Cập nhật:  GMT+7
a30fxa6edx130eax15454xcc0fxdeacx12871xfdd4x1354cxX7x11660xcce6xb9dexb854xebcfx11875xX5x118ccxXaxa334x1501dxe692xX13xX14xX3xXcx11239xXdxd6abxfb1fxX3x12ce1xX1xd48dxbd8fxdf5exdfb5xX3x12540xX1xb67dxXdxX3xX4x147bcxX21xX22xX3xa815x11246xe9dfxX3xb108xa49axX21xX22xX3x1086dxXdxX6xX3xX33xXdxX3xXexf3b3xX4xX1xX0x1184cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx121acxX10xX6xX33xXaxX12xd48fxb073xXcxec6cxX3xee3fxX3x129bcxX1xX30xX21xX3xbc85xe440xX3xX21xXdxX1bx10950xX3xfb82x156a0xX3xX21xd95dxX6bxX3xX21xX22x11de3xX31xX3xXexX1xX76xX21xX1xX3xX5x157f7xXbxX3x106f2xX2bxX21xX22xX3x106efxX20xX76xX21xX3xabc0xXdxX1bxXexX3xX60xX6xX6bxX3x11d95xX6dxX44xe3c4xX3xX59xX2xb208xX96xX9dxX3xX5exX3xX96xa643xX2xc3f1xX5cxadf4xX3xX1xX2bxX6bxX3xc3cbxX1cxX6xX3xX96xa933xX44xX99xX44xX96xXa4xX2xXa6xXa8xX3xXexf61cxXdxX3xXexX1xX2bxX21xX3xX13xXdxX21xX1xX3xe5a8xX21xXa8xX3xX2fx11440xX3xXcxX19xXdxX1bxX1cxX3xXcxX19xXbexX4xX1xXa8xX3xX1xX1cxX31xX1bxX21xX3xXcxX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX21xX22xX3xX59xX5axX1cxc616xX21xX22xX3xXcxX19xe5caxX5cxXa8xX3xX13xXdxde20xX21xX3xX88xX20xX76xX21xX3xX13xX6xX20xX3xX88x10a28xX21xX22xX3xX59xX13xX14xX13xX14xX5cxX3xX1xX1cxX31xX1bxX21xX3xXbxX1xe224xXdxX3xX1x14f48xXbxX3x144a2xb542xXdxX3xX4xa7f2xX4xX3x11d47xX6xX21xX3xX21xX22xX76xX21xX1xXa8xX3xX88xX20xX76xX21xX3xXexX1x14bb4xX3xX127xX76xX3xX4xX1xX40xX21xX1xX3xXaexX1cxX31x12892xX21xX3xX88xXfaxX6xX3xXbxX1xcfdbxa60fxX21xX22xX3xXex145e1xX3xX4xX1xe9b9xX4xX3xX5xa6d9xX3xX65xX1xX27xXdxX3xX4xX2bxX21xX22xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX21xX22xX3xX38xXdxX6xX3xX33xXdxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xe6bfxX6bxX3xX14xf770xX21xX1xc122xX0xXexX6xX12fxX5xX10xX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX6bxX6xX19xX22xXdxX21xX23xX96xXbxX2fxX3xX6xX1cxXexX20xXaxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxX6bxX22xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX44xX44xX4xX18fxX12fxX6xX20xXaexX1cxX6xX21xX22xXexX19xXdxX18fxX127xX21xX44xX33xX10xX7xX65xXexX20xXbxX44xX21xX10x12957xX7xX44xX2xXa6xX96xX9dxX44xXa6xX6dxX33xXa6xXa4xXa6xX6exX9dxX2xXa4xXexX6dxXb3xX9dxX2xX99xX5xX2xX18fxed05xXbxX22xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX33xX12xX0xX44xXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX12xX25xX1xX27xXdxX3xX4xX2bxX21xX22xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX21xX22xX3xX12fxXdxX6xX3xX33xXdxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xX188xX6bxX3xX14xX18cxX21xX1xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX33xX12xX0xX44xXexX19xX12xX0xX44xXexX6xX12fxX5xX10xX12xXcxX19xX20xX21xX22xX3xX65xX1xX12cxX21xX22xX3xX4xX1xXdxe2f8xX21xX3xX4xX1xX120xX21xX22xX3xXexX1xX34xX4xX3xX33xX30xX21xX3xX1exX1xX12cxXbxX3xX127xX76xX3xX88xX261xX3xXaexX1cxX120xX4xX3xf33fx12a92xXa8xX3xX13xX188xX6bxX3xX14xX18cxX21xX1xX3xX27xX3xXexX1xX2bxX21xX3xX13xXdxX21xX1xX3xXcbxX21xXa8xX3xX2fxXd0xX3xXcxX19xXdxX1bxX1cxX3xXcxX19xXbexX4xX1xX3xX5xX76xX3xX21xX159xXdxX3xX4xX1xX10xX3xX33xb6f1xX1cxXa8xX3xf562xX21xX3xX21xX2bbxXbxX3xX4xe370xX6xX3xX4xX12cxX4xX3xX4xX12cxX21xX3xX12fxX10dxXa8xX3xX4xX1xXdxX261xX21xX3xX7xa7a1xX3xX4xX12cxX4xX1xX3xX6bxXbexX21xX22x1409axX3xX21xX159xXdxX3xXexX15exX3xX4xX1xX162xX4xX3xX4xX12cxX4xX3xX4xX1cxX10dxX4xX3xX1xX10dxXdxX3xX1xa5dcxXbxX3xX88xX141xX3xXexX1cxX31xX100xX21xX3xXexX19xX1cxX31xX14fxX21xXa8xX3xX127xX80xX21xX3xX88xX10dxX21xX22xX3xX21xX1xX30xX21xX3xX33xX30xX21xX3xX88xX2bbxX1cxX3xXexX19xX6xX21xX1xX3xX4xX1xX120xX21xX22xX3xX5xXbexXdxX3xX30xX6bxX3xX6bxX158xX1cxX3xX4xX76xX21xX3xXaexX1cxec3exXexXa8xX3xX12fxX18cxX21xX1xX3xX88xXfaxX21xX1xX3xX4xX2c7xX6xX3xX88xXfaxX4xX1xX18fxX3xX283x10985xX4xX3xX33xX188xX3xXexX19xX20xX21xX22xX3xX12fxX120xXdxX3xX4xXf4xX21xX1xX3xX4xX1xXdxX261xX21xX3xXexX19xX6xX21xX1xX3xX33xXdxX166xX21xX3xX19xX6xX3xX1xX261xXexX3xX7xX162xX4xX3xX12cxX4xX3xX5xXdxX1bxXexXa8xX3xX21xX1xX158xX21xX22xX3xX127xX76xX20xX3xX21xX71xX6bxX3xX2xX9dxbb6bxX99xXa8xX3xX53xX1cxX31xX1bxX21xX3xX2c7xX31xX3xXcxX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX21xX22xX3xX88xXd0xX3xX4xX1xX304xX21xX3xX13xX188xX6bxX3xX14xX18cxX21xX1xX3xX88xX141xX3xXexX15exX3xX4xX1xX162xX4xX3xX14xXbexXdxX3xX1xX10dxXdxX3xXexX1xXdxX3xX88xX1cxX6xX3xXaexX1cxX31xX261xXexX3xXexX1xb5ecxX21xX22xXa8xX3xX21xX1x14a17xX6bxX3xX12fxXdxX141xX1cxX3xX33xX158xX159xX21xX22xX3xX65xXfaxXbxX3xXexX1xf0aaxXdxX3xX4xX12cxX4xX3xXexX80xXbxX3xXexX1xX141xXa8xX3xX4xX12cxX3xX21xX1xX30xX21xX3xX4xdf04xX3xXexX1xX76xX21xX1xX3xXexX40xX4xX1xX3xX2fxX1cxX2bbxXexX3xX7xX3fbxX4xX3xXexX19xX20xX21xX22xX3xX4xX1xXdxX261xX21xX3xX88xX2bbxX1cxX3xX88xX141xX3xX88xX10dxX21xX22xX3xX127xXdxX100xX21xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1x13b96xX21xX3xX88xX2bbxX1cxX3xXexX19xX6xX21xX1xX3xX88xX12cxX21xX1xX3xXexX1xX3fbxX21xX22xX3xX22xXdxX364xX4xX3xX283xX284xXa8xX3xX22xXdxXf4xXdxX3xXbxX1xX42fxX21xX22xX3xX6bxXdxX14fxX21xX3xX60xX6xX6bxXa8xX3xXexX1xX120xX21xX22xX3xX21xX1xX2bbxXexX3xX88xX2bbxXexX3xX21xX158xX128xX4xX18fxX3xX8dxX128xXdxX3x14974xX3xX21xX22xX1xX2ddxX6xX3xX5xXfaxX4xX1xX3xX7xd084xX3xX88xX42fxXa8xX3xX13xX188xX6bxX3xX14xX18cxX21xX1xX3xX88xX158xX124xX4xX3x13070xX38xX60x13227xX3xXex11cb8xX21xX1xX3xX4xX2bxX21xX22xX3xX21xX1xX80xX21xX3xX4ddxXdxX3xXexX40xX4xX1xX3xX5xXfaxX4xX1xX3xX7xX4c6xX3xX4xX2bbxXbxX3xXexX4e0xX21xX1xX18fxX3xX14xX141xX3xX22xX42fxXbxX3xXbxX1xX469xX21xX3xX22xXdxb346xX3xX22xX18cxX21xX3xX127xX76xX3xXbxX1xX12cxXexX3xX1xX1cxX31xX3xX22xXdxX12cxX3xXexX19xXfaxX3xX127xX71xX21xX3xX1xX42fxX6xX3xX5xXfaxX4xX1xX3xX7xX4c6xX3xX4xX2c7xX6xX3xX33xXdxX3xXexX40xX4xX1xX3xX13xX188xX6bxX3xX14xX18cxX21xX1xXa8xX3xX13xX14xX13xX14xX3xX1xX1cxX31xX1bxX21xX3xXcxX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX21xX22xX3xX88xXd0xX3xXbxX1xX12cxXexX3xX88xX10dxX21xX22xX3xX4xX12cxX21xX3xX12fxX10dxXa8xX3xX88xX20xX76xX21xX3xX127xXdxX100xX21xX3xX4xX2bxX21xX22xX3xX88xX20xX76xX21xX3xXexX19xX100xX21xX3xX88xXfaxX6xX3xX12fxX76xX21xX3xX1xX1cxX31xX1bxX21xX3xXaexX1cxX31xX100xX21xX3xX22xX42fxXbxX3xX7xX120xX3xXexXdxX14fxX21xX3xX6exXa4xX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX88x1583axX21xX22xX3xX88xX141xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX21xX22xX3xX38xXdxX6xX3xX33xXdxX3xXexX40xX4xX1xX3xX5xXfaxX4xX1xX3xX7xX4c6xX3xX21xX76xX31xX18fxX3xXcxXdxX21xXa8xX3xXf4xX21xX1xX23xX3xX83x133c2xX60xX53xX3xXcxX53xX4daxX3xadaaxX3xX25xd1ebxX283xX3xXcxX53x11ba5xXcbxX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ

Thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ
2014-07-23 03:39:44

(QT) - Hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2014), sáng 22/7, Tỉnh đoàn phối hợp với Đài PT-TH Quảng Trị tổ chức thăm, tặng quà các gia đình...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết