Cập nhật: 27/09/2022 13:57 GMT+7
b64exbae6x103cax13d22xe4f1x12912xd85ax14920x134a1xX7xe36bx10fcfxf3f7xf0f1x1071fx1363fxX5xca55xXax12dfdxf169xX1x12d41xX3x14a1axX1xc1e3xX3xXex13278xX4xX1xX3x1497exde5fxd36cx1488dxX3xXexbd2dxb9f4xX1xX3x1181excb17xX3xc9c9x1448axX4xX3xXcxXdx12fb4xX27xX3xe2b6xXdxd987x10bdexX3xXexfcb1xX6xX3xXex10928xX27xX1xX3xX1xX40xX27xX1xX3xXbxX1xd6f9xX27x1422exX3xX4xX1x135ccxX27xX4dxX3x1068bx10a8bx11a40xX3xX22xX57xX3cxf7d2xX3xXexc896xXdxX3xX1xX5cxe04dxfedaxX27xX3xdd12x1299fx10420xX27xX4dxX3xX68xX15xX6xX0xc059xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX10xX6xd74cxXaxX12xX3x12306xd5f8xX27xX4dxX3xX27xX6xX64xX3x11fa7xd535xX72xf23bx13ce9xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX4xX3xXcxXdxX33xX27xX3x13aa3xX56xX3xXbaxXdxX3xX36xXdxX38xX39xX3xXexX3cxX6xX3xXexX40xX27xX1xX3xX1xX40xX27xX1xX3xXbxX1xX4bxX27xX4dxX3xX4xX1xX51xX27xX4dxX3xX55xX56xX57xX3xX22xX57xX3cxX5cxX3xXexX5fxXdxX3xX1xX5cxX64xX65xX27xX3xX68xX69xX6axX27xX4dxX3xX68xX15xX6xf73fxX3xX0xX72xXbxX12xX0xXexX6xX55xX5xX10xX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX39xX6xX3cxX4dxXdxX27xba68xX91xXbx12d0exX3xX6xX5cxXexX57xXaxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX84xX12xX0xXdxX39xX4dxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX72xX72xX4xXfbxX55xX6xX57x1321cxX5cxX6xX27xX4dxXexX3cxXdxXfbxe317xX27xX72xX84xX10xX7xX36xXexX57xXbxX72xX27xX10xc976xX7xX72xX91xX91x13d8dxX94xX72xffdex12ffbxX84xX91xX2xX154xd0d9xX92xX91xX157xXexX2xX92xbeaexX92x10ff3xX94xX5xX2xXfbx12147xXbxX4dxXaxX3xX72xX12xX0xX72xXexX84xX12xX0xX72xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX84xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX57xX84xX64xXaxX12xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX4xX3xXcxXdxX33xX27xX3xX36xXdxX38xX39xX3xXexX3cxX6xX3xX36xX1xX5cxX3xX142xfec8xX4xX3xX55x14d39xX3xX7x13cd1xX27xX4dxX3xX84x13282xX3xX7xX5fxXexX3xX5x14514xX3xXexX5fxXdxX3xXexX1xX1cexX27xX3xXcxX1xX5cx12569xX27xX3xX2xX95xX3xX118xX56xX3xXcxX1xX5cxX1e8xX27xX95xX3xX68xX69xX6axX27xX4dxX3xX68xX15xX6xX3x145edxX3x109e2xX27xX1xX115xX3xXcxXfbxXcxX3xX0xX72xXbxX12xX0xX72xXexX84xX12xX0xX72xXexX3cxX12xX0xX72xXexX6xX55xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX57xX84xX64xXaxX12xX21xX89xX57xX3xX4xX89xX57xX3xX27xX1xX6xX27xX1xX3xX142x12d60xX3xX4xX1cexX27xX4dxX3xXexX89xX4xX3xXbxX1xX4bxX27xX4dxX3xX4xX1xX51xX27xX4dxX3xX55xX56xX57xX3xX22xX57xX3cxX5cxX95xX3xXbaxX6xXdxX3xX84xXdxX65xX27xX3xX5xX56xX27xX1xX3xXbaxX5fxX57xX3xX1xX5cxX64xX65xX27xX3xX68xX69xX6axX27xX4dxX3xX68xX15xX6xX3xX4xX1xX57xX3xX55xXdxX33xXexX95xX3xXbaxX33xX27xX3xXexX1xX1cbxXdxX3xXbaxXdxX38xX39xX3xX27x12ca8xX64xX95xX3xX4xX89xX4xX3xXbaxX1cxX6xX3xXbxX1xX69xd2b8xX27xX4dxX3xXbaxX56xX3xX7xffcaxX27xX3xX7xX29fxX27xX4dxX3xX4xX89xX4xX3xXbxX1xX69xX2aexX27xX4dxX3xX89xX27xX3xX2exX27xX4dxX3xXbxX1xX15xX3xX142xX6axXdxX3xX55xX56xX57xX3xX142xX29fxX3xX39xX69xX6xX3xX5xX6axX27xX95xX3xX4xX1xX5cxc97dxX27xX3xX55xX1cxX3xX4xX89xX4xX3xXbaxX1cxX6xX3xXbaxXdxX38xX39xX3xX7xX2aexX3xXexX89xX27xX3xX84xfe20xX27xX3xXexX3cxX89xX27xX1xX3xXexX3cxe4d2xX3xX55xX56xX57xX3xX36xX1xXdxX3xX4xX15xX3xX5xX65xX27xX1xXfbxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX57xX84xX64xXaxX12xX17xX1xX19xX3xXbax12cbbxX27xX4dxX3xX4xX89xX4xX3xXbxX1xX69xX2aexX27xX4dxX3xX89xX27xX3xXbaxe5a8xX39xX3xX55xX350xX57xX3xX6xX27xX3xXexX57xX29fxX27xX3xX4xX89xX4xX3xX1xdc59xX3xX4xX1xX2exX6xX3xX142xX29fxX3xX1xX5fxX3xX84xX5cxX95xX3xXbax10160xX4xX3xX55xXdxX65xXexX3xX5xX29fxX3xX4xX89xX4xX3xX1xX364xX3xX4xX1xX2exX6xX3xXexX1xX19xX64xX3xXbaxXdxX65xX27xX95xX3xX1xX364xX3xXbaxX1e8xXbxX3xXexX1xX19xX64xX3xX5xd6a7xXdxX3xX118xX5cxX27xX4dxX3xX64xX33xX5cxX3xX142xX29fxX3xX4xX89xX4xX3xX1xX364xX3xXbaxX1e8xXbxX3xX27xX1x112dbxX3xX4xX15xX3xX27xX4dxX5cxX64xX3xX4xX2aexX3xX39x13eadxXexX3xX6xX27xX3xXexX57xX29fxX27xX3xX84xX57xX3xXbaxX1cxX6xX3xXbxX1xX69xX2aexX27xX4dxX3xX139xX5cxX350xX27xX3xX5x14f58xXfbxX3xX17xX1xX5cxX2ebxX27xX3xX55xX1cxX3xXbaxc083xX64xX3xXbaxX19xX3xX5xX1c7xX4xX3xX5xX69xX3a5xX27xX4dxX95xX3xX142xX1e8xXexX3xXexX69xX95xX3xXbxX1xX69xX2aexX27xX4dxX3xXexXdxX65xX27xX3xXbaxX38xX3xX36xX1xfd46xX4xX3xXbxX1xf57bxX4xX3xX7xX1c7xX3xX4xX51xX95xX3xXbaxX350xX39xX3xX55xX350xX57xX3xX4dxXdxX6xX57xX3xXexX1xX1cexX27xX4dxX3xXexX1xX1cexX27xX4dxX3xX7xX5cxX51xXexX3xXexX3cxX2bxX27xX3xX4xX89xX4xX3xXexX3cxX42axX4xX3xX4dxXdxX6xX57xX3xXexX1xX1cexX27xX4dxX3xX4xX1xef55xX27xX1xX3xX36xX1xXdxX3xX118xX350xX64xX3xX3cxX6xX3xX39xX69xX6xX3xX5xX6axX27xX95xX3xX7xX5fxXexX3xX5xX1daxX3xXbaxX3cfxXexXfbxXfbxXfbxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX57xX84xX64xXaxX12xeb32xXdxX38xX39xX3xXexX3cxX6xX3xXexX1xX1c7xX4xX3xXexX33xX3xXexX5fxXdxX3xX4xX89xX4xX3xXbaxXdxX38xX39xX3xX118xX5cxX27xX4dxX3xX64xX33xX5cxX3xX27xX1xX69xX3xXexX1xX1cexX27xX3xXcxX1xX5cxX1e8xX27xX3xX2xX95xX3xX118xX56xX3xXcxX1xX5cxX1e8xX27xX95xX3xXexX1xX1cexX27xX3xc54exXdxX3xX22xX311xX4xX95xX3xX118xX56xX3xXcxX306xX27xX3xX2axX57xX27xX4dxX3xX5xX29fxX3xX27xX1x114a9xX27xX4dxX3xXbaxX1cxX6xX3xX55xX29fxX27xX3xXexX1xX69xX1cbxX27xX4dxX3xX118xX5cxX64xX2bxX27xX3xX55xX1cxX3xX27xX4dxX1e8xXbxX3xX5xX42axXexX95xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX425xXexX95xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX4xX3xXcxXdxX33xX27xX3xXbaxX243xX3xX27xX4dxX1xX1cxX3xX5xX56xX27xX1xX3xXbaxX5fxX57xX3xX1xX5cxX64xX65xX27xX3xX68xX69xX6axX27xX4dxX3xX68xX15xX6xX3xX4xX1xX5cxX2ebxX27xX3xX55xX1cxX3xXexX51xXexX3xX4xX89xX4xX3xXbaxXdxX243xX5cxX3xX36xXdxX65xX27xX3xX27xX2aexXdxX3xd887xX27xX95xX3xX4xX1xX51xX27xX3xX1daxX95xX3xX5xX69xX2aexX27xX4dxX3xXexX1xX1c7xX4xX3xX84xX1c7xX3xXexX3cxX508xX3xXbaxX350xX39xX3xX55xX350xX57xX3xX4xX1xX57xX3xX27xX4dxX69xX1cbxXdxX3xX84xX306xX27xX3xXexX3cxX57xX27xX4dxX3xXexX3cxX69xX1cbxX27xX4dxX3xX1xX3a5xXbxX3xXbxX1xX350xXdxX3xX7xX2aexX3xXexX89xX27xX3xX84xX306xX27xX3xXexX3cxX89xX27xX1xX3xXexX3cxX311xX3xX55xX56xX57xX3xXexX1e8xXbxX3xXexX3cxX5cxX27xX4dxXfbxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX57xX84xX64xXaxX12x1248fxX29fxX3xX7xX57xX89xXexX95xX3xX55xX51xX3xXexX3cxX46dxX3xX5xX1c7xX4xX3xX5xX69xX3a5xX27xX4dxX3xX36xXdxX38xX39xX3xX7xX57xX89xXexX95xX3xX1xX69xX6axX27xX4dxX3xX84x10af9xX27xX3xX4dxXdxX6xX57xX3xXexX1xX1cexX27xX4dxX3xX4xX89xX4xX3xX36xX1xX5cxX3xX142xX1c7xX4xX3xX27xX4dxX1e8xXbxX3xX5xX42axXexX95xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX425xXexX95xX3xX36xXdxX2bxX27xX3xX139xX5cxX64xX33xXexX3xX36xX1xX1cexX27xX4dxX3xX4xX1xX57xX3xX27xX4dxX69xX1cbxXdxX95xX3xXbxX1xX69xX2aexX27xX4dxX3xXexXdxX65xX27xX3xXbaxXdxX3xX139xX5cxX6xX3xX27xX1xX508xX27xX4dxX3xX36xX1xX5cxX3xX142xX1c7xX4xX3xX27xX4dxX3fbxX39xX95xX3xXexX3cxX29fxX27xX3xXexX1xX69xX1cbxX27xX4dxX3xX118xX5cxX64xX2bxX27xX3xX55xX1cxX3xX27xX4dxX1e8xXbxX3xX7xX306xX5cxX95xX3xX27xX69xX6axX4xX3xX4xX1xX350xX64xX3xX118xXdxX33xXexX95xX3xX27xX2aexXdxX3xX84xX1d3xX3xX7xX5fxXexX3xX5xX1daxX3xXbaxX3cfxXex14213xXfbxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX57xX84xX64xXaxX12xX4a7xXdxX38xX39xX3xXexX3cxX6xX3xX4xX1cexX27xX4dxX3xXexX89xX4xX3xX84xX1c7xX3xXexX3cxX508xX3xX5xX69xX2aexX27xX4dxX3xXexX1xX1c7xX4xX95xX3xX4xX89xX4xX3xX39xX376xXexX3xX1xX29fxX27xX4dxX3xXexX1xXdxX33xXexX3xX64xX33xX5cxX3xX1daxX3xX4xX3cfxXbxX3xX4xX2aexX3xX7xX1daxX95xX3xX27xX1xX3cfxXexX3xX5xX29fxX3xX1daxX3xX27xX1xX508xX27xX4dxX3xXbaxX1cxX6xX3xXbxX1xX69xX2aexX27xX4dxX3xX84xX1d3xX3xX55xX1cxX3xX4xX1cexX3xX5xX1e8xXbxX95xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX425xXexX3xX84xX57xX3xX55xX56xX57xX3xX5xe271xXfbxX3xda8exX243xX3xX5xX306xX5cxX3xX84xX29fxXdxX95xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX64xX2bxX5cxX3xX4xX3fbxX5cxX3xX88xX1daxX3xd0b1xXdxX6xX57xX3xXexX1xX1cexX27xX4dxX3xX797xX1e8xX27xX3xXexX350xXdxX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1xX3a5xXbxX3xX142xX6axXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX1xX5cxX64xX65xX27xX3xX68xX69xX6axX27xX4dxX3xX68xX15xX6xX3xX118xX306xX64xX3xX84xX1c7xX27xX4dxX3xXbaxX243xX3xX89xX27xX3xX5xX29fxX39xX3xX4xX3fbxX5cxX3xX84xX306xX27xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX1daxX3xX4xX89xX4xX3xX36xX1xX5cxX3xX142xX1c7xX4xX3xX27xX4dxX3fbxX39xX95xX3xXexX3cxX29fxX27xX3xXbaxX38xX3xX1xX5fxX27xX3xX4xX1xX33xX3xXexX40xX27xX1xX3xXexX3cxX5fxX27xX4dxX3xXexX425xX4xX3xX27xX4dxX1xd89dxX27xX95xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX425xXexX3xX4dxXdxX6xX57xX3xXexX1xX1cexX27xX4dxX3xX84xX57xX3xX39xX69xX6xX3xX5xX794xXfbxX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX57xX84xX64xXaxX12xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xXcxX3cxX311xX4xX3xX0xX72xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Triển khai hành động sớm trước bão số 4

Triển khai hành động sớm trước bão số 4
2022-09-26 16:47:45

QTO - Chiều nay 26/9, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Tổng cục Phòng chống thiên tai phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống...

Giúp dân gặt lúa tránh bão

Giúp dân gặt lúa tránh bão
2022-09-26 16:33:53

QTO - Nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khóm Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa vừa được đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng dân quân tư vệ và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết