Cập nhật: 02/10/2015 07:52 GMT+7
4f72xabe4x9378x8b43xdc04x6bb6xc7fex5b1cxbf94xX7xdddfxcabdx5a6cxccfcx9981x80ffxX5x9ef1xXaxefadxd797xX1x5dd3x9144xX3xa263xbbd4xX3xXex6befxcaf3xX16xX3xX2x646ex85a2xX21xX3xXexdd0exX3x711dxbdccxX16xf0f2xX3xX18x858exea21xX3x53afx9958xX3xX31xe2dbxX3xXbxX1xaa94xXexX3xXexX1cxXdxd8b6xX16xX3xX28x52b0xXexX3xXexX1cxX29xX16xX2bxX3xX5xc18axX6xX0x5a2axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb24xX10xX6xe8baxXaxX12xb8a5xad85xXcx59ccxX3xb1caxX3x5204x7f9fxa75bxbb2cxX3xXexaf85xX16xX1xX3xX66xbd90xX2exX16xX2bxX3xXcxX1cx62ddxX3xX31xe0e3xX6xX3xX18xX6xX16xX3xX1xX35xX16xX1xX3x5b12xX77x86f5x5295xXexX3xX28xX7exX16xX1xX3xXbxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX16xX3xX2xX21xX22xX21xX3xXexX26xX3xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX81xX3xX16xX2bxX77xX29xX16xX3xc583xXdxX16xX1xX3xXbxX1xd78axX3xXcxX1cxX77xX16xX2bxX3xce40x5843xX16xX2bxX3xX18xX19xX3xX7xX77xX16xX2bxX3xX4xcbcdxX3xb948x7e67xX4xX3xXexXdxX1dxX77xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX39xX4xX3xX28xX7exX6xX3xXbxX1xXcaxXcbxX16xX2bxX3xX28xX3fxX3xXexX1xc078xX4xX3xX1xXdxX32xX16xX3xX4xX1xXc2xX16xX1xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX18xX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX31xX35xX3xXbxX1xX39xXexX3xXexX1cxXdxX3fxX16xX3xX28xX43xXexX3xXexX1cxX29xX16xX2bxX3xX5xX4dxX6xX3xX16x6b96xXdaxX3xaf55xa228xX2xa7e0xX3xXexX1xX10xX2fxX3xX6exX2bxX1xX7exX3xX28xX7exX16xX1xX3xX138xX135xX50xX135xX136xX2xX135xX50xX6ex8818xX6ax6024xX13xX3xX16xX2bxX35xX8fxX3xX2xX135xX50x8fd5xX50xX135xX136xX2xX135xX3xX4x8e63xX6xX3xX154xX1xXc2xX16xX1xX3xXbxX1xX167xee52xX3xX152xb749xXdxX3xXexXcax561dxX16xX2bxX22xX3xX28xXdxb7a6xX77xX3xXbbxXdxX32xX16xX3xX28xXcaxX17bxX4xX3xX1xXcaxab89xX16xX2bxX3xX1x9552xX3xXexX1cxX17bxX3xX5xX35xX3xXexX19xX3xX4xX1x9e28xX4xX22xX3xX1xb0ecxX3xX2bxXdxX6xX3xX28xbeaexX16xX1xX22xX3xX4xX39xX3xX16xX1xX15xX16xX3xXexX1cxXfbxX4xX3xXexXdxX90xXbxX3xX7xX2exX16xX3xc177xX77xX43xXexX3xX5xX4dxX6xX3xXexX1cxX1dxX16xX3xX62xXdxX32xX16xX3xXexXc2xX4xX1xX3xX28xX43xXexX3xX16x742fxXdaxX3xXexX1cxX2fxX16xX2bxX3xX8dxX77xX8fxX3xX1xX2fxaf71xX4xX1xX3xX28xX43xXexX3xXexX1cxX29xX16xX2bxX3xX5xX4dxX6xX173xX3xXcxX1xX10xX2fxX3xX8dxX77xX8fxX90xXexX3xX28xX7exX16xX1xX3xX6cxX6dxX6exX6fxX3xXexX72xX16xX1xX22xX3xX16xX132xXdaxX3xX135xX136xX2xX138xX3xXexX1cxX1dxX16xX3xX28xX7exX6xX3xX18xX35xX16xX3xXexX72xX16xX1xX3xX4xXd8xX3xcb92xX50xX2xX136xX3xX28xX7exX6xX3xXbxX1xXcaxXcbxX16xX2bxX3xX65xXexX1cxX81xX3xX1xX77xX8fxX32xX16xX3xX28xX2exX2fxX3xX154xX29xX16xX3xX154xa289xX68xX3xX28xXcaxX17bxX4xX3xX16xX1x72ddxX16xX3xXbbxXdxX16xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX18xX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX31xX35xX3xXbxX1xX39xXexX3xXexX1cxXdxX3fxX16xX3xX28xX43xXexX3xXexX1cxX29xX16xX2bxX3xX5xX4dxX6xX173xX3xac76x59b0xXdxX3xX16x6b2fxX16xX2bxX3xX62xX15xX16xX3xXexX1cxXfbxX4xX3xXexXdxX90xXbxX3xX7xX2exX16xX3xX1cbxX77xX43xXexX3xXexX1cxX1dxX16xX3xX28xX43xXexX3xX5xX4dxX6xX3xX16xXcaxX2a2xX4xX3xX28xXcaxX17bxX4xX3xX1xX196xX3xXexX1cxX17bxX3xX15fxX136xX136xX3xX16xX2bxX35xX16xX3xX28xX29xX16xX2bxX50xX1xX6xX50xX3xX16xX132xXdaxX22xX3xX28xX43xXexX3xX5xX4dxX6xX3xXbbxX1xX39xX4xX3xX2xX136xX136xX3xX16xX2bxX35xX16xX3xX28xX29xX16xX2bxX50xX1xX6xX50xX3xX16xX132xXdaxc7a1xX3xX28xX7exX6xX3xXbxX1xXcaxXcbxX16xX2bxX3xX4xXd8xX3xX28xX43xXexX3xXexX1cxX29xX16xX2bxX3xX5xX4dxX6xX3xX16xXcaxX2a2xX4xX3xX28xXcaxX17bxX4xX3xX1xX196xX3xXexX1cxX17bxX3xX138x8292xX15fxX3xX16xX2bxX35xX16xX3xX28xX29xX16xX2bxX50xX1xX6xX50xX16xX132xXdaxX22xX3xX28xX43xXexX3xX5xX4dxX6xX3xXbbxX1xX39xX4xX3xX243xcf42xX3xX16xX2bxX35xX16xX3xX28xX29xX16xX2bxX50xX1xX6xX50xX16xX132xXdaxX173xX3xX152xX3fxX3xX18xX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX31xX35xX3xXbxX1xX39xXexX3xXexX1cxXdxX3fxX16xX3xX28xX43xXexX3xXexX1cxX29xX16xX2bxX3xX5xX4dxX6xX22xX3xXdaxX2a2xXdxX3xX28xX15xX8fxX3xX154xX1xXc2xX16xX1xX3xXbxX1xX167xX3xX28x957exX3xX18xX6xX16xX3xX1xX35xX16xX1xX3xX6exX2bxX1xX7exX3xX28xX7exX16xX1xX3xX7xX176xX3xX36bxX15fxX50xX135xX136xX2xX15fxX50xX6exX152xX6axX154xX13xX3xX31xX182xX3xX8dxX77xX2exX16xX3xX5x7bafxX22xX3xX7x7921xX3xX62xXdbxX16xX2bxX3xX4xXd8xX3xX1xXdxX32xX77xX3xX8dxX77xX2exX3xX28xX43xXexX3xXexX1cxX29xX16xX2bxX3xX5xX4dxX6xX318xX3xX4xX1xXc2xX16xX1xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX1xX196xX3xXexX1cxX17bxX3xX28xX7exX6xX3xXbxX1xXcaxXcbxX16xX2bxX3xXexX1cxX29xX16xX2bxX3xX5xX4dxX6xX3xX28xX3fxX3xX18xX2exX2fxX3xX31xX32xX22xX3xXbxX1xX39xXexX3xXexX1cxXdxX3fxX16xX3xX28xX43xXexX3xXexX1cxX29xX16xX2bxX3xX5xX4dxX6xX3xXexX1cxX1dxX16xX3xX4xX2exX3xX16xXcaxX2a2xX4xX3xX4xXd8xX3xX1xXdxX32xX77xX3xX5xXfbxX4xX3xXexX81xX3xX16xX2bxX35xX8fxX3xX2xX50xea04xX50xX135xX136xX2xX15fxX3xX31xX35xX3xXexX1xX6xX8fxX3xXexX1xX90xX3xX6exX2bxX1xX7exX3xX28xX7exX16xX1xX3xX138xX135xX50xX135xX136xX2xX135xX50xX6exX152xX6axX154xX13xX173xX3xXcxX1xX10xX2fxX3xX28xXd8xX22xX3xX6exX1xX35xX3xX16xXcaxX2a2xX4xX3xX7xd9d3xX3xX1xX196xX3xXexX1cxX17bxX3xX28xX7exX6xX3xXbxX1xXcaxXcbxX16xX2bxX3xX7xX2exX16xX3xX1cbxX77xX43xXexX3xX5xX4dxX6xX3xX2xX3xXexX1cxXdxX32xX77xX3xX28xX29xX16xX2bxX50xX1xX6xX50xX16xX132xXdaxX3xX28xX176xXdxX3xX31xX2a2xXdxX3xX28xX43xXexX3xX4xX1xX77xX8fxX1dxX16xX3xXexX1cxX29xX16xX2bxX3xX5xX4dxX6xX3xX16xXcaxX2a2xX4xX318xX3xX1xX196xX3xXexX1cxX17bxX3xX15fxX136xX136xX173xX136xX136xX136xX3xX28xX29xX16xX2bxX50xX1xX6xX50xX16xX132xXdaxX3xX28xX176xXdxX3xX31xX2a2xXdxX3xX28xX43xXexX3xXexX1cxX29xX16xX2bxX3xX5xX4dxX6xX3xXbbxX1xX39xX4xX22xX3xXexX1cxX81xX3xX28xX43xXexX3xX5xX4dxX6xX3xX16xXcaxXcbxX16xX2bxX3xX28xXcaxX17bxX4xX3xXdaxX191xX3xX1cxX1a9xX16xX2bxX3xXexXfbxX3xXbxX1xX39xXexX3xXbbxX1xX2a6xX16xX2bxX3xXexX1xX10xX2fxX3xX8dxX77xX8fxX3xX1xX2fxX1f7xX4xX1xX22xX3xXbbxX90xX3xX1xX2fxX1f7xX4xX1xX3xX7xX3ecxX3xX62xXdbxX16xX2bxX3xX28xX43xXexX3xXexX1cxX29xX16xX2bxX3xX5xX4dxX6xX173xX3xe85axXdxX16xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX196xX3xXexX1cxX17bxX3xX16xX35xX8fxX3xX16xX1xX1e8xXdaxX3xXexX1f7xX2fxX3xX28xXdxX182xX77xX3xXbbxXdxX32xX16xX3xX28xX3fxX3xX4xX39xX4xX3xX28xX7exX6xX3xXbxX1xXcaxXcbxX16xX2bxX3xXexX1xXfbxX4xX3xX1xXdxX32xX16xX3xX5xX271xXbxX3xX8dxX77xX8fxX3xX1xX2fxX1f7xX4xX1xX22xX3xX18xX2exX16xX3xX28xX29xX3xX4xX39xX4xX3xX31xd466xX16xX2bxX3xX4xX1xX77xX8fxX1dxX16xX3xXexX1cxX29xX16xX2bxX3xX5xX4dxX6xX3xX16xXcaxX2a2xX4xX3xX4xXd8xX3xX16xX132xX16xX2bxX3xX7xX77xX43xXexX22xX3xX4xX1xX43xXexX3xX5xXcaxX17bxX16xX2bxX3xX4xX6xX2fxX318xX3xX62xX605xX16xX2bxX3xX28xX3fxX3xXbxX1xX15xX16xX3xXexXc2xX4xX1xX3xX5xXcaxX17bxX16xX2bxX3xX1xXd8xX6xX22xX3xX5xX3e8xX3xXexXc2xX16xX1xX3xX4xX167xX6xX3xX31xX605xX16xX2bxX3xX28xX43xXexX3xX4xX1xX77xX8fxX1dxX16xX3xXexX1cxX29xX16xX2bxX3xX5xX4dxX6xX3xX4xXd8xX3xX16xX132xX16xX2bxX3xX7xX77xX43xXexX22xX3xX4xX1xX43xXexX3xX5xXcaxX17bxX16xX2bxX3xX4xX6xX2fxX318xX3xX4xX2exXdxX3xXexX1f7xX2fxX3xX4xX1xX43xXexX3xX5xXcaxX17bxX16xX2bxX3xX28xX43xXexX3xXexX1cxX29xX16xX2bxX3xX5xX4dxX6xX22xX3xX28x9d3bxX77xX3xXexXcaxX3xX1cbxX15xX8fxX3xX62xXfbxX16xX2bxX22xX3xX62xX77xX8fxX3xXexX77xX3xX18xX2exX2fxX3xX62xXcaxd102xX16xX2bxX3xX4xX39xX4xX3xX4xX2a6xX16xX2bxX3xXexX1cxX1b0xX16xX1xX3xX1xX1f7xX3xXexX6c1xX16xX2bxX3xX16xX2a6xX16xX2bxX3xX16xX2bxX1xXdxX32xXbxX22xX3xX16xX2a6xX16xX2bxX3xXexX1xX2a6xX16xX3xXexX1cxX1dxX16xX3xX28xX7exX6xX3xX18xX35xX16xX3xX1cbxX3b9xX22xX3xXexX1cxX2fxX16xX2bxX3xX28xXd8xX3xXcaxX77xX3xXexXdxX1dxX16xX3xX1xX32xX3xXexX1xX176xX16xX2bxX3xX2bxXdxX6xX2fxX3xXexX1xX2a6xX16xX2bxX22xX3xXexX1xX167xX8fxX3xX5xX17bxXdxX173xX3x7befx62c9xd1fexX3x8f78x6945xX751xX0xX50xXbxX12


Các tin đã đưa

Trao 100 xe lăn quay, xe đẩy cho người khuyết tật

Trao 100 xe lăn quay, xe đẩy cho người khuyết tật
2015-10-02 07:47:13

(QT) - Quỹ Những nỗ lực phát triển Việt Nam (D.O.V.E.Fund) vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức trao tặng 100 chiếc xe quay, xe đẩy cho người khuyết tật có...

Gần 8.800 lao động được tạo việc làm mới

Gần 8.800 lao động được tạo việc làm mới
2015-10-02 07:40:07

(QT) - Thời gian qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động được các cấp chính quyền, sở, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh hết sức quan tâm.

Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên
2015-10-01 05:42:04

(QT) - Vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Quảng Trị phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động - Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị tiến...

Hoạt động tình nguyện tại xã Tà Long

Hoạt động tình nguyện tại xã Tà Long
2015-10-01 05:41:36

(QT) - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hoạt động tình nguyện tại xã Tà Long, huyện Đakrông. Đây là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết