Cập nhật:  GMT+7
e3c6x1a6c4x1054fxe8fcx13b3dx165aax13381xe427x1499exX7x16786x16e72x14193xe71dx16cb7x1297fxX5x1074exXaxf717x10836x10790xX3x18274x15a2exf747x11861x19fb0x159a8x11abdxX3xX19xX17xXdxX3xXexX1x1b923x188dfxX3xea44x11ee2x170cbxX3xf43ax102b7xX18xX19xX3xX4x110d3xX4xX3xXexX25xX29x17cffxX18xX3xX16x144d5x104a5xX18xX19xX3xX19xXdxX6x191e2xX3xXexX1x16a3fxX18xX19xX3xX1cxX3xXcx1addfxfe0exX3x1b1a2xX47xX18xX19xX3x13761x1b475xX0xX1axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX10xX6xX2bxXaxX12x1818bx179acxXcx15762xX3x1c8d7xX3xe919xX19xX57xX29xX3x1889cx11a30xX1ax15e79xX1axX7axf90bxX2x1152dxf907xX3x187bcxX1cxX3x11744xX37xX3xX1xX43x156bbxX4xX1xX3x168c0xX57xX3xX51xX24xX25xX3xXexX3bxX3xXbxX1x13dd2xXdxX3xX1x144ebxXbxX3xX91x155f4xXdxX3xf91dxX6xX18xX3xX6fxX25xf158xX18xX3xX5x106e5xX3xX2bxX2cxX3xX31xX18xX3xX4exX1xX31xXexX3xXex196eaxXdx130b7xX18xX3xX16xX47xX3xXexX1x11faexX3xX2bx19020xX4xX3xX1xX57xX18xX1xX3xX5xX6xX18xX19xX3xXcxXdxXc2xX25xX3xX91x1b18bxX18xX19xX3xX7xX47xX18xX19xX3x183b2xe4b0xX3xX88xX47xX18xX19xX3xXex17905xX18xX1xX3xX6fxX25xXaexX18xX19xX3xXcxXc0xXcaxX3xXex10da6xX3xX4xX1xe895xX4xX3xX5xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX17xXdxX3xXexX1xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX4xX31xX4xX3xXexX25xX29xX37xX18xX3xX16xX3bxX3cxX18xX19xX3xXa8xX57xX3xXcxXc0xXdx142cdxX25xX83xX3xX56xX43xX57xX18xX19xX3x18db3xXdxX13bxX25xX83xX3xX13xXeaxX3xXcxX1xX31xX18xX1xX3xXcxX47xX18xX19xX3xX91xX57xX3xXcxXc0xX3bxX3cxX18xX19xX3x13d62xX1xXdxX18xX1xX3xXexXc0xXeaxX18xX3xX16xXcaxX6xX3x177bbxX57xX18xX3xXcxX4exX4fxX3xX51xX47xX18xX19xX3xX56xX57xX4fxX0xXexX6xX172xX5xX10xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xXc0xX19xXdxX18x1b4d0xX7axXbxX27xX3xX6xX25xXexX43xXaxX12xX0xXexXc0xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXdxX1bxX19xX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX1axX1axX4xX4fxX172xX6xX43x1c81axX25xX6xX18xX19xXexXc0xXdxX4fxX91xX18xX1axX2bxX10xX7xfc49xXexX43xXbxX1axX18xX10x11b74xX7xX1axX2xX82x15368xX7dxX1axX7bx1657fxX2bxX2xX80xX80x14158xX7dxX1dexX1d5xXexX2xX2xX1d5xX1d5xX1d5xX1dexX5xX2xX4fxe632xXbxX19xXaxX3xX1axX12xX0xX1axXexX2bxX12xX0xX1axXexXc0xX12xX0xXexXc0xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXbxX12xX6fxX25xX6xX18xX19xX3xX4xXaexX18xX1xX3xX172xX25xX101xXdxX3xX5xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX17xXdxX3xXexX1xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX4xX31xX4xX3xXexX25xX29xX37xX18xX3xX16xX3bxX3cxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX43xX3xXexX1xX47xX18xX19xX3xXcxX4exX4fxX3xX51xX47xX18xX19xX3xX56xX57xX0xX1axXbxX12xX0xX1axXexX2bxX12xX0xX1axXexXc0xX12xX0xX1axXexX6xX172xX5xX10xX12xXcxX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX13bxX18xX3xX56xXdxX13bxXbxX3xX16xXcaxX18xX1xX3xXex120efxX18xX3xX2bx1bf67xX18xX19xX3xX91xX6xX29xX3xX7xX9dxX3xX7axX7dxX82xX7dxX73x1336bx188b3x190b7xX3xX6exX85xed15xX71xX3xX91xX57xX3xX56xXdxX13bxXbxX3xX16xXcaxX18xX1xX3xX91xXdxX13bxX18xX3xXexXc0xXa1xX3xX1c9xX1xX47xX18xX19xX3xX1xX43xX57xX18xX3xX5xX8dxXdxX3xX7xX9dxX3xX80xX1d5xX7axX7dxX73xX29axX29bxX29cxX3xX6exX85xX2a0xX71xX3xX1c9xXb2xX3xX18xX19xX57xX29xX3xX2x1bcd5xX1axX2xX1axX7axX80xX2xX1d5xX3xX19xXdx1a95bxX6xX3xX163xX1xX286xX18xX1xX3xXbxX1x16711xX3xX29axXdxX13bxXexX3xX75xX6xX1bxX3xX91xXa5xXdxX3xX75xX19xX28xX18xX3xX1xX57xX18xX19xX3xX4exX1xX31xXexX3xXexXc0xXdxXc2xX18xX3xX163xX1xX28xX25xX3x130d3xX3xX6ex1c6e9xX145xXa8xX71xX83xX3xX145xX2cxX3xX31xX18xX3xX4exX1xX31xXexX3xXexXc0xXdxXc2xX18xX3xX16xX47xX3xXexX1xXcaxX3xX2bxXcdxX4xX3xX1xX57xX18xX1xX3xX5xX6xX18xX19xX3xXcxXdxXc2xX25xX3xX91xXe0xX18xX19xX3xX7xX47xX18xX19xX3xXe9xXeaxX3xX88xX47xX18xX19xX3xX16xX3bxXa1xX4xX3xXexXc0xXdxXc2xX18xX3xX1c9xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX13bxX18xX3xXexXc0xXeaxX18xX3xX16xXcaxX6xX3xX172xX57xX18xX3xX7axX3xXexXf2xX18xX1xX3xX6fxX25xXaexX18xX19xX3xXcxXc0xXcaxX3xX91xX57xX3xXcxX28xX29xX3xX75xXdxX18xX1xX4fxX3xXcxXc0xX43xX18xX19xX3xX5x1414bxX18xX1xX3xX91xX2cxX4xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX1xX8dxX3xXexX24xX18xX19xX3xX16xX47xX3xXexX1xXcaxX83xX3xXexXf2xX18xX1xX3xX6fxX25xXaexX18xX19xX3xXcxXc0xXcaxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX13bxX18xX3xX82xX3xXexXdxXc2xX25xX3xX2bxX2cxX3xX31xX18xX83xX3xXexXc0xX43xX18xX19xX3xX16xX17xX3xX4xX17xX3xXexXdxXc2xX25xX3xX2bxX2cxX3xX31xX18xX3xX16xX3bxX3cxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX43xX3xXexX1xX47xX18xX19xX3xX16xX47xX3xXexX1xXcaxX3xXcxX4exX4fxX3xX51xX47xX18xX19xX3xX56xX57xX3xX91xXa5xXdxX3xX4xX31xX4xX3xXexX25xX29xX37xX18xX3xX16xX3bxX3cxX18xX19xX3xX56xX43xX57xX18xX19xX3xX145xXdxX13bxX25xX83xX3xXa8xX57xX3xXcxXc0xXdxX13bxX25xX83xX3xXcxXc0xX3bxX3cxX18xX19xX3xX163xX1xXdxX18xX1xX3xX91xX57xX3xX13xXeaxX3xXcxX1xX31xX18xX1xX3xXcxX47xX18xX19xX4fxX3xX85xX6xX25xX3xX1bx10eabxXexX3xXexX1xX3cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX1xX25x147b4xX18xX3xX172xXcaxX3xX1x1cb61xX3xX7x1ca4bxX3xX1bxX3cxXdxX3xXexX1xX24xX25xX3xXexX1xX10xX43xX3xX4xX31xX4xX3xX1xX3bxXa5xX18xX19xX3xX2bx14dbcxX18xX3xX91xX57xX3xX1baxX25xX29xX3xX16xXcaxX18xX1xX3xX4xX2f8xX6xX3xX324xX145xXa8xX83xX3xX4xX17xX3xX7xX2cxX3xXexX1xX6xX1bxX3xX19xXdxX6xX3xXexXc0xX2cxX4xX3xXexXdxX37xXbxX3xX4xX2f8xX6xX3xX4xX1xX25xX29xXeaxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX16x14cb5xX25xX3xXexX1xX24xX25xX3xX1baxX25xX9dxX4xX3xXexX37xX3xXexX1xX25xX484xX4xX3xXcxX3bxX3xX91xX4faxX18xX3xX56x19933xX3xXexXc0xXa1xX3xX1baxX25xXaexX18xX3xX5xXb2xX3xX2bxX2cxX3xX31xX18xX3xX91xX57xX3xX4exX1xX31xXexX3xXexXc0xXdxXc2xX18xX3xX18x1bca0xX18xX19xX3xX5xX2cxX4xX83xX3xX16xX57xX43xX3xXexX8dxX43xX3xX6exX4exXe9xX85xX163xX145xX71xX3xX91xX57xX3xX16xX3bxXa1xX4xX3xX324xX145xXa8xX3xXbxX1xXeaxX3xX2bxX25xX29xX13bxXexX3xX91xfd82xX3xX18xX484xXdxX3xX2bxX25xX18xX19xX83xX3xXexX1xX47xX18xX19xX3xX172xX31xX43xX3xX1bxX3cxXdxX3xXexX1xX24xX25xX3xX19xX17xXdxX3xXexX1xX24xX25xX3xX16xX3bxX3cxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX43xX3xXexX1xX47xX18xX19xX3xX16xX47xX3xXexX1xXcaxX3xXcxX4exX4fxX3xX51xX47xX18xX19xX3xX56xX57xX3xXexX1xX10xX43xX3xX1x127f5xX18xX1xX3xXexX1xX105xX4xX3xX16xX4faxX25xX3xXexX1xX24xX25xX3xX4xX8dxX18xX1xX3xXexXc0xX6xX18xX1xX3xXexXc0xX43xX18xX19xX3xX18xX3bxXa5xX4xX3xX6exX75xX163xXa8xX71xX3xX16x1662axX3xX16xX3bxXa1xX4xX3xX16xX53bxX18xX19xX3xXexXaexXdxX3xXexXc0xXeaxX18xX3x1265fxX10xX172xX3xX4xX2f8xX6xX3xX324xX145xXa8xX3xX91xX57xX3xXcxXc0xX6xX18xX19xX3xX1bxX8dxX18xX19xX3xX16xX4faxX25xX3xXexX1xX24xX25xX3xX1baxX25xX9dxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX2f8xX6xX3xX163xX1xX286xX18xX1xX3xXbxX1xX2f8xX3xX29axXdxX13bxXexX3xX75xX6xX1bxX3xXex13cebxX3xX18xX19xX57xX29xX3xX7axX1dexX1axX1d9xX1axX7axX80xX2xX82x10d2axX3xXexX1xX3cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX24xX25xX3xX91xX57xX43xX3xX5x14722xX4xX3xX2xX7bxX1xX80xX80xX3xX91xX57xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX24xX25xX3xX91xX57xX43xX3xX5xX670xX4xX3xX2xX2e2xX1xX80xX80xX3xX18xX19xX57xX29xX3xX7axX7bxX1axX7dxX1axX7axX80xX2xX82xX4fxX3xX163xX17xX3xX2xX2xX3xX18xX1xX57xX3xXexX1xX24xX25xX3xXexXc0xX43xX18xX19xX3xX18xX3bxXa5xX4xX3xX18xX484xXbxX3xX1xX49bxX3xX7xX49exX3xX2bxX2cxX3xXexX1xX24xX25xX3xX19xX17xXdxX3xXexX1xX24xX25xX4fxX3xXcxXc0xX3bxXa5xX4xX3xX7xX2cxX3xX4xX1xX105xX18xX19xX3xX1c9xXdxX37xX18xX3xX4xX2f8xX6xX3xX16xX8dxXdxX3xX2bxXdxX13bxX18xX3xXcxX1xX3bxX3cxX18xX19xX3xXexXc0xX2cxX4xX3x12c63xXa8xXe9xXcxXcxX6fxX29axX75xX3xXexXf2xX18xX1xX83xX3xX29axX53bxX18xX3xXbxX1xfed2xX18xX19xX3xX705xXa8xX75xX145xX3xXexXf2xX18xX1xX3xX91xX57xX3xXcxX4exX4fxX3xX51xX47xX18xX19xX3xX56xX57xX83xX3xX16xX8dxXdxX3xX2bxXdxX13bxX18xX3xX16xX49exX18xX3xX91xXcaxX3xXexX3bxX3xX91xX4faxX18xX3xX91xX57xX3xX16xX8dxXdxX3xX2bxXdxX13bxX18xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX1xX2f8xX3xXexX1xX24xX25xX83xX3xX4xX1xX2f8xX3xX16xX24xX25xX3xXexX3bxX3xX2bxX2cxX3xX31xX18xX3xXexXdxX37xX18xX3xX1xX57xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXexX43xX57xX18xX3xX172xX484xX3xX1xX49bxX3xX7xX49exX3xX2bxX2cxX3xXexX1xX24xX25xX3xX4xX2f8xX6xX3xX4xX31xX4xX3xX18xX1xX57xX3xXexX1xX24xX25xX3xX16xX3bxXa1xX4xX3xX18xXdxXeaxX1bxX3xXbxX1xX43xX18xX19xX3xXexX1xX10xX43xX3xX1baxX25xX29xX3xX16xXcaxX18xX1xX4fxX3xX163xX31xX4xX3xX18xX1xX57xX3xXexX1xX24xX25xX3xXexX1xX9dxX18xX19xX3xX18xX1xX4faxXexX3xX91xXa5xXdxX3xX4xX31xX4xX3xX1baxX25xX29xX3xXexXc0xX5bdxX18xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX13bxX18xX3xX4xX2f8xX6xX3xX4xX1xX2f8xX3xX16xX24xX25xX3xXexX3bxX4fxX3xX4exX1xXdxXeaxX18xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX24xX25xX3xX2bxXdxX14xX18xX3xXc0xX6xX3xXexX1xX10xX43xX3xX16xX670xX18xX19xX3xX1baxX25xX29xX3xX16xXcaxX18xX1xX83xX3xX172xXaexX43xX3xX16xXaexX1bxX3xXexX286xX18xX1xX3xX4xX47xX18xX19xX3xX1c9xX1xX6xXdxX83xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX172xX8dxX4xX1xX83xX3xX4xX47xX18xX19xX3xX172x1097exX18xX19xX83xX3xX1c9xX1xX43xX6xX3xX1xXcdxX4xX3xX18xX1xX869xX1bxX3xX5xX2cxX6xX3xX4xX1xXcdxX18xX3xX16xX670xX18xX19xX3xX16x19305xX18xX3xX91xX57xX3xX4xX1xX286xX18xX1xX3xX27xX31xX4xX3xX18xX1xX57xX3xXexX1xX24xX25xX3xX1xXa1xXbxX3xX5xX13bxX83xX3xX4xX17xX3xX1c9xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX13bxX1bxX3xX91xX57xX3xX16xX2f8xX3xX18xX53bxX18xX19xX3xX5xX2cxX4xX3xX16xXc2xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX13bxX18xX3xXexX1xXdxX3xX4xX47xX18xX19xX3xX16xXaexX1bxX3xX172xXaexX43xX3xX29xXeaxX25xX3xX4xX24xX25xX3xX91xX56bxX3xX4xX1xX4faxXexX3xX5xX3bxXa1xX18xX19xX83xX3xXexX1xX3cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX83xX3xX5xX57xX3xX1bxX484xXexX3xXexXc0xX43xX18xX19xX3xX18xX1xX2edxX18xX19xX3xX29xXeaxX25xX3xX4xX24xX25xX3xX1baxX25xX6xX18xX3xXexXc0xXcdxX18xX19xX3xX16xX3bxXa1xX4xX3xX16x1c33dxXexX3xX5xXeaxX18xX3xX1xX57xX18xX19xX3xX16xX24xX25xX3xXexXc0xX43xX18xX19xX3xX19xX17xXdxX3xXexX1xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX4xX31xX4xX3xXexX25xX29xX37xX18xX3xX16xX3bxX3cxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX43xX3xXexX1xX47xX18xX19xX3xXexXc0xXeaxX18xX3xX16xXcaxX6xX3xX172xX57xX18xX3xXcxX4exX4fxX3xX51xX47xX18xX19xX3xX56xX57xX4fxX3xX85xX6xX25xX3xX5xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX24xX25xX83xX3xX4xX1xX2f8xX3xX16xX24xX25xX3xXexX3bxX3xX2bxX2cxX3xX31xX18xX3xX7x18f0fxX3xXexXdxX37xX18xX3xX1xX57xX18xX1xX3xX4xX31xX4xX3xX1baxX25xX29xX3xXexXc0xX5bdxX18xX1xX83xX3xXexX1xX2f8xX3xXexX28axX4xX3xX5xXdxXeaxX18xX3xX1baxX25xX6xX18xX3xX16xXc2xX3xX5xX2cxX6xX3xX4xX1xXcdxX18xX3xX18xX1xX57xX3xXexX1xX24xX25xX3xX16xX31xXbxX3xX105xX18xX19xX3xX16xX24xX29xX3xX16xX2f8xX3xX4xX31xX4xX3xXexXdxXeaxX25xX3xX4xX1xX286xX3xX16xXc2xX3xXexXc0xXdxXc2xX18xX3xX1c9xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX47xX18xX19xX3xX19xX17xXdxX3xXexX1xX24xX25xX3xX16xX8dxXexX3xX1c9xX37xXexX3xX1baxX25xXaexX3xX4xX6xX43xX4fxX3xXcxXdxX18xX83xX3xXaexX18xX1xX196xX3xXe9xX29bxX75xX56xX3xX51x17722xX163xX0xX1axXbxX12


Các tin đã đưa

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ Hè Thu

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ Hè Thu
2016-09-23 08:06:25

(QT) - Trước diễn biến bất thường của thời tiết trong mấy ngày vừa qua, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Trị đã khuyến cáo các địa phương huy động mọi nguồn lực khẩn trương...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết