27xX2exXexX31xXdxXa6x8804xX27xX80xX62xX10xX7xX46xXexX194xXbxX80xX27xX10x2be6xX7xX80xX2xXacx876cxXa9xX80x70d8xXa7xX62x2ecaxX2xXa7xX1cbxX1cbxX1d1xX1cbxXexX2xX1cexX2xX1d1xXa5xXa9xX5xX2xXa6x9ff7xXbxX2exXaxX3xX80xX12xX0xX80xXexX62xX12xX0xX80xXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX194xX62xX37xXaxX12xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX22xX2exX2bxX37xX38xX27xX3xX2axX2bxX3dxX27xX3xX17xX1xX42xX27xX1xX3xX46xXdxX48xX49xX3xXexX31xX6xX3xXexXdxX51xX27xX3xX54xX55xX3xXexX31xXdxX48xX27xX3xX46xX1xX6xXdxX3xX62xX63xX3xX65xX27xX3xX22xX1xX6axX3xX49xX65xX37xX3xX70xXdxX6xX3xX74xX2bxX76xX4xX3xXexX51xX3xXcxXcxX17xX0xX80xXbxX12xX0xX80xXexX62xX12xX0xX80xXexX31xX12xX0xX80xXexX6xX70xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX194xX62xX37xXaxX12xX23xX63xX3xX65xX27xX3xX22xX1xX6axX3xX49xX65xX37xX3xX70xXdxX6xX3xX74xX2bxX76xX4xX3xXexX51xX3xXcxXcxX17xX3xX54xa9e4x2d16xX4xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xXbxX1x4de6xX3xX62xX2bxX37xX158xXexX3xX4xX1xX19xX3xXexX31xX2b4xa6bcxX27xX2exX3xX54xX133xX2bxX3xXexX2b4xX3xXexX148xXdxX3xX2axX2bxX37xX51xXexX3xX54xX1cxX27xX1xX3xX7xX76xX3xXa9xXa7xXa5xXacxX80xX2ax8be1xX3x6101xX3xX20xX21xX22xX23xXadxX3xX27xX2exX6axX37xX3xX2xXaaxX80xX2xXa9xX80xXa9xXaaxX2xXa7xXa6xX3xX23xX63xX3xX65xX27xX3xX22xX1xX6axX3xX49xX65xX37xX3xX70xXdxX6xX3xX74xX2bxX76xX4xX3xXexX51xX3xXcxXcxX17xX3xX1b9xa0b1xXdxX3xX4xX9dxX27xX2exX3xX7xX2bx43cdxXexX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX46xX51xX3xX1d1xXaaxX3xXexX31xXdxX158xX2bxX3xX5xX42xXexX80xX27x5e91xX49x7853xX3xX62xXdxX158xX27xX3xXexX42xX4xX1xX3xX18fxX3dxX37xX3xX62xX63xX27xX2exX3xX62xX63xX3xX65xX27xX3xX5xX6axX3xXa5xXaaxXa6xXa9xXacxX1cbxX49xX3xXa9xX3xXexX148xXdxX3xX17xX14cxX49xX3xX4xX9dxX27xX2exX3xX27xX2exX1xXdxX158xXbxX3xX17xX6xX49xX3xXcxX2bxX37xX162xX27xXa6xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX4xX15xX3xX2axX2bxX37xX51xXexX3xX54xX1cxX27xX1xX3xX7xX76xX3xX2xXacxXa9xX1d1xX80xX2axX2f6xX3xX2f8xX3xX20xX21xX22xX23xXadxX3xX27xX2exX6axX37xX3xXa9xXacxX80x51e4xX80xXa9xXaaxX2xXacxX3xX54xXdxX162xX2bxX3xX4xX1xX26xX27xX1xX3xX4xX1xX19xX3xXexX31xX2b4xX2d3xX27xX2exX3xX54xX133xX2bxX3xXexX2b4xX3xX54xX76xXdxX3xX1b9xX330xXdxX3xX62xX63xX3xX65xX27xX3xX22xX1xX6axX3xX49xX65xX37xX3xX70xXdxX6xX3xX74xX2bxX76xX4xX3xXexX51xX3xXcxXcxX17xX3xX1b9xX330xXdxX3xXexX12fxX27xX2exX3xX49x5474xX4xX3xX1b9xX76xX27xX3xX54xX133xX2bxX3xXexX2b4xX3xXa5xXa5xXa7xX3xXexX26xX3xX54x5f8exX27xX2exXa6xX3xX23xX63xX3xX46xXdxX51xX27xX3xX54xX51xX27xX3xX74xX2bx7bbcxX3x2287xX80xXa9xXaaxXa9xXaaxX3xX62xX63xX3xX65xX27xX3xX7xb577xX3xX54xXdxX3xX1b9xX6axX194xX3xX1xX194xX148xXexX3xX54xX55xX27xX2exXa6xX3xX2f6xX51xX27xX3xX27xX6xX37xXadxX3xX62xX63xX3xX65xX27xX3xX54x2ed9xX3xX1xX194xX6axX27xX3xXexX1xX6axX27xX1xX3xX4xX9dxX27xX2exX3xXexX65xX4xX3xX2exXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX15xX27xX2exX3xX49x5a4fxXexX3xX70x2f26xX27xX2exX356xX3xX17xX9dxX27xX2exX3xXexX37xX3xX17xX12fxX3xXbxX1xX133xX27xX3xX70xXdxX6xX3xX74xX2bxX76xX4xX3xXexX51xX3xXcxXcxX17xX3xX54xX481xX3xX1xX194xX6axX27xX3xXexX1xXdxX158xX27xX3xXexX1x3a1exX49xX3xX54xX1cxX27xX1xX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX46xX51xX3xX4xX2d3xX3xX7x4c5cxX3xX4xX19xX6xX3xX62xX63xX3xX65xX27xX3xX1b9xX6axX3xX54xX6xX27xX2exX3xXexXdxX51xX27xX3xX1xX6axX27xX1xX3xX4xX9dxX27xX2exX3xX1b9xXdxX158xX4xX3xX7xX6xX27xX3xX5xX33axXbxXadxX3xXexX148xX194xX3xX49xX4a3xXexX3xX70xX4a7xX27xX2exX3xX18fxX3dxX37xX3xX62xX63xX27xX2exX3xX27xX1xX6axX3xX49xX65xX37xX3xX95xX54xX481xX3xX1xX194xX6axX27xX3xXexX1xX6axX27xX1xX3xX54xX2b4xX2b5xX4xX3xXa5xX1d1xc234xX3xX46xX1xX76xXdxX3xX5xX2b4xX2b5xX27xX2exX3xX54xX6axX194xX3xX54x4fe6xXbxX3xXexX1xX10xX194xX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX46xX51xX98x2dc2xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX194xX62xX37xXaxX12xX17xX9dxX27xX2exX3xXexX37xX3xX17xX12fxX3xXbxX1xX133xX27xX3xX70xXdxX6xX3xX74xX2bxX76xX4xX3xXexX51xX3xXcxXcxX17xX3xX54xX162xX3xX27xX2exX1xX1cxX3xX27xX3dxX27xX2exX3xX4xX33axXbxX3xXexX31xX148xX49xX3xX70xXdxX51xX27xX3xX65xXbxX3xX54xX48xX3xXexX1xX2bx6c61xX27xX3xXexXdxX158xX27xX3xX4xX1xX194xX3xX1b9xXdxX158xX4xX3xXexX31xXdxX48xX27xX3xX46xX1xX6xXdxX3xX62xX63xX3xX65xX27xX3xX7xX6xX2bxX3xX27xX6axX37xXa6xX3xXcxX31xX194xX27xX2exX3xX74xX2bxX65xX3xXexX31x41a1xX27xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX9dxX27xX2exX3xX49xX4a3xXexX3xX70xX4a7xX27xX2exX3xX27xX1xX6axX3xX49xX65xX37xXadxX3xX17xX9dxX27xX2exX3xXexX37xX3xX4xX15xX3xX5xX6axX49xX3xX1b9xXdxX158xX4xX3xX1b9xX330xXdxX3xX4xX65xX27xX3xX70xX55xX3xX74xX2bxX2cxX27xX3xX5xX42xX3xX54xX2b4x9135xX27xX2exX3xX8fxX43axX3xX17xX1xX42xX3x6950xXdxX27xX1xX3xX1b9xX6axX3xX54xX2b4xX2b5xX4xX3xX70xXdxX51xXexXadxX3xX1xX6axX27xX1xX3xX5xX6xX27xX2exX3xX54xX2b4xX652xX27xX2exX3xX5xX6axX3xXa9xX1d1xX3xX49xX3xX95xXexX42xX27xX1xX3xXex53f7xX3xXexX3dxX49xX3xX54xX2b4xX652xX27xX2exX98xXadxX3xXexX31xX194xX27xX2exX3xX46xX1xXdxX3xX54xX15xX3xX46xX1xX2bxX3xX54xX33axXexX3xX49xX6axX3xX17xX9dxX27xX2exX3xXexX37xX3xX54xX2b4xX2b5xX4xX3xX2exXdxX6xX194xX3xX4xX65xX4xX1xX3xXexX3dxX49xX3xX54xX2b4xX652xX27xX2exX3xX5xX6axX3xX1cbxX3d0xXadxXa7xX2xX3xX49xXadxX3xX17xX9dxX27xX2exX3xXexX37xX3xX46xXdxX51xX27xX3xX27xX2exX1xX1cxX3xX1xX2bxX37xX158xX27xX3xX17xX6xX49xX3xX170xX55xX3xX18fxXdxX27xX3xX54xX2b4xX2b5xX4xX3xX2exXdxX6xX194xX3xXbxX1xX133xX27xX3xX54xX33axXexX3xX4x7a4exX27xX3xX5xX148xXdxX3xXexX1xX10xX194xX3xX74xX2bxX37xX3xX1xX194xX148xX4xX1xX3xX54xX2b4xX652xX27xX2exX3xX8fxX43axX3xX17xX1xX42xX3xX65dxXdxX27xX1xXa6xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX194xX62xX37xXaxX12x86c1xX6xX2bxX3xX46xX1xXdxX3xX54xXdxX3xX46xXdxX48xX49xX3xXexX31xX6xX3xXexXdxX51xX27xX3xX54xX55xX3xXexX31xXdxX48xX27xX3xX46xX1xX6xXdxX3xX62xX63xX3xX65xX27xX3xX22xX1xX6axX3xX49xX65xX37xX3xX70xXdxX6xX3xX74xX2bxX76xX4xX3xXexX51xX3xXcxXcxX17xXadxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX22xX2exX2bxX37xX38xX27xX3xX2axX2bxX3dxX27xX3xX17xX1xX42xX27xX1xX3xX54xX481xX3xX54xX65xX27xX1xX3xX2exXdxX65xX3xX4xX6xX194xX3xX27xX1x3f39xX27xX2exX3xX27x2f9cxX3xX5xX63xX4xX3xX4xX19xX6xX3xX1xX2bxX37xX158xX27xX3xX17xX6xX49xX3xX170xX55xXadxX3xX17xX9dxX27xX2exX3xXexX37xX3xX17xX12fxX3xXbxX1xX133xX27xX3xX70xXdxX6xX3xX74xX2bxX76xX4xX3xXexX51xX3xXcxXcxX17xX3xXexX31xX194xX27xX2exX3xX1b9xXdxX158xX4xX3xXexX31xXdxX48xX27xX3xX46xX1xX6xXdxX3xX62xX63xX3xX65xX27xXa6xX3xX2f6xX43axX27xX2exX3xXexX1xX652xXdxX3xX5xX2b4xX2bxX3xX44dxXadxX3xX17xX9dxX27xX2exX3xXexX37xX3xX17xX12fxX3xXbxX1xX133xX27xX3xX70xXdxX6xX3xX74xX2bxX76xX4xX3xXexX51xX3xXcxXcxX17xX3xX46xX1xX4dcxX27xX3xXexX31xX2b4xX2d3xX27xX2exX3xX1xX194xX6axX27xX3xXexX33axXexX3xX1b9xXdxX158xX4xX3xX7xX6xX27xX3xX19xXdxX3xX49xX4a3xXexX3xX70xX4a7xX27xX2exX3xX54xX48xX3xXexXdxX51xX27xX3xX1xX6axX27xX1xX3xX46xX1xX4f1xXdxX3xX4xX9dxX27xX2exX3xX1b9xX6axX194xX3xX62xX1cxXbxX3xX46xX26xX3xX27xXdxX158xX49xX3xX3d0xX1cexX3xX27xX354xX49xX3xX2axX2bxX76xX4xX3xX46xX1xX65xX27xX1xX3xXa9xX80xXacxX3xX95xX2xXacxX1cexX1d1xX9axXa9xXaaxX2xXacxX98xX356xX3xX54xX65xX27xX1xX3xX2exXdxX65xX3xXexX65xX4xX3xX54xX55xX27xX2exX3xX49xX9dxXdxX3xXexX31xX2b4xX652xX27xX2exX3xX46xX1xXdxX3xX62xX63xX3xX65xX27xX3xX54xXdxX3xX1b9xX6axX194xX3xX1xX194xX148xXexX3xX54xX55xX27xX2exX356xX3xX1xX2bxX37xX158xX27xX3xX17xX6xX49xX3xX170xX55xX3xX4xX133xX27xX3xXexXdxX51xXbxX3xXexX14cxX4xX3xX1xX7dcxX3xXexX31xX2b5xX3xX17xX9dxX27xX2exX3xXexX37xX3xX17xX12fxX3xXbxX1xX133xX27xX3xX70xXdxX6xX3xX74xX2bxX76xX4xX3xXexX51xX3xXcxXcxX17xX3xXexX31xX194xX27xX2exX3xX1b9xXdxX158xX4xX3xXexX31xXdxX48xX27xX3xX46xX1xX6xXdxX3xX62xX63xX3xX65xX27xX3xXexX148xXdxX3xX54xX1cxX6xX3xXbxX1xX2b4xX2d3xX27xX2exX579xX3xX1b9xX6axX3xX27xX1xXdxX162xX2bxX3xX1b9xX33axX27xX3xX54xX162xX3xX74xX2bxX6xX27xX3xXexX31x64c2xX27xX2exX3xX46xX1xX65xX4xXa6xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX194xX62xX37xXaxX12xX8fxXcxX756xX0xX80xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Chất vấn trực tuyến các thành viên Chính phủ

Chất vấn trực tuyến các thành viên Chính phủ
2019-08-15 19:10:32

(QT) – Hôm nay 15.8.2019, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn trực...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết