Cập nhật: 19/12/2016 05:15 GMT+7
f014x1100cx15a33x16b90x16d23x1101ex15a0dx1390ax1340axX7x125a5x101b1x13af1x12222x118fax10ce4xX5x13c56xXax112b1x10658xXdx158d9x14e5bxX3xX1x158baxX6xX16xX3x16c7cxf5a1xX16xX3xX19xfa59x165a4xX6xX16xX3x103a0x14a6axX1x13421xX16xX23xX3xX16x108acxXexX3xX16xX1x11dc6xX4xX3x162a5xX6xX16xX1x14af7xX3xX5xfb28xX16xX3xXexX1x1291exX3x129f9x12bbexX46xX46xfccdxX3xX16x16c66x142a7xX3x14352x10deexX2x14317xX0x11c2exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1587axX10xX6x16601xXaxX12x15519x158a3xXcx126eaxX3xX49xX3xX28xX23xX1ex124a4xX3xX2x14fc1xX54xX2xX4fxX54xX4fxX50xX2xX52x135f7xX3xX28xX1xX1exX3xXcxX1xXdx111e9x14ccexX3xX16xX1xXdxX3xXex104f0xX16xX1xX3xX6axX89x10206xX16xX23xX3xXcxX22x11251xX3xXex1350fxX3xX4xX1xX43xX4xX3xX5xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX6xX16xX3xX1dxX1exX16xX3xX19xX22xX23xX6xX16xX3xX27xX28xX1xX2axX16xX23xX3xX16xX2fxXexX3xX16xX1xX34xX4xX3xX37xX6xX16xX1xX3bxX3xX5xX3exX16xX3xXexX1xX43xX3xX45xX46xX46xX46xX49xX3xX16xX4cxX4dxX3xX4fxX50xX2xX52x15558xX0xXexX6x12878xX5xX10xX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX4dxX6xX22xX23xXdxX16x13c05xX4fxXbxX37xX3xX6xX89xXexX19xXaxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxX4dxX23xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX54xX54xX4xXe6xXeaxX6xX19x16265xX89xX6xX16xX23xXexX22xXdxXe6x1403dxX16xX54xX66xX10xX7x12ef2xXexX19xXbxX54xX16xX10x10675xX7xX54xX2xX52x157afxX2xX54x1175bxX76xX66xX2xX50xX13axX2xX13axX13dx15c4dxXexX2xX2xX146xX50xfd23xX4fxX5xX2xXe6x1414bxXbxX23xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX12xXcxX22xX6xX19xX3xX23xXdxX96xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX4x167eexX4xX3xXexX1x126afxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1dxX34xXexX3xX23xXdxX96xXdxX3xXexX34xXdxX3xX5xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX6xX16xX3xX1dxX1exX16xX3xX19xX22xX23xX6xX16xX3xX27xX28xX1xX2axX16xX23xX3xX16xX2fxXexX3xX16xX1xX34xX4xX3xX37xX6xX16xX1xX3bxX3xX5xX3exX16xX3xXexX1xX43xX3xX45xX46xX46xX46xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX22xX12xX0xX54xXexX6xXeaxX5xX10xX12xfa23x16ed2xX3xX5xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX6xX16xX3xX23x16dbbxX4dxX3xX13axX4fxX3xXexX1xX181xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xfd06xX3xX16xX4cxX16xX23xX3xX12exX1xXdxX88xX89xX3xX128x164eexX3xX1dxX1exX16xX3xX19xX22xX23xX6xX16xX3xX128xX1exX3x113f7xX4dxX3xX16xX1xX34xX4xX7fxX3xffdbxX3xX5xX43xX6xX3xXexX89xX9fxXdxX3xX4x146b7xXbxX3xXcxXdx133fbxX89xX3xX1x166f2xX4xX3xX128xX1exX3xXcxX63x10dc8xfa24xX3xXexX22xX19xX16xX23xX3xXexX19xX1exX16xX3xXexX90xX16xX1xXe6xX3xX1e1xX1e2xX3xX5xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX6xX16xX7fxX3xX4xX17cxX4xX3xXexX1xX181xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX96xXdxX3xX5xX3exX16xX3xX5xf7fdx127f3xXexX3xXexX22xX96xXdxX3xX11fxX89xX6xX3xX4xX17cxX4xX3xXbxX1xX3exX16xX3xXexX1xXdxXfbxX3x14631x12a4exX4xX3xXexX231xX89xX7fxX3xX1x149e3xX6xX3xXexX231xX89xX3xX128xX1exX3xX1dx12296xX4dxX3xX1dxX1exX16xX3xX4xX1xX19xX3xXeaxX34xX16xX3xX1xX17cxXexXe6xX3xXcxX1xX10xX19xX3xX1dxX17cxX16xX1xX3xX23xXdxX17cxX3xX4x1508cxX6xX3xXeaxX6xX16xX3xX23xXdxX17cxX4dxX3xX12exX1xX96xX19xX7fxX3xX16xX1xf83axX16xX3xX4xX1xX89xX16xX23xX3xX4xX17cxX4xX3xXexXdxX88xXexX3xX4dx164e9xX4xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX23xXdxX6xX3xX5xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX6xX16xX3xX5xX3exX16xX3xX16xX1exX73xX3xX4xX1ffxX3xX4xX1xX231xXexX3xX5xX27bxX27cxX16xX23xX3xX1dxX1efxX16xX23xX3xX1dxX20dxX89xX7fxX3xX4dxX297xXexX3xX7xX2fxX3xXexXdxX88xXexX3xX4dxX2f5xX4xX3xX16xX9fxXdxX3xXexX22xX297xXdxX3xX16xX1x13c68xX3xX4xX1ffxX3xX7xX1e2xX3xXexf282xXbxX3xX5xX89xX73xX2abxX16xX3xX16xX23xX1xXdxX15xX4dxX3xXexfec8xX4xX7fxX3xXexX1xX236xX3xX1xXdxX2abxX16xX3xX1dxX27bxX27cxX4xX3xX16xX4cxX16xX23xX3xX12exX1xXdxX88xX89xX7fxX3xX7xX1e2xX3xX4xX96xX4dxX3xXexX1xX2f5xX3xX21cxX4dxX3xX16xX1xX34xX4xXe6xX3xfde9xX88xXexX3xX11fxX89xX96xX7fxX3xXeaxX6xX16xX3xXexX9fxX3xX4xX1xX43xX4xX3xX1dx11cf8xX3xXexX22xX6xX19xX3xX23xXdxX96xXdxX3xX28xX1xX231xXexX3xXbxX1xX3exX16xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX297xX4xX3xXexX231xX89xX3xX4xX1xX19xX3xX4fxX3xXexX1xX181xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX28xX23xX89xX73x1114exX16xX3xX13xX27bx10fe1xX16xX23xX3xX28xX1xX21cxX16xX3xX128xX1exX3xX13xX15xX3xX45xX4cxX16xX3xX63xX19xX1exX16xX23xX3xX45x10f9bx135aaxX3xX23xXdxX96xXdxX3xX28xX1xX231xXexX3xXbxX1xX3exX16xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX2abxX4dxX3xX1dxX1exX16xX3xX4xX1xX19xX3xXeaxX34xX16xX3xX1xX17cxXexX3xXexX1xX89xX297xX4xX3xX128xX20dxX3xX10xX4dxX3xX13xX15xX3xX45xX4cxX16xX3xX63xX19xX1exX16xX23xX3xX45xX3fcxX3fdxX3xX23xXdxX96xXdxX3xX28xX1xX231xXexX3xXbxX1xX3exX16xX3xXexX1xXdxX3xX1xX2a0xX6xX3xXexX231xX89xX3xXexX1xX89xX297xX4xX3xX128xX20dxX3xX16xX1xX1ffxX4dxX3xX4xX17cxX4xX3xX10xX4dxX3xX28xX23xX89xX73xX3ddxX16xX3xX296xX1exX19xX3xX13xXdxX16xX1xX3xX296xX6xX16xX7fxX3xX28xX23xX89xX73xX3ddxX16xX3xX13xX27bxX3e2xX16xX23xX3xX28xX1xX21cxX16xX3xX128xX1exX3xX13xX15xX3xX45xX4cxX16xX3xX63xXdxX88xX89xXe6xX3xX28xX23xX19xX1exXdxX3xX22xX6xX7fxX3xXeaxX6xX16xX3xXexX9fxX3xX4xX1xX43xX4xX3xX4xX3fcxX16xX23xX3xXexX22xX6xX19xX3xX4xX17cxX4xX3xX23xXdxX96xXdxX3xXbxX1xX2f5xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX17cxX4xX3xXexX1xX181xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX1ffxX3xX16xX1xXdxX20dxX89xX3xXexX22xXdxX236xX16xX3xX128xX23axX16xX23xXe6xX3xX45xXdxX2abxX4xX3xXexX9fxX3xX4xX1xX43xX4xX3xX5xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX6xX16xX3xX1dxX1exX16xX3xX19xX22xX23xX6xX16xX3xX16xX1x16a5axX4dxX3xX1dxX297xX16xX23xX3xX128xXdxX15xX16xX3xX128xX1exX3xX12exX1xX89xX73xX88xX16xX3xX12exX1xX181xX4xX1xX3xXexX1xXdxX88xX89xX3xX16xXdxX15xX16xX3xX49xX3xX16xX1xXdxX3xX1dxX1efxX16xX23xX3xXexX22xX19xX16xX23xX3xXexX19xX1exX16xX3xXexX90xX16xX1xX3xX1xX23axX4xX3xXexX34fxXbxX3xXexX2fxXexX3xX128xX4cxX16xX3xX1xX1ffxX6xX7fxX3xX22x150cexX16xX3xX5xX89xX73xX2abxX16xX3xX16xX4cxX16xX23xX3xX12exX1xXdxX88xX89xX3xX21cxX4dxX3xX16xX1xX34xX4xX7fxX3xX1dxX1efxX16xX23xX3xXexX1xX346xXdxX3xX1dxX21cxX73xX3xX4xX3fcxX16xX23xX3xX5xX1exX3xX7xX21cxX16xX3xX4xX1xX3e2xXdxX3xX5xX1exX16xX1xX3xX4dxX34xX16xX1xX7fxX3xXeaxX9fxX3xX181xX4xX1xX7fxX3xX23xXdxX360xXbxX3xX4xX17cxX4xX3xX10xX4dxX3xX4xX1ffxX3xX66xX9cxXbxX3xX23xXdxX6xX19xX3xX5xX27bxX89xX7fxX3xX1xX23axX4xX3xX1x14e0axXdxX3xX128xX1exX3xXexX22xX6xX16xX23xX3xXeaxX9cxX3xX4xX1xX19xX3xX4dxX2e2xX16xX1xX3xX1dxX27bxX27cxX4xX3xX16xX1xXdxX20dxX89xX3xX12exXdxX88xX16xX3xXexX1xX43xX4xX3xX128xX20dxX3xXeaxXdxX236xX89xX3xX66xXdxX3ddxX16xX3xX16xX1xX34xX4xX3xX4xX2f5xX3xX1dxXdxX2abxX16xX3xXex152ccxXe6xX3xX6axX89xX6xX3xX5xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX6xX16xX3xX23xXdxX360xXbxX3xXbxX1xX17cxXexX3xX1xXdxX2abxX16xX3xXexX1xX15xX4dxX3xX16xX1xX2axX16xX23xX3xXexX1exXdxX3xX16xX4cxX16xX23xX3xX21cxX4dxX3xX16xX1xX34xX4xX3xXexX1xXdxX88xX89xX3xX16xX1xXdxX3xX49xX3xX16xX1xXdxX3xX1dxX1efxX16xX23xX3xXexX90xX16xX1xX3xX16xX1xX1exX3xX1dxX236xX3xXexXdxX88xXbxX3xXexX2f5xX4xX3xXeaxX1efxXdxX3xX66xX27bx164aexX16xX23xX7fxX3xX22xX579xX16xX3xX5xX89xX73xX2abxX16xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX23xXdxX6xX3xX4xX17cxX4xX3xX5xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX6xX16xX3xX21cxX4dxX3xX16xX1xX34xX4xX3xXexX22xX19xX16xX23xX3xX12exX1xX89xX3xX128xX1e2xX4xX3xX128xX1exX3xXexX19xX1exX16xX3xX11fxX89xX2fxX4xXe6xX3xXcxXdxX16xX7fxX3xX96xX16xX1xXfbxX3xX296xXe6xX45xX0xX54xXbxX12


Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết