Cập nhật: 04/04/2022 07:39 GMT+7
31ax5bf0x702ax895fx8801xb440x8c73x5bc0x55fxX7x65c5x4d95x112dx73e8x34d3x161cxX5x4689xXax9969x8389xX1xb2exXexX3xX1xXdxbaf4xace0xX3xX2xX3xX1x1370xXdxX3xX4x80afxXexX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xa819xX3xX4x47fbxX1bxa2d3xX3x3756xXdxX3xba36xa945xXexX0x312axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1247xX10xX6xX34xXaxX12x2a94xX15xX1bxX32xX3xX1bxX6x4d3cxX3x7cbdxX3bxX59xac04xX3xXexX1xX10x8057xX3xXexX1x946fxX1bxX32xX3xXexXdxX1bxX3xXex9e6fxX3x4696xX61xX20xX1bxX3x77e2xXdxX1bxX1xX3xXex4354xX3x9721xX3x8ef5x66b1xX24xX4xX3xXbxX1xa090xX1bxX32xX3x560xX8axab22xX5cxX3xX7fxX80x756dxX1bxX3x372fxX1xX80xX3xX59xX5cxX3xX70x2ab3xXdxX3xX7fxX80xX57xX3xXexX38xXbxX3xX1xX20xXdxX3xX4xX24xXexX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX2dxX3xXexX1xX80xX9cxX4xX3x7f82xae21xX1bxX3xX37x2f25xX3xXbdxX6xX1bxX32xX3x15f2x3c0fxX3x60b6xX9cxX1bxX32xX3xXbdxXc2xX6xX3x30b5xX20xX1bxX3xXex25b9xXc9xX3xX94xXdxX7bxXc9xX3xX7xX6xX80xX3xX94xX1xXdxX3xXexXdaxXc9xX3xXexX1x23d0xX57xX3xX2xX3xX1xX20xXdxX3xX4xX24xXexX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX2dxX3xX4xX30xX1bxX32xX3xX34xXdxX3xX37xX38xXexX3xXcaxX3xXexX1xX65xX1bxX3x137cxX61xX1bxX32xX3xX4ax8c5axXbxX5cxX3x2931x1971xX3xXcxX91xX1bxX3xX118xX61xX1bxX32xX5cxX3xX1xX80xX57xX1axX1bxX3xX4ax7ac9x1388xX1bxX32xX3xX4ax3162xX6x3853xX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xXd5xX5xX10xX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxXc9xX6xXccxX32xXdxX1bx88e4xb37dxXbxX122xX3xX6xX80xXexX61xXaxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX34xX12xX0xXdxXc9xX32xX3xX7xXccxX4xX9xXaxX3bxX3bxX4xX13exXd5xX6xX61x9d9exX80xX6xX1bxX32xXexXccxXdxX13exX37xX1bxX3bxX34xX10xX7xX94xXexX61xXbxX3bxX1bxX10xa1c4xX7xX3bxX158xX158xX2xX59xX3bxX59xb523xX34xX2xa551xX8cxX8axef8x1954xX59xXexX2xd8fxX1a5xX19dxX8cxX1a5xX5xX2xX13ex234bxXbxX32xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX34xX12xX0xX3bxXexXccxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx24bbxX61xX34xX57xXaxX12x3660xX15xX4xX3xX34xXdxX3xX37xX38xXexX3xXbdxX136xX11exX4xX3xXexXdaxXc9xX3xXexX1xXf0xX57xX3xX4xX30xX1bxX32xX3xX1xX20xXdxX3xX4xX24xXexX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX2dxX3xX7dxX3x3b9xX1bxX1xX157xX3xX70xX75xX75xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX34xX12xX0xX3bxXexXccxX12xX0xX3bxXexX6xXd5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d1xX61xX34xX57xXaxX12xXcxXccxX136xX137xX4xX3xXbdxX13cxX5cxX3xX1bxX32xX20xX57xX3xX8axX3bxX59xX5cxX3xX70xX9cxXdxX3xX7fxX80xX57xX3xXexX38xXbxX3xX1xX20xXdxX3xX4xX24xXexX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX2dxX3xXexX1xX80xX9cxX4xX3xX70xX61xX20xX1bxX3xX75xXdxX1bxX1xX3xXexX7bxX3xX7dxX3xX7fxX80xX24xX4xX3xXbxX1xX86xX1bxX32xX3xX8axX8axX8cxX3xXexXdxX7bxXbxX3xX1bxX1xX38xX1bxX3xXexX1xX65xX1bxX32xX3xXexXdxX1bxX3xX37xb1cdxX3xX37xXdxX1axX4xX3xX65xX1bxX32xX3xXcxXccxX91xX1bxX3x6883xX80xX91xX1bxX3xX50xX6xX1bxX1xX5cxX3xXexXccx705xX3xXex3b95xXdxX3xXexX1xX65xX1bxX3xX118xX61xX1bxX32xX3xX4axX11exXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXc9xX9cxXexX3xX7xX24xX3xX34xXdxX3xX37xX38xXexX3xXbdxX136xX11exX4xX3xX4xX1xX61xX3xX5xX20xX3xX4x572xX6xX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX2dxX3xXexXccxX61xX1bxX32xX3xX17bxX80xX15xX3xXexXccxXdaxX1bxX1xX3xX5xX20xXc9xX3xXbdxX136x826axX1bxX32xX3xX24xX1bxX32xX3xX1bxX136xX137xX4xX3xX32xXdxX6xX3xXbdxXdaxX1bxX1xX13exX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d1xX61xX34xX57xXaxX12x8894xX32xX6xX57xX3xX7xX6xX80xX3xX94xX1xXdxX3xX1bx446bxXc9xX3xXexX1xX65xX1bxX32xX3xXexXdxX1bxX5cxX3xX70xX9cxXdxX3xX7fxX80xX57xX3xXexX38xXbxX3xX1xX20xXdxX3xX4xX24xXexX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX2dxX3xXbdxX123xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX13cxX1bxX32xX3xXbdxX7bxX1bxX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexXccxX136xX316xX1bxX32xX3xXexXdxX7bxX1bxX3xX1xX20xX1bxX1xX3xX94xX1x1fd5xX61xX3xX7xX15xXexX5cxX3xXexXdaxXc9xX3xX94xXdxX7bxXc9xX3xX37xX20xX3xX4xXf0xXexX3xXd5xX24xX4xX3xXbdxX136xX11exX4xX3xX2xX3xX1xX20xXdxX3xX4xX24xXexX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX2dxX13exX3xX4axX20xXdxX3xX4xX24xXexX3xX1bx2718xXc9xX3xXcaxX3xXbdxX9cxX3xX7xX91xX80xX3xX94xX1xX61xX3a4xX1bxX32xX3xX2xX3xXc9xX3xX4xX30xX1bxX32xX3xX4xX15xX4xX3xX34xXdxX3xX37xX38xXexX3xX1bxX1xX136xX157xX3xXexaf77xX1bxX32xX5cxX3xXexX1xX34fxXexX3xX5xX136xX1bxX32xX5cxX3xX4xX2bcxX4xX3xX15xX61xX5cxX3xX34xX91xX57xX3xXbdxX10xX61xX3xX7xX2bcxX1bxX32xX5cxX3xX34xX6xX61xX3xX32xX40exXc9xX5cxX3xX2xX3xX17bxX80xX3a4xX3xX5x7decxX80xX3xXbdxX2bfxX1bxX3xXbdxX123xX3xX37x499fx6e4cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d1xX61xX34xX57xXaxX12xX4axXdxX1axX1bxX3xXexX2bfxXdxX5cxX3xX34xX6xX1bxX1xX3xXex2132xX1bxX1xX3xX4xX2f5xX6xX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX2dxX3xX37x10c3xX1bxX3xX4xX1xX136xX6xX3xXbdxX136xX11exX4xX3xX122xX15xX4xX3xXbdxXc2xX1bxX1xafa3xX3xX70xX9cxXdxX3xX7fxX80xX57xX3xXexX38xXbxX3xX1xX20xXdxX3xX4xX24xXexX3xX5xXdxX1axXexX3xX7xX2dxX3xXbdxX6xX1bxX32xX3xXc9xXcaxX3xXccxX9cxX1bxX32xX3xXbdxXc2xX6xX3xXd5xX20xX1bxX3xXexXdaxXc9xX3xX94xXdxX7bxXc9xX13exX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d1xX61xX34xX57xXaxX12xXcxX91xX57xX3xX118xX61xX1bxX32xX0xX3bxXbxX12


Các tin đã đưa

Trao tặng 30 máy vi tính cho học sinh vùng Cùa

Trao tặng 30 máy vi tính cho học sinh vùng Cùa
2022-04-02 15:59:24

(QTO) – Chiều nay 2/4, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh đến thăm và trao tặng 30 bộ máy vi tính cho học sinh các trường trên địa bàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết