Cập nhật:  GMT+7
c881xdf1dx12b53x12f50x102ddx11a26xfa2bxdd97x14356xX7x1459bxe0c8x12d61x11a45x1474fx11765xX5xce48xXax12129x14764xX1xe984xe469xX3x11b4fxX15xX16xX3x148fax12fb0xX3x1398dxX6x12d04xX3xX13x103b6xX1x11ce7xX6xX3xX1xXdx11810xX16xX3xXexf9e5x14457xX16xX3xebf6xf038x13b4dx13b32xX36xX36xX3xX21x10cefxX3x116a2xe4faxXexX3xX1cxX15x139f9xX3xX18x1479axX16xX24xX3xX16xcd79xX16xX24xX3xXexX1xX4bxX16xX3xX21xdf6axXdxX0x12395xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10888xX10xX6xX18xXaxX12x1043axe27fxXcx12292xX3xdae9xX3xXcxX1xX46xX4xX3xX1xXdx148d0xX16xX3xX1fxX1xcc90xd877xX16xX24xX3xXexX2fxdf48xX16xX1xX3xX21xe766xX4xX3xXexXdxX30x13be6xX3xf356xX92xf38fxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX1cxX15xX43xX3xX18xX46xX16xX24xX3xX16xX4bxX16xX24xX3xXexX1xX4bxX16xX3xX21xX55xXdxX3xX6dxX13xXcx13838xX70x1203axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX6xX21xX3xX13xX24xX1xX26xX6xX3xX6dxX1fxX6xX21xX3xf50cxcba8xXb9xX3xX6exX92xe151xX16xX24xX3xXcxX2fxd35bxX70xX3xX3dxX1dxX3xX4x13b3bxX3xX16xX1xXdxff2dxX92xX3xX1xccb4x11d16xXexX3xX3dxXcexX16xX24xX3xXexX1xXdxX2bxXexX3xXexX1xX46xX4xXb9xX3xX24xXe0xXbxX3xXbxX1x14792xX16xX3xXexX1xX6xX43xX3xX3dx136a2xXdxX3xdabbxXcexX3xX21x13a18xXexX3xX16xX4bxX16xX24xX3xXexX1xX4bxX16xXb9xX3xX16xX15xX16xX24xX3xX4xX6xXe9xX3xX4xX1xX3exXexX3xX5xX80xf7a1xX16xX24xX3xX4xX92xXcexX4xX3xX7xX96xX16xX24xX3xX4xX1xXe9xX3xX16xX24xX80x1065fxXdxX3xX18xX15xX16xX35xX3x146f1xXe0xX3xX5xe01fxX3xX3dx10104xX43xX3xX21xXeaxX16xX1xX3xX4xX1xX92xX43xfe5exX16xX3xX18xXd9xX4xX1xX3xX4xX81xX3xX4xX3exX92xX3x13ddbxXdxX16xX1xX3xXexX2bxX3xXexX1xX10xXe9xX3xX1xX80xX55xX16xX24xX3xX24xXdxXd3xX21xX3xXexefefxX3xXexX2fxd131xX16xX24xX3xX16xX24xX153xX16xX1xX3xX16xX4bxX16xX24xX3xX16xX24xX1xXdxX7bxXbxXb9xX3xXbxX1x132f1xXexX3xXexX2fxXdxX162xX16xX3xXexXdxX162xX92xX3xXexX1x13461xX3xX4xX4bxX16xX24xX3xX16xX24xX1xXdxX7bxXbxXb9xX3xX16xX24xX153xX16xX1xX3xX16xX24xX1xXe5xX3xX18xXd9xX4xX1xX3x12f15xX8cxX35xX3xXcxX10dxX3xX4xX1x1281dxX4xX3xX4xX1xd970xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX24xX3xX16xX4bxX16xX24xX3xXexX1xX4bxX16xX3xXexX1xX10xXe9xX3xX1xX80xX55xX16xX24xX3xX1d6xe1e0xX16xX3xX21xXdxX16xX1xXb9xX3xX1xXdxX7bxX16xX3xX3dxXeaxXdxX3xX1d6xX55xXdxX3xXbxX1xX80xX81xX16xX24xX3xX4xX1xX15xX21xX3xcd52xX13xX1xX15xX16xX3xX18xX15xX16xX3xX5xX153xX3xX4xX1xX1b7xX3xXexX1xX162xX3xXexX10dxX3xX4xX1xX1dfxX4xX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX7bxX16xXb9xX3xX16xX1xX153xX3xX16xX80xX55xX4xX3xX3dxXd9xX16xX1xX3xX1xX80xX55xX16xX24xXb9xX3xX1x10ea2xX3xXexX2fxX132xX3xX3dxX104xX92xX3xXexX80x11a63xX35xX3xXcxX1xX46xX4xX3xX1xXdxX7bxX16xX3xX5xe586xX16xX24xX3xX24xX1xc96axXbxX3xX4xXe0xX3xX1xXdxX7bxX92xX3xX94xX92xXd3xX3xX24xXdxe4f2xX6xX3xX16xXcexXdxX3xX18xX92xX16xX24xX3xX4xX1xX80xX81xX16xX24xX3xXexX2fxX87xX16xX1xX3xX1cxX15xX43xX3xX18xX46xX16xX24xX3xX13xXcxXb7xX3xX1d6xX55xXdxX3xX16xXcexXdxX3xX18xX92xX16xX24xX3xX4xX92xXcexX4xX3xX1d6xec51xX16xX3xX3dxXcexX16xX24xX3xX226xXcxXe9xX153xX16xX3xX18xX15xX16xX3xX3dxXe9xX153xX16xX3xX171xX2bxXexX3xX1cxX15xX43xX3xX18xX46xX16xX24xX3xX3dxX147xXdxX3xX7xX96xX16xX24xX3xX1d6xX204xX16xX3xX1xXe0xX6xX3x108d0xX3xX171xX1xX92xX3xX18xX15xX16xX3xX4xX80xX270xffaaxX0xXexX6xX110xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX2fxX24xXdxX16xe448xX3bxXbxX1cxX3xX6xX92xXexXe9xXaxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX18xX12xX0xXdxX21xX24xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX58xX58xX4xX35xX110xX6xXe9xX94xX92xX6xX16xX24xXexX2fxXdxX35xX1d6xX16xX58xX18xX10xX7xX171xXexXe9xXbxX58xX16xX10xd704xX7xX58xX2x127bdxX3bxX34xX58x12e71x11a14xX18xX367xX36xX33xX367xX33xX2xX368xXexX33x11082xX373xX373xX2xX5xX2xX35x1388exXbxX24xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX18xX12xX0xX58xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX18xX12xX0xXbxX12xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX30xX16xX3xX2fxX6xX3xX94xX92xX15xX16xX3xX5xX153xX21xX3xX3dxX80xX147xX16xX24xX3xX24xXdxX6xXe9xX3xXexX1xX4bxX16xX24xX3xX1cxX15xX43xX3xX18xX46xX16xX24xX3xX16xX4bxX16xX24xX3xXexX1xX4bxX16xX3xX21xX55xXdxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX18xX12xX0xX58xXexX2fxX12xX0xX58xXexX6xX110xX5xX10xX12xXcxX2fxX30xX16xX3xX4xX81xX3xX7xX303xX3xX3dxXe0xXb9xX3xX1d6xXdxX7bxX4xX3xX4xX1xX1e4xX16xX1xX3xXexX2fxX6xX16xX24xX3xX16xX4bxX16xX24xX3xXexX1xX4bxX16xX3xX3dxX80xX132xX4xX3xX24xd73axX16xX3xX1d6xX55xXdxX3xX1d6xXdxX7bxX4xX3xX21xX303xX3xX2fxXcexX16xX24xX3xX3dxX80xX147xX16xX24xX3xX5xX153xX16xX24xXb9xX3xX16xX24xee65xX3xX1cxXe0xX21xXb9xX3xX4xXd3xXdxX3xXexXeaxXe9xXb9xX3xXbxX1xX8cxX4xX3xX1xX27exXdxX3xX1d6xX80xX147xX16xX3xXexXdxX30xX92xX35xX3xef37xX2bxXexX3xX94xX92xXd3xXb9xX3xX7xX6xX92xX3xX1xX81xX16xX3xX3bxX3xX16xX204xX21xX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX7bxX16xX3xX1cxX15xX43xX3xX18xX46xX16xX24xX3xX13xXcxXb7xX3xX3dxX1dxX3xX21xX303xX3xX2fxXcexX16xX24xX3xX3dxX80xX132xX4xX3xX33xXb9xX2xX3xX171xX21xX3xX3dxX80xX147xX16xX24xX3xX16xXcexXdxX3xXexX1xX4bxX16xX35xX3x104afxX1xXe9xX16xX24xX3xXexX2fxX153xXe9xX3xX1xXdxX2bxX16xX3xX3dxX3exXexXb9xX3xX1xXdxX2bxX16xX3xX4xX15xX43xXb9xX3xX16xX24xX153xX43xX3xX4xX4bxX16xX24xX3xX3dxX80xX132xX4xX3xX3dxX4bxX16xX24xX3xX3dxXd3xXe9xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX18xX15xX16xX3xX3dxX27exX16xX24xX3xXexX87xX16xX1xX3xX1xX80xX303xX16xX24xX3xX1dfxX16xX24xX3xX1d6xX55xXdxX3xX33xX34xX35xX368x14513xX34xX3xX21xX3xX3bxX3xX3dxX3exXexXb9xX3xX3bxX35xX3bxX34xX368xX3xX16xX24xX153xX43xX3xX4xX4bxX16xX24xX3xX1d6xX153xX3xX1xX153xX16xX24xX3xX16xX24xX1xX87xX16xX3xX5xXe9xXeaxXdxX3xX4xX15xX43xX3xX4xXe0xX3xX24xXdxX1a7xX3xXexX2fxXd9xX3xX171xXdxX16xX1xX3xXexX2bxX3xX4xX6xXe9xX35xX3xXcxXdxX30xX92xX3xX110xXdxX162xX92xX3xX16xX1xX80xX3xX1xXcexX3xX4bxX16xX24xX3xX13xX24xX92xX43x10ceexX16xX3xX67xX41axX4xX3xXcdxXe9xX16xX24xXb9xX3xXexX1xX4bxX16xX3xX1fxX92xX3xX67xXe9xX6xX16xX3xX1xXdxX2bxX16xX3xX368xX3bxX36xX3xX21xX3xX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX1d6xX80xX147xX16xX3xX1d6xX153xX3xX33xX511xX3xX4xX15xX43xX3xX4xX1a7xX4xX3xX5xXe9xXeaxXdxfd6exX3xX4bxX16xX24xX3xXcxX2fxX104xX16xX3xX14fxX87xX16xX1xX3xX14fxX153xXe9xXb9xX3xXexX1xX4bxX16xX3xX67xXe9xX153xX16xX3xX1fxX1a7xXexXb9xX3xX1xXdxX2bxX16xX3xX2xX34xX36xX3xX21xX3xX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX1d6xX80xX147xX16xX3xX1d6xX153xX3xX511xX363xX3xX4xX15xX43xX3xXexXdxX30xX92xXb9xX3xX4xX1xee83xX5b7xX3xX4bxX16xX24xX3xX13xX24xX92xX43xX575xX16xX3x119dfxX204xX16xX3xX4b5xX1xX8cxX16xX24xXb9xX3xXexX1xX4bxX16xX3xX13xX24xX1xX26xX6xX3xX4b5xX1xXe9xX16xX24xXb9xX3xX1xXdxX2bxX16xX3xX367xX36xX36xX3xX21xX3xX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX1d6xX80xX147xX16xX3xX1d6xX153xX3xX16xX1xXdxXe5xX92xX3xX4xX15xX43xX3xX5xX15xX92xX3xX16xX204xX21xX3xX171xX1xX1a7xX4xX310xX3x10665xX30xX16xX3xX4xXeaxX16xX1xX3xX3dxXe0xXb9xX3xX4xX4bxX16xX24xX3xXexX1a7xX4xX3xX18xXdxX3xX18xX147xXdxX3xX21xX27exX3xX21xXd3xX3xX3dxX2bxX16xX3xX1d6xf5b9xX16xX24xX3xX16xX24xX1xX26xX6xX3xX3dxXd9xX6xX3xXexX2cexXbxX3xXexX2fxX92xX16xX24xX3xX3dxX80xX132xX4xX3xX3dxXd9xX6xX3xXbxX1xX80xX81xX16xX24xX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX7bxX16xX3xXexX96xXexX35xX3xXcxXe9xX153xX16xX3xX1cxX1dxX3xX3dxX1dxX3xXbxX1xX1a7xXexX3xX3dxXcexX16xX24xX3xX1cxX15xX43xX3xX18xX46xX16xX24xX3xX21xX55xXdxX3xX3dxX80xX132xX4xX3xX3bxX2xX367xX3xX4xX4bxX16xX24xX3xXexX2fxX87xX16xX1xX3xX16xX1xX80xX325xX3xX16xX1xX153xX3xX303xXb9xX3xXexX2fxX80xX147xX16xX24xX3xX1xX18exX4xXb9xX3xXexX80xX147xX16xX24xX3xX2fxX153xXe9xXb9xX3xX7xX15xX16xX310xX1fxX1a7xX4xX3xXexX1xX4bxX16xX3xX3dxX1dxX3xX3dxXe0xX16xX24xX3xX24xXe0xXbxX3xX2xX367xX36xX3xXexX2fxXdxX7bxX92xX3xX3dxX27exX16xX24xX3xX3dxX162xX3xXexX92xX3xX7xebb8xX6xX3xX4xX1a7xX4xX3xX4xX8cxX21xX3xXbxX6xX16xXe9xXb9xX3xX1a7xXbxX3xXbxX1x140c5xX4xX1xXb9xX3xX21xX92xX6xX3xX7xX41axX21xX3xXexX2fxX6xX16xX24xX3xXexX1xXdxX2bxXexX3xX110xXd9xX3xX110xX30xX16xX3xXexX2fxXe9xX16xX24xX3xX16xX1xX153xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xXe9xXeaxXexX3xX4xXcexX16xX24xX3xX3dxX27exX16xX24xX3xXexX1xX4bxX16xX310xX3x1109dxX6xX92xX3xX1xX81xX16xX3xX3bxX3xX16xX204xX21xX3xXexX2fxXdxX162xX16xX3xX171xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX80xX81xX16xX24xX3xXexX2fxX87xX16xX1xX3xX1cxX15xX43xX3xX18xX46xX16xX24xX3xX13xXcxXb7xXb9xX3xX3dxX147xXdxX3xX7xX96xX16xX24xX3xX171xXdxX16xX1xX3xXexX2bxX72xX1cxX1dxX3xX1xXcexXdxX3xXexXeaxXdxX3xX1cxX1dxX3xX1fxX6xX21xX3xX13xX24xX1xX26xX6xX3xX3dxX1dxX3xX4xXe0xX3xX16xX1xXdxXe5xX92xX3xX4xX1xX92xX43xX162xX16xX3xX110xXdxX2bxX16xX3xXexX75cxX4xX1xX3xX4xX46xX4xXb9xX3xX7xXd3xX16xX3xX1cxX92xX3exXexX3xX16xX4bxX16xX24xX3xX16xX24xX1xXdxX7bxXbxX3xXbxX1xX1a7xXexX3xXexX2fxXdxX162xX16xX3xXexX1xX10xXe9xX3xX1xX80xX55xX16xX24xX3xXexX2cexXbxX3xXexX2fxX92xX16xX24xX3xX4xX1xX92xX43xX30xX16xX3xX4xX6xX16xX1xXb9xX3xX24xX41axX16xX3xXexX2fxX27exX16xX24xX3xXexX2fxX18exXexX3xX1d6xX55xXdxX3xX4xX1xX204xX16xX3xX16xX92xX4bxXdxX3xX24xXdxX6xX3xX7x10fb3xX4xXb9xX3xX24xXdxX6xX3xX4xX104xX21xX3xXexX1xX10xXe9xX3xX1xX80xX55xX16xX24xX3xX1xX153xX16xX24xX3xX1xXe0xX6xX35xX3xXcxX1xX92xX3xX16xX1xX2cexXbxX3xX110xX87xX16xX1xX3xX94xX92xX15xX16xX3xX3dxX104xX92xX3xX16xX24xX80xX147xXdxX3xXexX204xX16xX24xX3xXex13199xX3xX2xX363xXb9xX3bxX3xXexX2fxXdxX7bxX92xX3xX3dxX27exX16xX24xX3xX16xX204xX21xX3xX3bxX36xX2xX36xX3xX5xX30xX16xX3xX2xX367xXb9xX34xX3xXexX2fxXdxX7bxX92xX3xX3dxX27exX16xX24xX58xX16xX24xX80xX147xXdxX58xX3xX16xX204xX21xX3xX3bxX36xX2xX3bxX35xX3xXcxX18axX3xX5xX7bxX3xX1xXcexX3xX16xX24xX1xX603xXe9xX3xXexX8c7xX3xX2xX34xXb9xX373xc9b8xX3xX16xX204xX21xX3xX3bxX36xX2xX36xX3xX3dxX2bxX16xX3xX16xX6xX43xX3xX24xXdxXd3xX21xX3xX4xdc47xX16xX3xX373xXb9xX373xX34xX91dxX3xX6dxXexX1xX10xXe9xX3xXexXdxX30xX92xX3xX4xX1xX75cxX3xX21xX55xXdxX70xX35xX3xXcxXdxX16xXb9xX3xXd3xX16xX1xX325xX3xXcdxd2bfxX3xX13xX67x10c22xX0xX58xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII
2013-06-27 06:45:09

(QT) - Tối qua 26/6/2013, tại Công viên Lê Duẩn, TP.Đông Hà, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết