Cập nhật: 19/12/2016 05:32 GMT+7
5b13x65e9x83e2x66d6xac25x6a43x9051xd455xbf25xX7x5e05xd7abx7103x6cdcx6cf2xb3baxX5x86c5xXax6d83xab43x5c36xX3x8893xa25bxXdxX3xXexX1x6919xcaa8xX3xX4xd274x87dexX16xX3xXex698cxd6a7xX21xX1xX3x7f75x98a3x7f0bxX3xa0ccxb657xX21xX16xX3x8892xcb5bxX3xX7xX20xX21xX16xX3xa809xXdxa9cbxX1dxX0x97b1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6xX2exXaxX12xbd5bx7e3exXcxaa89xX3x7120xX3xd2f1xX16x9f06xX2cxX3xX2x68fbxX40xX2x6ecfxX40xX65x7250xX2xX62xd3baxX3x5c30xX14xX3xcd96xX3dxX3xX1x75ebx9a17xX4xX1xX3xd494xX5exX3x5c62xX1cxX1dxX3xXex986cxX3x68b6xd41bxX3xXexb05exX3xX4xX1x8182xX4xX3xX5xbdd0xX3xcca7xX14xX3xXexX1xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX16xX3xXexX25xX26xX21xX1xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX21xX16xX3xX33xX34xX3xX7xX20xX21xX16xX3xX3bxXdxX3dxX1dxX6bxX3xX83x9dcexX6xX3x6cc3xX5exX21xX3xXexX1xX5exX21xX1xX3xXbxX1xb608xX3xX7cxX20xX21xX16xX3xX3bxX5exX3xX55xX56xX1dx9144xX21xX16xX3xXcxX25xXbcxX58xd2dfxX3xX7cxX3dxX21xX3xXexX1x8952xXdxX3xX83xXdx89c4xX91xX3xX91xX14xX3xXexX1xX1cxX1dxX6bxX3xX4xX17xX3xX2xX68xX3xX83x8fbaxX21xX3xX79xXbcxX3xXexX25xX74xX21xX16xX3xX79xX5exX3xX21xX16xX74xX5exXdxX3xXex629fxX21xX1xX3xXexX1xX6xX91xX3xX16xXdxX6xX3xX2exX2fxX3xXexX1xX1cxX1dxXe0xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX91xX6xX25xX16xXdxX21xc881xX65xXbxX2axX3xX6xX1dxXexX74xXaxX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX2exX12xX0xXdxX91xX16xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX40xX40xX4xXe0xXbfxX6xX74x8e1axX1dxX6xX21xX16xXexX25xXdxXe0xX79xX21xX40xX2exX10xX7xX33xXexX74xXbxX40xX21xX10xa006xX7xX40xX2xX62xd605xX2xX40xd232x6eb5xX2exX2xX68xX17exd354xX65xX68xX62xXexX2xX2xc13dxX68xX181xX181xX5xX2xXe0xb2f9xXbxX16xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX2exX12xX0xX40xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX2exX12xX0xXbxX12xd39bxX6xX21xX3xXexX87xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX4xX20xX21xX16xX3xX33xX1xX6xXdxX3xX91xX14xX3xX21xXdxdaf5xX91xX3xXbxX1xX74xX21xX16xX3xX4x9cf0xX4xX3xX1xc7f1xX3xX7xX100xX3xX2exX2fxX3xXexX1xX1cxX1dxX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX2exX12xX0xX40xXexX25xX12xX0xX40xXexX6xXbfxX5xX10xX12xaa0exX20xX21xX16xX3xXexX25xX26xX21xX1xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX21xX16xX3xX33xX34xX3xX7xX20xX21xX16xX3xX3bxXdxX3dxX1dxX6bxX3xX83xXbcxX6xX3xXbfxX5exX21xX3xXexX1xX5exX21xX1xX3xXbxX1xXcbxX3xX7cxX20xX21xX16xX3xX3bxX5exX3xX5xX5exX3xX16xX17xXdxX3xXexX1xX1cxX1dxX3xXexX1xX1dx6339xX4xX3xafcexX2fxX3xX1d6xX21xX3x7e1bxX1xX1d6xXexX3xXexX25xXdxXedxX21xX3xX83xX20xX3xXexX1xXbcxX3xX2ex93e2xX4xX3xX1xX5exX21xX1xX3xX5xX6xX21xX16xX3xXexXdxXedxX1dxX3xX79x9fa2xX21xX16xX3xX7xX20xX21xX16xX3xX13xX1ccxX3xX70xX20xX21xX16xX3xXexX116xX21xX1xX3xX56xX1dxXd8xX21xX16xX3xXcxX25xXbcxXe0xX3xXcxX75xXdxX3xXbfxX1dxX87xXdxX3xX5xX8fxX6bxX3xXexX25xX81x8a05xX4xX3xX7xX2fxX3xX4xX1xX8bxX21xX16xX3xX33xXdxX3dxX21xX3xX4x5d9bxX6xX3xX5xX84xX21xX1xX3xX83xX75xX74xX3x9771xX1b1xX13xXcxXcxX56xcd2bxX5cxX3xXexX116xX21xX1xX6bxX3xX4xX1d6xX4xX3xX21xX16xX5exX21xX1xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX21x6870xX21xX16xX6bxX3xX83xX100xX21xX3xX79xXbcxX3xXexX81xX3xX79xc374xX21xX3xX79xX5exX3xX4xX1d6xX4xX3xX83xX100xX21xX3xX79xXbcxX3xX2exX2fxX3xXexX1xX1cxX1dxX6bxX3xX1b1xX6xX21xX3xXexX87xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX83xX84xX3xX4xX20xX21xX16xX3xX33xX1xX6xXdxX3xXexXdxX3dxX21xX3xX1xX5exX21xX1xX3xX33xXdxXedxX91xX3xXexX25xX6xX6bxX3xX91xX14xX3xX21xXdxX1ccxX91xX3xXbxX1xX74xX21xX16xX3xX4xX1d6xX4xX3xX1xX1daxX3xX7xX100xX3xX2exX2fxX3xXexX1xX1cxX1dxX3xX4xX2b9xX6xX3xXex7c8bxX21xX16xX3xX83xX100xX21xX3xX79xXbcxX6bxX3xX4xX20xX21xX16xX3xXbfxXcbxX3xX4xX1d6xX4xX3xXexX1xX20xX21xX16xX3xXexXdxX21xX3xX5xXdxX1ccxX21xX3xX163xX1dxX6xX21xX3xX79x9151xX3xXexX87xX21xX16xX3xX16xXdxX1d6xX3xX2exX2fxX3xXexX1xX1cxX1dxX6bxX3xX83xX38dxX3xX2axX1dxX2f4xXexX3xX16xXdxXd8xX91xX3xX16xXdxX1d6xX6bxX3xXbxX1xX81xX100xX21xX16xX3xX1d6xX21xX3xX16xXdxXd8xX91xX3xX16xXdxX1d6xX6bxX3xX16xXdxX1d6xX3xXexX25xXbcxX3xX2exX2fxX3xXexX1xX1cxX1dxX3xX7xX6xX1dxX3xX33xX1xXdxX3xX16xXdxXd8xX91xX3xX16xXdxX1d6xX6bxX3xXbfxXd8xX74xX3xX5xX84xX21xX1xX3xX2exX2fxX3xXexX1xX1cxX1dxX3xX79xX5exX3xXexX1xXe8xXdxX3xX1xX75xX21xX3xX4xX17xX3xX1xXdxbbfbxX1dxX3xX5xX2fxX4xX3xX4xX2b9xX6xX3xXbfxXd8xX74xX3xX5xX84xX21xX1xX3xX2exX2fxX3xXexX1xX1cxX1dxXe0xX3xX7cxX1daxX21xX16xX3xXexX1xXe8xXdxX3xX91xXe8xXdxX3xX4xX1d6xX4xX3xX21xX1xX5exX3xXexX1xX1cxX1dxX3xX2axX1d6xX4xX3xX21xX1xabcexX21xX3xX1xX1daxX3xX7xX100xX3xX21xXdxX1ccxX91xX3xXbxX1xX74xX21xX16xX6bxX3xX33xXdxXedxX91xX3xXexX25xX6xX3xX4xX1d6xX4xX3xXexX1xX20xX21xX16xX3xXexXdxX21xX3xX5xXdxX1ccxX21xX3xX163xX1dxX6xX21xX3xX79xX5exX3xX33xc63cxX3xXbfxXdxX1ccxX21xX3xXbfxXd8xX21xXe0xX3xb1e4xX8fxX3xX91xX14xX3xXexX1xX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX16xX3xXexX25xX26xX21xX1xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX21xX16xX3xX33xX34xX3xX7xX20xX21xX16xX3xX3bxXdxX3dxX1dxX6bxX3xX83xXbcxX6xX3xXbfxX5exX21xX3xXexX1xX5exX21xX1xX3xXbxX1xXcbxX3xX7cxX20xX21xX16xX3xX3bxX5exX3xX2exXdxX8fxX21xX3xX25xX6xX3xX4xX20xX21xX16xX3xX33xX1xX6xXdxX6bxX3xX91xXdxX21xX1xX3xXbfxX75xX4xX1xX6bxX3xX83xXd8xX91xX3xXbfxXd8xX74xX3xX4xX1d6xX4xX3xXexX1xX2b9xX3xXexbc81xX4xX6bxX3xXexX25xX26xX21xX1xX3xXexX2fxX3xXexX1xX10xX74xX3xX163xX1dxX2cxX3xX83xXbcxX21xX1xX3xX4xX2b9xX6xX3xXbxX1xX1d6xXbxX3xX5xX1dxX449xXexX6bxX3xX2cxX1ccxX1dxX3xX4xX1cxX1dxX3xX4xX2b9xX6xX3xX1b1xX6xX21xX3xX163xX1dxXd8xX21xX3xX5xX483xX3xX24axX2fxX3xX1d6xX21xX3xX250xX1xX1d6xXexX3xXexX25xXdxXedxX21xX3xX83xX20xX3xXexX1xXbcxX3xX2exX263xX4xX3xX1xX5exX21xX1xX3xX5xX6xX21xX16xX3xXexXdxXedxX1dxX3xX79xX276xX21xX16xX3xX7xX20xX21xX16xX3xX13xX1ccxX3xX70xX20xX21xX16xX3xX79xX5exX3xX5cxX16xX2bxX21xX3xX1xX5exX21xX16xX3xXbxX1xX1d6xXexX3xXexX25xXdxXedxX21xX3xX4xX1xX2bxX1dxX3x893axXe0xX3xXcxXdxX21xX6bxX3xXd8xX21xX1xX13fxX3xX13xb65cxX5cxX3bxX3xXcxX2c5xd400xX5cxX0xX40xXbxX12


Các tin đã đưa

Trao học bổng “Vòng tay đồng đội”

Trao học bổng “Vòng tay đồng đội”
2016-12-19 05:22:52

(QT) - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 (1944 - 2016), 27 năm ngày Quốc phòng toàn dân, 57 năm ngày thành lập Bộ đội...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết