Cập nhật:  GMT+7
98bfxf8f3xbfd0xc062x11b78x99ffxf1b4xce0fx10824xX7x12632xe113x10e81xbb15xe41cx10fe3xX5xbadcxXaxbf38x11505x10832xf118xX1xX3xfa02x122adxb8d1xX3xXexd3b0xX15xX1xX3xc57fx112c8xf0e9xX15x10befxX3xXcx1038exdfd5xX3xXexX1xb946x9e4fxa9bdxX3xXexe434xX15xX25xX3xbc18xX22xb57fxX3xX15xX1xcafcxX15xX3xa11dxX25xX38x11baaxX3xX21xX22xd992xX4xX3xXex106d3xX3xXcxX1xXdxX4axX22xX3xX15xX1xXdxX3xX2xde13xa08exX0xX57xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxebcexX10xX6xb2eaxXaxX12xbfcbxX21xXcxa1a6xX3x10e9exX3xX69x10ae6xX2exX3xX36xX22xX6xX3xX2xX57xX58xX57x10c4dxf849xX2x11fe3xX2fxX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX3fxX25xX38xX42xX3xX21xX22xX46xX4xX3xXexX4axX3xXcxX1xXdxX4axX22xX3xX15xX1xXdxX3xX2xX57xX58xX3x11bd5xX38xX3xX1x11ae9xe3edxX15xX25xX3x112cexX15xX25xX3xXcxX1x10c43xX15xX25xX3xX1xX38xX15xX1xX3xX18xc1ffxX15xX25xX3xXa8xeb62xX3xXexX28xaa50xX3xX10xX2exX3xX15xX2dxX2exX3xX82xX83xX2xX85xX2fxX3xX18x9fb2xX15xX25xX3xX4xX1xb6ddxX3x1242bxX6xXdxX3xXcxX1xXb1xX4xX2fxX3xdeb2x10f32xXcxXedxXcxXecxX2fxX3xe4b8xX1xe0e6xX3x9954xX1x11d12xX3xXexX29xX4xX1xX3xXecxd60bxX3fx120dfxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xX22xX23xX15xX25xX3xXcxX28xX29xX3xX18xX14xX3xX18xX4axX15xX3xXexX1xX2dxX2exX3xXa8xX38xX3xXexX32xX15xX25xX3xX36xX22xX38xX3xX4xXfaxX6xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xXfaxX42xX2fxX3xX69xa2c4xX3fxX104xX2fxX3xXecxX102xX3fxX104xX2fxX3xXecxX102xXe2xXcxXcxX21xXedxX3fxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xXexX28xXcaxX3xX10xX2exX3xX4xXf6xX3xX1xX1axX38xX15xX3xX4xX23xX15xX1xX3xX18xX32xX4xX3xc570xXdx11d5exXexX3xXexX19xXdxX3xXcxX28xXacx11a9exX15xX25xX3xXcxX28xXcaxX3xX10xX2exX3xb5b1xX1xX22xX42xX4axXexX3xXexbc2exXexX3xXexX1dxX15xX1xX2fxX3xXcxX28xX22xX15xX25xX3xXexX3cxX2exX3xXe2xXb7xXdxX3xbd2exX2exX3xXexXc6xX15xX1xX3xX1xXdaxX15xX25xX2fxX3xXe2xXb7xXdxX3xX1a6xX2exX3xXexXc6xX15xX1xX3xXexX1xXacxa01axX15xX25xX3xX13xX3cxX2exX3xX102xXe0xX4xX1xX2fxX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX13bxX77xX15xX25xX3xX69xX38xb96fxX3xXf8xff47xX15xX25xX3xX18xXdxX3xX4xXf6xX3xX18xXdaxX15xX25xX3xX4xX1xXe0xX3xXf4xX1xX6xX15xX3xXedxX2dxX15xX3xX13xXdxX15xX1xX2fxX3xXcxXecxXedxX2fxX3xb623xXdxXb7xX2exX3xX18xX46xX4xX3xc1eexXadxX3xX13xX13bxX74xXcxX102x1236fx11df3xX69x9cfaxX3xXedxX2dxX15xX3xXbxX1xbfa2xX15xX25xX3xXecxX102xX3fxX104xX3xXexX1dxX15xX1xX1e2xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX1axX6cxX42xXaxX12xX0xXexX6xX170xX5xX10xX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX2exX6xX28xX25xXdxX15xa49dxX82xXbxaad6xX3xX6xX22xXexX1axXaxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX2exX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x9b7exXdxX6cxXexX1xX9xXaxdabbxX85xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX82xa0c0xX293xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX3xX1xXexXexXbxX25fxX57xX57xX170xX6xX1axX36xX22xX6xX15xX25xXexX28xXdxX1e2xXa8xX15xX57xXbxX1axX28xXexX6xX5xX7xX57xX83xX57xXcxX28xX22xX1axX15xX25xX36xX22xX6xX15xX25xX1xXdxX10xXbxX57xX69xXdxX82xX85xX83xXbxX1axc867xb9e4xX10xXbxX3xX6fxX2d5xX72xX1e2xd06axXbxX25xXaxX57xX12xX0xX57xXexX6cxX12xX0xX57xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX6cxX12xX13bxXdaxX15xX25xX3xX4xX1xXe0xX3xXe2xX6xXdxX3xXcxX1xXb1xX4xX2fxX3xXf4xX1xXf6xX3xXf8xX1xXfaxX3xXexX29xX4xX1xX3xXecxX102xX3fxX104xX3xXexX1dxX15xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX3xXa8xX38xX3xXexX32xX15xX25xX3xX36xX22xX38xX3xXexX19xXdxX3xXcxX28xX22xX15xX25xX3xXexX3cxX2exX3xXe2xXb7xXdxX3xX1a6xX2exX3xXexXc6xX15xX1xX3xX1xXdaxX15xX25xX0xX57xXexX6cxX12xX0xX57xXexX28xX12xX0xX57xXexX6xX170xX5xX10xX12xXcxX19xXdxX3xX4xXb7xX4xX3xX15xX1c3xXdxX3xX18xX4axX15xX3xXexX1xX2dxX2exX2fxX3xX18xXdaxX15xX25xX3xX4xX1xXe0xX3xXe2xX6xXdxX3xXcxX1xXb1xX4xX2fxX3xXf4xX1xXf6xX3xXf8xX1xXfaxX3xXexX29xX4xX1xX3xXecxX102xX3fxX104xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX3cxX15xX3xX4xdbe8xX15xX3xX1x10f1dxXdxX3xXexX1xX2dxX2exX3xX18xXdxb778xX22xX3xX187xXdxX172xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX1axX19xXexX2fxX3xX1xf9a0xX4xX3xXexX18fxXbxX3xXa8xX38xX3xXexXc6xX15xX1xX3xX1xXc6xX15xX1xX3xX15xX22xX77xXdxX3xX6cxX19xX42xX3xXexX28xXcaxX3xX10xX2exX3xX4xXf6xX3xX1xX1axX38xX15xX3xX4xX23xX15xX1xX3xX18xX32xX4xX3xX170xXdxX172xXexX220xX3xX18xXdaxX15xX25xX3xXexX1xX17cxXdxX3xX25xX1xXdxX3xX15xX1xX18fxX15xX3xX15xX1x9a27xX15xX25xX3xX15x11c03xX3xX5xb2aexX4xX3xX4xXfaxX6xX3xX4xXb7xX15xX3xX170xXc1xX2fxX3xX25xXdxXb7xX1axX3xXa8xXdx12078xX15xX2fxX3xX15xX1xX3cxX15xX3xXa8xXdxX434xX15xX3xXcxX28xXacxX17cxX15xX25xX3xXcxX28xXcaxX3xX10xX2exX3xX187xX1xX22xX42xX4axXexX3xXexX18fxXexX2fxX3xXcxX28xX22xX15xX25xX3xXexX3cxX2exX3xXe2xXb7xXdxX3xX1a6xX2exX3xXexXc6xX15xX1xX3xX1xXdaxX15xX25xX3xXa8xX38xX3xXe2xXb7xXdxX3xX1a6xX2exX3xXexXc6xX15xX1xX3xXexX1xXacxX1c3xX15xX25xX3xX13xX3cxX2exX3xX102xXe0xX4xX1xX3xX18xX14xX3xXa8xXacxdd4fxXexX3xX36xX22xX6xX3xX187xX1xXf6xX3xX187xX1xX2dxX15xX3xX18xea48xX3xX15xX22xX77xXdxX3xX6cxX19xX42xX3xX4xXb7xX4xX3xX4xX1xXb7xX22xX3xX1xX3c6xX4xX3xXexX18fxXbxX3xXexX46xXexX2fxX3xX1xX228xX6xX3xX15xX1xX18fxXbxX3xX4xXc1xX15xX25xX3xX18xXdaxX15xX25xX1e2xX3xX13bxXdaxX15xX25xX3xX4xX1xXe0xX3xXf4xX1xXf6xX3xXf8xX1xXfaxX3xXexX29xX4xX1xX3xXecxX102xX3fxX104xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX187xX1x10916xX15xX25xX3xX18xX29xX15xX1xX2fxX3xX13bxX23xX15xX25xX2fxX3xX3fxX1xX38xX3xX15xXacx9f9fxX4xX2fxX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xXa8xX38xX3xXexX1axX38xX15xX3xX262xX14xX3xX1xXc1xXdxX3xX5xX22xX77xX15xX3xX18xX32xX4xX3xX170xXdxX172xXexX3xX36xX22xX6xX15xX3xXexX3cxX2exX2fxX3xXexX19xX1axX3xX2exX3c6xXdxX3xX18xXdxX3b2xX22xX3xX187xXdxX172xX15xX3xXexX46xXexX3xX15xX1xX1a6xXexX3xXexX28xX49bxX3xX25xXdxac5fxXbxX3xXexX28xXcaxX3xX10xX2exX3xX4xXf6xX3xX1xX1axX38xX15xX3xX4xX23xX15xX1xX3xX18xX32xX4xX3xX170xXdxX172xXexX3xXbxX1xXb7xXexX3xXexX28xXdxX4acxX15xX3xXexX1axX38xX15xX3xX6cxXdxX172xX15xX2fxX3xX1xX3c6xX4xX3xXexX18fxXbxX3xXexX46xXexX3xXa8xX38xX3xXa8xXacxX1c3xX15xX3xX5xX434xX15xX3xXexX28xX1axX15xX25xX3xX4xX22xXc1xX4xX3xX7xX46xX15xX25xX1e2xX3xX3fxX1xX3cxX15xX3xX15xX25xX38xX42xX3xX21xX22xX46xX4xX3xXexX4axX3xXcxX1xXdxX4axX22xX3xX15xX1xXdxX2fxX3xX18xXdaxX15xX25xX3xX4xX1xXe0xX3xX4xX1xX573xX4xX3xX4xXb7xX4xX3xX4xX1xXb7xX22xX3xXexX1xXdxX4axX22xX3xX15xX1xXdxX3xX7xXb1xX4xX3xX187xX1xX3a8xX10xX2fxX3xX4xX1xX2dxX2exX3xX15xX25xX1axX6xX15xX2fxX3xX1xX3c6xX4xX3xXexX18fxXbxX3xXa8xX38xX3xX28xfb17xX15xX3xX5xX22xX42xX172xX15xX3xXexX46xXexX2fxX3xXbxX1xX1a6xX15xX3xX18xX1a6xX22xX3xX15xX41bxX3xX5xX41exX4xX3xXa8xXacxX49bxXexX3xX36xX22xX6xX3xX1xX1axX38xX15xX3xX4xX23xX15xX1xX3xX187xX1xXf6xX3xX187xX1xX2dxX15xX3xX4xXfaxX6xX3xX170xX23xX15xX3xXexX1xX3cxX15xX3xXexX28xXadxX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xX15xX1xX416xX15xX25xX3xX4xX77xX15xX25xX3xX6cxX3cxX15xX3xXexX46xXexX3xX4xXf6xX3xXe0xX4xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX262xX14xX3xX1xXc1xXdxX1e2xX3xX13bxXdaxX15xX25xX3xX4xX1xXe0xX3xX4x11a47xX15xX25xX3xX2exX1axX15xX25xX3xX2exX22xX46xX15xX2fxX3xX170xX434xX15xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX7xX41exX3xX36xX22xX6xX15xX3xXexX3cxX2exX3xX1xX41bxX3xXexX28xX49bxX3xX4xXfaxX6xX3xX3fxX1xX38xX3xX15xXacxX519xX4xX3xX4xX3a4xX15xX3xX4xXf6xX3xX7xX41exX3xX4xXc1xX15xX25xX3xX18xXdaxX15xX25xX3xXexX28xXb7xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX172xX2exX3xX4xXfaxX6xX3xXexX1axX38xX15xX3xX262xX14xX3xX1xXc1xXdxX3xX4xX1xX2dxX2exX3xX5xX1axX2fxX3xX170xX23xX1axX3xXa8xX172xX3xXa8xX38xX3xX25xXdxXb7xX1axX3xX6cxfe88xX4xX3xXexX28xXcaxX3xX10xX2exX2fxX3xXexX19xX1axX3xX2exX3c6xXdxX3xX18xXdxX3b2xX22xX3xX187xXdxX172xX15xX3xXexX1xX22xX18fxX15xX3xX5xX49bxXdxX3xX4xX1xX1axX3xXexX28xXcaxX3xX10xX2exX3xX18xXacxX49bxX4xX3xXa8xX22xXdxX3xX4xX1xX1c3xXdxX2fxX3xX1xX3c6xX4xX3xXexX18fxXbxX2fxX3xXbxX1xXb7xXexX3xXexX28xXdxX4acxX15xX3xXexX1axX38xX15xX3xX6cxXdxX172xX15xX1e2xX3xXf8xX1e5xX15xX25xX3xX15xX25xX38xX42xX2fxX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX215xXadxX3xX13xX13bxX74xXcxX102xX21dxX21exX69xX3xX18xX14xX3xX18xX4axX15xX3xXexX1xX2dxX2exX3xXa8xX38xX3xXexX28xX6xX1axX3xX36xX22xX38xX3xX4xXfaxX6xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xXfaxX42xX2fxX3xX69xX13bxX3fxX104xX2fxX3xXecxX102xX3fxX104xX2fxX3xXecxX102xXe2xXcxXcxX21xXedxX3fxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX15xX25xX38xX42xX3xX21xX22xX46xX4xX3xXexX4axX3xXcxX1xXdxX4axX22xX3xX15xX1xXdxX3xX4xX1xX1axX3xXexX28xXcaxX3xX10xX2exX3xX4xXf6xX3xX1xX1axX38xX15xX3xX4xX23xX15xX1xX3xX18xX32xX4xX3xX170xXdxX172xXexX3xXexX19xXdxX3xXcxX28xX22xX15xX25xX3xXexX3cxX2exX3xX102xX23xX1axX3xXexX28xX49bxX3xX262xX14xX3xX1xXc1xXdxX3xXexX1dxX15xX1xX2fxX3xXcxX28xX22xX15xX25xX3xXexX3cxX2exX3xXbxX1xX734xX4xX3xX1xXdaxXdxX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX15xX2dxX15xX25xX3xX4xX1xX1axX3xXexX28xXcaxX3xX187xX1xX22xX42xX4axXexX3xXexX18fxXexX3xX1xX22xX42xX172xX15xX3xX20cxXdxX1axX3xX13xXdxX15xX1xX3xXa8xX38xX3xXexX32xX15xX25xX3xX36xX22xX38xX3xX4xX1xX1axX3xX4xXb7xX4xX3xX4xX1xXb7xX22xX3xXexX1xXdxX4axX22xX3xX15xX1xXdxX3xXexX19xXdxX3xXcxX28xX22xX15xX25xX3xXexX3cxX2exX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX4axX22xX3xX15xX1xXdxX3xXf8x9aa6xX6xX3xXedxXdxX172xXexX2fxX3xX3fxX1xX38xX3xXcxX1xXdxX4axX22xX3xX15xX1xXdxX3xXexX1dxX15xX1xX220xX3xXexX28xX29xX3xX25xXdxXb7xX3xX2exX41bxXdxX3xXbxX1xX3a4xX15xX3xX36xX22xX38xX3xX2xX3xXexX28xXdxX172xX22xX3xX18xXdaxX15xX25xX1e2xX3xXcxXdxX15xX2fxX3xX23xX15xX1xX25fxX3xX3fxXcxX69xX0xX57xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hỗ trợ học sinh Trung tâm Mái ấm tình hồng

Hỗ trợ học sinh Trung tâm Mái ấm tình hồng
2015-06-02 06:46:45

(QT) - Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị cùng đại diện các cơ sở đoàn trực thuộc đã đến thăm hỏi, giao lưu và trao...

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559
2015-06-02 06:45:38

(QT) - Hôm qua 1/6/2015, tại chùa Phật học, thị xã Quảng Trị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 - năm 2015. Các đồng chí: Mai...

Tặng quà cho trẻ mồ côi

Tặng quà cho trẻ mồ côi
2015-06-01 06:03:38

(QT) - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, từ ngày 29/5- 1/6/2015, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi (NKT&TMC) tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ NKT&TMC huyện Vĩnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết