Cập nhật: 20/03/2019 16:03 GMT+7
39ccx9508x8aa9x5fc6x96b9xedbfxf31bx48bdxed01xX7xb55bx9d55x509bx5de7x86abxde2dxX5xbb13xXaxaadcx7bf9xd3cbxXexX3xXexXdxa020xX1xX3xX1xee97xd885xX19xe2e7xX3x6962xX19xX20xX3x4750xX20x51b8x4b09xX3xXcxX1x9b80xX3xX20xXdxf69cxXdxX3xXbxX1xb80dxX19xX20xX3xX4xX1x507exX19xX20xX3xX5xX6xa91bxX3xc182x8098x4097x40c3xX3x5360xX28xX3x8802x6aedxX3xX19xXdxf2eex8d18xX3xX26xX20xX28xX29xX3xX4xb470xX19xX20xX3xXex607axX4xX3x997cx4323xX3xX1x6dcbxXdxX3x773dxXdxX51xXexX3xX26xX6xX52xX3xX44xb47exX46xX47xX0xX46xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4924xX10xX6xb2ebxXaxX12xa00cxf5ecxXcx76ccxX3xb6f8xX3xX86xX5axX52xX3xX19xX6xX29xX3xX44xf5a0x3f25xX47xX9dxX44xX9cxX2xf435xd5c1xX3xb8b7xX51xX19xX1xX3xX49xXdxX51xX19xX3xX4xX1xa677xX29xb108xX19xX3xX4cxX1xX42xX6xX3x7f00xX6xX42xX3xX49xX28xX3xdd3axX51xX19xX1xX3xc6eaxX1xc16bxXdxX3xXexX4dxX19xX1xX3xX8dxXb2xb923xX19xX20xX3xXcx5d22xc6b5xX3x63faxX63xX3xXexXcaxX3xX4xX1xX22xX4xX3xX5xadaexX3xX52xX14xXexX3xXexXdxX19xX1xX3xX1xX1dxX1exX19xX20xX3xX22xX19xX20xX3xX26xX20xX28xX29xX3xXcxX1xX2dxX3xX20xXdxX31xXdxX3xXbxX1xX36xX19xX20xX3xX4xX1xX3cxX19xX20xX3xXbcxX6xX42xX3xX44xX45xX46xX47xX3xX49xX28xX3xX4cxX4dxX3xX19xXdxX51xX52xX3xX26xX20xX28xX29xX3xX4xX5axX19xX20xX3xXexX5fxX4xX3xX62xX63xX3xX1xX66xXdxX3xX8cxf786xXcx909axX86xX8fxX3xX69xXdxX51xXexX3xX26xX6xX52xX3xX44xX73xX46xX47xX9dxX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xXc3xX5xX10xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX52xX6xXd9xX20xXdxX19x6d61xX44xXbxX62xX3xX6xXb2xXexX42xXaxX12xX0xXexXd9xX12xX0xXexX89xX12xX0xXdxX52xX20xX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX9dxXc3xX6xX42x870axXb2xX6xX19xX20xXexXd9xXdxX9dxX49xX19xX46xX89xX10xX7xX4cxXexX42xXbxX46xX19xX10xd4afxX7xX46xX2xXa3xX2xX2xX46xX45x40a6xX89xX47xX2xd954xX9cxX47xX45xX73xXexX2xX47xb433xX1bcxX1bcxX47xX5xX2xX9dx6616xXbxX20xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX89xX12xX0xX46xXexXd9xX12xX0xXexXd9xX12xX0xXexX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX42xX89xX29xXaxX12xXcx6c55xX19xX20xX3xX191xXb2xX28xX3xX4xX1xX42xX3xXc3xX51xX19xX1xX3xX19xX1xce1axX19xX3xX19xX20xX1xc251xX42xX3xXdcxX6xX19xX20xX3xXdcxXdxcbacxXb2xX3xXexXd9xXdaxX3xXex9517xXdxX3xXa6xX51xX19xX1xX3xX49xXdxX51xX19xX3xX4xX1xXb2xX29xXb4xX19xX3xX4cxX1xX42xX6xX3xXbcxX6xX42xX3xX49xX28xX3xXc3xX51xX19xX1xX3xXc8xX1xXcaxXdxX3xXexX4dxX19xX1xX9dxX3x7c32xX19xX1xX16dxX3xXcxX86xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX89xX12xX0xX46xXexXd9xX12xX0xX46xXexX6xXc3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX42xX89xX29xXaxX12xXcxXd9xX42xX19xX20xX3xX19xe524xX52xX3xX191xXb2xX6xXa4xX3xX1xX42xX219xXexX3xXdcxX66xX19xX20xX3xXbxX1xX36xX19xX20xX3xX4xX1xX3cxX19xX20xX3xX5xX6xX42xX3xXdcxX63xX3xX20xc268xXbxX3xXbxX1x623bxX19xX3xX191xXb2xX6xX19xX3xXexXd9xce7cxX19xX20xX3xX49xX28xX42xX3xX4xX5axX19xX20xX3xXexX5fxX4xX3xXc3xXd4xX42xX3xX49xX51xXa4xX3xX4xX1xX27exX52xX3xX7xX2a4xX4xX3xX7xX22xX4xX3xX4cxX1x80dbxX10xX3xX19xX1xX201xX19xX3xX89xX201xX19xX3xX49xX28xX3xXdcxX2a4xX19xX20xX3xX20xX2a4xXbxX3xX49xX28xX42xX3xX4xX5axX19xX20xX3xX4xXb2xX66xX4xX3xX62xX2a4xX6xX3xXdcxX2a4xXdxX3xX20xXdxXd4xX52xX3xX19xX20xX1xX207xX42xX3xX4xd5aaxX6xX3xXdcxXdaxX6xX3xXbxX1xX1dx572cxX19xX20xX9dxX3xXcxXd9xX42xX19xX20xX3xXdcxX2a4xXa4xX3xX19xXcaxXdxX3xXc3x4fa1xXexX3xX5xX28xX3xX1xX42xX219xXexX3xXdcxX66xX19xX20xX3xXbxX1xX5fxXexX3xX1xXdxX51xX19xX3xX7xX31xX52xX3xX4xX5fxX4xX3xXexXd9xX1dx7ffcxX19xX20xX3xX1xd8d5xXbxX3xX52xb6fcxX4xX3xX5xX6xX42xX3xXexXd9xX42xX19xX20xX3xX4xX66xX19xX20xX3xXdcxe29axX19xX20xXa4xX3xXdcxX27exX19xX20xX3xX4cxX14xX3xX191xXb2xXd4xX19xX3xX5xX14xX3xXdcxXdxX211xXb2xX3xXexXd9xXdaxX3xX19xX1xca97xX19xX20xX3xXexXd9xX1dxX358xX19xX20xX3xX1xX35dxXbxX3xX52xX361xX4xX3xX5xX6xX42xX3xX49xX28xX3xX20xXdxX5fxX52xX3xX7xX5fxXexX3xX4xX2a4xX3xX1xXdxX51xXb2xX3xX191xXb2xXd4xXa4xX3xX49x9dd6xX3xX49xX333xX29xX3xXdcxX63xX3xX1xX219xX19xX3xX4xX1xX2dxX3xX7x4a2dxX3xX5xX201xX29xX3xX5xX6xX19xX3xX49xX28xX3xXdcxXdxX211xXb2xX3xXexXd9xXdaxX3xX4cxX1xX2dbxXdxX3xX4xX1xX42xX3xX19xX20xX1dxX358xXdxX3xXc3xX51xX19xX1xX3xX4xX6xX42xX9dxX3xXcxXb2xX29xX3xX19xX1xXdxXb4xX19xXa4xX3xX4xX5axX19xX20xX3xXexX5fxX4xX3xXbxX1xX36xX19xX20xX3xX4xX1xX3cxX19xX20xX3xX5xX6xX42xX3xX1xXdxX51xX19xX3xX49x5af2xX19xX3xXdcxX6xX19xX20xX3xXdcxX3cxXdxX3xX52xX1eexXexX3xX49xX31xXdxX3xX19xX1xXdxX211xXb2xX3xX4cxX1xX2a4xX3xX4cxX1xX27exX19xX3xXexX1xX5fxX4xX1xX3xXexX1xX22xX4xX3xX19xX1xX1dxX16dxX3xXexX3c5xX19xX1xX3xX1xX3c5xX19xX1xX3xX89xXdaxX4xX1xX3xXexXe8xX3xX5xX6xX42xX3xXexXd9xX42xX19xX20xX3xX4xX66xX19xX20xX3xXdcxX374xX19xX20xX3xXbxX1xX22xX4xX3xXexX219xXbxa85cxX3xXexX3c5xX19xX1xX3xXexXd9xX219xX19xX20xX3xX4cxX3c5xX3xXexX1xXdaxXa4xX3xXdcxXdaxX19xX1xX3xX4cxXdxX2dxX19xX3xX49xX211xX3xXc3xX51xX19xX1xX3xX5xX6xX42xX3xX4xX315xX6xX3xX19xX20xX1dxX358xXdxX3xX89xX201xX19xX3xX4xX36xX19xX3xX5xX31xX19xX3xX4cxX1xXdxX2dxX19xX3xXc3xX51xX19xX1xX3xX19xX1xX201xX19xX3xX20xXdx8f9exXb2xX3xXc3xX51xX19xX1xX3xX5xX28xX52xX3xX4xX1xX42xX3xX19xX20xXb2xX29xX3xX4xX31fxX3xX5xX201xX29xX3xX4xX1xf805xX42xX3xXexXd9xX42xX19xX20xX3xX4xX66xX19xX20xX3xXdcxX374xX19xX20xX3xX20xXdxX6xX3xXexX27exX19xX20xX9dxX3xX86xX1dxX1exX19xX20xX3xX22xX19xX20xX3xX19xX20xX28xX29xX3xXcxX1xX2dxX3xX20xXdxX31xXdxX3xXbxX1xX36xX19xX20xX3xX4xX1xX3cxX19xX20xX3xX5xX6xX42xX3xX19xX27exX52xX3xX19xX6xX29xX3xX49xX31xXdxX3xX4xX1xX315xX3xXdcxX211xX3x52e1x51a0xX63xX3xXdcxX2dxX19xX3xX5x3e80xX4xX3xX4xaba4xX19xX20xX3xX1xX28xX19xX1xX3xXdcxX66xX19xX20xX3xXdcxe909xX3xX4xX1xX4e4xX52xX3xX89xX22xXexX3xXc3xX51xX19xX1xX3xX5xX6xX42xX3xX49xX28xX42xX3xX19xX27exX52xX3xX44xX9cxX47xX9cx4c68xXa4xX3xX5xX63xX19xX1xX3xXdcxX219xX42xX3xXa6xX51xX19xX1xX3xX49xXdxX51xX19xX3xX4xX1xXb2xX29xXb4xX19xX3xX4cxX1xX42xX6xX3xXbcxX6xX42xX3xX49xX28xX3xXc3xX51xX19xX1xX3xXc8xX1xXcaxXdxX3xXexX4dxX19xX1xX3xXdcxX63xX3xX4cxXb4xXb2xX3xX20xX2b3xXdxX3xXexX42xX28xX19xX3xXexX1xX576xX3xX4xX66xX19xX20xX3xXdcxX374xX19xX20xX3xXexX1xX6xX52xX3xX20xXdxX6xX3xX52xX219xX19xX1xX3xX52x5c8fxXa4xX3xXexX14xX4xX1xX3xX4xX3d7xX4xX3xX1xX31fxX19xX3xX19xX394xX6xX3xXexXd9xX42xX19xX20xX3xX4xX5axX19xX20xX3xXexX5fxX4xX3xXbxX1xX36xX19xX20xX3xX4xX1xX3cxX19xX20xX3xX5xX6xX42xXa4xX3xX1xX1dxX31xX19xX20xX3xXexX31xXdxX3xX7xX31xX52xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX42xX5fxX19xX3xXc3xX51xX19xX1xX3xX5xX6xX42xX3xXexXd9xXb4xX19xX3xXdcxXdaxX6xX3xXc3xX28xX19xX3xXexX42xX28xX19xX3xXexX4dxX19xX1xX9dxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX42xX89xX29xXaxX12xX141xb8cdxX19xX20xX3xXexX219xXdxX3xXc3xXb2xXcaxXdxX3xX5xXe8xXa4xX3xX19xX1xX201xX19xX3xX4cxX4dxX3xX19xXdxX51xX52xX3xX26xX20xX28xX29xX3xX4xX5axX19xX20xX3xXexX5fxX4xX3xX62xX63xX3xX1xX66xXdxX3xX69xXdxX51xXexX3xX26xX6xX52xX3xX44xX73xX46xX47xXa4xX3xXc8xX1xX36xX19xX20xX3xX141xXcxX143xX86xX3xXc3xX51xX19xX1xX3xX49xXdxX51xX19xX3xXdcxX63xX3xXexXd9xXdxX576xX19xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX211xXb2xX3xX1xX42xX219xXexX3xXdcxX66xX19xX20xX3x568cxX3xX19xX20xX1x7dd5xX6xX9dxX3xX26xX20xX42xX28xXdxX3xX49xXdxX51xX4xX3xX49xXdxX19xX1xX3xX89xX6xX19xX1xX3xX19xX1xX394xX19xX20xX3xXexXcaxX3xX4xX1xX22xX4xXa4xX3xX4xX5fxX3xX19xX1xX201xX19xXa4xX3xX4xX5fxX4xX3xX52xX219xX19xX1xX3xXexX1xX1dxX358xX19xX20xX3xX191xXb2xX201xX19xX3xXdcxX63xX3xX4xX2a4xX3xX19xX1xXdxX211xXb2xX3xXdcxX2a4xX19xX20xX3xX20xX2a4xXbxX3xX4xX1xX42xX3xX19xX20xX1dxX358xXdxX3xXc3xX51xX19xX1xXa4xX3xXc8xX1xX36xX19xX20xX3xX141xXcxX143xX86xX3xX4cxXb4xXb2xX3xX20xX2b3xXdxX3xXexX42xX28xX19xX3xXexX1xX576xX3xX4xX5fxX19xX3xXc3xX66xX3xX19xX1xX201xX19xX3xX49xXdxXb4xX19xX3xXdcxX31fxX19xX3xX49xXdaxX3xX49xX28xX3xX4xX5fxX4xX3xX4cxX1xX5fxX4xX1xX3xX52xX358xXdxX3xX19xX1xX361xX19xX3xXexXdxX19xXa4xX3xX191xXb2xX29xXb4xX19xX3xX20xX2a4xXbxX3xXexXdxX211xX19xX3xX315xX19xX20xX3xX1xX66xX3xXc3xX51xX19xX1xX3xX19xX1xX201xX19xX3xX19xX20xX1xX207xX42xX491xX3xXexXd9xX6xX42xX3xXexX1xe9edxX3xXa6xX86xf2e8xXcxX3xX4xX1xX42xX3xXc3xX51xX19xX1xX3xX19xX1xX201xX19xX3xXexcd31xX3xX8dxXb2xda09xX3xX1x99abxX3xXexXd9xX35dxX3xX19xX20xX1dxX358xXdxX3xXc3xX51xX19xX1xX3xX4xX1xXdxX2dxX19xX3xXexX1xX361xX19xX20xX3xXc3xX51xX19xX1xX3xXbcxX6xX42xX3xX4xX315xX6xX3xXa6xX51xX19xX1xX3xX49xXdxX51xX19xX3xXbxX1xXcaxXdxX3xXcxXd9xXb2xX19xX20xX3xX1dxX31fxX19xX20xXa4xX3xXdcxX374xX19xX20xX3xXexX1xX358xXdxX3xXexX1eexX19xX20xX3xX191xXb2xX28xX3xX4xX1xX42xX3xX19xX1xX394xX19xX20xX3xXc3xX51xX19xX1xX3xX19xX1xX201xX19xX3xX19xX20xX1xX207xX42xX3xXdcxX6xX19xX20xX3xXdcxXdxX211xXb2xX3xXexXd9xXdaxX3xXexX219xXdxX3xXc3xX51xX19xX1xX3xX49xXdxX51xX19xX9dxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX42xX89xX29xXaxX12xXc8xX1xX1dxX31fxX19xX20xX3xXcxX1xXd4xX42xX3xX91xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX86xXd4xXdxX0xX46xXbxX12


Các tin đã đưa

Phát triển diện tích nuôi cá biển

Phát triển diện tích nuôi cá biển
2019-03-20 15:59:34

(QT) - Để phát triển diện tích nuôi cá, ốc biển, thời gian qua ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã hỗ trợ, khuyến khích người dân trên địa bàn tỉnh đầu tư nuôi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết