Cập nhật:  GMT+7
b929xc891x10a06xe415xdfb0x10615xd1bfxdf2ex12f60xX7x10763xc6faxe493xdacbx139f5xfc48xX5x1162cxXax10030xe35fxX1xf0d5xX3x136adxXdxe2d1x126e8xX3x10ecaxXdxX19xX1axX3xXexX1x11d7fxX4xX3xfd99x126c5xX3xX17x14264xed20xX3xXex12b91xX1axX3xX17xXdxf35cxX1axX3xX26xdf18xX3x12accxd1fdxX6xX3xX17xXdxX33xX1axff56xX3x12546xXdxX2axbefbxX3xXexX1xXdxX33x11b1dxX3xX7xefafxX3xbc6bx1460dxX1axX43xX3xXex12df5xXdxX3xX1axXdxX5xX2bxX1ax11a99xX3xX39x112f1xX4xX3xXexX1xX2axXdxX3xX1axX1x10d20xX6xX0xd981xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcafaxX10xX6xX51xXaxX12xXcxX39xX2bxX1axX43xX3xX1xX6xXdxX3xX1axX43xX37xd44axX3x12a9exX2xX5fxX3xX93xX93xX6fxX2xX2xX6fxX93x12ba2xX93xX9exX5fxX3x10919xX6xX1axX3x10248xX4cxX2axX1axX3xX5x1372bxX3xbe12xX1xX4cxX3xX17xX2axX2bxX3xXexX2exX1axX3xX17xXdxX33xX1axX3x11585xXa3xd709xda19xX3xXafxXa3xXcxXa3x1091exX3x13769xX2axX2bxX3xf722xX2exX1axX3xXcfxf7faxX3xXbxX1xdb65xXdxX3xX1x13c2cxXbxX3xX26xedfaxXdxX3xX4xX62xX4xX3xXcxX39x12712xf994xX1axX43xX3xXcxXdxX33xX4cxX3xX1x123d0xX4xX3xX26xX37xX3xXcxX39xX4cxX1axX43xX3xX1xXf4xX4xX3xX4x13a44xX3xX7xfb92xX3xX7exX2axXdxX3xe581xX1axX5fxX3xX7exX2axXdxX3xXafxX1x13557xX3xXc0xX1xX4cxX91x115fbxX1axX3xX7exX2axXdxX3xXc3x146d5xX1axX43xXc9xX3xXexX15xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX4xX1xXe9xX105xX1axX43xX3xXexX39x13d58xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxXdxX19xX1axX3xXexX1xX23xX4xX3xX26xX27xX3xX17xX2axX2bxX3xXexX2exX1axX3xX17xXdxX33xX1axX3xX26xX37xX3xX39xX3axX6xX3xX17xXdxX33xX1axX41xX3xX43xXdxX2axX46xX3xXexX1xXdxX33xX4cxX3xX7xX4fxX3xX51xX52xX1axX43xX3xXexX57xXdxX3xX1axXdxX5xX2bxX1axX5fxX3xX39xX62xX4xX3xXexX1xX2axXdxX3xX1axX1xX6cxX6xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xXf4xX4xX3xX7xXdxX1axX1x111c1xX0xX6fxXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX46xX6xX39xX43xXdxX1ax11c8cxX93xXbx13758xX3xX6xX4cxXexX2bxXaxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX46xX43xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX6fxX6fxX4xX1a8xX17xX6xX2bxXa7xX4cxX6xX1axX43xXexX39xXdxX1a8xX26xX1axX6fxX51xX10xX7xX1cxXexX2bxXbxX6fxX1axX10xdc89xX7xX6fxX93xX9exe249xc109xX6fxX200xff7axX51xX9exX9exf71dxX93xX9exX200xX9exXexX2xdc7dx13f0exX200xX200xX9exX5xX2xX1a8xec0bxXbxX43xXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXexX51xX12xX0xX6fxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX2bxX51xX91xXaxX12xXcx13ba5xX1axX43xX3xX17xX13cxX1axX1xX3xX43xXdx14010xX3xX1axX1xXdxX11exXexX3xX4xX1xX2bxX3xX1xXf4xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXcbxX33xX3xXexX1xX6xX91xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX1xX6xXdxX3xXcbxX6cxX1axX43xX3xX1axXe9xXe0xX4xX3xX17xd9d8xX1axX43xX3xX1axX1xX6cxX6xX3xf656xX3x1266bxX1axX1xX1c1xX3xXcxX1a8xXc2xX0xX6fxXbxX12xX0xX6fxXexX51xX12xX0xX6fxXexX39xX12xX0xX6fxXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX2bxX51xX91xXaxX12xXcx14515xXdxX3xX4xX1xXe9xX105xX1axX43xX3xXexX39xX13cxX1axX1xX5fxX3xX4xX62xX4xX3xX10xX46xX3xXcbxd4a2xX3xXcbxXe9xXdcxX4xX3xX4xX4cxX1axX43xX3xX4x106bdxXbxX3xX4xX62xX4xX3xXexX1xc55bxX1axX43xX3xXexXdxX1axX3xX26xX27xX3xX26xX6xXdxX3xXexX39x1449axX5fxX3xXexf560xX46xX3xXa7xX4cxX6xX1axX3xXexX39xXf4xX1axX43xX3xX4xdb0bxX6xX3xXafxX1xX4cxX3xX17xX2axX2bxX3xXexX2exX1axX3xX17xXdxX33xX1axX3xXcbxX2axX2bxX3xXcfxX2exX1axX3xXcfxXd4xX41xX3xX1axX1xX24dxX1axX43xX3xX1cxXdxX19xX1axX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX105xX3xX17xX2axX1axX3xX26xX27xX3xXexX301xX46xX3xXa7xX4cxX6xX1axX3xXexX39xXf4xX1axX43xX3xX4xX310xX6xX3xX39xX3axX6xX3xX17xXdxX33xX1axX5fxX3xX4xX62xX4xX1xX3xXbxX1x11c03xX1axX3xX5xX2bxX2bdxXdxX3xX4xX62xX4xX3xX5xX2bxX37xXdxX3xX39xX3axX6xX3xX17xXdxX33xX1axX3xX51xX6cxX6xX3xX26xX37xX2bxX3xX1xX13cxX1axX1xX3xXexX1xX62xXdxX5fxX3xX46x11b50xXexX3xX7xXd8xX3xX26xX126xX1axX3xX17xX2axX1axX3xXbxX1xX62xXbxX3xX5xX4cxf4e8xXexX3xX5xXdxX118xX1axX3xXa7xX4cxX6xX1axX3xXcbxX19xX1axX3xX4xX2ecxX1axX43xX3xXexX62xX4xX3xX17xX2axX2bxX3xXexX2exX1axX3xX39xX3axX6xX3xX17xXdxX33xX1axX41xX3xX4xX62xX4xX3xX1xX2bxX2bdxXexX3xXcbxX39cxX1axX43xX3xX4xe345xX1axX43xX3xX1axX1xXe9xX3xX1axfd02xX3xX5xX6cxX4xX3xX4xX310xX6xX3xXcbx146e5xX6xX3xXbxX1xXe9xX105xX1axX43xX3xXexX39xX2bxX1axX43xX3xX4xX2ecxX1axX43xX3xXexX62xX4xX3xX17xX2axX2bxX3xX26xX11exX3xX46xX2ecxXdxX3xXexX39xXe9xXeaxX1axX43xX3xX17xXdxX33xX1axX3xX26xX37xX3xX39xX3axX6xX3xX17xXdxX33xX1axX41xX3xXexX13cxX1axX1xX3xX1xX13cxX1axX1xX3xX17xX2axX2bxX3xXexX2exX1axX3xX39xX3axX6xX3xX17xXdxX33xX1axX3xX4xX310xX6xX3xc107xXdxX11exXexX3x115cdxX6xX46xX3xX1ax1017bxXdxX3xX4xX1xX4cxX1axX43xX3xX26xX37xX3xXc2xX4cxX2axX1axX43xX3xXcxX39xX400xX3xX1axX466xXdxX3xX39xXdxX118xX1axX43xX41xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX5xX4cxX3b1xX1axX3xX4xX62xX4xX3xX26xX2e3xX1axX3xXcbxX27xX3xX5xXdxX118xX1axX3xXa7xX4cxX6xX1axX3xXcbxX19xX1axX3xX4xX2ecxX1axX43xX3xXexX62xX4xX3xX17xX2axX2bxX3xXexX2exX1axX3xX39xX3axX6xX3xX17xXdxX33xX1axX3xX26xX37xX3xX46xX2ecxXdxX3xXexX39xXe9xXeaxX1axX43xX3xX7xXd8xX1axX43xX3xX4xX310xX6xX3xX4xX1xX57xX1axX43xX1a8xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX2bxX51xX91xXaxX12xddeexX400xXbxX3xX1axX37xX91xX5fxX3xXa3xXc2xXc3xX3xXafxXa3xXcxXa3xX3xXcbxX2axX2bxX3xXcfxX2exX1axX3xXcfxXd4xX3xXcbxX2d6xX3xXexX39xX6xX2bxX3xXexX242xX1axX43xX3xX2xX9exX9exX3xX17xX13cxX1axX1xX3xX43xXdxX24dxX3xX1axX1xXdxX11exXexX3xX4xX1xX2bxX3xX1xXf4xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXcbxX33xX3xXexX1xX6xX91xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX1xX6xXdxX3xXcbxX6cxX1axX43xX3xX1axXe9xXe0xX4xX3xX17xX282xX1axX43xX3xX1axX1xX6cxX6xX3xXexX39xX2bxX1axX43xX3xX1xX2bxX2bdxXexX3xXcbxX39cxX1axX43xX3xX1xX282xX1axX43xX3xX1axX43xX37xX91xX5fxX3xX1axX1xX282xX46xX3xX17xX2axX2bxX3xX26xX11exX3xX46xX2ecxXdxX3xXexX39xXe9xXeaxX1axX43xX3xX26xX37xX3xX43xXdxX2axX46xX3xXexX1xXdxX33xX4cxX3xX39xX62xX4xX3xXexX1xX2axXdxX3xX1axX1xX6cxX6xX3xXexX2bdxXdxX3xXexX39xXe9xXeaxX1axX43xX3xX1xXf4xX4xX1a8xX3xf122xX2exX1axX43xX3xXexX1xXeaxXdxX5fxX3xXexX4cxX91xX118xX1axX3xXexX39xX4cxX91xX27xX1axX3xX26xX27xX3xXexX62xX4xX3xX1xX2bdxXdxX3xX4xX310xX6xX3xXexX57xXdxX3xX1axXdxX5xX2bxX1axX5fxX3xX4xX4cxX1axX43xX3xX4xX2e3xXbxX3xXexX1xX118xX46xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX62xX4xX3xX10xX46xX3xX1axX1xX24dxX1axX43xX3xXexX1xX2ecxX1axX43xX3xXexXdxX1axX3xX4xX301xX1axX3xX17xXdxX19xXexX3xX26xX27xX3xXexX62xX4xX3xX1xX2bdxXdxX3xX4xX310xX6xX3xXexX57xXdxX3xX1axXdxX5xX2bxX1axX3xX26xX37xX3xX39xX62xX4xX3xXexX1xX2axXdxX3xX1axX1xX6cxX6xX3xX51xX3axX1axX43xX3xX46xX39cxXexX3xX5xX301xX1axX3xXcbxX19xX1axX3xX46xX2ecxXdxX3xXexX39xXe9xXeaxX1axX43xX3xX17xXdxX33xX1axX3xX1axX466xXdxX3xX4xX1xX4cxX1axX43xX3xX26xX37xX3xX39xX3axX6xX3xX17xXdxX33xX1axX3xX1axX466xXdxX3xX39xXdxX118xX1axX43xX1a8xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX2bxX51xX91xXaxX12xXcxX1xX52xX4xX3xXc2xX4cxX91xX118xX1axX0xX6fxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trao quà cho học sinh vùng lũ lụt

Trao quà cho học sinh vùng lũ lụt
2020-11-20 12:40:17

QTO - Hôm nay 20/11/2020, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức trao quà cho học sinh bị ảnh hưởng lũ lụt trên địa bàn huyện Triệu Phong, Cam Lộ.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết